IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

24 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Szpital Miejski & NZOZ
bzenek
post wto, 14 gru 2004 - 20:20
Post #1


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: Dziennik Zachodni:
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/428665.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Zebrali ponad sto tysiĘcy

PoniedziaŁek, 13 grudnia 2004r.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza ma powstaĆ
pododdziaŁ udarowy na oddziale neurologii. Obecnie ponad poŁowa z 42 ŁÓŻek zajĘta jest tam przez pacjentÓw, majĄcych problemy neurologiczne.
ZbierajĄ fundusze
Koszt tego przedsiĘwziĘcia szacuje siĘna kilkaset tys. zŁ, dlatego lekarze i dyrekcja szpitala wciĄŻ zabiegajĄ o potrzebne fundusze. StrzaŁem w dziesiĄtkĘokazaŁ siĘubiegŁotygodniowy koncert w Hali Widowiskowo-Sportowej, ktÓry zgromadziŁ prawie 2 tys. widzÓw.

- DochÓd z biletÓw, prowadzonej kwesty i pieniĄdze przekazane przez sponsorÓw, to ponad 100 tys. zŁ - twierdzi Beata MaŁecka-Libera, dyrektor szpitala.

- Koncert byŁ rzeczywiŚcie udany, sprzedaliŚmy tysiĄc osiemset biletÓw. W przyszŁym roku planujemy kolejne tego typu akcje. JuŻ teraz gromadzimy potrzebny sprzĘt, ktÓry na bieŻĄco jest przez nas wykorzystywany w leczeniu i diagnozowaniu pacjentÓw. SzeŚĆ kardiomonitorÓw, respirator i pompy infuzyjne udaŁo nam siĘpozyskaĆ z Narodowego Programu Profilaktyki ChorÓb Sercowo-Naczyniowych POLKARD. To jednak nie koniec potrzeb. Trzeba bĘdzie kupiĆ aparat doplerowski, a koszt jednego specjalistycznego ŁÓŻka siĘga okoŁo dwÓch tysiĘcy zŁ - mÓwi ElŻbieta Marczewska-Ziemba, ordynator oddziaŁu neurologii.

Jeszcze tylko cztery miesiĄce?
JeŚli uda siĘzgromadziĆ brakujĄce fundusze, nowy pododdziaŁ udarowy byĆ moŻe ruszy juŻ na przeŁomie marca i kwietnia przyszŁego roku.

Zdaniem lekarzy najwaŻniejsze jest, Żeby speŁniaŁ wszystkie wymogi i byŁ w peŁni specjalistyczny. To pozwoli na uzyskanie z NFOZ-u zwrotu pieniĘdzy przeznaczonych na leczenie. Ma wiĘc skŁadaĆ siĘon z dwÓch czĘŚci - szeŚcioŁÓŻkowej sali intensywnego nadzoru oraz kolejnych 14 ŁÓŻek, wykorzystywanych w dalszym leczeniu.

PododdziaŁ bĘdzie stanowiŁ zintegrowanĄ caŁoŚĆ z powstaŁym w styczniu tego roku oddziaŁem rehabilitacji.

- WiĘkszoŚĆ pacjentÓw przyjmujemy w trybie nagŁym, a na oddziale caŁy czas prowadzony jest ostry dyŻur. Nowy pododdziaŁ ma daĆ chorym wiĘksze szanse na przeŻycie, unikniĘcie inwalidztwa i dalszych powikŁań. NajwaŻniejsza jest bowiem staŁa opieka oraz szybkie i fachowe leczenie - stwierdza ordynator Marczewska-Ziemba.

W dĄbrowskim szpitalu od roku realizowany jest rÓwnieŻ program "WyjdĹş z domu". Osoby chore na udar mÓzgu objĘte sĄ opiekĄ medycznĄ i pomocĄ spoŁecznĄ, by po rehabilitacji mogŁy wrÓciĆ do normalnego Życia.

Choroba nie wybiera
W mieŚcie od dawna notuje siĘponadprzeciĘtnĄ iloŚĆ udarÓw mÓzgu. Na 140 tys. mieszkańcÓw powinno teoretycznie przypadaĆ okoŁo 230 zachorowań rocznie, a tymczasem liczba hospitalizowanych pacjentÓw siĘga 350. ChoĆ choroba najczĘŚciej dotyka osoby pomiĘdzy 30 a 50 rokiem Życia, na oddziaŁ trafiajĄ nawet pacjenci 20-kilkuletni.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dami7
post czw, 16 gru 2004 - 13:46
Post #2


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 414
Dołączył: pią, 18 cze 04
Skąd: Miner's Oak Forest City
Nr użytkownika: 102
Płeć: MężczyznaWiĘcej pracy, mniej pŁacy

Czwartek, 16 grudnia 2004r.

Wczorajsze spotkanie przedstawicieli firmy Aspen Plus z medycznym personelem pomocniczym Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza miaŁo bardzo burzliwy przebieg.

Pracodawca niespodziewanie postanowiŁ bowiem zmieniĆ im dotychczasowe warunki zatrudnienia, prÓbujĄc jednoczeŚnie nie dopuŚciĆ do rozmÓw przedstawicieli SolidarnoŚci.

Dziwne porozumienie

ZgodĘna nowe stawki wynagrodzenia i dŁuŻszy czas pracy wyraziŁo jedynie kilkoro spoŚrÓd 113 czŁonkÓw zaŁogi, naleŻĄcych do NiezaleŻnego SamorzĄdnego ZwiĄzku Zawodowego PracownikÓw dĄbrowskiego szpitala. Stanowczo sprzeciwia siĘim natomiast NSZZ SolidarnoŚĆ, podkreŚlajĄc, Że nikt nie konsultowaŁ z nim planowanych zmian.

Podpisane wczoraj porozumienie rzeczywiŚcie wyglĄda doŚĆ dziwnie.
SpÓŁka Aspen Plus gwarantuje w nim pracownikom, ktÓrzy zaakceptujĄ warunki porozumienia, niezmiennoŚĆ warunkÓw pŁacy przez rok, od 1 czerwca 2004 r. do 31 maja 2005 r. Daje takŻe pewnoŚĆ zatrudnienia od 1 czerwca 2004 r. (!) do 31 maja 2006 r. i pŁacĘna poziomie 1 tys. zŁ brutto. JednoczeŚnie od nowego roku zwiĘksza jednak dzienny czas pracy z 7 godzin i 35 minut do 8 lub 12 godzin.

— JeŚli warunki porozumienia majĄ obowiĄzywaĆ wstecz, to moŻe siĘjeszcze okazaĆ, Że pracownicy bĘdĄ musieli oddaĆ firmie wszystkie zarobione pieniĄdze, ktÓre przekroczyŁy tysiĄc zŁotych — zauwaŻyŁa ElŻbieta Żuchowicz, szefowa szpitalnej SolidarnoŚci.

— MusiaŁy zajŚĆ pewne pomyŁki w datowaniu, ale nie zmienia to faktu, Że taka wŁaŚnie jest nasza obecna propozycja. JeŚli komuŚ nie odpowiadajĄ nasze warunki, to moŻemy rozstaĆ siĘna zasadach obowiĄzujĄcych w kodeksie pracy, z zagwarantowaniem wszystkich Świadczeń i odpraw — stwierdziŁ Tomasz Schoen, prokurent spÓŁki Aspen Plus.

Konflikt trwa

— Mamy ponad trzydzieŚci lat staŻu pracy i oferuje nam siĘosiemset zŁ pensji. To kpina, bo mamy przecieŻ na utrzymaniu rodziny — denerwowali siĘpracownicy spÓŁki.

SpÓr miĘdzy byŁymi pracownikami szpitala, a spÓŁkĄ Aspen Plus, ktÓra przejĘŁa ich po wygranym przetargu, trwa juŻ od maja.
— ProsiliŚmy o podpisanie pakietu socjalnego przed przekazaniem pracownikÓw do tej firmy, ale nikt z nami nie rozmawiaŁ. We wrzeŚniu wŁadze spÓŁki poinformowaŁy nas tymczasem o zmianie warunkÓw pŁacy i pracy, z powodu braku opŁacalnoŚci kontraktu. Nie wyraziliŚmy na to zgody, bo co innego byŁo w nim zapisane — podkreŚliŁa ElŻbieta Żuchowicz.

— GwarantowaliŚmy pracownikom szpitala zachowanie dotychczasowych warunkÓw pŁacy i pracy w momencie przejĘcia przez naszĄ firmĘ, ale nie byŁo mowy o tym, Że nie mogĄ one ulec zmianie — zaznaczyŁ Tomasz Schoen.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post pon, 10 sty 2005 - 21:11
Post #3


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Dzis w DZ zamieszczono "liste oczekujacych" na miejsca szpitalne w poszczegolnych szpitalach (lista dostepna tez jest na stronie NFZ). Musze stwierdzic, ze nasz szpital wypadl kiepsko w niektorych kategoriach. Rekordy pobil tu oddzial rehabilitacyjny, gdzie na miejsce trzeba czekac 535! dni. Wynika z tego, za albo szpital jest taki superowy, ze ludzie wala do niego z calego wojewodztwa (w co watpie), albo po prostu cierpi na niedostatek miejsc w stosunku do potrzeb miasta. Mam nadzieje, ze wladze miasta/szpitala wyciagna wnioski z tejze listy...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post czw, 13 sty 2005 - 10:49
Post #4


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenAmerykańska klinika w dĄbrowskim szpitalu

Czwartek, 13 stycznia 2005r.

Radni wyrazili zgodĘna wydzierŻawienie 600 m kw powierzchni Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza Amerykańskiej Klinice Serca „Heart of Poland” Sp. z o. o. Umowa obowiĄzywaŁa bĘdzie od 1 kwietnia br. przez 10 lat.

— W pomieszczeniach tych planowane jest utworzenie OddziaŁu Kardiologiczno–Angiologicznego, zapewniajĄcego pacjentom dostĘp do natychmiastowej pomocy w przypadku zawaŁu miĘŚnia sercowego, wymagajĄcego interwencji oraz w szczegÓlnie ostrych przypadkach choroby wieńcowej. OprÓcz wysoko wyspecjalizowanych usŁug medycznych dla mieszkańcÓw szpital uzyska oszczĘdnoŚci na kosztach transportu do innych oŚrodkÓw w celu dalszego leczenia — stwierdza Arutur Borowicz, naczelnik WydziaŁu Zdrowia i Opieki SpoŁecznej dĄbrowskiego UM.

Szpital liczy nie tylko na dodatkowe przychody z dzierŻawy, ale takŻe za wykonanie Świadczeń pomocniczych, takich jak diagnostyka obrazowa, laboratoryjna, sterylizacja oraz Żywienie.

— DzierŻawca bĘdzie zobowiĄzany do zapŁacenia czynszu i opŁat za media oraz do przeprowadzenia na wŁasny koszt i we wŁasnym zakresie prac remontowych. WedŁug wstĘpnych uzgodnień cena za dzierŻawĘwyniesie 40 zŁ za metr kwadratowy — wyjaŚnia naczelnik Borowicz.

Amerykańska Klinika Serca „Heart of Poland” miaŁa juŻ w 2001 r. zajĄĆ czĘŚĆ pomieszczeń szpitalnego ZakŁadu Rehabilitacji w DĄbrowie GÓrniczej, ale zdecydowaŁa siĘwÓwczas rozpoczĄĆ leczenie w Bielsku–BiaŁej. Po analizie statystyk zachorowalnoŚci i iloŚci wykonywanych zabiegÓw spÓŁka ponownie zdecydowaŁa siĘjednak na uruchomienie OddziaŁu Kardiologiczno-Angiologicznego w dĄbrowskim szpitalu.

(pas) - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post czw, 17 mar 2005 - 00:30
Post #5


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,388
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: MężczyznaZ Naszemiasto:

Przyjazny szpital

Czwartek, 17 marca 2005r.

Szpital Specjalistyczny im Sz. Starkiewicza to „PlacÓwka Medyczna Przyjazna Pacjentowi”. Ten honorowy tytuŁ dyrektor szpitala Beata MaŁecka–Libera na Zamku KrÓlewskim w Warszawie odebraŁa z rĄk prof. Barbary BŁońskiej–Fajfrowskiej, przewodniczĄcej Sejmowej Komisji Zdrowia i prof. Aleksandra Sieronia, prorektora ŚlĄskiej Akademii Medycznej i przewodniczĄcego Rady Medycznej Fundacji. OprÓcz wyrÓŻnienia szpital otrzymaŁ takŻe nagrodĘfinansowĄ na dziaŁalnoŚĆ statutowĄ.WraŻliwoŚĆ na problemy spoŁeczne i wysoka jakoŚĆ Świadczonych usŁug to tylko niektÓre kryteria, jakimi kieruje siĘFundacja „Zdrowie – Rozum – Serce”, przyznajĄc te prestiŻowe wyrÓŻnienia. Co roku nagradza zasŁuŻonych m.in. w dziaŁalnoŚci charytatywnej, promocji zdrowia, sportu, kultury, dziennikarstwa i polityki.

Mimo ogÓlnie znanych trudnoŚci finansowych w sŁuŻbie zdrowia, kŁopotÓw zwiĄzanych ze zmieniajĄcymi siĘzasadami reformy i finansowania placÓwek medycznych, dĄbrowski szpital postawiŁ sobie za cel rozwÓj placÓwki i oferowanie kompleksowej usŁugi medycznej dla pacjentÓw.

- Od kilu lat powstajĄ w szpitalu nowe oddziaŁy i poradnie, a personel zdobywa certyfikaty jakoŚci. Wszystko po to, by pacjent czuŁ siĘw naszym szpitalu bezpiecznie i abyŚmy byli dla niego placÓwkĄ przyjaznĄ — mÓwi Beata MaŁecka—Libera.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post czw, 17 mar 2005 - 18:33
Post #6


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3No tak na poczĄtek to proponuje przebudowac zadaszenie dla karetek przy izbie przyjec. Bo jak narazie to zadaszenie jest, tylko ze zadna cywilizowana karetka tam nie wiedzie bo oczywiscie jakis geniusz architekt daŁ sufit za nisko.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hator
post wto, 28 cze 2005 - 13:33
Post #7


FdZD
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,433
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 6
Płeć: Mężczyznaartykul z GW
QUOTE
WŁadze DĄbrowy GÓrniczej kupiĄ tomograf dla szpitala
Judyta WatoŁa 27-06-2005 , ostatnia aktualizacja 27-06-2005 23:05

WŁadze DĄbrowy GÓrniczej zdecydowaŁy, Że pracownia tomografii komputerowej pozostanie w strukturach tamtejszego szpitala. Nowy aparat dla pracowni zostanie kupiony za pieniĄdze miasta

SpÓr o pracowniĘtomograficznĄ w dĄbrowskim szpitalu opisywaliŚmy pÓŁtora tygodnia temu. Szpital, choĆ co roku hojnie dotowany przez miasto, ma najstarsze tego typu urzĄdzenie w ZagŁĘbiu. Jego naprawy sĄ bardzo kosztowne.

Na ostatniej radzie spoŁecznej Beata MaŁecka-Libera, dyrektorka szpitala, bez uprzedzenia zaproponowaŁa podjĘcie uchwaŁy o likwidacji pracowni naleŻĄcej do szpitala. Jej miejsce miaŁaby zajĄĆ pracownia prywatna wyposaŻona w nowoczesny wielorzĘdowy tomograf, na ktÓrym moŻna by wykonywaĆ m.in. badania naczyń wieńcowych. PrzekonywaŁa, Że szpitalna pracownia zawsze bĘdzie przynosiĆ straty. W prywatnej moŻe byĆ inaczej.

To wywoŁaŁo burzĘ. - ZadaliŚmy pytanie: skoro na takiej Świetnej tomografii moŻe zarabiaĆ prywatna firma, to dlaczego dla szpitala to nieosiĄgalne? - mÓwiŁ nam Zygmunt GÓrski, wiceprezydent miasta i szef rady spoŁecznej szpitala.

Kolejna burza wybuchŁa po artykule w "Gazecie". Na ubiegŁotygodniowym posiedzeniu komisji zdrowia zaciekle atakowali siĘnawzajem zwolennicy i przeciwnicy przekazywania pracowni w prywatne rĘce. W końcu spÓr rozstrzygnĄŁ prezydent. - Na wspÓlnej naradzie ustaliliŚmy, Że nie oddamy pracowni prywatnej firmie - powiedziaŁ nam wczoraj GÓrski. PodkreŚla, Że DĄbrowĘGÓrniczĄ staĆ na sfinansowanie zakupu nowego tomografu dla szpitala. - W tej sytuacji nie ma sensu szukaĆ pomocy u prywatnej firmy, u ktÓrej potem szpital musiaŁby kupowaĆ badania - mÓwi wiceprezydent.

Teraz pozostaje juŻ tylko kwestia wyboru aparatu. WŁadze wahajĄ siĘ, czy kupiĆ najnowoczeŚniejszy 64-rzĘdowy tomograf wart 6 mln zŁ. - MoglibyŚmy go kupiĆ przy wsparciu funduszy pomocowych. Skromniejszy moŻemy kupiĆ sami. Na razie trwajĄ analizy - mÓwi Artur Borowicz, naczelnik wydziaŁu zdrowia w dĄbrowskim magistracie


jesli chodzi o moj maly komentarz to sadze iz wypadaloby kupic raz a porzadnie - a nie bawic sie w cos co juz teraz jest jakims minimum czy standartem - po tem szybciej znow trzeba wymieniac na nowo sprzet a bo to stare a to ze nie ma jakiej funkcji itp


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post pon, 04 lip 2005 - 23:38
Post #8


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15W naszym Szpitalu Specjalistycznym powstaŁ w końcu oddziaŁ leczenia udarÓw mÓzgu. SkŁada siĘz szeŚcioŁÓŻkowego intensywnego nadzoru i czternastoŁÓŻkowej czĘŚci wczesnej rehabilitacji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post śro, 06 lip 2005 - 12:33
Post #9


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaNiestety, wiem co to za chorÓbsko i znam jego konsekwencje.
Oby pracowaŁ tam Świetnie wyszkolony personel a oddziaŁ byŁ doskonale wyposaŻony. I oby oddziaŁ byŁ zawsze pusty.

CoŚ mi siĘjednak wydaje, Że w zwiĄzku z ARSferĄ bĘdziemy tam mieli pacjenta...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dami7
post śro, 06 lip 2005 - 12:52
Post #10


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 414
Dołączył: pią, 18 cze 04
Skąd: Miner's Oak Forest City
Nr użytkownika: 102
Płeć: MężczyznaQUOTE(TeodorMotor)
CoŚ mi siĘjednak wydaje, Że w zwiĄzku z ARSferĄ bĘdziemy tam mieli pacjenta...

Czy ja wiem - czy starcze zdziecinnienie trzeba diagnozowaĆ tak kosztownymi metodami?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 08 lip 2005 - 14:09
Post #11


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenQUOTE(www.dabrowa-gornicza.pl)
Kardiologia inwazyjna w DĄbrowie GÓrniczej
[2005-07-08 07:08:07]

JuŻ pod koniec wrzeŚnia tego roku spÓŁka American Heart of Poland zamierza uruchomiĆ w Szpitalu Specjalistycznym w DĄbrowie GÓrniczej OddziaŁ Kardiologii Inwazyjnej. Ma to byĆ pierwsza w ZagŁĘbiu, a trzecia w naszym wojewÓdztwie tego typu placÓwka. Podobne dziaŁajĄ w Ustroniu i Bielsku BiaŁej.

Jak informuje Artur Borowicz, Naczelnik WydziaŁu Zdrowia i Pomocy SpoŁecznej UrzĘdu Miejskiego w DĄbrowie GÓrniczej zgodĘna 10-letniĄ dzierŻawĘpomieszczeń na potrzeby oddziaŁu podjĘŁa Rada Miejska na wniosek dyrektora dĄbrowskiego szpitala. Na oddziale bĘdzie 14 ŁÓŻek.

- GŁÓwnym celem otwarcia oddziaŁu jest leczenie zespoŁÓw wieńcowych, zawaŁowych i przedzawaŁowych – informuje dr hab.n.med. PaweŁ Buszman, prezes spÓŁki. Nie zamierzamy ograniczaĆ siĘjedynie do diagnostyki. Zajmiemy siĘteŻ zwalczaniem chorÓb. - Chcemy otworzyĆ oddziaŁ 27 wrzeŚnia w Światowy Dzień Serca. Na pomieszczenia oddziaŁu wydzierŻawiliŚmy 600 m. kw. powierzchni od szpitala. Obecnie prowadzimy prace remontowe i adaptacyjne.
- Na remont i aparaturĘwyposaŻeniowĄ przeznaczamy 6 mln zŁ – dodaje dr Marek Kondys, przyszŁy ordynator oddziaŁu.

Marek Kondys wyjaŚnia, Że pacjenci oddziaŁu bĘdĄ mogli korzystaĆ z usŁug kardiochirurgicznych i innych, nowoczesnych zabiegÓw diagnostycznych i leczniczych tj. koronarografia, angiografia oraz angioplastyka tĘtnic wieńcowych i obwodowych.Choroby serca i naczyń stanowiĄ najczĘstszĄ przyczynĘzgonÓw w Polsce. Na choroby ukŁadu krĄŻenia zapada w Polsce ponad 5 mln osÓb. NajczĘstszĄ ich przyczynĄ jest miaŻdŻyca tĘtnic wieńcowych i obwodowych. Szacuje siĘ, Że okoŁo 1-1,5 mln PolakÓw ma objawy choroby wieńcowej, a co roku na zawaŁ serca zapada 50 tys. osÓb, z czego jedna trzecia umiera. SkutecznoŚĆ ich leczenia zaleŻy od szybkiego rozpoznania i natychmiastowej interwencji. Dlatego teŻ otwarcie oddziaŁu jest jak najbardziej konieczne. (JOK)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mydliczek
post pią, 08 lip 2005 - 22:46
Post #12


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 281
Dołączył: pią, 08 kwi 05
Nr użytkownika: 139
Płeć: MężczyznaUstawiajĄ rusztowanie na Ścianie szpitala od LegionÓw Polskich. DookoŁa leŻy peŁno styropianu --> a wiĘc termomodernizajca szpitala biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post wto, 16 sie 2005 - 15:46
Post #13


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenwreszcie podwojny sukces - za kase z UE

QUOTE(www.dabrowa-gornicza.pl)
Otwarcie nowego oddziaŁu
[2005-08-16 15:06:35]

Na najbliŻszy czwartek, 18.08 2005r.na godzinĘ12.00 zaplanowano otwarcie OddziaŁu Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w DĄbrowie GÓrniczej przy ulicy Krasińskiego 43, w byŁym budynku szpitala dzieciĘcego.  
- Adaptacja budynku na potrzeby oddziaŁu trwaŁa okoŁo pÓŁ roku i kosztowaŁa ponad 2.5 mln zŁ - informuje Artur Borowicz, naczelnik WydziaŁu Zdrowia i Pomocy SpoŁecznej UrzĘdu Miejskiego w DĄbrowie GÓrniczej. –W nastĘpnym etapie, juŻ niebawem, przeprowadzone zostanĄ prace przy ogrodzeniu placÓwki oraz remont budynkÓw gospodarczych.
IstniejĄcy ponad 30 lat w szpitalu oddziaŁ psychiatryczny nie speŁniaŁ juŻ wymaganych warunkÓw. Wieloosobowe sale, niezadowalajĄce warunki sanitarne, brak pomieszczeń do prowadzenia terapii, brak pomieszczeń na cele rekreacyjne, ciasne korytarze i kraty w oknach to juŻ przeszŁoŚĆ. DziĘki wsparciu gminy, przychylnoŚci prezydenta DĄbrowy GÓrniczej Jerzego Talkowskiego i Rady Miejskiej szpital przygotowaŁ wniosek o przyznanie ŚrodkÓw z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Gmina wniosŁa wkŁad 15 proc. caŁoŚci kosztÓw, reszta ŚrodkÓw pochodzi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
OddziaŁ ma 60 miejsc stacjonarnych dla kobiet i mĘŻczyzn oraz 15 miejsc w oddziale dziennym. Pacjenci mogĄ teŻ skorzystaĆ z  przyszpitalnej poradni zdrowia psychicznego. Obiekt jest komfortowo wyposaŻony i speŁnia najnowsze standardy opieki psychiatrycznej i bezpieczeństwa. Dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno- rehabilitacyjnymi, salami pobytu dziennego, kameralnymi pokojami szpitalnymi, wydzielonĄ czĘŚciĄ obserwacyjno- diagnostycznĄ, izbĄ przyjĘĆ i terenem rekreacyjnym. ProfesjonalnĄ pomoc znajdĄ tu pacjenci z psychozami schizofrenicznymi, zaburzeniami depresyjnymi, lĘkowymi, nerwicowymi zaburzeniami otĘpiennymi i innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi dysfunkcjĄ mÓzgu lub schorzeniami somatycznymi, psychozami egzogennymi. Wykwalifikowany zespÓŁ lekarzy psychiatrÓw, psychologÓw i terapeutÓw oraz pielĘgniarek sŁuŻyĆ bĘdzie pacjentom pomocĄ terapeutycznĄ i farmakologicznĄ (JOK)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post czw, 18 sie 2005 - 18:57
Post #14


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Rozszerzone info na temat oddzialu psychiatrycznego z serwisu naszemiasto.pl

zrodlo: http://www.dabrowagornicza.naszemiasto.pl/...nia/507085.html
autor: Piotr Sobierajski
data: 18.08.2005

QUOTE
Wygodne, czteroosobowe sale z umywalkami, okna bez krat oraz Świetlice i pomieszczenia do rehabilitacji. Wszystko to czeka na pacjentÓw oddziaŁu psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza, ktÓrzy juŻ jutro zostanĄ zakwaterowani w nowym budynku przy ul. Krasickiego 43.
Nowoczesny oddziaŁ w byŁym budynku szpitala dzieciĘcego jest od dziŚ otwarty. Szpitalik od dwÓch lat staŁ pusty, choĆ trzeba byŁo ponosiĆ koszty jego utrzymania i ogrzewania.
- Adaptacja budynku na potrzeby oddziaŁu trwaŁa okoŁo pÓŁ roku i kosztowaŁa ponad 2,5 miliona zŁotych. JuŻ niebawem przeprowadzone zostanĄ prace przy ogrodzeniu placÓwki oraz remont budynkÓw gospodarczych — mÓwi Artur Borowicz, naczelnik WydziaŁu Zdrowia i Pomocy SpoŁecznej UrzĘdu Miejskiego.
DĄbrowski szpital przygotowaŁ wniosek o przyznanie dotacji z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. ZostaŁ on zaakceptowany i udaŁo siĘpozyskaĆ spore pieniĄdze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina na realizacjĘtego przedsiĘwziĘcia musiaŁa zapewniĆ w swoim budŻecie 25 proc. wŁasnych funduszy.
IstniejĄcy ponad 30 lat dotychczasowy oddziaŁ psychiatryczny mieŚciŁ siĘw ciasnym budynku przy ul. 3 Maja. Nie speŁniaŁ warunkÓw nowoczesnego leczenia. Wieloosobowe sale, brak pomieszczeń do prowadzenia zajĘĆ terapeutycznych, wĄskie korytarze i kraty w oknach staŁy siĘuciĄŻliwe w codziennej pracy i w opiece nad pacjentami.
— Obiekt jest po prostu zabytkowy i nie mogliŚmy w nim zaplanowaĆ ani wykonaĆ Żadnych przerÓbek czy remontÓw. Budynek nie speŁniaŁ takŻe wymogÓw sanitarnych, dlatego od dawna szukaliŚmy odpowiedniego miejsca, by przenieŚĆ caŁy oddziaŁ. Szybka zmiana lokalizacji byŁa dla nas priorytetem — podkreŚla Beata MaŁecka-Libera, dyrektorka dĄbrowskiego szpitala.
Nowy oddziaŁ psychiatryczny jest znacznie wiĘkszy od starego. Zajmuje parter i dwa piĘtra budynku. Ma 60 miejsc stacjonarnych dla kobiet i mĘŻczyzn (na dwÓch osobnych piĘtrach) oraz 15 miejsc w oddziale dziennym, gdzie dochodzĄcy pacjenci bĘdĄ mogli korzystaĆ z zajĘĆ i rehabilitacji. Do dyspozycji bĘdzie teŻ przyszpitalna poradnia zdrowia psychicznego. Obiekt jest komfortowo wyposaŻony i speŁnia najnowsze standardy opieki psychiatrycznej.
— Na miejscu jest miĘdzy innymi sala intensywnego nadzoru, stanowisko dla pielĘgniarek, Świetlica oraz pomieszczenia do zajĘĆ terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ktÓrych wczeŚniej brakowaŁo — wylicza Beata MaŁecka-Libera.
SĄ takŻe cztero– i dwuosobowe pokoje, wydzielona czĘŚĆ diagnostyczna, izba przyjĘĆ oraz teren rekreacyjny, ktÓry zostanie w przyszŁoŚci zagospodarowany.
ProfesjonalnĄ pomoc znajdĄ tu pacjenci z psychozami schizofrenicznymi, zaburzeniami depresyjnymi, lĘkowymi, nerwicowymi zaburzeniami otĘpiennymi i innymi zaburzeniami psychicznymi, spowodowanymi dysfunkcjĄ mÓzgu lub schorzeniami somatycznymi.
Nad ich zdrowiem czuwaĆ bĘdzie wykwalifikowany zespÓŁ lekarzy psychiatrÓw, psychologÓw, terapeutÓw oraz pielĘgniarek.
— Zapotrzebowanie na leczenie tego typu schorzeń jest ogromne. Średnio na oddziale zajĘtych byŁo dotychczas okoŁo 50 ŁÓŻek. Dlatego bĘdziemy siĘstaraĆ o zwiĘkszenie wysokoŚci kontraktu na te usŁugi. ZatrudniliŚmy dodatkowego terapeutĘzajĘciowego oraz psychologÓw — wyjaŚnia dyrektorka dĄbrowskiego szpitala.


--
Zwraca uwage pewna niezgodnosc odnosnie wkladu gminy w ten interes. Wedlug UM bylo to 15%, a wedlug dziennikarza 25%. Zakladam jednak, ze to strona UM podala prawdziwe dane (choc standard wynosi 25%).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pon, 12 wrz 2005 - 10:49
Post #15


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlendalsze info na ten temat
QUOTE([img)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/img]]
Nowoczesna kardiologia inwazyjna zawita do ZagŁĘbia

PoniedziaŁek, 12 wrzeŚnia 2005r.

Kolejna Polsko-Amerykańska Klinika Serca zacznie dziaŁaĆ w DĄbrowie GÓrniczej 15 wrzeŚnia. To juŻ trzeci po Ustroniu i Bielsku-BiaŁej oŚrodek tej spÓŁki. – Pod wzglĘdem leczenia chorÓb ukŁadu krĄŻenia i zawaŁÓw serca nowoczesnymi technikami, zabezpieczyliŚmy juŻ caŁe Podbeskidzie. Teraz przyszedŁ czas na ZagŁĘbie. To region pozbawiony obecnie takich usŁug, a proszĘzauwaŻyĆ, Że mÓwimy tu o 700-tysiĘcznej populacji – wyjaŚnia doc. dr hab. nauk med. PaweŁ Buszman, prezes P-AKS.

Pomimo szybkiego postĘpu, jaki dokonaŁ siĘw ostatnich latach w zakresie diagnostyki i leczenia chorÓb ukŁadu krĄŻenia, dostĘp do niej jest w dalszym ciĄgu ograniczony. W przeliczeniu na liczbĘmieszkańcÓw, w Polsce wykonuje siĘjedynie poŁowĘwymaganej liczby nowoczesnych zabiegÓw diagnostycznych i leczniczych, takich jak koronarografie, angioplastyki tĘtnic wieńcowych i obwodowych, zabiegi kardiochirurgiczne – dodaje doc. Buszman.

O sukcesie w leczeniu zawaŁÓw przede wszystkim decyduje czas. – Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od chwili zabrania pacjenta z domu do wykonania ratujĄcego Życie zabiegu rozszerzenia tĘtnicy wieńcowej powinna minĄĆ nie wiĘcej niŻ godzina. Trudno to byŁo osiĄgnĄĆ, gdy jedynymi oŚrodkami ŚwiadczĄcymi takie usŁugi w woj. ŚlĄskim byŁo Zabrze i Katowice-Ochojec, a transport chorego i procedury przekazywania go ze szpitala do szpitala trwaŁy czasem kilka godzin – wyjaŚnia doc. Buszman.

W dĄbrowskiej klinice leczyĆ siĘbĘdzie nie tylko zawaŁy serca i stany przedzawaŁowe, ale i miaŻdŻycĘtĘtnic obwodowych. Ponadto klinika bĘdzie wszczepiaĆ rozruszniki serca i leczyĆ zaburzenia jego rytmu. MieŚciĆ siĘbĘdzie na parterze tutejszego Szpitala Specjalistycznego. Na potrzeby P-AKS przystosowano, po gruntownym remoncie, pomieszczenia po byŁych magazynach.

P-AKS wygraŁy przetarg na zagospodarowanie tych pomieszczeń, pŁacĄ szpitalowi czynsz oraz pokrywajĄ koszty Świadczonych na ich rzecz usŁug, np. laboratoryjnych i wydawania posiŁkÓw.

– Walczymy o kontrakt z NFZ i mamy zapewnienie, Że usŁugi w jego ramach zaczniemy realizowaĆ juŻ od 1 paĹşdziernika. We wspÓŁpracy z dĄbrowskim szpitalem oraz WydziaŁem Zdrowia UrzĘdu Miejskiego w DĄbrowie GÓrniczej planujemy teŻ rozpoczĘcie programu nieinwazyjnej diagnostyki chorÓb ukŁadu krĄŻenia przy zastosowaniu 64-warstwowego tomografu komputerowego – zapowiada doc. Buszman.

W dniu otwarcia P-AKS, 15 wrzeŚnia w godz. od 15 do 19, przed PaŁacem Kultury w DĄbrowie GÓrniczej odbĘdzie siĘfestyn dla mieszkańcÓw poŚwiĘcony promocji zdrowia. W jego trakcie lekarze udzielaĆ bĘdĄ porad dotyczĄcych choroby wieńcowej. BĘdzie moŻna zmierzyĆ nieodpŁatnie ciŚnienie oraz poziom cholesterolu. OdbĘdzie siĘteŻ kilka konkursÓw z nagrodami. ChĘtni bĘdĄ teŻ mogli oddaĆ krew.

Nowoczesne zabiegi
SpÓŁka American Heart of Poland, ktÓrej celem jest stworzenie w kraju sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, powstaŁa z inicjatywy doŚwiadczonych kardiologÓw i kardiochirurgÓw z Polski i USA. W 2001 r. w Ustroniu rozpoczĄŁ dziaŁalnoŚĆ I OddziaŁ Kardiologiczno-Angiologiczny, w 2004 r. w Bielsku-BiaŁej powstaŁ II OddziaŁ Kardiologiczny. Do gŁÓwnych zadań tych oddziaŁÓw naleŻy diagnostyka oraz leczenie chorÓb serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskÓrnymi.

PozwalajĄ one m.in. na wykrycie miaŻdŻycowych zwĘŻeń tĘtnic, a nastĘpnie na ich poszerzenie i przywrÓcenie prawidŁowego przepŁywu krwi w miĘŚniu sercowym, mÓzgu, nerkach i kończynach dolnych. Leczenie to zapobiega zawaŁom serca, udarom mÓzgowym, niedokrwieniu kończyn dolnych oraz niewydolnoŚci nerek. Zabiegi nie wymagajĄ dŁugiego pobytu w szpitalu (1-2 dni) oraz umoŻliwiajĄ szybkĄ rehabilitacjĘi powrÓt do peŁnej aktywnoŚci Życiowej w wiĘkszoŚci przypadkÓw.

Kliniki ŚwiadczĄ usŁugi medyczne w ramach kontraktÓw z Narodowym Funduszem Zdrowia, a takŻe na zasadzie prywatnej odpŁatnoŚci. American Heart of Poland prowadzi szkolenia kardiologÓw, internistÓw oraz lekarzy rodzinnych.

Problem milionÓw
Na choroby ukŁadu krĄŻenia choruje w naszym kraju ponad 5 mln ludzi. NajczĘstszĄ ich przyczynĄ jest miaŻdŻyca tĘtnic wieńcowych i obwodowych. Szacuje siĘ, Że okoŁo 1-1,5 mln PolakÓw ma objawy choroby wieńcowej. Rocznie na zawaŁ serca zapada 50 tys. osÓb, z czego jedna trzecia umiera. Innym powaŻnym powikŁaniem miaŻdŻycy sĄ udary mÓzgowe, niewydolnoŚĆ nerek oraz niedokrwienie kończyn dolnych. (maz)

Maria ZawaŁa - Dziennik Zachodni
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post wto, 13 wrz 2005 - 18:34
Post #16


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Miejmy nadzieje, ze firma ta zostanie u nas na dlugo. Znam osoby leczone w tej klinice w Ustroniu i sobie bardzo chwala. Ciekawe tylko jaka kadra bedzie u nas opiekowac sie pacjentami?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post sob, 04 mar 2006 - 14:44
Post #17


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlendopiero niedawno cieszylismy sie z jej otwarcia... :?
QUOTE([IMG)
http://ww6.tvp.pl/img/regionalna/katowice/banner1.jpg[/IMG]]
Dąbrowska Klinika Serca przed zawałem?  

W Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca w Dąbrowie Górniczej wyczerpał się już roczny kontrakt podpisany z NFZ. To jedyna placówka w Zagłębiu Dąbrowskim, która inwazyjnie leczy ostre zespoły wieńcowe.  

Tylko przez dwa miesiące tego roku, leczyło się tu ponad 270 osób - także z Myszkowa, Zawiercia, Jaworzna. Rozmowy z funduszem zdrowia tkwią w martwym punkcie.  

Ciężko chorzy – niestety - poczekać nie mogą. NFZ podpisał kontrakt, który starczył na kilka tygodni. "Być albo nie być" tego ośrodka, to dać lub odebrać szansę chorym. Bywało, że kilku osobom dziennie z zawałami serca ta klinika ratowała życie. Jej roli nie umniejszają też lekarze z intensywnej terapii innych zagłębiowskich szpitali, gdzie zawałowców pogotowie przywozi. I z lękiem myślą o plajcie placówki.  

Ta klinika jest jedyną wśród osiemsettysięcznej społeczności Zagłębia placówką kardiologii inwazyjnej i jedną z zaledwie kilku w całym województwie. Są one w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Częstochowie, Bielsku, Ustroniu. Czy w obliczu tak niepewnych rokowań ten zawał finansowy klinika przetrzyma? I czy wytrzyma inwazję zadłużenia?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 10 mar 2006 - 12:48
Post #18


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenQUOTE([IMG)
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/grafika/lgDZ.gif[/IMG]]
Oddział ratunkowy czeka na ratunek

Piątek, 10 marca 2006r.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca otwarto w Dąbrowie Górniczej w październiku 2005 roku. W organizowanej z tej okazji uroczystości udział wzięli między innymi liczący się w regionie i kraju politycy. Niestety, wszyscy szybko zapomnieli, że klinika jest nie tylko perełką, którą można się pochwalić, ale to też miejsce ratowania życia ludzi, a do tego potrzebne są pieniądze.

Minuty do życia
Pieniądze, które na cały rok gwarantował kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, już się skończyły. Więcej nie udało się wynegocjować.

- Nikt nas nie uprzedzał, że zamierza otworzyć podobną placówkę w Dąbrowie Górniczej. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, pieniądze na ten rok były już rozdysponowane, ale i tak przeznaczyliśmy na tę działalność część pieniędzy z rezerw - mówi Ryszard Stelmaszczyk, rzecznik prasowy NFZ.

Ponadto urzędnicy i politycy są zdania, że podobna klinika nie jest w Dąbrowie Górniczej niezbędna. Nie przekonują ich nawet fakty i statystyki przedstawiane przez specjalistów, którzy na co dzień zajmują się chorymi po ostrych zawałach serca.

- Trafiają do nas tylko najcięższe przypadki pacjentów kierowanych tutaj przez pogotowie lub z innych szpitali. Zawsze chodzi o ratowanie życia, a w przypadku zawału serca najbardziej liczy się czas - podkreśla dr n. med. Zbigniew Czyż, wiceprezes spółki Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

Zdaniem specjalistów w przypadku zawału serca najważniejsza jest pierwsza godzina. Jeśli pacjent trafia na stół operacyjny szybko, to po dwóch dniach może iść do domu, jako zdrowy człowiek. Operacja ma jednak sens jeszcze po sześciu godzinach od zawału. Potem może już tyko zaszkodzić.

Ponure statystyki
Zanim w Dąbrowie Górniczej powstały Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, chorzy z terenu Zagłębia najbliżej mieli do Katowic lub do Zabrza. Zważywszy na to, jak bardzo liczy się tutaj każda minuta, to bardzo daleko.

- Zagłębie stanowiło czarną dziurę. Zanim zaczęliśmy działać w Dąbrowie Górniczej, śmiertelność w zawałach na tym terenie przekraczała 20 procent, teraz u nas wynosi ona 1,5. Mówimy tutaj o wielu ludzkich istnieniach, które udało się nam uratować - zaznacza Zbigniew Czyż.

Lekarze tłumaczą, że nawet rachunek ekonomiczny przemawia na korzyść placówki.

- Jeśli pacjent trafia na stół operacyjny zbyt późno, to nigdy nie dochodzi już do pełni zdrowia, po prostu zostaje rencistą i przez kolejne lata życia państwo wypłaca mu pieniądze. Jeśli jednak po kilku dniach wraca do pracy, to przecież on płaci państwu składki jeszcze przez długie lata - tłumaczy Zbigniew Czyż.

Sytuacja jest patowa. O tym, jakie kroki zostaną teraz przedsięwzięte, w przyszłym tygodniu zadecydują władze spółki. Rozwiązania są dwa, ale żadne z nich nie jest satysfakcjonujące.

- Albo będziemy musieli zaciągnąć kredyt, albo też prowadzić jedynie komercyjną działalność, ale temu rozwiązaniu, jako lekarz, mówię nie - podkreśla wiceprezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Właściciele spółki wciąż wierzą, że urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia zauważą jak ważne jest istnienie i działalność tej placówki dla mieszkańców Zagłębia.

- Wierzę w ich dobrą wolę i rozum. Tutaj przecież nie chodzi o leczenie trądziku. Nie można dziś nie znaleźć pieniędzy na ratowanie ludzkiego życia - mówi Zbigniew Czyż.

Być może zresztą dodatkowe fundusze rzeczywiście się znajdą, bo pieniędzy może być więcej niż się tego w NFZ spodziewano.

- Dodatkowe fundusze mogą się znaleźć dzięki lepszej ściągalności składek. Wtedy być może część pieniędzy trafi do Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej - uspokaja Ryszard Stelmaszczyk.

Najczęstsza przyczyna

Zapotrzebowanie na tego typu usługi medyczne jest ogromne. W Polsce z powodu chorób układu krążenia, w tym głównie na zawał serca, każdego roku umiera około 30 tysięcy osób. To najczęstsza przyczyna zgonów w kraju.

Grażyna Krawczyk - Dziennik Zachodni


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post śro, 19 kwi 2006 - 21:46
Post #19


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaQUOTE(GAZETA WYBORCZA)
Gmina zapłaci za odmowę aborcji


Anna Malinowska 18-04-2006 , ostatnia aktualizacja 18-04-2006 21:57

Dąbrowa Górnicza jest skłonna płacić co miesiąc 800 zł na utrzymanie dziecka, które urodziło się w wyniku gwałtu. Miejski szpital odmówił wykonania aborcjiTo reakcja na opinię Sądu Najwyższego, który kilka dni temu stwierdził, że Małgorzata A. może się starać o alimenty na dziecko. W uzasadnieniu napisano m.in.: "Czym innym jest urodzenie dziecka, a czym innym jest szkoda w postaci powstania obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Uznanie powstania szkody nie oznacza przecież negatywnej oceny samego faktu urodzenia dziecka".

Sąd Najwyższy wydał opinię na prośbę Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który zajmuje się sprawą Małgorzaty A.

Kobieta została brutalnie zgwałcona w 1996 roku. Wkrótce dowiedziała się, że jest w ciąży. Lekarz, który ją badał, nie miał wątpliwości: 10. lub 11. tydzień. Otrzymała skierowanie do dąbrowskiego Szpitala Specjalistycznego. Zgodnie z ustawą miała prawo do aborcji. Tam jednak odmówiono przeprowadzenia zabiegu, tłumacząc, że na aborcję jest za późno, a kobieta nie ma zaświadczenia z prokuratury (potem się okazało, że prokuratorzy wysłali je pocztą). Dziecko się urodziło, jest chore.

Kobieta chce, by gmina Dąbrowa Górnicza - właściciel szpitala, w którym odmówiono wykonania aborcji - płaciła alimenty na jej syna. Miałaby być to forma zwrotu kosztów utrzymania dziecka.

Dotychczas dostała tylko 6,5 tys. zł odszkodowania za zarobki utracone w czasie ciąży i opieki nad dzieckiem. O pieniądze walczyła pięć lat: przegrała w dwóch instancjach. Sądy uznawały, że wypłacenie alimentów za urodzenie dziecka byłoby równoznaczne z uznaniem faktu narodzin za szkodę i zaprzeczenie wartości życia.

Prawnicy są zgodni w ocenie wagi najnowszej opinii Sądu Najwyższego: - Taka odpowiedź jest wskazówką dla Sądu Apelacyjnego. To duża nadzieja na korzystny dla kobiety wyrok.

Małgorzata A. chce, by gmina wypłacała dla jej syna 800 zł miesięcznie. - Kiedy zapadnie prawomocny wyrok, dostosujemy się do niego - zapewnia Andrzej Bęben, rzecznik dąbrowskiego magistratu.

W szpitalu, gdzie doszło do złamania ustawy antyaborcyjnej, nie przeprowadzono nawet postępowania wyjaśniającego. Jerzy Ch., który odmówił wykonania aborcji, wciąż pracuje na oddziale ginekologii. Nie czuje się winny. - Przeprowadziliśmy badanie USG - tłumaczy. - Naszym zdaniem pacjentka była w 16. tygodniu ciąży. Na aborcję było więc za późno, zresztą ten termin oznaczał, że że ciąża nie powstała w wyniku gwałtu. Na naszym oddziale zresztą i tak nie wykonalibyśmy aborcji. Nie było lekarza, który by się na to zdecydował. Sam też bym tego nie zrobił, bo to sprzeczne z moim światopoglądem. Zgodnie z procedurą pacjentkę musielibyśmy odesłać do innego ośrodka, gdzie takie zabiegi były wykonywane - dodaje.

Artur Borowicz, dyrektor szpitala, mówi, że wszczęcie postępowania wobec doktora Ch. nie było konieczne. - To były dwie różne diagnozy lekarskie. Co miał zrobić lekarz, kiedy USG mówiło wyraźnie, że termin możliwy do przeprowadzenia aborcji został przekroczony? - pyta.

Z danych Urzędu Wojewódzkiego wynika, że za błędy i pomyłki lekarskie w roku 2004 wypłacono blisko 5 mln zł. W zeszłym roku kwota była mniejsza o 1,5 mln. Pieniądze na odszkodowania pochodzą ze Skarbu Państwa. - Takie zadośćuczynienie mi się należy - mówi Małgorzata A. Wierzy, że jej apelacja zostanie pozytywnie rozpatrzona. - Będę walczyć do skutku, choć wiem, że nic nie odda mi zdrowia i nerwów. Ktoś za to wszystko musi zapłacić!


http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3...006-04-19-03-05

Ot, perełka, proszę tatusiów...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pozdrawiam
post wto, 03 paź 2006 - 18:19
Post #20


jasiek
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 1,062
Dołączył: śro, 06 sie 03
Skąd: Mydlice
Nr użytkownika: 3No dawno nic nie było w tym temacie. Czy ktoś ma jakieś info dotyczące naszego szpitala? Ostatnio coś znowu spadamy do 3 ligi. Jak wygląda sprawa tomografu? Mieli kupić nowy i co? Nie da się dzisiaj nic leczyć bez dobrej diagnostyki obrazowej. A rezonans magnetyczny to widzę już czarna magia dla naszych władz. Do tego co słychać w klinice kardiologicznej? – umarła na zawał czy działa? Z tego, co wiem to kontrakt na ten rok skończył się w lutym. I do tego oddział ratunkowy, który jest w totalnej rozsypce.

No a nasze władze zajmują się rozbudową parkingu dla lekarzy i ocieplaniem pralni szpitalnej. Oczywiście ja nie twierdze, że to są niepotrzebne inwestycje, ale ja zauważam ważniejsze potrzeby.

A wszystko to piszę, bo dotarła do mnie bardzo dobra informacja, ale niestety z Zagórza. Tamtejszy szpital wzbogacił się o rezonans magnetyczny. 75% pieniędzy dała UE. Urządzenie kosztowało pond 4 mln zł. Ciekawe, kiedy nasze władze schylą się po jakiekolwiek fundusze z UE?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

24 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: niedziela, 31 maj 2020 - 16:19
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza