Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Monografie, przewodniki, książki o DG - te nowe i nieco starsze
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Historia
Stron: 1, 2
Slyzaba
http://www.sosnowiec.info.pl/informacje/da...rafii,1,4,22529

CYTAT
Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza wydał zarządzenie, którym powołał zespół ds. opracowania i wydania drukiem monografii Dąbrowy Górniczej pod roboczym tytułem ?Dąbrowa Górnicza 1916 ? 2016?.

W skład zespołu weszli: Marcin Bazylak (pełnomocnik prezydenta), Damian Rutkowski (naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu), Zygmunt Woźniczka( prof. UŚ), Andrzej Wójcik (geolog) oraz Arkadiusz Rybak (dyrektor Muzeum Miejskiego ?Sztygarka?). Do końca listopada 2015 r. monografia ma zostać przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej.

Druk (nakład 2 tys. egzemplarzy) zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2016 r. Finansowanie monografii Dąbrowy Górniczej będzie realizowane ze środków znajdujących się w dyspozycji wydziału promocji, kultury i sportu Urzędu Miejskiego na podstawie pisemnego zapotrzebowania wraz z harmonogramem prac oraz kosztorysem na dany rok.


Zgodnie z oczekiwaniami oficjalne potwierdzenie, że będzie nowa monografia miasta na 100-lecie nadania praw miejskich, czyli w 2016 roku. Dziwne, że jedynie 2000 egzemplarzy?
muzzy
Jak zwykle powód pewnie ten sam - koszty. Ale myślę, że ten nakład nie jest problemem - jeśli książka będzie się sprzedawała to zawsze będzie można zrobić dodruk.


Bathurst
2000 egzemplarzy to dużo jak na ten tym publikacji w tych czasach.
Cieszę się, że będzie w pliku dostępna, chociaż na papierową wersję sobie zęby ostrzę sml (3).gif
Slyzaba
http://www.dg.pl/news/show/group/1/id/4389...o+D%C4%85browie

CYTAT
Powstanie trzytomowa monografia o Dąbrowie

Ruszają prace nad monografią Dąbrowy Górniczej. 14 stycznia br. prezydent miasta Zbigniew Podraza podpisał zarządzenie, zgodnie z którym wydawnictwo ma się ukazać w 2016 roku. Książka pod roboczym tytułem "Dąbrowa Górnicza 1916 – 2016" pojawi się z okazji 100-lecia nadania Dąbrowie praw miejskich.
Monografia, w której skład wejdą 3 tomy (łącznie prawie 2 tyś. stron), powstaje na wniosek Muzeum Miejskiego "Sztygarka". Miasto zapewnia finansowanie prac w okresie trzech najbliższych lat, czyli do 2015 roku. Książka w nakładzie 2 tys. egzemplarzy ma się ukazać w 2016 roku.

- Monografia będzie się składać z tomu obejmującego środowisko geograficzno - przyrodnicze oraz dwóch tomów historycznych. Do publikacji będzie załączona pyta CD z materiałami historycznymi (mapy, plany, fotografie). - tłumaczy Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka. - Objętość to około 90 arkuszy autorskich, na jeden arkusz składają się 22 strony. Obecnie trwają rozmowy z autorami. Chcielibyśmy zaangażować do prac jak największą liczbę historyków amatorów, pasjonatów i zbieraczy - dodaje.

21 lutego o godzinie 16:00 w Muzeum odbędzie się pierwsze zebranie autorów tomu.

Ostatnia monografia na temat Dąbrowy Górniczej powstała w 1976 roku i nie obejmowała dzielnic miasta.

(mag)
Slyzaba
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...xviii,id,t.html

CYTAT
Inwentarze i Lustracje Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku pomogą znaleźć przodków

Dzięki niej nie tylko dowiemy się bowiem, ile kuźni było w tym czasie w Strzemieszycach, ile chałup istniało w Gołonogu, a ile karczem można było naliczyć w sąsiednim Sławkowie. Co ciekawe będzie to także szansa, by odnaleźć korzenie swoje i najbliższej rodziny, sięgając do dokładnych spisów mieszkańców i ich inwentarza.

Właśnie zakończyło się kompletowanie materiału źródłowego i jego opracowywanie. W środę projekt książki został zaprezentowany w Sławkowie, w karczmie Austeria Miejska.
- Nigdy wcześniej nie został on wydany w całości, tak więc będzie to absolutna premiera. Dokładne dane pochodzą ze spisów w latach 1645, 1668, 1746, 1760 i 1789, sporządzanych przez specjalnie powołanych komisarzy, w celu określenia należności podatkowych oraz różnego rodzaju danin - mówi Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego Sztygarka.
Książka powstaje dzięki współpracy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Sławkowa, powiatu będzińskiego, Jaworzna, Łaz, Bukowna oraz Bolesławia i zawiera dokładne inwentarze miejscowości, które do 1789 roku tworzyły Klucz Sławkowski, czyli własność ziemską biskupów krakowskich, obejmującą od niepamiętnych czasów (XII - XIII wiek) od kilku do nawet dwudziestu miejscowości w Zachodniej Małopolsce.

Inwentarze dokładnie prezentują wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze oraz ich stan użytkowy ze szczególnym uwzględnieniem folwarków, młynów, karczem, hut ołowiu. Będzie się można też dowiedzieć między innymi, jak wołano na krowy i czy były to po prostu krasule, a może Baśki albo Kaśki. - Książka będzie miała około 450 stron, zawiera część terminów staropolskich, część tekstów tłumaczona była z łaciny, ale generalnie wszystko zachowane jest w oryginale. Pracowaliśmy nad nią dwa lata - mówi Arkadiusz Rybak.

Oryginalne inwentarze i lustracje dóbr dawnego klucza sławkowskiego znajdują się dziś w archiwach kościelnych Katedry Wawelskiej w Krakowie i państwowych w Radomiu. Po publikacji będą z pewnością podstawowym źródłem do badania historii opisanych w nich miejscowości.
muzzy
Każdy, kto posiada ciekawe zdjęcia i informacje o Dąbrowie może się zgłosić do autorów Monografii - w marcu będzie pierwsze spotkanie dotyczące tomu historycznego, to w lutym ma dotyczyć tomu pierwszego poświęconego geografii i przyrodzie.
Bathurst
o górnictwie węglowym w DG 1945-1949

http://www.sbc.org.pl/Content/7024/doktorat2753.pdf
Bathurst
CYTAT

Dąbrowa Górnicza: Pierwsze spotkanie w sprawie opracowania i wydania monografii w dąbrowskim Muzeum

2013-02-25, Aktualizacja: dzisiaj 11:41

Za trzy lata minie dokładnie 100 lat,od kiedy Dąbrowa Górnicza może poszczycić się nadaniem praw miejskich. Jednak już teraz rozpoczęły się przygotowania do obchodów tej okrągłej rocznicy.
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
W Muzeum Miejskim Sztygarka odbyło się właśnie pierwsze spotkanie, poświęcone kształtowi nowej monografii naszego miasta (poprzednia, Wacława Długoborskiego, wydana została w 1976 roku). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta – prezydent Zbigniew Podraza oraz jego pełnomocnik Marcin Bazylak, gospodarze – dyrektor Arkadiusz Rybak i redaktor przyszłej publikacji Andrzej Wójcik. A przede wszystkim najważniejsi w tym przedsięwzięciu - pracownicy naukowi, potencjalni autorzy tekstów do pierwszego tomu książki: prof. dr hab. Jerzy Cabała, dr Ryszard Chybiorz, prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Renata Dulias, dr Maria Fajer, mgr Włodzimierz Krieger, dr Mieczysław Leśniok, dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Oimahmad Rahmonov, prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Andrzej Tyc, dr Jan Maciej Waga.

Patronat nad powstaniem publikacji objął Uniwersytet Śląski w Katowicach w osobie prof. Zygmunta Woźniczki.
Duży wkład do powstania monografii wniesie współpraca z dąbrowskim Urzędem Miasta, który zobowiązał się do udostępnienia wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych: map, planów, zdjęć, schematów itp. Już niedługo dowiemy się, jaki będzie ostateczny jej kształt.

W zamiarze jest powstanie trzech tomów, z których pierwszy poświęcony będzie przyrodzie, drugi - historii Dąbrowy, a trzeci - dzisiejszym dzielnicom tej miejscowości.

Za zaprojektowanie i opracowanie redakcyjne, ostateczny kształt tekstów źródłowych oraz przygotowanie do druku odpowiedzialne będzie Muzeum Miejskie Sztygarka.

Jeżeli ktokolwiek z mieszkańców jest w posiadaniu dokumentów lub innych pamiątek związanych z miastem i jego dzielnicami, i udostępni je naszemu Muzeum, ma szansę zaistnieć w najnowszej monografii Dąbrowy Górniczej.


http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...38d764324,1,3,9
Bathurst
o górnictwie galmanu w Strzemieszycach
http://www.historia-gornictwa.pwr.wroc.pl/...two_galmanu.pdf
Slyzaba
Świetny artykuł - zawsze zazdrościłem dostępu do Archiwum Państwowego w Katowicach smile2.gif
Slyzaba
Właśnie wysłałem duuuży mailing:

CYTAT
Szanowni Państwo,

Mieliśmy styczność na pewnym etapie tworzenia i udostępniania zdjęć, pocztówek, map, reklam etc. na mojej stronie www.dawnadabrowa.pl . Z tego powodu pozwalam sobie na wysłanie niniejszej korespondencji dotyczącej powstającej nowej monografii Dąbrowy Górniczej.

Za trzy lata minie 100 lat od otrzymania przez Dąbrowę Górniczą praw miejskich. W Muzeum Miejskim „Sztygarka” odbyło 21 lutego 2013 roku pierwsze spotkanie poświęcone napisaniu monografii naszego miasta (poprzednia, Wacława Długoborskiego, wydana została w 1976 roku). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta – prezydent Zbigniew Podraza oraz jego pełnomocnik Marcin Bazylak, gospodarze – dyrektor Arkadiusz Rybak i redaktor przyszłej publikacji dr Andrzej Wójcik, a przede wszystkim najważniejsi w tym przedsięwzięciu – pracownicy naukowi, potencjalni autorzy tekstów do pierwszego tomu książki: prof. dr hab. Jerzy Cabała, dr Ryszard Chybiorz, prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Renata Dulias, dr Maria Fajer, mgr Włodzimierz Krieger, dr Mieczysław Leśniok, dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Oimahmad Rahmonov, prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Andrzej Tyc, dr Jan Maciej Waga. Naczelnym redaktorem monografii jest prof. Zygmunt Woźniczka.

W zamiarze jest powstanie trzech tomów, z których pierwszy poświęcony będzie przyrodzie, drugi - historii Dąbrowy, a trzeci - dzisiejszym dzielnicom tej miejscowości. Za zaprojektowanie i opracowanie redakcyjne, ostateczny kształt tekstów źródłowych oraz przygotowanie do druku odpowiedzialne będzie Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

25.04.2013 o godz. 18, w Muzeum Miejskim „Sztygarka”, odbędzie się spotkanie dyr. Arkadiusza Rybaka i prez. Zbigniewa Podrazy z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi, którzy chcieliby zaistnieć przy tworzeniu monografii. Wasza wiedza, informacje, fotografie, dokumenty, znajomość terenu miasta i jego historycznych przestrzeni może być unikalna i bezcenna dla nowego opracowania.

Będę zobowiązany za informację zwrotną, kto z Państwa będzie mógł być na tym spotkaniu.
Pozdrawiam,
Sylwester Dominik
www.dawnadabrowa.pl | www.facebook.com/dawnadabrowa
Slyzaba
Czy ktoś z forum zna p. Olgę Kucharską? Otrzymałem informację, że napisała pracę magisterską o Gołonogu sprzed 1945 roku. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Slyzaba
Wczoraj odebrałem jeden z 500 egzemplarzy: "Katalog zabytków techniki przemysłowej Zagłębia Dąbrowskiego". Z DG opisano:
- kopalnia ćwiczebna
- MM Sztygarka
- Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
- Dworzec Gołonóg
- Huta Szkła Gospodarczego Ząbkowice
- DEFUM
- Stacja kolejowa Ząbkowice
- Stacja kolejowa Strzemieszyce
- Stacja kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej
- kopalnia Paryż
- Huta Bankowa

W wydaniu są również zdjęcia z www.dawnadabrowa.pl smile2.gif
Bathurst
Gdzie się odbiera takie ciekawe rzeczy?
Slyzaba
Tych 500 egzemplarzy nie jest na sprzedaż - ja otrzymałem jedną sztukę ze względu na bezpłatne użyczenie części zdjęć z dawnadabrowa.pl .
Bathurst
czyli raczej nie ma jakiejś puli dla osób zainteresowanych? - pytam, bo takie różne publikacje czasem są ogólnodostępne w urzędach itp.
Slyzaba
Chciałem kupić dla kilku osób (m.in. z forum) i stąd wiem, że nie da się kupić tego katalogu. Nie znam zasad ich propagacji, oprócz tej, z której ja skorzystałem. Chyba najlepiej będzie skontaktować się ze Związkiem Zagłębiowskim - http://www.zwiazekzaglebiowski.pl/index.php?go=1
kusmanek
Ten katalog dostępny jest online w postaci e-booka:
http://www.nowezaglebie.pl/katalog.net.pdf
Pozdrawiam.
Slyzaba
Super! Dzięki kusmanek za odnośnik!

ps. a już miałem 2 chętnych na wypożyczenie ;-)
ps.2. witam przy okazji na forum smile2.gif
kusmanek
Dzięki za powitanie smile2.gif Myślę że ty też czasem dołożę swoje trzy grosze smile2.gif
muzzy
W najbliższy czwartek - 25 kwietnia odbędzie się inauguracyjne spotkanie dotyczące tomu monografii poświęconego historii miasta. Wszystkie osoby chcące pomóc przy tworzeniu publikacji zapraszamy do Muzeum Miejskiego Sztygarka o godzinie 18.
Slyzaba
Do części z Was (z mojej 'dawnodąbrowskiej' listy mailingowej) wyślę dziś maila w tym temacie.
picaro
Dla zainteresowanych na rynku wydawniczym pojawił nowy ATLAS POLSKICH STROJÓW LUDOWYCH Stroje ludowe jako fenomen kulturowy i jest w nim artykuł o Zagłębiu Dąbrowskim.
Slyzaba
Jakieś szczególne wyróżnienie strojów z DG?
paw74
a czy ktoś spotkał się z taka książką, Małgorzaty Sromek? w załączeniuUploaded with ImageShack.us
Leszek
CYTAT(paw74 @ nie, 18 sie 2013 - 23:38) *
a czy ktoś spotkał się z taka książką, Małgorzaty Sromek? w załączeniu


Nic nie widać smile2.gif

Ale jeśli to ta, której fragmenty jakiś czas temu widziałem - niezłe bajki tam są smile2.gif


Edit: teraz widać okładkę.
paw74
szybkie foto


Uploaded with ImageShack.us
Slyzaba
CYTAT
a czy ktoś spotkał się z taka książką, Małgorzaty Sromek? w załączeniu
- nie spotkałem się z tym wcześniej.

CYTAT
le jeśli to ta, której fragmenty jakiś czas temu widziałem - niezłe bajki tam są
- prawdą jest, że sporo publikacji nie zawiera prawidłowych danych. Nie myli się jednak tylko ten, który nic nie robi ;-). Ja u siebie na stronie mam, mimo najszczerszych chęci, też mam błędy... Czasami wyławiam je sam, czasami zgłaszają je internauci...

ps. chyba nikt z nas nie wierzy, żeby w nowej monografii nie było błędów? ;-)
Leszek
Nie no, pewnie, że się robi błędy smile2.gif Mało to pięknych teorii poszło się ...
My i tak jesteśmy w komfortowej sytuacji - w internecie łatwiej jest coś poprawić wink.gif
Slyzaba
Dziś kupiłem za całe 4pln małe wydanie z SOWAPRESS "Poznaj swoją małą ojczyznę. Zagłębie Dąbrowskie i okolice".
Zakupu dokonałem po raz pierwszy w nowym (?) antykwariacie CONCILIO przy 3 Maja (o ile dobrze widzę na fotce nr 17). Sporo wydań o Sławkowie również było na półce.
kusmanek
Ja wczoraj znalazłem na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pełne trzy tomy "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy" Mariana Kantora-Mirskiego. Linki poniżej:
Tom I
Tom II
Tom III
Slyzaba
Ja wczoraj zagłębiłem się w New York Public Library - jest tam wydanie tzw. yizkor'a z DG:

http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1995 - dużo fotek z DG. Co ciekawe, znalazłem tam reklamę Strzegowskiego (tego od smoły i asfaltu, o którym pisaliśmy w innym wątku - bodaj dawna Świerczewskiego 25). Nie miałem pojęcia, że był Żydem.

U mnie na stronie mam jego inną reklamę http://dawnadabrowa.pl/reklama/l,strzegows...miczne_313.html i pocztówkę, którą wysłał z dąbrowskiego getta: http://dawnadabrowa.pl/pocztowka/pocztowka...rowie_1409.html . Zaczyna się to powolutku wszystko zazębiać smile2.gif
Slyzaba
Witam,

Czy ktoś ma to opracowanie z 1999 roku?

DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO XXI WIEKU

http://allegro.pl/dabrowa-gornicza-miasto-...4002996836.html
Slyzaba
http://andrzejkryza.pl/oferta

CYTAT
Pejzaż Dąbrowy Górniczej - marzec 2014 - album fotograficzny
Miło mi poinformować iż album jest już w sprzedaży. Wewnątrz 96 stron fotografii pejzażowej terenów zielonych mojego miasta rodzinnego. Pustynia Błędowska, jeziora Pogoria , lasy bukowe, to wszystko można znaleźć na obrzeżach Dąbrowy i ... w tym albumie. Skupiając się jedynie na zdjeciach karjobrazowo-przyrodniczych chciałem pokazać drugą, mniej znaną twarz miasta. Ciekawym dodatkiem są dane GPS przypisane do każdego, przedstawionego w albumie miejsca.
muzzy
w czasie nocy muzeów będzie promocja albumu w naszym muzeum smile2.gif
Slyzaba
Właśnie na stronie Muzeum znalazłem to info i po nitce do kłębka... ;-)
muzzy
Swoją drogą album naprawdę ciekawy, gdyby nie to, że wiedziałem gdzie były zdjęcia robione to bardziej bym stawiał na mazury, albo jakiś inny zielony zakątek naszego kraju biggrin.gif
Slyzaba
Przed momentem udostępniłem dane z kolejnego Przewodnika Gospodarczego z 1938 roku:
http://dawnadabrowa.pl/?s=1938_przewodnik_..._krak_slaskiego

Czasami przydatne w poszukiwaniach:
http://dawnadabrowa.pl/?s=2015_ksiazki_tel...siazki_adresowe
Sabina
CYTAT(Slyzaba @ wto, 12 mar 2013 - 22:03) *
Czy ktoś z forum zna p. Olgę Kucharską? Otrzymałem informację, że napisała pracę magisterską o Gołonogu sprzed 1945 roku. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.

znam , Skontaktowac sie?
:)
Kto kupuje nowa monografię to wie, że 3 tom został podzielony na 2 części. Pierwsza część obejmuje do roku 1939. Czy wiadomo kiedy będzie ostatnia druga część 3 tomu? Podobno jest jakieś duże opóźnienie i może dopiero na wiosnę albo i później.
muzzy
Pracujemy nad drugą częścią smile2.gif Postaramy się wydać ją jak najszybciej.
Druga część będzie zawierać lata 1939-1945 i od 1945 do czasów współczesnych. Dodatkowo w drugiej części znajdą się indeksy dla całości tomu trzeciego.
:)
Czy już wiadomo kiedy pojawi się ostatnia część Monografii?
muzzy
trwają prace nad tekstami.
:)
Daj znać, gdy pójdzie już do druku smile2.gif
muzzy
Dam znać na pewno smile2.gif
:)
i jak postępy?
:)
Widać są jakieś problemy. Ostatniej część dalej nie ma i ma być chyba jeszcze w tym roku...
Yupi
ktos jest juz w posiadaniu Monografi i czyta juz moze tom 2?
Czytam wlasnie o dzielnicy Golonog - czas II wojny swiatowej i po wojnie zaraz i troche w szoku jestem...
Yupi
CYTAT(Yupi @ pon, 30 paź 2017 - 12:34) *
ktos jest juz w posiadaniu Monografi i czyta juz moze tom 2?
Czytam wlasnie o dzielnicy Golonog - czas II wojny swiatowej i po wojnie zaraz i troche w szoku jestem...


to juz wiem czemu rozdaja ja za darmo, takie ma wziecie..... a tylu znawcow historii DG tutaj na forum, a nikt nic nie odpowiada....

to ja moze sprowokuje kogos do rozmowy:

W opisie dzielnicy Golonog, okres II WŚ i zaraz po wojnie, RAZI az kluje w oczy nazywanie kacapow wyzwolicielami!! ja wiem,ze czasy teraz chore, i na sile sie wszedzie szuka zolnierzy wykletych itp, a to temat ciezki, jak wszedzie bywalo roznie, i nie wszyscy tacy swieci byli, i w sumie nie spodziewalem sie opisu oddzialow AK czy ZWS, NZS itp, ale nie wierze, ze wszyscy mieszkancy witali kacapow kwiatami.
Do tego ostatnie zdanie w opisie Golonoga, to juz jest ZENADA. Az tak bardzo zakorzeniona jest komuna w tym calym zaglebiu??? Jeden okupant przegonil innego, I TO JEST BEZSPRZECZNY FAKT. A tu w 2016 roku nadal nazywa sie ich wyzwolicielami, i biadoli ze ktos chce usunac ich pie...przone pomniki??? to jakies nieporozumienie, boje sie czytac dalej.......... bo smierdzi propaganda jak za PRL-u...........
danielmdc
Hehe wykonałeś na siebie właśnie wyrok. Zaraz wpadną piewcy PRLu i będą cię linczować że Wyklęci to byli mordercy, faszyści i oszołomy i że jak możesz w ogóle poruszać ten temat laugh.gif Kolego Dąbrowa to jest miasto czerwonych od zawsze. Pomniki dla ruskich kurew stoją nadal i albo są nie do ruszenia albo zmienia się ich nazwy. Pachołki będą nazywać ich wyzwolicielami i będą nawet odnawiać te monumenty w imię sierpa i młota.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.