Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: MZBM & spółdzielnie mieszkaniowe
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Nasze Miasto
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
pozdrawiam
Kiedy montowali je u mnie w bloku to myŚlaŁem Że przynajmniej minimalnie zabezpieczĄ wejscie niepoŻĄdanych osÓb. OczywiŚcie wiedziaŁem Że sĄsiedzi szybko sprzedadzĄ kod wszystkim okolicznym menelom ale liczyŁem na to Że caŁkowicie obce osoby bedĄ miaŁy chociaŻ maŁy problem z pokonaniem drzwi.


A szybko siĘokazaŁo Że kod awaryjny dla sŁuŻb ratunkowych ktÓry otwiera wszystkie drzwi w lokatorze nawet dzieci w piaskownicy znajĄ.
Jashi
Ja to pier...
To jest jakaŚ totalna poraŻka. Po cholere montujĄ takie dziadostwo, nie rozumiem tego.
KaŻdy zna kod i kaŻdy se wchodzi tak jak by miaŁ klucze.
To juŻ lepszy jest domofon bo Żeby wejŚĆ to musi chociaŻ zadzwoniĆ.
A tu se wchodzi na luzaka, bez sensu.
Ehhh
Kwasny
Taaaaa, u nas wszyscy menele i wszystkie dzieci znaja kod, ale co jeszcze na dodatek bedzie, jak ktos ze znajomych z innej czesci, wojewodztwa czy polski postanowi nas odwiedzic ???? Pozostanie chyba wolanie do okna !!!!
picaro
Tak dla informacji: jeŚli chodzi o te zamki to sĄ one montowane ze wzglĘdu na proŚby lokatorÓw (tego domagali siĘuczestnicy zebrań czŁonkowskich, szczegÓlnie miejscowe plotkary w kapciach), od poczĄtku pomysŁ ten wydawaŁ mi siĘgŁupi jeŚli nie bĘdzie do tego podŁoczony domofon tak jak to jest przykŁadowo w bloku na skibińskiego 4, tam kod awaryjny nie dziaŁa, albo jest mi nie znany i po wpisaniu numeru mieszkania zgŁasza sie lokator i moŻemy z nim gadaĆ jak to w normalnym domofonie. Pierwotnie tak to teŻ miaŁo wyglĄdaĆ w blokach SM Lokator, tyle tylko, Że spŁÓdzielnia ta jest olbrzymia i przy tych nakŁadach na remonty blokÓw trudno jest jej jeszcze zebraĆ kase na montaŻ kabli i zakup kaŻdemu z osobna sŁuchawki, ktÓra sie bĘdzie do tego nadawaĆ (wiĘkszoŚĆ ma stare i nie odpowiednie niestety). TakŻe wspomniane powyŻej przezemnie plotkary na zebraniach drĄ jape, Że juŻ wszyscy takie majĄ w innych spŁÓdzielniach itp. a wiĘc i unas muszĄ byĆ, tylko jak ja chciaŁem aby mi zaŁoŻyli sŁuchawke to siĘokazaŁo, Że jestem jedynĄ osobĄ w klatce, a wczeŚniej powyrwali kable - w sumie to ciekawe kto? i koszt tego bĘdzie w granicach 100zl. A wiec narazie sobie odpuŚciŁem i mam wraŻenie, Że podobnie jest wszĘdzie, choĆ wydaje mi siĘŻe gdyb wszyscy siĘzdecydowali na ten montaŻ sŁuchawek to koszta by znacznie spadŁy przynajmniej ciĄgniĘcia kabli. Kolejnym argumentem za tym zamkami miaŁa byĆ ochrona przed wandalami i tak przykŁadowo na ŁĘknicach od czasu pojawienia siĘtych zamkÓw zanacznie wzrosŁa iloŚĆ wybitych szyb w klatce. hehe Śmieszne. z tym, Że nie naleŻy chyba w tej sprawie obwiniaĆ zarzĄdu spÓŁdzielni, bo to my jesteŚmy spŁÓdzielniĄ, i to na wniosek czŁonkÓw powstaŁy te gŁupie zamki, choĆ mam wraŻenie jak sŁucham czasem ludzi, to Że oni dalej nie pojmujĄ co to jest spŁÓdzielnia i kojarzĄ to chyba z jakĄŚ prywatnĄ firmĄ pana X, ktÓry chce ich wyruchaĆ na kase. BZDURY. Jak siĘwam coŚ ludziska nie podoba to jazda na zebrania czŁonkowskie i rozmawiaĆ, pytaĆ, ustalaĆ, gŁosowac i wprowadzaĆ albo niewprowadzaĆ zmiany.
WILEKI JOŁ i POZDRO DLA SIÓSTR W KAPCIACH Z WIELKĄ MORDĄ!!!
pozdrawiam
No z twojej wypowiedzi wynika Że mieszkańcy majĄ decydujĄcy wpŁyw na poczynania sm lokator a to raczej nie jest prawdĄ - chciaŁbym Żeby tak byŁo

A co do samych zakÓw to pomysŁ byŁ raczej marny ale lepszy od nic nie robienia. Jak juŻ zamontowano to cudo to pozostaje tylko apelowaĆ do lakotora o przynajmniej comiesiĘczne zmienianie kodu awaryjnego. No reszte kodÓw takŻe przydaŁoby siĘczasami zmieniaĆ - tylko tu zaraz wszyscy bedĄ protestowaĆ Że to nie jest zbyt wygodne.

Zastanawiam siĘczy opublikowaĆ kod awaryjny na forum. Tylko boje siĘŻe zwali siĘna nas caŁe niepowodzenie tego systemu i jeszcze nam forum zablokujĄ :twisted:
Marcus
Moim zdaniem akcja spÓŁdzielni nie ma najmniejszego sensu, maŁo tego, powoduje dodatkowe marnowanie pieniĘdzy spÓŁdzielcÓw, zwŁaszcza w duŻych blokach takich jak na Mydlicach. OtÓŻ wbloku, ktÓrym mieszkam trzeba byŁo montowaĆ po 2 zamki szyfrowe na klatke, gdyŻ sĄ 2 wejscia. W klatkach zawsze byŁo mnÓstwo przejawÓw wandalizmu, klatka sŁuŻy jako miejsce spotkań "miejscowego elementu" degustujĄcego napoje alkoholowe zakupione w sĄsiadujĄcym sklepie. Szyfrowe zamki byŁy wiĘc dla miejscowej "blokowej mŁodzieŻy" przejawem szczytu bezszczelnoŚci ze stronu Lokatora, pozbawieniem miejsca wieczornych spotkań i konwersacji przy piwku oraz uniemoŻliwiania wyraŻenie swych artystycznych zdolnoŚci na klatce.W takiej sytuacji "chŁopcy" po prostu pozbyli siĘkŁopotu po okoŁo 3 dniach od montaŻu zamkÓw, demolujĄc drzwi wejŚciowe oraz wypalajĄc dokŁadnie wszystkie kable elektryczne. Tak wiĘc miejsce ich spotkań zostaŁo uratowane a mieszkańcy szybko pozbyli siĘkŁopotu z niemoŻliwoŚciĄ przyjmowaniem niezapowiadanych goŚci, nie mogĄcych siĘdostaĆ do bloku.
A tak powaŻnie, to nie jest Śmieszne. PŁakaĆ siĘchce widzĄc pomysŁy wŁadz spÓŁdzielni Lokator w DĄbrowie GÓrniczej. Tyle pieniĘdzy w skali miasta prawdopodobnie znowu bĘdzie zmarnowanych, a wandalizm jak kwitŁ tak kwitnie. Moim zdaniem w duŻych blokach tylko zatrudnienie ochraniarza moŻe ograniczyĆ koszty usuwania skutkÓw wandalizmu. PrÓby takie w zasobach mieszkaniowych Lokatora juŻ byŁy i zdaje siĘze znakomitym skutkiem. Podobno jednak koszty sĄ zbyt duŻe, ale czy naprawdĘtańsze jest wydawanie pieniĘdzy na nie zdajĄce egzamin zamki szyfowe i codzienĄ naprawĘwind, drzwi wejŚciowych i remont klatek? Nie mÓwiĄc o bezpieczeństwie na osiedlu. Ale to jest pytanie na ktÓre powinni odpowiedzieĆ szanowni prezesi ,z woli mieszkańcÓw wybrani, spÓŁdzielni Lokator.
pozdrawiam
Koszty ochrony wcale nie muszĄ byĆ duŻe. Lokator ma 17 tys mieszkań. Gdyby na kazde mieszkanie naŁoŻyĆ opŁate w wysokoŚci 5zŁ na miesiĄc to by starczyŁo na okoŁo 5 zespoŁÓw interwencyjnych. InterweniowaŁyby one na zŁoszenie mieszkańcÓw a w czasie wolnym patrolowaŁy najbardziej zagroŻone budynki. MoŻnaby byŁo takŻe za te pieniĄdze zainstalowaĆ troche badziej inteligentne urzĄdzenia od tych zamkÓw szyfrowych.

A za 20 zŁ moŻnaby juŻ mieĆ ochroniarza w kaŻdym budynku ale podejrzewam Że wariant pierwszy juŻ by wystarczyŁ i wyeleminowaŁ wandalizm w wiĘkszoŚci przypadkÓw. OczywiŚcie to wszystko w zaŁoŻeniu Że wybrana zostaŁaby jakaŚ "rozsĄdna " firma ochroniarska.
picaro
no cÓŻ w pewnym sensie czŁonkowie spŁÓdzielni majĄ wpŁyw na decyzje zarzĄdu choĆ oczywiŚcie nie decydujĄcy, ale kaŻdy pomysŁ w granicy rozsĄdku przedstawiony na zebraniach jest brany pod uwagĘtrzeba tylko siĘtroche wysiliĆ i tam siĘwybraĆ, niestety na takie zebrania chodzĄ tylko oszoŁomy, ktÓre chcĄ bÓg wie czego i mniej wiĘcej tego efektem sĄ te zamki, normalni ludzie w zasadzie unikajĄ zebrań bo poprostu nie majĄ na to czasu, ale inaczej siĘnie da jeŚli siĘcoŚ nie podoba, a co do dodatkowej opŁaty za ochrone to jest wrĘcz nie moŻliwe, bo ludzie nawet 10gr. nie dadzĄ, bo przecierz wszyscy ktÓrzy siedzĄ na stoŁkach to zŁodzieje i ŻrĄ za ich kase, a jeszcze dopŁacaĆ, hehe taki kraj i taka mentalnoŚĆ, lepszy pan T. na stanowisku prezydenta niŻ zŁodziej, i to sami studenci Św. pamiĘci politechniki go wybrali miĘdzy innymi, bo znam takich. oi ludzie. zluzujcie.
pozdrawiam
MoŻe zrobimy ranking najbardziej niebezpiecznych blokÓw w dg.

Ja gŁosuje na osiedle ŁĘknice, 15 piĘtrowce na dĄbrowskiego i na wszelkie osiedla w zĄbkowicach.
rafi
Nie wiem jak teraz (swego czasu "zamieszkala" tam ochrona), ale kiedys do wiezowcow przy Wojska Polskiego to az strach bylo wejsc.
Bathurst
Z tymi zamkami szyfrowymi to niezŁa lipa jest - jest jeden kod ktÓry ponoĆ otwiera wszystkie zamki - sprawdzaŁem - w swojej klatce dziaŁa, sprawdze jeszcze w paru innych. Kod ten jest do wiadomoŚci straŻy poŻarnej, pogotowia itd.
pozdrawiam
A co zaczyna siĘna 250 --- dziaŁa wszĘdzie
Bathurst
I tak poraz kolejny pieniĄdze lokatorÓw poszŁy w bŁoto - nic dodac, nic ujĄĆ. Bardzo jestem ciekaw jaka firma montowaŁa te zamki, kto wydaŁ decyzjĘ, generalnie komu by tutaj za to podziĘkowaĆ.pozdrawiam
Kwasny
Wiekrza lipa jest z tym, ze (przynajmniej na Mydlicach ) powstawiali jakies 2 miechy temu zamki w beton, ale juz chyba nawet im sie nie oplaca tego dopracowac, skoro i tak kazdy zna kod, z tego jak mniemam powodu zamki stoja w murach dla ozdoby, a coby funkcionowaly to tylko jak sie na nich wstuka cos na klawiszach. Ogolnie rzecz biorac zamki sa ale bez zamka w drzwiach, takze jak drzwi saly otwarte tak dalej stoja otwarte, no ale zamki sa :?
Madeline
Witam

Od poczĄtku wiedziaŁam Że te zamki to tylko niszczenie naszych pieniĘdzy - powiedziaŁam to nawet ludziom roznoszĄcym "hasŁa"- usŁyszaŁam wiĘcej optymizmu - ale widaĆ kto miaŁ racjĘ. :?

Co do kodu awaryjnego - ja nie wiem nawet kto uŻywa swÓj wŁasny kod- ja uŻywam ten awaryjny i nawet nie pamiĘtam swojego 8)

Ale musze stwierdziĆ Że u mnie w klatce nie pijĄ juŻ menele, klatka nie zostaŁa jeszcze zniszczona - normalnie jestem w szoku ale nie twierdze Że to przez te zamki - bo nie chce mi siĘw to wierzyĆ
Kwasny
Nie wiem, czy ktos wogole z was byl na mydle," POZDRAWIAM" na bank laugh.gif , tak sobie mysle coby pasowalo w koncu zrobic na mydle glowny chodak zrobic w kosteczke brukowa, bo ten liczy sobie tyle lat co ja czyli okolo 25. Plyty sie psuja i nie jeden czlowieczek juz haczy nogami o wybrakowane miejsca, a gdyby tak kosteczke walnac ? zamiast przesuwac lampy na centrum ?????????
bzenek
Tak mi sie wydaje, Że teren osiedla Mydlice nie naleŻy do miasta. WŁaŚcicielem jest chyba spÓŁdzielnia mieszkaniowa Lokator. Jesli sie mylĘto proszĘo wyprowadzenie z bŁĘdu.
JeŚli jednak jest to teren spÓŁdzielni, to miasto nie moŻe tam nic zrobiĆ. WyjŚciem byŁoby dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez spÓŁdzielniĘ. Tak chyba byŁo kilka last temu przy remoncie chodnika od sklepu muzycznego Remix do Biedronki. ChoĆ jak widzĘbloki SM Lokator to myŚlĘ, Że sĄ waŻniejsze potrzeby jak nowa kostka.

PS. KwaŚny, pisz mniej "na luzie" bo fatalnie sie to czyta :wink:
bzenek
Ale pomarzyĆ moŻna. Ten deptak jest chyba najciekawszĄ propozycjĄ projektantÓw osiedla Mydlice. Gdyby Ładnie go wybrukowaĆ, ustawiĆ gustowne latarnie, Ławeczki byŁby bardzo udanym miejscem spacerÓw mieszkańcÓw osiedla. No i pewnie przydaŁyby siĘkamery w naszych troszkĘniepewnych czasach.
Mydliczanin
Ten deptak jest fatalny. A nie wiem jak, ale sŁyszaŁem Że maja robiĆ ten deptak. Ale nie wydaje mi siĘby to byla prawda.
Inna sprawa to ocieplany jeden z blokÓw na LegionÓw. Lokator wziaŁ sie w koncu do roboty, bo te bloki wygladaj strzasznie. A teraz ten blok wyglĄda najlepiej ze wszystkich.
pozdrawiam
No sprawa z naszymi osiedlami jest dosyĆ prosta. Za wiĘkszoŚĆ rzeczy na tych osiedlach odpowiada lokator. Jedynie istalacje wod-kan przejeŁo juŻ jakiŚ czas temu miasto. Przy budŻecie lokatora to o znacznych inwestycjach moŻemy sobie pomarzyĆ. OczywiŚcie miasto mogŁoby finansowaĆ remonty chodnikÓw i dofinansowaĆ termomodernizacje blokÓw ale jakoŚ siĘdo tego nie pali. Wtedy moŻnaby byŁo takŻe staraĆ siĘo dopŁaty z ue. A tak to moŻemy liczyĆ na remont 1 lub 2 blokÓw rocznie.
Kwasny
Jak pozatym, maja byc pieniadze na remonty osiedlowych deptakow, skoro lokator woli inwestowac w projekty szyfrow, do ktorych , kazdy z miejscowych zna kod, klatki z tylu sa zawsze otwarte, a dostanie sie do budynku sprawia trudnosc jedynie przyjezdnym. Wogole sprawa szyfrow zalatuje jakimis ukladami, ale to chyba osobny temat na forum jest.
bzenek
Za: Dziennik Zachodni
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/396843.html

--------------------------------------------------------------------------------------

Miasto jak Janosik?

Wtorek, 31 sierpnia 2004r.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zadecydowali o zwiĘkszeniu dotacji do zasobÓw gminnych administrowanych przez MZBM. Z tegorocznego budŻetu miasta spÓŁka miaŁa otrzymaĆ 2 mln 518 tys. zŁ (z czego 1,958 tys. to dotacja do wyrÓwnania kosztÓw utrzymania zasobÓw gminy), jednak po zmianie uchwaŁy kwota ta wzroŚnie do 4 mln 318 tys. zŁ. Zdaniem czĘŚci radnych pompowanie dodatkowych pieniĘdzy w MZBM nie rozwiĄŻe wciĄŻ narastajĄcych problemÓw finansowych.

W opinii MaŁgorzaty Siemińskiej, naczelnika WydziaŁu Lokalowego UM, przyznana pierwotnie dotacja nie wystarcza na wyrÓwnanie rosnĄcych kosztÓw obsŁugi majĄtku komunalnego. Roczny podatek od nieruchomoŚci (w tym zasobÓw mieszkaniowych gminy oraz lokali uŻytkowych i pustostanÓw), ktÓry MZBM odprowadza do gminy, wyniesie w tym roku ok. 1,3 mln zŁ. Trudna sytuacja finansowa firmy sprawia, Że pieniĘdzy brakuje na niezbĘdne remonty, a budynki coraz bardziej niszczejĄ.

- ZŁĄ sytuacjĘpowodujĄ mniejsze wpŁywy czynszowe, wynikajĄce z pogarszajĄcej siĘsytuacji finansowej najemcÓw oraz rozliczenia mediÓw za 2003 rok i potrĄcenia nadpŁat przez najemcÓw z bieŻĄcych czynszÓw. Dotowanie MZBM znacznie poniŻej potrzeb skutkuje ciĄgŁym wzrostem zobowiĄzań, co powoduje w konsekwencji brak pieniĘdzy na zapŁacenie faktur PEC i PWiK oraz wzrost zalegŁoŚci gminy wobec wspÓlnot mieszkaniowych - uzasadnia koniecznoŚĆ zwiĘkszenia dotacji naczelnik Siemińska.

CiĄgnĄce siĘod lat kŁopoty finansowe MZBM zdaniem czĘŚci radnych powinny zostaĆ juŻ dawno rozwiĄzane. SytuacjĘmogŁaby uzdrowiĆ na przykŁad jednorazowa wpŁata pieniĘdzy pochodzĄcych z nadwyŻki budŻetowej, czyli z wolnych ŚrodkÓw.

- SpÓŁkĘdofinansowujemy tylko w takiej wysokoŚci, aby PEC i PWiK byŁy grzeczne i nie weszŁy na drogĘegzekucji komorniczych swoich naleŻnoŚci. Tymczasem jeŚli my ponosimy koszty pŁacenia odsetek za MZBM, to jest to po prostu niegospodarnoŚĆ. MieliŚmy je spŁaciĆ juŻ w zeszŁym roku, ale wtedy nikt nie chciaŁ siĘtym zajĄĆ. GdybyŚmy pokryli te wszystkie zobowiĄzania z wolnych ŚrodkÓw, nie pŁacilibyŚmy dziŚ odsetek, a teraz co chwilĘparĘzŁotych bĘdziemy wrzucaĆ do MZBM, by nie utraciŁ pŁynnoŚci finansowej i nie byŁo komorniczej egzekucji - dowodziŁ radny Henryk ZaguŁa.

W trakcie sesji pojawiŁy siĘrÓwnieŻ inne pomysŁy na ratowanie spÓŁki. Jak podkreŚliŁ wiceprzewodniczĄcy Rady Miejskiej Tadeusz Orpych najlepszym wyjŚciem byŁoby rozdzielenie kompetencji MZBM: osobne administrowanie majĄtkiem gminnym oraz majĄtkiem wspÓlnot mieszkaniowych. Mamy do czynienia ze zŁĄ diagnozĄ stanu finansowego. DopÓki nie nastĄpi rozdzielenie funkcji nadzorczych nad budynkami komunalnymi oraz wspÓlnotami mieszkaniowymi wciĄŻ bĘdziemy dziaŁaĆ na zasadzie Janosika i dopŁacaĆ do najbiedniejszych - stwierdziŁ.

Jak siĘokazuje, 4 miliony 318 tys. zŁ, ktÓre zgodnie z podjĘtĄ uchwaŁĄ otrzyma w tym roku MZBM, majĄ pozwoliĆ na uregulowanie wszystkich zalegŁoŚci w wodociĄgach oraz 66 procent naleŻnoŚci wobec PEC. Przygotowany jest rÓwnieŻ projekt uchwaŁy, by Rada Miejska wyraziŁa zgodĘna sprzedaŻ mieszkań w budynkach gminy, w ktÓrych zadŁuŻenie lokatorÓw przekroczyŁo kilkanaŚcie tysiĘcy zŁotych. Wytypowano 186 takich mieszkań, ktÓrych najemcy musieliby zostaĆ eksmitowani.

- Komplikacje z MZBM ciĄgnĄ siĘjuŻ od oŚmiu lat. Tak jak inne problemy, ten teŻ rozwiĄŻemy - zadeklarowaŁ Jerzy Talkowski, prezydent miasta. - Ja siĘza to zabiorĘi doprowadzĘdo tego, Że w kolejnych kilku latach caŁa sytuacja siĘunormuje. Ktokolwiek inny byŁby tutaj dzisiaj na naszym miejscu, teŻ od razu by sobie nie poradziŁ.

Jak siĘokazuje kwota 4,3 mln zŁ i tak nie wystarczy. Zgodnie
z wyliczeniami, by spÓŁka mogŁa pŁynnie funkcjonowaĆ, miasto musiaŁoby przekazaĆ jej z budŻetu aŻ 4,7 mln zŁ.
bzenek
No to siĘwyjaŚniŁo ! Na tegorocznym zebraniu naszej wspÓlnoty mieszkaniowej przedstawiciel miasta zaskakujĄco gŁosowaŁ przeciw przekazaniu zeszŁorocznej nadwyŻki funduszu eksploatacyjnego na fundusz remontowy. Sam nic nie wiedziaŁ - takie dostaŁ polecenie. MZBM ma u nas przewagĘw gŁosowaniu i postawiŁ na swoim - odebraŁ nadpŁatĘz powrotem.

4.3 mln zŁotych :shock: znÓw popŁynie z budŻetu na dotacje, a nie na inwestycje i rozwÓj miasta. I jak tu siĘrozwijaĆ ?

Ciekawe co pomoŻe rozdzielenie MZBM na czĘŚĆ wspÓlnotowĄ i komunalnĄ ? Ludzie nie pŁacĄ i we wspÓlnotach i w budynkach komunalnych. MoŻe po prostu chodzi o to, Że deficyt rozŁoŻy siĘna dwie mniejsze czĘŚci i bĘdzie mniej widoczny ?

Tu wychodzĄ zalegŁoŚci miasta w budownictwie socjalnym. Nie ma gdzie eksmitowaĆ zalegajĄcych z opŁatami i trzeba dopŁacaĆ do utrzymywania MZBM.

Optymizm Pana Prezydenta i fachowoŚĆ jego wypowiedzi wydaje mi siĘjuŻ kompletnie niepowaŻny i nie na miejscu sad.gif
Bathurst
ZbliŻa siĘkoniec roku, od nowego naleŻy spodziewaĆ siĘpodwyŻek, w tym czynszu w blokach. Dlaczego u nas w spÓŁdzielni "Lokator" sĄ one takie wysokie? W porÓwnaniu z czynszami w Sosnowcu to pŁacimy Średnio tak 200 zŁ wiĘcej, kiedy to siĘskończy i jak skutecznie przeciwstawiaĆ siĘtemu? MoŻe ktoŚ ma jakieŚ pomysŁy?
TeodorMotor
ChodziĆ na zebrania czŁonkowskie, i pytaĆ, pytaĆ, pytaĆ...
Dami7
QUOTE(Bathurst)
ZbliŻa siĘkoniec roku, od nowego naleŻy spodziewaĆ siĘpodwyŻek, w tym czynszu w blokach. Dlaczego u nas w spÓŁdzielni "Lokator" sĄ one takie wysokie? W porÓwnaniu z czynszami w Sosnowcu to pŁacimy Średnio tak 200 zŁ wiĘcej, kiedy to siĘskończy i jak skutecznie przeciwstawiaĆ siĘtemu? MoŻe ktoŚ ma jakieŚ pomysŁy?


Tak trochĘkonkretniej - napisz proszĘ, jakĄ masz stawkĘekspoloatacji, jakĄ stawkĘodpisu na fundusz remontowy, ile pŁacisz za wodĘ, ciepŁo, wywÓz nieczystoŚci itd. Istotne jest teŻ, w jakim bloku mieszkasz (rok budowy). Takie napisanie, Że gdzieŚ tam jest taniej nie jest niestety precyzyjne - pewnie taniej jest w budynkach komunalnych wybudowanych pÓŁ wieku temu niŻ we w miarĘnowych blokach spÓŁdzielczych i nie ma co tego porÓwnywaĆ. Najbardziej wymierne jest porÓwnanie stawek eksploatacji i odpisu na remonty w budynkach o zbliŻonym standardzie i roku budowy.
Ale generalnie TeodorMotor ma racjĘ- trzeba chodziĆ na zebrania i zadawaĆ czŁonkom zarzĄdu pytania - nawet te najbardziej niewygodne!
Bathurst
Oki

SM "Lokator" blok wybudowany na poczatku lat 80-tych, 3 pokojowe mieszkanie (62,89 m2)

eksploatacja podstawowa za m2 2,14 zŁ * 62,89 m2 = 134,58 zŁ
wywÓz nieczystoŚci 3,05 zŁ za osobĘ
zaliczka na koszty dostawy c.o. 2,80 zŁ za m2 *62,89 m2 = 176,09 zŁ
winda (6 piĘtro) 9.30 zŁ za osobĘ
podgrzanie wody (liczniki) 14,50 zŁ za m3 * 4,54 m3 = 65,83 zŁ
woda Ścieki 7,75 zŁ za m3 * 6,92 m3 = 53,63 zŁ

Fundusz remontowy - remonty 0,9zŁ za m2 * 62,89m2 = 56,60 zŁ
Fundusz remontowy - wodomierze 1,50 zŁ za licznik * 2 = 3 zŁ

w sumie 502,08 zŁ!!
Moi znajomi w Sosnowcu pŁacĄ Średnio o 150-200 zŁ mniej, zapytam ich niebawem o dokŁadniejsze dane (jak powyŻej moje)

P.S. Pewnie za te paŚciowate zamki z szyfrem w drzwiach teŻ zapŁaciŁem w czynszu - ja ich nie chciaŁem, coŚ by to daŁo? nie sĄdzĘ
Bathurst
MoŻe wysyŁac teŻ pisma do spÓŁdzielni :?: hmmm
Dami7
QUOTE(Bathurst)
MoŻe wysyŁac teŻ pisma do spÓŁdzielni :?: hmmm

MoŻna wysyŁaĆ pisma, jednak zadawanie pytań na forum publicznym jest dla zarzĄdÓw mniej wygodne.
szarisz
SM "Jagiellonka" blok oddany do uŻytku w 1987 r. (centrum miasta), 3 pokojowe mieszkanie (59,03 m2)

eksploatacja podstawowa za m2 1,69 zŁ
wywÓz nieczystoŚci 3,30 zŁ za osobĘ
zaliczka na koszty dostawy c.o. 2,60 zŁ za m2
winda (4 piĘtro) 8,00 zŁ za osobĘ

Fundusz remontowy - remonty 0,85 zŁ za m2

w sumie 336,50 zŁ!

W moim zestawieniu nie ma wody (kaŻdy ma inne zuŻycie).
NajwiĘksza rÓŻnica to koszzty eksploatacji podstawowej.

Ja uwaŻam, Że SM mnie naciĄga, ale Was to juŻ okrada...
pozdrawiam
Sorry ale bardzo upraszczacie temat czynszÓw i SM. Niestety bez wolnego rynku w dziedzinie nieruchomoŚĆ i z pawodawstwem sztucznie ograniczajĄcym wysokoŚĆ czynszÓw i chroniĄcym lokatorÓw nie pŁacĄcych za czynsz to dyskusja na ten temat mija siĘz celem. A do tego co to jest spÓdzielnia --- nikt nie zna takiego tworu w cywilizowanym Świecie.
I do tego prawo ktÓre chroni zarzĄd spÓdzielni przed odpowiedzialnoŚciĄ przed prawem.


PS Totalny bezsens


A i jeszce jedno --- czemu podajecie np rok budowy ktÓry nie ma kompletnie wpŁywu na wysokoŚĆ czynszu.
stif
ProponujĘpodzieliĆ siĘuwagami na temat naszych osiedli mieszkaniowych: ktÓre wedŁug was sĄ najlepsze, jakie problemy utrudniajĄ Życie, gdzie najlepiej siĘmieszka? :shock:
Bartek
Mieszkam na Manhattanie. Mieszka sie w miare spokojnie i bez zadnych utrudnien. Po dwoch stronach osiedla przystanki autobusowe a takze tramwajowy. Na osiedlu jest poczta, bank Slaski i SKOK. Szkola i biblioteka. Duzo roznego rodzaju sklepow od piekarni po chemiczny konczac na majsterkowiczow wink.gif Sa dwie apteki itd. Ogolnie duzym minusem jest brak parkingow. Kiedys latwo mozna bylo dostac po mordzie wink.gif Teraz pewnie tez ale juz w sumie rzadko o takich zdarzeniach. Ogolnie osiedle ok. Molgoby byc lepiej, wyremontowac chodniki i drogi i mogliby pomalowac bloki wink.gif
stif
mam zamiar kupiĆ mieszkanie w DĄbrowie, proponujĄ mi Reden - Korczaka lub GoŁonÓg i Mydlice. Co wybraĆ? sad.gif
Master
hmm to nie jest takie proste porÓwnac 8) zalezy w ktÓrym miejscu na Redenie , Mydlicach czy GoŁonogu ??? w kazdej z tych dzielnic sĄ miejsca OK , Ładne z , zdobrym dostĘpem do komunikacji , sklepow , bezpieczne , a sĄ tez zgoŁa odmienne. miejsca w tych dzielnicach.
Bathurst
Stary Manhattan to jest dobre miejsce do mieszkania - moze nie najlepiej w Środku osiedla, ale gdzies z boczku jak ja jest ok. NaprawdĘjest spoko - poczta, bankowam banku slaskiego, przedszkole, szkoŁa, ŻŁobek chyba, tramwaj blisko i autobus, ba postÓj taksÓwek, blisko do dĄbrowskich marketÓw - Kaufland rzut beretem, Real ciutke dalej, Lidl na miejscu, Albert teŻ. Rano wychodzĄc do pracy kupuje zawsze Świerze buŁeczki, gazetkĘi co chcĘtylko -- nie ma problemu. Blisko na Podlesie gdzie sĄ tereny zielone. Mnie sie dobrze tutaj zyje :-)

Biblioteka nawet jest biggrin.gif
TeodorMotor
12 lat mieszkaŁem "na Augustynika" - maleńkie osiedle czteropiĘtrowcÓw (okolice liceum Łukasińskiego (Zawadzkiego)). 5 minut do Centrum, ale na uboczu. Nie wszystko na miejscu dostĘpne, ale za to cisza i spokÓj.

PS.
QUOTE(Bathurst)
Stary Manhattan (...)
RANY BOSKIE! Mieszkam w zabytkowym GoŁonogu! :) :) :)
stif
A gdzie moŻna wzglĘdnie tanio przenocowaĆ goŚci weselnych - 40 osÓb.SĄ w DĄbrowie jakieŚ hotele?SzukaŁem po internecie ale coŚ kiepsko z noclegami w tak duŻym mieŚcie.Hotelik centrum odpada - za maŁo miejsc.
rafi
Pod tym linkiem masz baze hotelowa ( laugh.gif ) w Dabrowie:
http://www.dabrowa-gornicza.pl/?nodeid=429

Czy podane tam ceny sa aktualne, to nie mam pojecia. Zawsze mozna podzwonic i popytac.
WeGeR
http://www.fhpu-kem.com.pl/ >>>> kontakt >>> kem 3

Hotel KEM
ul. Kasprzaka 84
DG

tel. 260-35-44

polecam bardzo miŁy hotelik
stif
DziĘki rafi!

DziĘki weger! SprawdzĘto. Pozdrawiam.
stif
RadzĘpoczytaĆ prawo spÓŁdzielcze i statut wŁasnej spÓŁdzielni! To nie jest tak, Że prawo chroni zarzĄdy.MoŻna ich zmieniaĆ i odwoŁywaĆ i jest to dosyĆ proste - wystarczy chodziĆ na zebrania i interesowaĆ siĘŻyciem spoŁecznoŚci. OczywiŚcie trzeba mieĆ wiĘkszoŚĆ i o takowĄ naleŻy zabiegaĆ aktywizujĄc sĄsiadÓw i znajomych. Nieobecni nie majĄ racji! OglĄdajĄc bloki w DĄbrowie dochodzĘdo wniosku, Że trzeba siĘprzyjrzeĆ kosztom remontÓw, bo albo sĄ za niskie stawki albo pieniĄdze sĄ Ĺşle wykorzystywane - na te domy nie da siĘpatrzeĆ bez obrzydzenia! :oops:
pozdrawiam
Oj chroni chroni. Nikt z zarzĄdu nie odpowiada swoim majĄtkiem za niegospodarnoŚĆ i to jest jedna sprawa. A odwoŁywanie to caŁkiem cos innego - moze i odwoŁywanie zarzĄdu spÓdzielni ktÓry ma 10 blokÓw to prosta sprawa. Niestety w naszych realiach spÓdzielni lokator gdzie wybiera siĘdelegatÓw ktÓrzy wybierajĄ dalegatÓw na delegatÓw a 99% ludzi zamieszkaŁych w spÓdzielni nawet nie sŁyszaŁo o zebraniach to juz nie jest taka prosta sprawa. OczywiŚcie moŻna aktywowaĆ sĄsiadÓw ale nikt z nas nie aktywuje 50 tyŚ mieszkancÓw.
rafi
QUOTE(pozdrawiam)
Oj chroni chroni. Nikt z zarzĄdu nie odpowiada swoim majĄtkiem za niegospodarnoŚĆ i to jest jedna sprawa.


Hmm. Z tego co pamietam, to niedawno sejm znowelizowal ustawe spoldzielniach mieszkaniowych i teraz prezes moze odpowiadac na drodze cywilnej i karnej za niegospodarnosc.
bzenek
Oj, strasznie Was ŁupiĄ w tych spÓŁdzielniach !

MÓj blok jest wspÓlnotĄ mieszkaniowĄ powstaŁĄ na bazie komunalnego budynku. Sami sobie ustalamy czynsz i na 2005 mamy:
- fundusz eksploatacyjny - 1,33zŁ/metr;
- fundusz remontowy - 0,8zŁ/metr.

W zasadzie od 3lat opŁaty eksploatacyjne nam malejĄ dziĘki wojnie cenowej miĘdzy dostawcami usŁug. Najbardziej zaskakuje mnie desperacja firm sprzĄtajĄcych - oni juŻ chyba do interesu dokŁadajĄ. Remontowy utrzymujemy bez zmian.

A dziĘki naszemu wŁasnemu fuduszowi remontowemu w ciĄgu 4 lat udaŁo siĘzrobiĆ ze 4 razy wiĘcej niŻ MZBM zrobiŁ przez 30lat.

W Lokatorze najbardziej mnie dziwi zrywanie caŁkiem dobrych pŁyt chodnikowych i ukŁadanie na to miejsce kostki. Przecie to musi kosztowaĆ fortunĘ!!!
WeGeR
To masz szczĘŚcie bzenek, widocznie trafiŁeŚ na mĄdrych sĄsiadÓw, bo ja w poprzednim miejscu zamieszkania "wyleczyŁem siĘ" ze wspÓlnot, powiedzenie "Gdzie dwÓch PolakÓw tam trzy zdania" jest jak najbardziej prawdziwe
olo
I co z tym mieszkaniem, co z weselem. Na ktÓrym osiedlu siĘosiedliŁeŚ?
stif
KupiŁem mieszkanie na Korczaka. Wesele dopiero bĘdzie, a w tej chwili trwa remont i jeszcze dŁugo potrwa!!!!!! biggrin.gif
:)
takiego tematu jeszcze na forum nie bylo. Jak wiadomo dla rozwoju miasta najwazniejsze sa inwestycje (w tym nowe miejsca pracy) i nowe mieszkania. Z tym drugim jest naprawde w miescie bardzo zle. Ale nie tylko u nas bo w calym GOPie budownictwo mieszkaniowe jest zdecydowanie na ostatnim miejscu w Polsce sposrod duzych miast. U nas wielkie budowy calych osiedli skonczyly sie wraz z poprzednim ustrojem kraju. Obecnie doszlo do tego ze cieszy kazdy nowy budynek w miescie laugh.gif
A zatem na poczatek nowego tematu
QUOTE(www.dabrowa-gornicza.pl)
Prace budowlane na ulicy Starej ruszajĄ peŁnĄ parĄ. Tempo jest duŻe, bo i plany ambitne. - WiosnĄ przyszŁego roku planujemy oddaĆ do uŻytku pierwszy z trzech budynkÓw - mÓwiŁ Andrzej Madej, prezes SM „Metalurg”.
Wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty pierwszego z trzech budynkÓw mieszkalnych przy ulicy Starej dokonaŁ prezydent miasta Jerzy Talkowski, w obecnoŚci mieszkańcÓw osiedla, czŁonkÓw ZarzĄdu SM oraz Rady Nadzorczej .

Na dobry poczĄtek kamień wĘgielny... :wink: biggrin.gif


A kiedyŚ bĘdzie tak...


Trzy budynki to kolejne zadanie inwestycyjne, ktÓre realizuje dĄbrowska SpÓŁdzielnia Mieszkaniowa „Metalurg”. W trzypiĘtrowych budynkach w tradycyjnej technologii, planowane sĄ mieszkania o powierzchni uŻytkowej od 54 m2 do 82 m2. W przyziemiu budynkÓw powstanĄ garaŻe. Jak siĘdowiedzieliŚmy od zarzĄdu zainteresowanie inwestycjĄ jest spore a wynika ono z niewielkiej oferty na rynku budowlanym.


No oferta jest naprawde niewielka, zainteresowanie podobno spore to ciekawe dlaczego tak malo firm chetnych. Obecnie to powstaja tylko prywatne domki.
Tamta okolica robi sie coraz ladniejsza - zaczelo sie od przebudowy WSB - obecnie jednego z ladniejszych budynkow w miescie.
Master
Na BIPie jest przetarg na budowe trzech budynkÓw 3 kondygnacyjnych na lokale socjalne przy ulicy Spisaka , tam w okolicach Sadowej , ŁĄcznej.

Czy MZBM zbudowal w ostatnich latach jakies mieszkanie komunalne ??
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.