Mapa Forum Mieszkańców D±browy Górniczej

www.dabrowa-gornicza.org

D±browa Górnicza

Nasze Miasto Sprawy D±browy Górniczej
--Co się dzieje dzisiaj przed PKZ?
--Strzemieszyce chc± się odł±czyć
--Mieszkania socjalne przy Kasprzaka
--Radio w DG ???
--Pałac Kultury Zagłębia
--Parkingi strzeżone
--Kina w DG
--Internet Dębowy ¦wiat
--parkowanie na "terenie prywatnym" i opłata "dodatkowa" za to
--RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W DˇBROWIE
--Herb Miasta - Neon
--Park (eks Galeria) Reden
--Telefonie komórkowe w DG
--Targowiska miejskie
--Miejsca z fatalnym stanem nawierzchni dróg
--Konfederacja D±browska
--SZISZA
--EXPO Silesia
--Promocja miasta na billboardach
--taxi
--Cmentarze
--Nowa Linia Autobusowa D.G-Szpital Górniczy Sosnowiec
--Budynki po dawnym Urzedzie Miasta
--Port Lotniczy - Pyrzowice ( KTW)
--Przej¶cia podziemne stan techniczny awarie dewastacje
--Czego Tobie brakuje w naszym mie¶cie i okolicy
--Budowa koło Szpitala Miejskiego?
--Przebudowa Os. Manhatan II Etap
--Paranormalne Zagłębie i ¦l±sk
--Prezentacja na temat D±browy Górniczej
--Psy, ich wła¶ciciele i problem z kup±
--Spotkania o Zagłębiu i w Zagłębiu
--D±browska Scena Muzyczna
--Urz±d Pracy
--Najwyższy blok
--Wybierz, gdzie powstan± siłownie "pod chmurk±"
--Park Hallera dla dzieci Plac Zabaw Ważne
--Ceny mieszkań w D.G.
--Miasta partnerskie
--Parking przy Cmentarzu Parafialnym MBA
--UTWORZENIE BEZPO¦REDNIEGO POŁˇCZENIA AUTOBUSOWEGO D.G-SZPITAL GÓRNICZY
--Gdzie mieszkać w DG
--Co z ulic± Tworzeń
--Sterylizacja i kastracja kotów.
--GŁOSOWANIE NA PLAC ZABAW W PARKU HALLERA - konkurs NIVEA
--Zlikwiduja tramwaje ?
--Wielka fuszerka w Strzemieszycach
--Stacje i przystanki kolejowe w D±browie Górniczej
--Podatek od psa
--D±browskie firmy
--Zdjęcia DG - prezentuj±ce ubustwo
--SZKOŁY PODSTAWOWE
--D±browa na planszy Monopoly
--Zespół Szkół Muzycznych
--Nowy Żłobek w D±browie Górncizej Potrzebny od Lat
--Hejnał D±browy Górniczej
--CH Pogoria
--PETYCJA W SPRAWIE KOMUNIKACJI NOCNEJ
--Okupacja Urzędu Miasta
--Protest mieszkańców, wesprzyj nas i dopisz się do listy!
--15.10.2010 Cała Prawda o D±browie
--Progi zwalniaj±ce na Podłeknickiej
--Rondo Hendrixa?
--Nowe Centrum Handlowe, MediaMarkt i OBI w DG
--D±browa Górnicza w Wikipedii
--Zatajony skandal z zanieczyszczon± wod±?
--Wypadek samochodowy
--KFC w realu przy Katowickiej
--Opinie na temat PKZ
--Budowy sieci kanalizacji miejskiej i uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej
--www.smdg.pl -Strona Straży Miejskiej w D±browie Górniczej
--Stowarzyszenie "Forum dla Zagłębia D±browskiego"
--Wideo DG
--Rynek mieszkaniowy w D±browie Górniczej
--JEDNOWSTKI WOJSKOWE W DˇBROWIE GÓRNICZEJ
--Projekt logo Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
--opinia o stronie www Muzeum
--GŁOSUJEMY NA ZAGŁĘBIOWSKIE PROJEKTY
--LICEA W DG.
--Namalowali kopertę, ale nie pod tym blokiem
--Autonomia Gołonoga
--Nasze miasto na norc.pl
--Listy w sprawie wspólnego biletu
--czy nie za dużo L????????
--czy nie za dużo banków w DG???
--Młodzieżowy O¶rodek Pracy Twórczej
--fajne mamy miasto
--ZAGŁĘBIE WOLNO¦CI
--Czy wyburzyć pomnik czerwonych sztandarów ?
--Akcja " Metropolia ¦l±sko-D±browska" z FdZD-DG
--Zakaz palenia na przystankach?
--skrzynki pocztowe
--Uniwersytet dla Wszystkich przy MBP
--mamy SMOKA (Korozja Ferrara)
NEXT