Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Euroterminal w Sławkowie i w DG
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Nasze Miasto
Stron: 1, 2, 3
:)
CYTAT


Euroterminal w Sławkowie - Czy to wrogie przejęcie?
dziś

Euroterminal w Sławkowie, który miał być oknem na świat województwa śląskiego i sztandarową inwestycją naszego regionu, za chwilę może okazać się wielką plajtą. Oto kontrolę nad całym przedsięwzięciem, zamiast katowickiej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, może przejąć spółka z... Zamościa.

Do tej pory, co najmniej od dziewięciu lat, inwestycje w Euroterminal, były ambicją całego regionu. Wagony towarów nadjeżdżające z Chin czy Rosji miały być pomysłem na ożywienie gospodarcze wschodnich rubieży województwa śląskiego. Kolejne ekipy poselskie starały się o dofinansowanie tego projektu. Do tej pory istnieją nawet niemal gotowe projekty dróg, które mają połączyć Sławków z drogami szybkiego ruchu Dąbrowa Górnicza-Kraków oraz Tychy-Siewierz.

Tymczasem po ostatnich wyborach parlamentarnych sytuacja uległa diametralnej zmianie. Oto Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH) z Katowic, która od lat inwestowała w Euroterminal została praktycznie wyeliminowana z tego przedsięwzięcia. Jej większościowy właściciel Agencja Rozwoju Przemysłu podwyższył kapitał zakładowy spółki zależnej CZH Euroterminal w Sławkowie i przekazał ją Polskim Kolejom Państwowym. Te z kolei przekazały udziały zarządowi Linii Hutniczo-Siarkowej w Zamościu. Pracownicy Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa mówią wprost o tzw. wrogim przejęciu.

- Sytuacja jest co najmniej dwuznaczna - mówi Jerzy Polaczek, były minister transportu. - Z jednej strony śląscy parlamentarzyści od lat zabiegali o pieniądze na to przedsięwzięcie, a z drugiej strony jako region pozbywamy się wpływu na to przedsiębiorstwo.

Linia Hutniczno-Siarkowa, była budowana w latach 70. z pomocą fachowców ze Związku Radzieckiego. Teraz jest jedynym w Polsce szlakiem kolejowym, który prowadzi po tzw. szerokich torach, czyli takich jakie są standardem w Rosji, na Białorusi czy Ukrainie.

Już dzisiaj tym szlakiem przyjeżdża do Sławkowa kilka tysięcy kontenerów rocznie.
Witold Pustułka


Przeciez sami przekazali. Po co DZ daje taki naglowek za parcownikami, skoro gazeta powinna wiedziec co ten termin oznacza.
:)
CYTAT


Od maja pociągi kontenerowe z Shanghaju do Zagłębia Dąbrowskiego
ksta 08-04-2008, ostatnia aktualizacja 09-04-2008 11:15

W maju tego roku Euroterminal w Sławkowie na Śląsku, gdzie kończy się prowadzący ze Wschodu szeroki tor kolejowy, po raz pierwszy przyjmie pociąg kontenerowy z Chin. Z czasem pociąg ma mieć stały rozkład jazdy.

Zapowiedź uruchomienia przewozów kolejowych z Szanghaju do Sławkowa to efekt porozumienia właściciela Euroterminalu - Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa - ze spółką Railog, należącą do jednej z największych grup transportowo-logistycznych w Europie.

Trasa pociągu będzie biegła przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Odbiorcami przewożonych w kontenerach produktów będą głównie duże firmy z południowo-zachodniej Polski, Niemiec i Czech, przede wszystkim z branży elektronicznej oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Pociąg z Szanghaju do Sławkowa, który wyruszy w drugiej połowie maja, ma uzupełniać ofertę firmy Railog, która na początku tego roku uruchomiła już pociągi kontenerowe z tego chińskiego miasta do portów Hamina i Kotku w Finlandii.

Docelowo pociąg ze Sławkowa ma mieć sztywny rozkład jazdy, a odbiorcami dostarczanych z Chin towarów mają być także mniejsi odbiorcy. Partnerzy przedsięwzięcia chcą, aby docelowo pociąg kursował stale, nawet jeśli nie będzie miał 100-procentowego zapełnienia. Na razie nie ma chętnych na to, aby nie tylko importować, ale także wysyłać towary do Chin koleją.

Przedstawiciele Euroterminalu oceniają, że w przyszłości możliwe będzie również uruchomienie połączeń z innymi chińskimi miastami - Pekinem, Kantonem (południowy wschód Chin) i Urumqi (południowy zachód).

Transport kolejowy z Azji do Europy trwa prawie dwa razy krócej od morskiego. Może on opłacać się np. firmom przewożącym specjalistyczne ładunki, narażone na uszkodzenie w transporcie morskim lub takie, których przewóz statkiem jest droższy.

Organizująca przewozy kolejowe z Chin firma Railog należy do jednej z największych transportowo-logistycznych firm w Europie - niemieckiej Railog AB. Grupa działa w 19 miejscach w siedmiu krajach. Specjalizuje się w organizacji transportu kolejowego, ale oferuje też usługi z zakresu transportu samochodowego i magazynowania towarów. Grupa Railog należy do Schenker AG.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do końca tego roku możliwości przeładunku kontenerów w rozbudowywanym kosztem około 100 mln zł Euroterminalu w Sławkowie mają zwiększyć się trzykrotnie. Kilka miesięcy temu oddano tam do użytku kompleks magazynowy o powierzchni około 7000 m kw. wraz z infrastrukturą, umożliwiającą przeładunek kontenerów z szerszego, prowadzącego ze Wschodu toru, na węższy, europejski.

Do końca tego roku zdolności przeładunkowe centrum zwiększą się z obecnych około 35 tysięcy do ponad 100 tysięcy kontenerów rocznie. To więcej niż wynosi obecne zapotrzebowanie, jednak autorzy przedsięwzięcia są przekonani, że już wkrótce i to może okazać się za mało. W ubiegłym roku liczba przeładowywanych w Sławkowie kontenerów wzrosła ponad 10-krotnie, do 23 tysięcy sztuk, a zainteresowanie przeładunkami w Euroterminalu wyrażają kolejne firmy, m.in. koncern motoryzacyjny Toyota.

Euroterminal należy do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. W najbliższy piątek, podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej firmy, ma rozstrzygnąć się, czy mniejszościowy pakiet jej akcji obejmie spółka z grupy PKP. Sprawa budziła wcześniej emocje, bo obejmując akcje CZH kolej stałaby się współwłaścicielem Euroterminalu. Protestuje przeciwko temu załoga CZH, uważając, że przejęcie dobrze prosperującej handlowej firmy przez PKP nie ma żadnego uzasadnienia.

Według przedstawicieli kolei, włączenie Euroterminalu do grupy PKP to szansa na jego rozwój i uczynienie z niego rzeczywistego strategicznego punktu przeładunkowego na szlaku kolejowym z Dalekiego Wschodu do Europy Zachodniej.
Źródło : PAP
kwintosz
CYTAT
Perspektywy rozwoju Euroterminalu w Sławkowie

"Budowa nowoczesnego i uniwersalnego kompleksu magazynowego w Sławkowie musi być przede wszystkim decyzją biznesową, opartą na przesłankach ekonomicznych" - powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Mirosław Chaberek na spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Terminal w Sławkowie powstał w połowie lat siedemdziesiątych na obszarze ok. 140 ha. służąc przeładunkowi rudy dla Huty Katowice. Dzięki wewnętrznej sieci torów kolejowych o długości 33 km (w tym 22 km szerokotorowych), jest obecnie najdalej na zachód Europy wysuniętym terminalem z systemem kolei szerokotorowej. Wykorzystanie potencjału Sławkowa mogłoby skrócić czasu transportu ładunków na linii Europa - Azja w stosunku do transportu drogą morską o połowę. Terminal może przyjąć obecnie ładunki kontenerowe w wysokości. 35 tys. kontenerów rocznie, a po dalszej rozbudowie - ok. 120 tys. kontenerów. Zaletą Sławkowa jest również położenie w pobliżu portów lotniczych Katowice Przyrzowice i Kraków Balice.

Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) i centrum logistyczne (Euroterminal) w Sławkowie są propozycją polskiego elementu projektowanego międzynarodowego Euroazjatyckiego korytarza transportowego (Chiny, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Europa). - Obecnie największy udział w przewozach LHS stanowi ruda żelaza - ponad 80%, zaś tranzyt - 1%, a pozostałe ładunki - 2,5%. - Rozwiązanie problemu infrastruktury drogowej dla obsługi planowanego Euroterminala Sławków wymaga wielostronnych przygotowań. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem jakie parametry techniczne będą odpowiednie dla planowanych dróg w kontekście prognozowanego ruchu pojazdów, generowanego przez Euroterminal po jego uruchomieniu. Według informacji GDDKiA, Euroterminal generuje obecnie 120 pojazdów na dobę, a po uruchomieniu pełnego programu i zmodernizowaniu linii LHS wygeneruje maksymalnie 480 pojazdów ciężarowych na dobę. Zdaniem Ministerstwa Transportu, rozbudowa układu drogowego powinna następować etapami.

W pierwszym etapie, wystarczającą obsługę Euroterminala można zapewnić poprzez istniejącą sieć dróg - po ich przebudowie i wzmocnieniu nawierzchni. Następny etap może stanowić budowa nowego połączenia z drogą krajową nr 94 (DK94), a kolejny budowa nowego połączenia z drogą krajową nr 1. Władze lokalne i instytucje zaangażowane w przedsięwzięcie wnioskują, aby GDDKIA włączyła do swoich zadań budowę dróg obsługujących Euroterminal, co wymaga uregulowań formalno - prawnych. Jak dotychczas , wniosek aby obsługa Euroterminala odbywała się drogami krajowymi nie znajduje uzasadnienia ruchowego.

Euroterminal Sławków i drogi dojazdowe są tylko jednymi z elementów wspomnianego wyżej przedsięwzięcia, którego koszty obejmują m.in.:

1. etap budowy terminalu w Sławkowie - ponad 30 mln euro (wg. informacji AgencjiRozwoju Przemysłu S. A.),
2. etap rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego - połączenie z DK94 w Sławkowie (6 km) - ok. 75 mln zł., koszty wykonania dokumentacji i nadzorów wyniosą 3,9 mln zł., a wykup gruntów 3,6 mln zł. ( wg. informacji GDDKiA Katowice),
3. modernizację i rozbudowę LHS do parametrów linii kolejowej o możliwej przepustowości 16 par pociągów na dobę - 354 mln zł. (wg. danych z czerwca 2002 r.).

O efektywności gospodarczo-społecznej ww. inwestycji zadecydują przede wszystkim racje ekonomiczne przewoźników i spedytorów, tzn. czy będzie duża podaż ładunków (zwłaszcza kontenerów z Dalekiego Wschodu), czy koszty i czas przewozu towarów pociągami z Chin przez Kazachstan, Rosję, Ukrainę do Sławkowa i dalej ciężarówkami będą konkurencyjne wobec innych sposobów lub kierunków transportu (np. statkami do Hamburga i dalej na południe Europy; pociągami - wybór linii transsyberyjskiej na bezpośrednim kierunku Wschód-Zachód lub przewozy od Lwowa przez Słowację i Węgry do Europy Południowo-Zachodniej).

Inwestycja w Sławkowie może także być kluczowym przedsięwzięciem służącym pobudzeniu rozwoju regionalnego oraz ożywieniu gospodarki całego kraju. Jest to zadanie szczególne istotne dla obszaru Śląska i Małopolski - zwracał uwagę burmistrz Sławkowa - regionów dotkniętych skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, w szczególności górnictwa i hutnictwa.

"Ministerstwo Transportu"
Tekst ms
Zdjęcia CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A. w Katowicach
www.muratorplus.pl
kwintosz
CYTAT
Wybrano wykonawców rozbudowy Euroterminalu w Sławkowie
PAP
29.04.2008 17:57

Blisko 65 mln zł będzie kosztować kolejny etap rozbudowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie (Śląskie).

Tu możliwe są przeładunki towarów z wiodącego ze Wschodu szerokiego toru kolejowego na węższy, europejski.

We wtorek właściciel Euroterminalu - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH) w Katowicach rozstrzygnęła przetarg na budowę wartego 36,5 mln zł magazynu o powierzchni blisko 5 tys. m kw., wraz z infrastrukturą techniczną. Wyłoniono też tzw. inwestora zastępczego budowy. Zajmą się tym lokalne firmy z Dąbrowy Górniczej, Miasteczka Śląskiego i Katowic.

- Tym samym CZH zakończyła etap przeprowadzania przetargów w ramach projektów budowlanych całej inwestycji. Oznacza to, że przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji - powiedział PAP Adam Bednarz z CZH.

Na początku kwietnia rozstrzygnięto już przetarg na rozbudowę płyty do przeładunku kontenerów z infrastrukturą techniczną dla 40- tonowej suwnicy. Powstanie też ok. 7 km torów szeroko i normalnotorowych. Łączny koszt tej inwestycji to 28 mln zł.

Dzięki obu inwestycjom, do końca roku zdolności przeładunkowe terminalu zwiększą się prawie trzykrotnie i przekroczą 100 tys. kontenerów i ok. 3 mln ton towarów masowych (np. koksu itp.) rocznie.

Na realizację obydwóch zadań zostały przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałą część finansuje budżet i CZH. 26 mln zł ma pochodzić z dokapitalizowania tej spółki przez jej właściciela - Agencję Rozwoju Przemysłu lub spółkę PKP LHS z grupy PKP.

W maju tego roku Euroterminal po raz pierwszy przyjmie pociąg kontenerowy z Chin. Z czasem ma on mieć stały rozkład jazdy; do przewiezienia jest potencjalnie ok. 4,5 tys. kontenerów miesięcznie. Trasa pociągu będzie biegła przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Kilka miesięcy temu w Sławkowie oddano do użytku kompleks magazynowy o powierzchni ok. 7 tys. m kw. wraz z infrastrukturą, umożliwiającą przeładunek kontenerów z szerszego toru na węższy. W 2007 roku liczba przeładowywanych w Euroterminalu kontenerów wzrosła ponad 10-krotnie, do 23 tys. sztuk.

Rozpoczęły się także prace związane z budową nowej drogi dojazdowej do Euroterminalu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła opracowanie kompleksowego projektu połączenia go z drogami krajowymi nr 1 i 94. Trwa przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej, tworzy się też dokumentacja środowiskowa.
Prosty
oby koncowka tego wklejonego tekstu byla prawdziwa :/ mam nadzieje, ze moja ulica bedzie tak jak mowiono tymaczoswym dojazdem do terminalu. Mam juz dosc tych tirow
kwintosz
CYTAT
CZH - I etap inwestycji zakończony

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., która ulokowała swoją inwestycję w Sławkowie ukończyła I etap budowy na terenach KSSE. Powstał kompleks biurowo-magazynowy, którego otwarcie miało miejsce w styczniu bieżącego roku.
Źródło: www.ksse.com.pl
szer
CYTAT
Rosną przeładunki w Euroterminalu w Sławkowie


Rekordowych obrotów spodziewa się w tym roku Euroterminal w Sławkowie, gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Do końca maja przeładowano tam więcej towarów niż w całym zeszłym roku.

"W ciągu pięciu miesięcy wielkość przeładunków osiągnęła prawie 25 tys. kontenerów. W całym ubiegłym roku przeładowano ich ok. 23 tys. Z końcem tego roku, po zakończeniu inwestycji, zdolność przeładunkowa terminalu przekroczy 120 tys. kontenerów" - powiedział w czwartek PAP Adam Bednarz z Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH), do której należy terminal.

Przedstawiciele CZH spodziewają się, że w drugim półroczu dynamika wzrostu przeładunków może być jeszcze wyższa. "Rozmowy z zagranicznymi kontrahentami są na finiszu" - zadeklarował Bednarz.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeszcze w tym roku Euroterminal po raz pierwszy ma przyjąć pociąg kontenerowy z Chin. Z czasem ma on mieć stały rozkład jazdy - do przewiezienia jest potencjalnie ok. 4,5 tys. kontenerów miesięcznie. Trasa pociągu będzie biegła przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Jak poinformował Bednarz, w tym roku w Euroterminalu rośnie nie tylko ilość przeładowywanych kontenerów, ale także towarów masowych (wyroby stalowe, koks, węgiel, ruda, sól drogowa). Do końca maja przeładowano ich 325 tys. ton, o 20 tys. więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. W całym roku 2007 w Euroterminalu przeładowano ok. 560 tys. ton takich ładunków.

Obecnie w Sławkowie, kosztem blisko 65 mln zł, trwa budowa płyty do przeładunków oraz nowego magazynu. Prace zakończą się do końca roku. Łącznie na rozwój i modernizację terminalu przeznaczono już ponad 100 mln zł.

Przedstawiciele CZH podkreślają, że barierami dla dalszego rozwoju Euroterminalu są m.in. niska przepustowość Linii Hutniczej Szerokotorowej (30 tys. kontenerów rocznie) i długi czas przejazdu pociągu od granicy ukraińskiej (31 godzin dla niecałych 400 km).

(PAP)
:)
i ruch przez Strzemieszyce rosnie, a nowa droga ciagle tylko w planach
Prosty
do : ) : dokladnie w szczytowych okresach to az sie boje rowerem ulica jezdzic.

Chyba kazdy wie, jak u nas koncza sie "tymczasowe rozwiazania". Gdyby mieli zrobic szybko nowa droge, to nie bylo by kolo mnie takiego nowiutkiego wiadutku (oby sie zawalil) i calkowitego, gruntownego remontu starej nawierzchni.
:)
CYTAT
PAP

Euroterminal dostał szansęRozbudowywany łącznym kosztem ok. 100 mln zł Euroterminal w Sławkowie (Śląskie), gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy, otrzymał 10 mln zł wsparcia z budżetu na dalsze inwestycje. "Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę o dofinansowanie, zgodnie którą przekazane będzie 2,9 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 7,1 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa" - powiedział PAP Adam Bednarz z Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa (CZH), do której należy terminal.

Pierwsze środki budżetowe będą uruchomione od lipca tego roku i wspomogą budowę kolejnego magazynu (o powierzchni 5 tys. m kw.) wraz z infrastrukturą techniczną. Całość ma kosztować 36,5 mln zł. W ubiegłym roku powstał już jeden nowy magazyn.

Na początku kwietnia rozstrzygnięto też przetarg na rozbudowę płyty do przeładunku kontenerów z infrastrukturą techniczną dla 40- tonowej suwnicy. Powstanie też ok. 7 km torów szeroko- i normalnotorowych. Łączny koszt tej inwestycji to 28 mln zł. Wszystkie prace mają zakończyć się przed końcem tego roku.

"Całkowita wartość przyznanej pomocy publicznej dla przedsięwzięcia wynosi 32,6 mln zł, co stanowi około jedną trzecią wszystkich nakładów inwestycyjnych" - powiedział Bednarz. Wcześniej CZH dostała na inwestycje w Sławkowie 22,6 mln zł z budżetu krajowego i środków UE.

Inwestycje to odpowiedź na rosnące zainteresowanie Euroterminalem, który spodziewa się w tym roku rekordowych obrotów. Do końca maja przeładowano tam więcej kontenerów (25 tys.) niż w całym zeszłym roku (23 tys.).

Z końcem tego roku, po zakończeniu inwestycji, zdolność przeładunkowa terminalu przekroczy 120 tys. kontenerów. Trwają rozmowy z kolejnymi zagranicznymi kontrahentami.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, jeszcze w tym roku Euroterminal po raz pierwszy ma przyjąć pociąg kontenerowy z Chin. Z czasem ma on mieć stały rozkład jazdy - do przewiezienia jest potencjalnie ok. 4,5 tys. kontenerów miesięcznie. Trasa pociągu będzie biegła przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.
:)
CYTAT
Rynek kolejowy

Euroterminal CZH w Sławkowie gotowy "na twardo"

Pod koniec ubiegłego roku Paweł Podsiadło, prezes Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, właściciela i administratora Euroterminalu w Sławkowie, powiedział, że zadaniem CZH jest stworzenie warunków do funkcjonowania nowoczesnego terminalu i zamiarem spółki jest wykonanie tego do końca 2008 roku. To był ogromny proces inwestycyjny kosztujący ponad 80 mln zł.

- Tak jak zapowiadaliśmy, inwestycja Euroterminalu w Sławkowie jest praktycznie skończona w tzw. twardym obszarze, czyli obiekty, płyta kontenerowa, tory, suwnice - powiedział specjalnie dla wnp.pl podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł prezes Paweł Podsiadło - Obecnie przeprowadzane są odbiory techniczne. Zostały do wykonania zadania dotyczące nowych systemów informatycznych, które chcemy na tą nowa strukturę nałożyć, systemy nowego ruchu, czyli spięcie tego, co już jest. Do końca marca wszystko będzie gotowe.

Zapytany, czy obecna sytuacja w gospodarce, na rynku finansowym, miała wpływ na finalizację tej inwestycji, prezes powiedział: - Oczywiście. Najpierw zatory wynikające z dekoniunktury widać na przepływach towarów. Jednocześnie pojawiło się nowe zjawisko, wzrosła rola terminali, takich jak nasz w Sławkowie, jako miejsce składowania. Jest ogromne zainteresowanie magazynowaniem produktów, przede wszystkim koksu, wyrobów stalowych. Pokazały się też nowe kierunki - ostatnio przyjechał do Sławkowa pociąg z Hamburga i będą kolejne. Te dostawy są skierowane do regionu.
Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o nieco wymuszonym porozumieniu w sprawie utworzenia nowej spółki CZH z PKP SA i PKP LHS. Ta koncepcja jest cały czas przygotowywana. Według Pawła Podsiadło CZH jest w nietypowej sytuacji, bo całe to przedsięwzięcie jest realizowane i utrzymywane przez CZH, a PKP chce wejść na gotowe.

Przejęcie PCC Rail przez niemieckie DB prezes CZH ocenia spokojnie, bo przecież to może oznaczać, że właśnie wykształca się poważny realizator tranzytu na osi W-Z. Może ktoś zajmie się w najbliższej przyszłości uporządkowaniem tranzytu na kierunku P-P.

- A Sławków znajdzie się na skrzyżowaniu tych dwóch kierunków - dodaje prezes Podsiadło.
:)
CYTAT
Sławków: Pierwsza jaskółka, czyli znów przyjechał "Jarosław"
wczoraj

Czy doczekamy się stałego przewozu koleją co najmniej 250 mln ton towarów, a Sławków przyjmować będzie 125 tys. kontenerów rocznie? Wiosna przyniosła kolejną nadzieję, że Euroterminal będzie pełnił rolę, jakiej się spodziewają mieszkańcy Zagłębia. Właśnie zakończył się promocyjny przejazd pociągu wiozącego ze Wschodu tiry.

W Sławkowie znajduje się końcowy odcinek linii hutniczej szerokotorowej LHS, mający połączenie przez wschodnią granicę Polski z siecią szerokotorową na terenie Ukrainy i Rosji. Budowane przez spółkę CZH centrum logistyczne połączyć ma nasz kraj z całym Wschodem. Dzięki temu skróciłby się o połowę 30-dniowy czas transportu ładunków z Azji drogą morską. Idzie to z oporami. Jednak transport kombinowany o imieniu "Jarosław" przebył bez przeszkód trasę Kijów-Sławków LHS.

- Pociąg przyjechał z Ukrainy do Hrubieszowa według rozkładu jazdy. Na specjalnych platformach kolejowych transportowanych było 15 ładownych samochodów TIR - mówi Justyna Lipowska, rzecznik prasowy PKP LHS sp. z o.o.

Samochody z platform kolejowych zostały rozładowane w Euroterminalu, po czym "Jarosław" odjechał na Wschód.

W Sławkowie rozpoczął już działalność Urząd Celny oraz kilkanaście agencji celnych. Powstają magazyny, też za pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które mogłyby przejąć przywożony towar. Pociąg "Jarosław" jeździł stale od kwietnia 2003 r., ale po dwóch latach jego kurs został zawieszony, bo nie był opłacalny. Na przełomie marca i kwietnia 2009 r. uruchomiono znów promocyjny przejazd . To wynik prac nad realizacją projektu "tiry na tory" przez Ukrainę i Polskę. Spółka PKP LHS jest przygotowana technicznie do przewozu tirów. CZH SA z Katowic oferuje wynajem magazynów z rampami i dokami samochodowymi.

- Transport kombinowany ma przyszłość w przypadku zrównoważenia kosztów transportu kolejowego z drogowym. Obecnie koszty frachtu kolejowego powodują, że transport kombinowany przegrywa u nas z samochodowym - uważa Zbigniew Tracichleb, prezes spółki PKP LHS.

Przez Sławków może jechać na Wschód duńskie mięso, polskie mleko czy meble, a wracać gaz czy kaspijska ropa.
Beata Sypuła
:)
CYTAT


Sławków: Euroterminal czeka na przedsiębiorców
dziś

Wczoraj w Sławkowie, na terenie Euroterminala, otwarto nowy magazyn wraz z płytą do składowania kontenerów i suwnicą. To największa dotychczasowa inwestycja w tym miejscu. Jej wartość to 80 milionów złotych.


Na rozbudowę i zagospodarowanie Euroterminala wydano w ostatnich latach około 100 mln zł. To kolejny etap rozwoju centrum przeładunkowego w najdalej wysuniętym na Zachód miejscu w Europie, gdzie dociera ze Wschodu szeroki tor kolejowy.

Paweł Podsiadło, prezes Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, właściciela i administratora Euroterminalu, nie ma obaw, że magazyn będzie stał pusty. - Już zgłosiła się do nas zagraniczna firma logistyczna, która chce go wynająć. Zajmuje się transportem w kierunku rosyjskim. Najdalej w ciągu półtora miesiąca powinniśmy podpisać umowę - mówi Podsiadło, który już myśli o budowie kolejnego magazynu. Byłby on łącznikiem między dwoma istniejącymi.

- Mamy świadomość, że chodzi o kolosalne sumy, których sami nie damy rady wyłożyć - przyznaje Podsiadło.

Mimo, że część prac i tak sfinansowano z unijnych funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, CZH liczy na rozwój współpracy z przedsiębiorcami.

- Jednej firmy nie będzie stać na sprowadzenie z Rosji 40 kontenerów, ale kilka już tak. To miejsce jest otwarte dla wszystkich - zachęca prezes.

Pierwszy magazyn został tu otwarty na przełomie grudnia 2007 roku i stycznia 2008 r. Ten jest drugi. - Ma około 5 tysięcy metrów kwadratowych - mówi Rafał Klabuhn, dyrektor ds. technicznych Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa.

Wraz z suwnicą i płytą powstał w ciągu niespełna pół roku.

- Suwnica ma 40 ton udźwigu, rozstaw - 80 metrów i obejmuje dwa tory szerokie, tzw. rosyjskie i trzy europejskie - dodaje dyrektor Klabuhn.

Po zakończeniu tej inwestycji, zdolność przeładunkowa terminalu przekracza 120 tys. kontenerów rocznie (do tej pory było to ok. 55 tys.).

Euroterminal, mimo że uruchomienie połączenia z Chinami nie doszło na razie do skutku, z roku na rok notuje wzrost przeładunków.


Są otwarci na Daleki Wschód


Budowane przez CZH centrum logistyczne ma połączyć nasz kraj z Dalekim Wschodem.

Dzięki temu skróciłby się o połowę trwający miesiąc czas transportu ładunków z Azji drogą morską. Idzie to z oporami. Jednak transport kombinowany, noszący imię "Jarosław", przebył kilka tygodni temu bez większych przeszkód trasę Kijów-Sławków, LHS-Kijów. Na platformach kolejowych transportowanych było 15 ładownych samochodów ciężarowych.

Magdalena Nowacka, SYP


A o budowie drogi jakby zapomnieli.
kwintosz
Jeszcze jeden artykuł o euroterminalu z www.wnp.pl

CYTAT
Sławków: Euroterminal wyjątkowyUczestnicy uroczystości zakończenia III etapu rozbudowy MCL Euroterminal w Sławkowie, imprezy towarzyszącej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, z uznaniem wypowiadali się na temat tego obiektu. Szczególnie imponuje rozmach inwestycji, jej racjonalny układ i nowoczesność. Na czym jeszcze polega wyjątkowość Euroterminalu w Sławkowie?
Paweł Podsiadło, prezes Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa wskazuje, że jest to jeden z nielicznych obiektów tego typu, który powstał nie z inwestycji firmy logistycznej czy transportowej, ale w wyniku przekształcenia majątku jaki był w CZH, która była przede wszystkim firmą handlową. Na wyjątkowość Euroterminalu składa się jego ogromna rola regionalna. Ponadto jego formuła otwartości.

- Na tym budujemy siłę tego przedsięwzięcia. Udział w tej inwestycji środków unijnych zobowiązuje nas dodatkowo do tej neutralności i otwartości. To są pieniądze z Unii i to miejsce ma służyć wszystkim, ma służyć integracji – wyjaśnia prezes Podsiadło. - W najbliższym czasie chcemy wydzielić tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa w odrębna spółkę i szukamy takich partnerów, którzy będą tę filozofię z nami utrzymywali.
Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego, podczas uroczystości otwarcia III etapu MCL Euroterminal w Sławkowie stwierdził, że to miejsce doskonale wybrane, perfekcyjnie przygotowane, będzie tworzyło nowy wizerunek Polski i tego regionu. - Mamy więc przykład jak można w czasie kryzysu osiągać sukcesy – dodał.

Zaś wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk potwierdził, że ta inwestycja ma wsparcie rządowe, oraz uznanie w środowiskach gospodarczych ,i wśród ekspertów europejskich. - Ostatnie moje spotkanie z przedstawicielami Chin potwierdziło ogromne zainteresowanie tym obiektem położonym na najdalej na zachód wysuniętym końcu szerokiego toru. - powiedział.

Wojciech Paprocki, kierownik zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uznaje Sławków za bezsprzecznie najprężniejszy ośrodek logistyczny w Polsce. - Jego sukces i siła polegają na tym, że obsługuje różnych operatorów, że przyjął formułę terminalu otwartego. Już nie wspomnę o tym, że ma doskonałe położenia, a więc perspektywy. Jednak jeśli chwalimy się przeładunkiem 37 tys. kontenerów w 2008 r., to pomyślmy ile w skali roku kontenerów dotarło na Śląsk. Wtedy widać, że to tylko kropla w morzu potrzeb. Zachecam do kopiowania Sławkowa. - mówi Paprocki.

Jolanta Maryewska , przewodnicząca Rady Nadzorczej CZH z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.: uważa, że CZH jest spółka szczególną, ale... - Mamy wspaniały obiekt, mamy moce, a teraz chodzi o efektywnie wykorzystanie tego obiektu. Póki co wyniki są imponujące, ale potencjał jeszcze większy. Dalsze nasze działania zmierzają do tego, żeby Sławków funkcjonował jako odrębny podmiot, a partnerem z jakim prowadzimy negocjacje jest grupa PKP.- informuje Maryewska.

W trzecim etapie inwestycji Euroterminal zyskał nowy magazyn o powierzchni prawie 5 tys. m kw. (w 2007 r. powstał tam już magazyn o powierzchni 7 tys. m kw.), płytę do składowania kontenerów o powierzchni 1,3 ha i 40-tonową suwnicę. Inwestycja kosztowała prawie 100 mln zł z czego 42 mln zł stanowiło wsparcie unijne.

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009) to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W ciągu trzech dni (15-17 kwietnia) w ponad 20 panelach tematycznych weźmie udział około 3000 gości, wśród nich najważniejsze postaci polityki, biznesu i nauki. Najświeższe informacje z Kongresu publikujemy na stronie eec2009.wnp.pl

Źródło: www.wnp.pl
szer
CYTAT
W Dąbrowie Górniczej ruszył terminal przeładunkowy


Zbudowany kosztem około 10 mln euro terminal przeładunkowy, zdolny docelowo do obsługi nawet 100 tys. kontenerów rocznie, uruchomiono w środę w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Będą tam przeładowywane głównie kontenery z i do portu w Hamburgu.

Terminal zbudowała niemiecka spółka z grupy Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), a jego najemcą i operatorem będzie niemiecko-polska firma Polzug, gdzie po jednej trzeciej udziałów mają PKP Cargo, HHLA i DB Mobility Logistics z grupy niemieckich kolei.

Według uczestniczącego w otwarciu terminalu Juliusza Engelhardta, wiceministra infrastruktury, otwarcie kolejnego już w ostatnim czasie w Polsce terminalu do obsługi przewozów intermodalnych (kontenerowych) potwierdza duży potencjał wzrostowy dla tego typu przewozów w Polsce.

- Udział przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych w Polsce jest dziś na poziomie około 3 proc. To niewiele w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie ten wskaźnik kształtuje się na poziomie 13-15 proc. Widać, że także pod tym względem polska gospodarka upodabnia się do gospodarek zachodnich. Ten kierunek rozwojowy jest jak najbardziej właściwy - ocenił wiceminister.

Prezes firmy Polzug Intermodal, Walter Schulze-Freyberg, przypomniał, że firma ma już terminale przeładunkowe w Polsce - w okolicach Warszawy, Wrocławia i Poznania. Wkrótce w Poznaniu uruchomiony będzie tzw. hub - centrum, z którego kontenery będą rozwożone do innych terminali. - Wówczas będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w Polsce. Naszym celem jest stworzenie stałych połączeń kolejowych, regularnie kursujących pomiędzy portem w Hamburgu i terminalami w Polsce - zadeklarował Schulze-Freyberg.

Terminal w Dąbrowie Górniczej wpisuje się także w strategię największego polskiego przewoźnika - PKP Cargo, jednego z udziałowców Polzugu. - Ta firma jest dla nas istotna z punktu widzenia sprawnego przewożenia towarów pomiędzy Hamburgiem a Polską - podkreślił Wojciech Balczun, prezes PKP Cargo.

Dąbrowski terminal znajduje się w sąsiedztwie Euroterminalu w Sławkowie, gdzie kończy się szeroki tor kolejowy, łączy Polskę ze Wschodem. Daje to szansę na współpracę obu terminali w tym zakresie. Wiceminister Engelhardt nie widzi zagrożeń, związanych z konkurencją między tymi obiektami.

Dąbrowski terminal powstał w 10 miesięcy. Jego powierzchnia to 225 tys. m kw., z czego połowa z przeznaczeniem na działalność terminalu kontenerowego (przeładunki i składowanie), a pozostała część na podnajem. Pracę znalazło na razie 25 osób, kilka ma być jeszcze przyjętych.

Zaletą obiektu jest długość torów - każdy o długości 625 m, co pozwala na wprowadzenie tam całych pociągów, bez potrzeby ich dzielenia. Dzięki temu odprawy pociągów mają być szybsze i tańsze. Terminal ma codzienne połączenia kolejowe z portami morza północnego w Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie.

Źródło: Gazeta Wyborcza Katowice
:)
i jeszcze jeden tekst. Nawet nie wiedzialem ze powstaje tez obok w DG smile2.gif Tak cicho, a okaze sie ze bedzie mial jeszcze wiekszy "przerob" od sasiada.

CYTAT
idabrowa.pl

Ruszył terminal przeładunkowy za 10 mln euro

Przecięcie wstęgi: Walter Schulze-Freyberg (prezes Polzug Intermodal), Sebastian Jürgens (członek zarządu HHLA Intermodal und Logistik), Juliusz Engelhardt (wiceminister infrastruktury) i Wojciech Balczun (prezes PKP Cargo) źródło: mg, Rynek Kolejowy, 30 czerwca 2010Zbudowany kosztem ok. 10 mln euro terminal przeładunkowy, zdolny docelowo do obsługi nawet 100 tys. kontenerów rocznie, uruchomiono w środę w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Będą tam przeładowywane głównie kontenery z i do portu w Hamburgu.

Terminal zbudowała niemiecka spółka z grupy Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), a jego najemcą i operatorem będzie niemiecko-polska firma Polzug, gdzie po jednej trzeciej udziałów mają PKP Cargo, HHLA i DB Mobility Logistics z grupy niemieckich kolei.Według uczestniczącego w otwarciu terminalu wiceministra infrastruktury, Juliusza Engelhardta, otwarcie kolejnego już w ostatnim czasie w Polsce terminalu do obsługi przewozów intermodalnych (kontenerowych) potwierdza duży potencjał wzrostowy dla tego typu przewozów w Polsce.


- Udział przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych w Polsce jest dziś na poziomie ok. 3 proc. To niewiele w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie ten wskaźnik kształtuje się na poziomie 13-15 proc. Widać, że także pod tym względem polska gospodarka upodabnia się do gospodarek zachodnich. Ten kierunek rozwojowy jest jak najbardziej właściwy - ocenił wiceminister.

Engelhardt przypomniał, że w ramach unijnego programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na wsparcie projektów rozwijających system przewozów intermodalnych przeznaczono 111 mln euro. - To dość duża kwota, w ramach której są wspierane zarówno projekty terminalowe, jak i taborowe - wyjaśnił wiceminister, podkreślając, że rozwój transportu intermodalnego jest też korzystny dla środowiska - więcej kontenerów na kolei oznacza mniej tirów z naczepami na drogach.Prezes firmy Polzug Intermodal, Walter Schulze-Freyberg, przypomniał, że firma ma już terminale przeładunkowe w Polsce - w okolicach Warszawy, Wrocławia i Poznania. Wkrótce w Poznaniu uruchomiony będzie tzw. hub - centrum, z którego kontenery będą rozwożone do innych terminali. - Wówczas będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w Polsce. Naszym celem jest stworzenie stałych połączeń kolejowych, regularnie kursujących pomiędzy portem w Hamburgu i terminalami w Polsce - zadeklarował Schulze-Freyberg.Terminal w Dąbrowie Górniczej wpisuje się także w strategię największego polskiego przewoźnika - PKP Cargo, jednego z udziałowców Polzugu. - Ta firma jest dla nas istotna z punktu widzenia sprawnego przewożenia towarów pomiędzy Hamburgiem a Polską - podkreślił prezes PKP Cargo, Wojciech Balczun.Jego zdaniem, w Polsce sieć terminali kontenerowych jest wciąż niewystarczająca; udział w takiej sieci, właściwe zasady współpracy terminali oraz dobrą organizację przewozów intermodalnych na terenie Polski prezes wymienił wśród istotnych elementów strategii spółki w tym zakresie.- Ten terminal jest jednym z elementów naszej strategii. Jesteśmy także bardzo zaawansowani w zakresie kapitałowego wejścia w Euroterminal w Sławkowie, ponadto jesteśmy właścicielami terminala w Gliwicach. Najważniejszą rzeczą będzie zbudowanie właściwego pozycjonowania tych terminali, żeby nie wystąpił efekt kanibalizacji, ale by terminale się wzajemnie uzupełniały - podkreślił Balczun.Dąbrowski terminal znajduje się w sąsiedztwie Euroterminalu w Sławkowie, gdzie kończy się szeroki tor kolejowy, łączy Polskę ze Wschodem. Daje to szansę na współpracę obu terminali w tym zakresie. Wiceminister Engelhardt nie widzi zagrożeń, związanych z konkurencją między tymi obiektami.- Pewna konkurencja będzie, ale trzeba patrzeć na nią pod kątem rozwoju rynku (...). Potencjał w Polsce jest olbrzymi i wzrostowy, będzie miejsce dla wszystkich. Konkurencja jedynie może przyczynić się do racjonalizacji kosztów i obniżki kosztów obsługi transportowej dla klienta - uważa wiceminister.Dąbrowski terminal powstał w 10 miesięcy. Jego powierzchnia to 225 tys. m kw.,˙ z czego połowa z przeznaczeniem na działalność terminalu kontenerowego (przeładunki i składowanie), a pozostała część na podnajem. Pracę znalazło na razie 25 osób, kilka ma być jeszcze przyjętych.Zaletą obiektu jest długość torów - każdy o długości 625 m, co pozwala na wprowadzenie tam całych pociągów, bez potrzeby ich dzielenia. Dzięki temu odprawy pociągów mają być szybsze i tańsze. Terminal ma codzienne połączenia kolejowe z portami morza północnego w Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie.Polzug Intermodal od roku 1991 r. jest operatorem własnych pociągów kontenerowych kursujących pomiędzy portami morza północnego oraz terminalami w Polsce i Europie wschodniej. HHLA Intermodal oferuje sieć przewozów szynowych i drogowych, łączącą niemieckie porty morskie z zapleczem lądowym Europy. Dominują przewozy do Europy Środkowej i Wschodniej.

źródło informacji: INTERIA.PL/PAP
BARES
CYTAT
Euroterminal w Sławkowie i PKP chcą podbić świat

Katarzyna Domagała, Beata Sypuła


W poniedziałek spółka Euroterminal Sławków zyskała dwóch strategicznych partnerów. Do wspólnej walki o nowych klientów przyłączyły się PKP LHS Sp. z o.o. i PKP Cargo SA.
Pierwsza spółka zarządza szerokim torem, który prowadzi na Wschód. Druga specjalizuje się w przewozie towarów.

Dzięki temu grupa PKP ma co miesiąc wnosić 1,5 mln zł przychodu do sławkowskiej spółki. Marzenia o rozszerzeniu biznesu na dalekowschodnie szlaki handlowe mogą się więc w końcu spełnić. To także szansa na nowe miejsca pracy.

- W spółce pracują 104 osoby - mówi Rafał Klabuhn, prezes spółki Euroterminal Sławków. - Docelowo planujemy zatrudnić jeszcze 130 pracowników. Jednak w dużej mierze zależy to od ilości zleceń, które będziemy realizować - dodaje.


Podpisany został też wniosek o dofinansowanie etapu inwestycji w Sławkowie. Jej
całkowita wartość to ponad 50 mln zł. Kwota, o jaką ubiega się spółka to ponad 22 mln zł. W planach jest m.in. wydłużenie płyty kontenerowej o 350 m. Wtedy na 700 m powierzchni będzie można rozładowywać składy pociągów bez ich dzielenia na kilka części. Priorytetem jest także budowa drogi łączącej Euroterminal z DK 94 i DK 1. Wsparcie finansowe zadeklarował tutaj również Bogusław Śmigielski, marszałek województwa śląskiego.

Euroterminal jest usytuowany na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru i linii funkcjonujących według standardów europejskich. I właśnie ta uniwersalność daje Sławkowowi ogromne atuty. Niedaleko znajdują się też dwa lotniska - w Katowicach-Pyrzowicach i w Krakowie-Balicach.

Co się tu dzieje


2004 rok to początek przekształceń dawnego terminala przeładunkowego w nowoczesne centrum logistyczne. Wtedy liczba przeładunków wynosiła mniej niż 10 tys. rocznie. Dziś jest to już ponad 80 tysięcy. W swojej ofercie Euroterminal ma przeładunek kontenerów, towarów paletyzowanych, produktów stalowych, towarów masowych. Zajmuje się kompleksową obsługą spedycji towarów w kraju i za granicą. Jest tutaj także agencja celna.

Sławków już jest atutem

Z Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego, rozmawia Katarzyna Domagała

Euroterminal Sławków ma stać się jednym z najważniejszych miejsc na polskiej mapie biznesowej. Dlaczego akurat to miasto?
To jest oczywiste. Od 1995 roku, uczestnicząc w różnych pracach związanych z rozwojem województwa śląskiego, zawsze mówiłam o Sławkowie. Tutaj jest koniec szerokiego toru. Jedyne miejsce w Polsce, łączące nas z rynkiem wschodnim. I to bardzo szeroko rozumianym. Nie tylko z Rosją, a przede wszystkim z Chinami.

Czy inwestycja w transport kolejowy ma szanse powodzenia?
Ludzie związani z koleją i mieszkańcy miast powinni być przekonani, że transport kolejowy w Polsce powinien być szerzej wykorzystywany. Sławków jest atutem woj. śląskiego. Jest szansą na zwiększenie wymiany towarowej oraz na pobudzenie gospodarki. I widać, że to się sprawdza.
:)
CYTAT
PAP

Rozbudowa centrum logistycznego w Sławkowie za 60,7 mln zł


Kosztem blisko 60,7 mln zł zostanie rozbudowane i unowocześnione centrum logistyczne w Sławkowie, gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Ponad 21,7 mln zł na inwestycję pochodzi z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. To już trzeci etap rozbudowy euroterminalu, który w przyszłości mógłby obsługiwać kolejowy transport towarów z Dalekiego Wschodu, dziś dostarczanych do Europy głównie drogą morską. Dzięki rozbudowie Sławków stanie się jednym z trzech największych międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce.

W ramach projektu, którego realizacja potrwa do końca 2014 r., powstanie m.in. nowa płyta do składowania kontenerów o powierzchni 15 tys. m kw., suwnica do ich przeładunku, tory, drogi wewnętrzne, a także instalacje wodociągowa i elektryczna oraz kanalizacja deszczowa. Planowane inwestycje będą technicznie i funkcjonalnie powiązane z istniejącą infrastrukturą terminalu.

Przygotowania do kolejnego etapu rozbudowy już się rozpoczęły. Rozstrzygnięte zostały przetargi na zaprojektowanie, dostawę i montaż suwnicy kontenerowej, budowę stacji energetycznej oraz płyty kontenerowej. Dzięki inwestycjom za trzy lata terminal będzie w stanie przeładować ponad 142 tys. standardowych kontenerów rocznie. Taki kontener to podstawowa jednostka używana w tzw. transporcie intermodalnym, gdzie łączy się przewozy kolejowe z transportem drogowym czy morskim. Na rozwój takiego transportu inwestorzy mogą pozyskać unijne środki.

- Transport intermodalny umożliwia zmniejszenie przewozów drogowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału kolei. Dzięki funduszom z programu Infrastruktura i Środowisko wspieramy budowę ogólnodostępnych terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich, a także wprowadzanie nowoczesnych technik zarządzania w terminalach i centrach – wskazał wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

W sierpniu tego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o zwiększeniu puli funduszy na rozwój transportu intermodalnego ze 111 mln euro do 145 mln euro. Dofinansowaniem objęte będą projekty wyłonione w nowym naborze. Wnioski w drugiej turze konkursu można składać od 24 września do 17 grudnia 2012 r. Do rozdysponowania jest ponad 167,7 mln zł.

Środki mogą trafić do operatorów terminali kontenerowych i centrów logistycznych, zarządów portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Police, Darłowo, Kołobrzeg, Elbląg) oraz firm wyspecjalizowanych w transporcie intermodalnym. Można dostać do 50 proc. dofinansowania na budowę i rozbudowę infrastruktury, urządzeń systemów instalacji oraz projekty i dokumentację w tym zakresie lub do 30 proc. na zakup systemów i urządzeń, np. taboru intermodalnego. Minimalna wartość projektu to 20 mln zł.

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). W istniejącą tam infrastrukturę w ostatnich latach zainwestowano ponad 110 mln zł, m.in. ze środków UE. Teraz rozpoczyna się ostatni etap rozbudowy.

Euroterminal specjalizuje się w przeładunkach kontenerów. Zarządza nim spółka z udziałem katowickiej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa oraz podmiotów z grupy PKP: przewoźnika towarowego (PKP Cargo) oraz przewoźnika i operatora ok. 400-kilometrowego szerokiego toru od ukraińskiej granicy do Sławkowa (PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa). Euroterminal ma stałe połączenia kolejowe z polskimi i niemieckimi portami oraz ośrodkami na zachodzie i wschodzie Europy.

Centrum logistyczne w Sławkowie rozwija się, by w przyszłości móc obsłużyć ruch towarowy w relacji Daleki Wschód - Europa Zachodnia. Transport kolejowy z Azji do Europy trwa prawie dwa razy krócej od morskiego. Może on opłacać się np. firmom przewożącym specjalistyczne ładunki, narażone na uszkodzenie w transporcie morskim lub takie, których przewóz statkiem jest droższy. Od kilku lat trwają starania, by część ładunków, zamiast statkami, transportować do Europy koleją. Wówczas wzrosłaby m.in. rola centrum logistycznego w Sławkowie.

- Mamy wielkie plany związane z rozwojem współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Dalekim Wschodem, przede wszystkim Chinami. Terminal w Sławkowie jest miejscem, dzięki któremu plany te mogą przybrać realny kształt - skomentował wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Jerzy Góra. ARP jest większościowym właścicielem Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, która dominuje w spółce zarządzającej euroterminalem.
:)
CYTAT
cupt.gov.pl

28 grudnia br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa terminalu intermodalnego w Dąbrowie Górniczej". Wnioskodawca - HHLA INTERMODAL POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 9,9 mln PLN.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, obejmuje budowę terminala kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Dąbrowie Górniczej.

Działalność terminalu polegać będzie na wyładunku, załadunku, składowaniu kontenerów oraz ich przeładunku, jak również na obsłudze formalnej przybywających i wyjeżdżających pociągów z kontenerami.

Oprócz rozbudowy istniejącej infrastruktury torowej w ramach projektu zakupione zostaną dwa reachstackery (żurawie wysięgnikowe) rozładowujące i ładujące kontenery. Ponadto przedsięwzięcie przewiduje zagospodarowanie terenu inwestycji i budowę budynku administracyjno-socjalnego oraz warsztatu.

W zamierzeniu, terminal zostanie oddany do użytku to 01.04.2014 r., zaś osiągnięcie docelowej wielkości obsługiwanych ładunków w wysokości 23 660 TEU/rok (twenty-feet equivalent unit) - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp), zaplanowano na 2015 r.

Całkowity koszt projektu wynosi nieco ponad 33,7 mln PLN.


i starsze:

CYTAT
HHLA I POLZUG URUCHAMIAJĄ NOWOCZESNY TERMINAL W POLSCE

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) oraz POLZUG uruchomiły nowyterminal w Dąbrowie Górniczej. Ten nowoczesny obiekt umoŜliwi lepsze połączenie regionu śląskiego z portem w Hamburgu. Nowy terminal przeładunkowy spełnia wysokie europejskie standardy terminalu intermodalnego, podobnie jak inne terminale HHLA w Hamburgu.

Uruchomienie nowego terminalu w Dąbrowie Górniczej jest reakcją Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) oraz POLZUG na rosnące zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe generowane w najwaŜniejszych regionach gospodarczych w Polsce. Terminal, oferujący pełny zakres usług, spełnia wysokie standardy, jakich UE wymaga od terminali przeładunkowych dla przewozów intermodalnych oraz pozwoli na sprawny przeładunek rosnącej ilości przesyłek kontenerowych. Zaawansowane są takŜe inne projekty budowy terminali w Polsce.HHLA Intermodal Polska spółka-córka HHLA, zainwestowała w budowę nowego terminalu w Polsce 10 mil Euro. Inwestycja w budowę terminalu na Śląsku jest dla HHLA Intermodal logiczną konsekwencją planu systematycznej rozbudowy zaplecza przeładunkowego dla sieci połączeń intermodalnych w Europie środkowej , wschodniej i południowej. Najemcą i operatorem terminalu jest POLZUG - spółka PKP Cargo S.A, DB Mobility Logistics AG i HHLA (kaŜdy ze wspólników ma po 33,33% udziałów).Dr Sebastian Jürgens, Zarząd HHLA Intermodal und Logistik:
„Dzięki naszemu nowemu terminalowi w rejonie Katowic, bliŜej jest z Hamburga na Śląsk. Wkrótce uruchomimy nowy HUB w Poznaniu i będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność w Polsce. Naszym celem jest stworzenie stałych połączeń kolejowych, regularnie kursujących pomiędzy portem w Hamburgu i terminalami w Polsce.”Walter Schulze-Freyberg Prezes POLZUG Intermodal:
„Przyczyniliśmy się do przeniesienia wysokich standardów terminali HHLA na Śląsk. Wydajne terminale w Polsce to klucz do sukcesu POLZUGU, pozwala nam bowiem na efektywne kierowanie łańcucha dostaw ze wszystkich portów basenu morza północnego do miejsc przeznaczenia w Polsce i na spełnienie wciąŜ rosnących wymagań naszych klientów. Nasz nowy terminal w Katowicach ma takŜe optymalne połączenie z pozostałymi terminali w Polsce”.Prof. Juliusz Engelhardt vice minister w Ministerstwie Infrastruktury w Polsce:
„(..) dzisiejsze otwarcie terminalu w Dąbrowie Górniczej jest bardzo pozytywnym krokiem w kierunku dynamicznego rozwoju transportu kombinowanego w Polsce i stanie się przykładem dla przyszłych tego rodzaju inwestycji”Nowy terminal kontenerowy w Katowicach oferuje pełny wachlarz usług z zakresu zainteresowania armatorów i spedytorów oraz duŜe powierzchnie składowe dla kontenerów pustych i ładownych, a takŜe profesjonalną obsługę w zakresie odwozów do i z terminalu (door-door). Istotną zaletą tego terminalu jest długość torów – kaŜdy o długości 625m, pozwalająca na wprowadzenie całych pociągów, bez potrzeby ich dzielenia. Dzięki temu odprawy pociągów są szybsze i tańsze.Terminal dysponuje znaczną rezerwą zdolności przeładunkowej, pozwalającą na przeładowanie do 100.000 TEU rocznie. Codzienne połączenia kolejowe z portami morza północnego w Hamburgu, Bremerhaven i w Rotterdamie zapewniają optymalne powiązanie z przewozami dalekomorskimi a takŜe Ŝeglugą w basenie morza północnego i bałtyckiego. Własne naczepy siodłowe i podwozia podkontenerowe pozwalają na sprawną organizację przewozów drogowych do miejsca przeznaczenia. Jak stwierdził prezes POLZUGU pan Walter Schulze-Freyberg - nowy terminal jest krokiem milowym w zakresie techniki, jakości i standardu usług.Otwarcie terminalu miało miejsce 30 czerwca 2010 w obecności licznie przybyłych gości reprezentujących gospodarkę transportową, Ŝeglugę i usługi logistyczne, jak równieŜ gości honorowych, wśród których obecni byli: prof. Juliusz Engelhardt vice-minister w Ministerstwie Infrastruktury, dr Sebastian Jürgens prezes zarządu HHLA Intermodal, dr Roland Lapin członek zarządu ds. finansowych koncernu HHLA oraz Wojciech Balczun prezes zarządu PKP Cargo i Daniel Ryczek członek zarządu PKP Cargo ds. Strategii i Przewozów Intermodalnych.Informacja o firmie POLZUG
POLZUG Intermodal od roku 1991 jest operatorem własnych pociągów kontenerowych kursujących pomiędzy portami morza północnego w Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie oraz terminalami w Polsce i Europie wschodniej. Udziałowcami spółki (kaŜdy z udziałowców po 33,33% udziałów) są: HHLA Intermodal GmbH (Hamburg), DB Mobility Logistics AG (Berlin) i PKP Cargo S.A. (Warszawa).Informacja o HHLA Intermodal
HHLA Intermodal oferuję rozbudowaną sieć przewozów szynowych i drogowych, łączącą niemieckie porty morskie z zapleczem lądowym Europy. Dominują przewozy do Europy środkowej i wschodniej. W roku 2009 HHLA przewiozła 1,5 miliona kontenerów. Spółki kolejowe TFG Transfracht (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Metrans (Czechy, Słowacja, Węgry) i Polzug (Polska, WNP) odniosły sukces i osiągnęły pozycje lidera przewozów kontenerowych w obsługiwanym regionie rynku. Container-Transport-Dienst (CTD) poprzez swoje oddziały w Hamburgu, Bremen, Berlinie i Kornwestheim dba o dowóz kontenerów, a takŜe realizuje przewozy drogowe. W nadchodzących latach HHLA będzie systematycznie rozbudowywać swoją sieć połączeń.Informacja o HHLA
Hamburger Hafen und Logistik AG jest wiodącą firmą logistyczną w Europie. Struktura organizacyjna HHLA obejmująca segment kontenerowy, intermodalny i logistyczny pozwala na realizację całego łańcucha transportowego. Wydajne terminale kontenerowe, sprawne systemy transportowe oraz szeroki zakres usług logistycznych tworzy kompleksową sieć pomiędzy portami morskimi i europejskim zapleczem lądowym.Inforamcja o PKP
PKP naleŜy do największych spółek kolejowych w Europie, skupiając się na realizacji kompletnych usług logistycznych.Informacja o DB Mobility Logistics AG
DB Mobility Logistics AG została wydzielona z koncernu w roku 2008. Spółka realizuje wszystkie zadania koncernu DB z zakresu przewozów i logistyki. DB Mobility Logistics AG jest spółką-córką Deutsche Bahn AG.Informacje o terminalu:
czas budowy 10 miesięcy
powierzchnia całkowita 225.000 m2, z czego połowa z przeznaczeniem na działalność terminalu kontenerowego (przeładunki i składowanie), druga połowa przeznaczona na podnajem
2 reachstackery – udźwig 45ton z wyposaŜeniem do przeładunku kontenerów, naczep siodłowych i nadwozi wymiennych. Jeden dźwig i jedna sztaplarka do przeładunku kontenerów pustych
terminal ogrodzony i monitorowany, dodatkowo całodobowa ochrona.
pojemność składowa dla kontenerów ładownych i pustych wynosi obecnie 1200 TEU z moŜliwością szybkiego zwiększenia wg potrzeb
roczna zdolność przeładunkowa moŜe być zwiększona do 100.000 TEUPełna oferta usług realizowanych przez POLZUG na terminalu:
usługi agencji celnych / miejsce odpraw celnych
odwozy samochodowe – 42 własne naczepy podkontenerowe
EDI –Reporting
składowanie kontenerów ładownych i pustych
składowanie kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym
czyszczenie kontenerów
naprawy kontenerów
przyłącza dla kontenerów chłodniczych + monitoring
etykietowanie kontenerów z ładunkiem niebezpiecznym (plomby ISPS)
plombowanie kontenerów
Bathurst
CYTAT
Euroterminal Sławków z certyfikatem AEOF

Euroterminal Sławków otrzymał certyfikat AEOF (bezpieczeństwo i ochrona oraz uproszczenia celne) wydany przez Izbę Celną Katowice uzyskując status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, tj. podmiotu uprzywilejowanego, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego i który jest uznawany przez organy celne wszystkich państw UE.

Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw, uproszczenie procedur celnych oraz walki z terroryzmem.

Uzyskanie statusu AEOF potwierdza przestrzeganie przez spółką określonych wymogów celnych umożliwiających właściwą kontrolę celną, posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony m.in. w odniesieniu do infrastruktury i miejsc składowania towarów, które zapewniają bezpieczeństwo oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem.

Posiadanie statusu AEO to przede wszystkim korzyści dla klientów obsługiwanych przez Euroterminal. Priorytetowa obsługa zgłoszeń, mniejsza liczba kontroli, możliwości przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż urząd celny czy też uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli to tylko niektóre z korzyści gwarantujących ułatwienia dla swoich klientów.


http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/12869...katem-AEOF.html
Bathurst
CYTAT
Dąbrowa Górnicza, Sławków: Euroterminal i spółki tracą. Mostek zamknięty, nie będzie też nowej drogi
2013-03-25, Aktualizacja: dzisiaj 13:27

Sławkowianie i Euroterminal w Sławkowie liczą na przyspieszenie tempa prac przy remoncie i odbudowie mostku w Strzemieszycach, przy skrzyżowaniu ulic Rudnej z Rodzinną. Obecnie (od października 2012 r.) wprowadzony został tam zakaz przejazdu dla samochodów o tonażu ponad 12 ton, co ma dziś komplikować bieżącą działalność Euroterminala i być uciążliwe dla mieszkańców Sławkowa, którzy skarżą się już nawet w Urzędzie Wojewódzkim.
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij
Na razie spokój mają natomiast mieszkańcy Strzemieszyc, chociaż mostek i tak musi być wyremontowany, ponieważ jego aktualny stan zagraża kierowcom i pieszym. Miasto pod koniec 2012 roku zleciło opracowanie ekspertyzy, która potwierdziła konieczność dokonania rozbiórki i wybudowanie nowego mostu. Do końca kwietnia 2013 roku Urząd w Dąbrowie Górniczej ma uzyskać pełną dokumentację projektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wyłonieniu wykonawcy realizacji zadania rozpoczną się prace rozbiórkowe i budowlane. Zgodnie z planami cała inwestycja ma się zakończyć w tym roku.

W najbliższym sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie zlokalizowane są terminale kolejowe: Polski Gaz S.A., LHS Sławków Płd. oraz Arcelor Mittal Poland S.A., zaś w obrębie samego Euroterminalu funkcjonują: "Euroterminal Sławków" Sp.
z o.o., Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o., Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o.o., terminal przeładunku gazu BP Europa SE Oddział w Polsce oraz Bazy Przeładunkowo – Magazynowej Towarów Rolno – Spożywczych TCC Polska Sp. z o.o. Praca ww. Spółek opiera się w dużej części na przeładunkach towarów dowożonych drogą kolejową na samochody i odwrotnie. Ponadto, na terenie Euroterminalu w Sławkowie znajduje się odział Izby Celnej, co również skutkuje znaczącym ruchem transportu samochodowego, który dociera tu w celu dokonania odprawy celnej.

Wprowadzenie zakazu poruszania się po ww. obiekcie mostowym pojazdów, których masa rzeczywista przekracza 12 ton, powoduje, że zdaniem przedsiębiorców ze Sławkowa dziś praktycznie cały transport samochodowy odbywa się objazdem przez Sławków, co w praktyce wydłuża trasę dojazdu do Euroterminalu o około 20 km. Wydłużenie trasy o taki dystans przekłada się z kolei na podniesienie kosztów każdego frachtu o ok. 80 złotych (długość trasy oraz dwie dodatkowe bramki viatoll), co przy krótszych trasach transportowych (np. na terenie Śląska i okolic) sprawia, że transport ten jest zbyt drogi i oferta funkcjonujących na tym terenie przedsiębiorstw przestaje być konkurencyjna.

Jak twierdzą istniejące ograniczenie może stanowić poważne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie Euroterminala i w okolicy, a jak wiadomo, jest to miejsce pracy dla wielu mieszkańców, również z terenu Dąbrowy Górniczej.

W szerszej perspektywie należy wziąć pod uwagę od wielu lat ciągnącą się kwestię realizacji przedsięwzięcia „Budowa połączenia terminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 w Sławkowie oraz drogą krajową nr 1 w Sosnowcu” - staje ona pod coraz większym znakiem zapytania. Wygasła prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia, w dalszym ciągu nie przesądzono sprawy nadania kategorii nowoprojektowanej drodze, a co więcej, nie znalazła się ona w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.

27 grudnia 2012 r. uzyskano informację z GDDKiA, że w obowiązującym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na 2011-2015 budowa połączenia terminala w Sławkowie z drogą DK94 i drogą S-1 nie została ujęta. Ponadto z uwagi nieuzgodnienia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przebiegu projektowanej drogi krajowej, prace projektowe zostały wstrzymane. Jednocześnie, bezsprzecznym pozostaje fakt, że brak tego postulowanego od lat rozwiązania, wpływa destrukcyjnie na stan lokalnej infrastruktury drogowej gmin Sławków, Dąbrowa Górnicza czy Sosnowiec, czego przykładem jest m.in. rozbiórka istniejącego i konieczność budowy nowego wiaduktu w ciągu ulicy Rudnej w Dąbrowie Górniczej.

– Pragniemy tym samym zwrócić uwagę na fakt, iż zaniechanie, czy też odłożenie na bliżej nieokreśloną przyszłość, terminu realizacji „Budowy połączenia terminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 w Sławkowie oraz drogą krajową nr 1 w Sosnowcu”, będzie skutkował dalszą dewastacją lokalnej infrastruktury drogowej, która nie jest w stanie sprostać obciążeniom, wynikającym z bardzo natężonego ruchu pojazdów z naczepami – podkreślają przedstawiciele Euroterminalu Sławków Sp. z o.o.

Sytuacje koniecznych napraw czy też wymuszonych okolicznościami zmian rozwiązań komunikacyjnych na drogach lokalnych skutkują większym obciążeniem pozostałych dróg, którymi wyznaczane są objazdy dla ciężkiego ruchu samochodowego.

– W związku z tym ruch samochodów ciężarowych do naszej spółki jest znacznie utrudniony. Wyznaczone objazdy dla samochodów ciężarowych prowadzą przez Sławków ulice, Groniec, Hrubieszowską, Kołdaczkę. Przyczyniło się do wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych na tych ulicach, nadmiernego hałasu co jest znaczną uciążliwością dla mieszkańców tych ulic o czym świadczy m.in. styczniowy telefon z Urzędu Marszałkowskiego z informacją na temat licznych skarg mieszkańców sławkowskich ulic – dodają przedsiębiorcy.


http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/arty...ml#czytaj_dalej
:)
CYTAT
PAP

Samorządowcy krytycznie o koncepcji przedłużenia "szerokiego toru" do czeskiej granicy

Prezydenci Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, a także burmistrz Sławkowa, gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy, krytykują koncepcję przedłużenia linii szerokotorowej do Gorzyczek przy granicy z Czechami, gdzie miałoby powstać centrum logistyczne.

List w tej sprawie samorządowcy z Zagłębia Dąbrowskiego wysłali m.in. do wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ich zdaniem, aby należycie wykorzystać potencjał terminalu w Sławkowie potrzebne są inwestycje w jego sąsiedztwie, przede wszystkim budowa dróg łączących terminal z trasami S1 oraz DK 94, nie zaś przedłużanie toru do granicy z Czechami.

Euroterminal w Sławkowie k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). W przeszłości dostarczano nią rudę do Huty Katowice. Od lat trwają starania służące wykorzystaniu linii i terminalu do transportu ładunków np. z Chin. W istniejącą tam infrastrukturę w ostatnich latach zainwestowano ok. 150 mln zł, m.in. ze środków UE. Euroterminal specjalizuje się w przeładunkach kontenerów.

W Sławkowie kończy się LHS - najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy – spółki PKP LHS w Zamościu.

Koncepcja przedłużenia szerokiego toru do przygranicznych Gorzyczek, gdzie miałoby powstać centrum logistyczne Vernovice-Gorzyczki, to jedno z założeń inicjatywy Polska 3.0., promowanej przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Twórcy tej koncepcji przedstawiają ją jako program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Vernovice. Argumentują, że to lokalizacja, gdzie możliwe jest dobre połączenie dróg, m.in autostrady A1, kolei szerokotorowej z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z lotniskami. Przedłużony szeroki tor miałby stać się częścią nowego Jedwabnego Szlaku z Dalekiego Wschodu do Europy.

Samorządowcy ze Sławkowa, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej obawiają się jednak, że wraz przedłużeniem szerokiego toru poza teren Zagłębia Dąbrowskiego, z regionu odpłynęłyby także korzyści gospodarcze i związane z tym miejscem inwestycje. W liście do wicepremiera Mateusza Morawieckiego burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza wskazali, że końcówka szerokiego toru w Sławkowie ma ogromne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu.

"Do wykorzystania tego potencjału brakuje obecnie w zasadzie tylko jednego podstawowego elementu: wybudowania, czyli drogowego łącznika Euroterminala w Sławkowie z drogą S1 w Sosnowcu i drogą DK 94 w Sławkowie. Niestety, w tej sprawie jak na razie nie wydarzyło się nic, co wskazywałoby na rzeczywiste zainteresowanie strony rządowej realizacją tej inwestycji. Znalazła się ona co prawda w podpisanym w 2014 roku przez władze wojewódzkie z rządem Kontrakcie terytorialnym, ale od tego czasu sprawa, jak się wydaje, stanęła w miejscu" - napisali samorządowcy.

Ich zdaniem szacowany na ok. 400 mln zł koszt budowy połączeń drogowych jest niewielki w zestawieniu z nakładami, jakie należałoby ponieść na przedłużenie linii szerokotorowej do przygranicznych Gorzyczek i czeskich Vernovic. Samorządowcy stawiają pod znakiem zapytania ekonomiczny sens inwestycji związanej z ewentualnym przedłużeniem szerokiego toru.

Z prośbą o komentarz do stanowiska samorządowców, wyrażonego w liście do wicepremiera Morawieckiego, PAP zwróciła się do biura prasowego Ministerstwa Rozwoju. Dotąd resort nie odniósł się do wystąpienia przedstawicieli zagłębiowskich samorządów. Burmistrz Sławkowa oraz prezydenci Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, wspierani przez prezydenta Będzina i burmistrzów Czeladzi oraz Wojkowic, wysłali także list do starosty będzińskiego Arkadiusza Watoły, krytykując zaangażowanie powiatu w dyskusję o przedłużeniu szerokiego toru do Gorzyczek.

Teren przy końcu szerokiego toru w Sławkowie należy do katowickiej spółki Grupa CZH, której właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. W końcu października prezes ARP Marcin Chludziński zapowiedział w Katowicach, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wypracowane zostaną rozwiązania, służące ożywieniu terminalu w Sławkowie.

- Terminal w Sławkowie to miejsce z potencjałem, który nie jest dziś w pełni wykorzystany (…). Prowadzimy prace studialne, mające doprowadzić do takiego uporządkowania struktury własnościowej znajdujących się tam aktywów – nie tylko należących do Grupy CZH – by osiągnąć jak największą synergię – mówił wówczas prezes ARP, wskazując, iż chodzi o takie uporządkowanie własnościowe aktywów, które da największą wartość dodaną. Zaznaczył, że konieczne jest uporządkowanie sytuacji własnościowej i znalezienie synergii między przewoźnikami, operatorami oraz właścicielami infrastruktury szynowej i przeładunkowej.

Euroterminal ma stałe połączenia kolejowe z polskimi i niemieckimi portami oraz ośrodkami na zachodzie i wschodzie Europy. W minionych latach centrum logistyczne w Sławkowie rozwijało się, by w przyszłości móc obsłużyć potencjalny ruch towarowy w relacji Daleki Wschód - Europa Zachodnia.
Leszek
Nie ma się czego obawiać - w życiu Warszawy nie przedłużą tego toru. Dołączy do inwestycji typu Y (KDP) czy przekopanie Mierzei Wiślanej. Ot, po prostu będzie kolejna rzecz, na której będzie można zarobić nic konkretnego nie robiąc (projekty, studia opłacalności, analizy itp.).
juar_78
CYTAT(Leszek @ śro, 23 lis 2016 - 07:44) *
Nie ma się czego obawiać - w życiu Warszawy nie przedłużą tego toru. Dołączy do inwestycji typu Y (KDP) czy przekopanie Mierzei Wiślanej. Ot, po prostu będzie kolejna rzecz, na której będzie można zarobić nic konkretnego nie robiąc (projekty, studia opłacalności, analizy itp.).


Też w to nie wierzę. To już szybciej w to przekopanie Mierzei (bo tu gra rolę czynnik rusofobistyczny) a i obiektywie rzecz patrząc, przekopanie Mierzei ma swoje jakie racje.

Remonty linii kolejowych drgnęły na PKP, to trzeba przyznać. Ale w budowę od podstaw kilkudziesięciu km nowej linii to jednak science fiction. Tak samo jak było (jest) z nową linią kolejową do Pyrzowic.

Ponadto obiektywnie rzecz biorąc, to po co pozbawiać się w ten sposób istotnej roili ET w Sławkowie. To nie lepiej (i taniej) postawić na modernizację dróg do niego prowadzących w pow. z całą siecią ekspresowych i autostrad (mam na myśli m.in. podwyższenie standardu DK do S1 w DG) oraz liniami kolejowymi normalnotorowymi?

Swoją drogą, jakiś czas temu była jakś inna koncepcja, że niby szeroki tor jakiś, miał być przedłużony z granicy słowacko-ukraińskiej wgłąb Słowacji. Też chyba temat póki co umarł.

Tego rodzaju inwestycje de facto miały szanse powodzenia ale w PRL, gdzie czynnik polityczny (funkcja wojskowa LHS kiedyś i znaczenie wymiany gospodarczej między Polską a ówczesnym ZSRR) był istotniejszy niż kalkulacje ekonomiczne (tak jak je rozumieć dziś).
Leszek
CYTAT(juar_78 @ śro, 23 lis 2016 - 14:48) *
To nie lepiej (i taniej) postawić na modernizację dróg do niego prowadzących w pow. z całą siecią ekspresowych i autostrad (mam na myśli m.in. podwyższenie standardu DK do S1 w DG) oraz liniami kolejowymi normalnotorowymi?


"Misia" nie pamiętasz?
CYTAT
Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach

To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.