Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: "NIE" o Talkowskim
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
Stron: 1, 2
Anonymous
Przeczytajcie dzisiejszy artykuŁ " ZagŁĘbie GarbusÓw" w tygodniku "Nie" i wypowiedĹşcie siĘna jego temat

pozdrawiam

Kermit
Kwasny
A jakis link moze ???? :7:
Jashi
Na stronce "NIE" nie zamieŚcili tego artykuŁu, ale mozna poczytaĆ inne ciekawe rzeczy i siĘpoŚmiaĆ trochĘnp. http://www.nie.com.pl/main.php?dzial=akt&id=2529
Jakby kto mÓgŁ to niech zamieŚci ten artykuŁ. Albo zrobiĆ skan i zrekognizowaĆ albo jak sie komu chce to rĘcznie nastukaĆ.
Kwasny
Hehe. To chyba nie ten text :61: :61: :61:
Hator
na stronie internetowej NIE jest inny za to artykul - o prywatyzacji PHSa - polecam ohmy.gifk:
Anonymous
Niniejszym pragnĘsprostowaĆ nieprawdziwe informacje dziennika NIE zawarte w artykule "ZagŁĘbie garbusÓw". OtÓŻ nieprawdĄ jest Że studenci grozili spaleniem samochodu prezydenta Talkowskiego, gdyŻ pan prezydent nie posiada wŁasnego auta. Prezydent porusza siĘsŁuŻbowym Daewoo Leganza SD 01583 naleŻĄcym do UrzĘdu Miasta. SamochÓd wraz z kierowcĄ a zarazem ochroniarzem jest do dyspozycji prezydenta Talkowskiego i jego rodziny 24 godziny na dobĘ& dni w tygodniu. Aby prezydent i jego maŁŻonka mogli w kaŻdej chwili skorzystaĆ z UrzĘdowego samochodu, jego kierowca a zarazem sĄsiad pana prezydenta korzysta z garaŻu w budynku byŁego magistratu na ulicy KoŚciuszki 25 (tuŻ obok miejsca zamieszkanie prezydenta Talkowskiego). Tak wiĘc zamieszczenie informacji jakboy ktoŚ szantarzowaŁ nieudolnego prezydenta sapalenim jego majĄtku jest faŁszywe i oszczercze wobec czŁowieka o tak apatycznej osobowoŚci. KorzystajĄc z wŁasnej interpretacji prawa prasowego domagam siĘpublikacji moich wypocin na pierwszyszych stronach wszystkich gazet i periodykÓw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik propagandowy
Jolanta Kosjan
Anonymous
Niniejszym pragnĘsprostowaĆ nieprawdziwe informacje dziennika NIE zawarte w artykule "ZagŁĘbie garbusÓw". OtÓŻ nieprawdĄ jest Że studenci grozili spaleniem samochodu prezydenta Talkowskiego, gdyŻ pan prezydent nie posiada wŁasnego auta. Prezydent porusza siĘsŁuŻbowym Daewoo Leganza SD 01583 naleŻĄcym do UrzĘdu Miasta. SamochÓd wraz z kierowcĄ a zarazem ochroniarzem jest do dyspozycji prezydenta Talkowskiego i jego rodziny 24 godziny na dobĘ& dni w tygodniu. Aby prezydent i jego maŁŻonka mogli w kaŻdej chwili skorzystaĆ z UrzĘdowego samochodu, jego kierowca a zarazem sĄsiad pana prezydenta korzysta z garaŻu w budynku byŁego magistratu na ulicy KoŚciuszki 25 (tuŻ obok miejsca zamieszkanie prezydenta Talkowskiego). Tak wiĘc zamieszczenie informacji jakboy ktoŚ szantarzowaŁ nieudolnego prezydenta sapalenim jego majĄtku jest faŁszywe i oszczercze wobec czŁowieka o tak apatycznej osobowoŚci. KorzystajĄc z wŁasnej interpretacji prawa prasowego domagam siĘpublikacji moich wypocin na pierwszyszych stronach wszystkich gazet i periodykÓw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik propagandowy
Jolanta Kosjan
Master
QUOTE
Niniejszym pragnĘsprostowaĆ nieprawdziwe informacje dziennika NIE zawarte w artykule "ZagŁĘbie garbusÓw". OtÓŻ nieprawdĄ jest Że studenci grozili spaleniem samochodu prezydenta Talkowskiego, gdyŻ pan prezydent nie posiada wŁasnego auta. Prezydent porusza siĘsŁuŻbowym Daewoo Leganza SD 01583 naleŻĄcym do UrzĘdu Miasta. SamochÓd wraz z kierowcĄ a zarazem ochroniarzem jest do dyspozycji prezydenta Talkowskiego i jego rodziny 24 godziny na dobĘ& dni w tygodniu. Aby prezydent i jego maŁŻonka mogli w kaŻdej chwili skorzystaĆ z UrzĘdowego samochodu, jego kierowca a zarazem sĄsiad pana prezydenta korzysta z garaŻu w budynku byŁego magistratu na ulicy KoŚciuszki 25 (tuŻ obok miejsca zamieszkanie prezydenta Talkowskiego). Tak wiĘc zamieszczenie informacji jakboy ktoŚ szantarzowaŁ nieudolnego prezydenta sapalenim jego majĄtku jest faŁszywe i oszczercze wobec czŁowieka o tak apatycznej osobowoŚci. KorzystajĄc z wŁasnej interpretacji prawa prasowego domagam siĘpublikacji moich wypocin na pierwszyszych stronach wszystkich gazet i periodykÓw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik propagandowy
Jolanta KosjanWyjebiste, czuŁem sie przez chwile jak bym czytaŁ prawdziwĄ wypowiedz naszej nieomylnej , najbardziej kompetentnej i lojalnej "sŁuŻebnicy" naszego prezydenta.

A swojĄ drogĄ, musze szybko przeczytaĆ ten artykulik , bo juŻ mnie ciekawi, co tam moze byĆ napisane.
Anonymous
Trzy sprawy:
1. ArtykuŁ nie jest jeszcze dostĘpny online
2. Gratuluje pomysŁu na przerobienie artykuŁu ( przypuszczam, Że dla potrzeb prezydenta) Wtedy na pewno ukarze siĘkolejny. A tak na marginesie to juŻ system, w ktÓrym to byŁo na poŻĄdku dziennym upadŁ pozostaŁa po nim jedynie Kocjanowa i Talkowski i chyba Ty robaczku.
3. O tym, Że studenci mÓwili, Że chcĄ spaliĆ samochÓd Talkowskiego to pisaŁa wczeŚniej Gazeta Wyborcza, takŻe jej naleŻĄ siĘpodziĘkowania za to Że w takim Świetle przedstawia studentÓw walczĄcych o swoje caŁej Polsce.

Pozdrawiam

Kermit
dąbrowianka
PrzeczytaĆ ten artykuŁ naprawde warto, zachĘcam. MoŻe przytoczĘkilka cytatÓw, moim zdaniem 3 najbardziej zabawne:
1. "(...) Jerzy Talkowski... montuje konsorcjum, ktÓre sprowadzi wielbŁady. Niedaleko Huty katowice zaczyna sie sŁynna Pustynia BŁĘdowska. Trzeba tylko wybudowaĆ luksusowe stanice, a potem skombinowaĆ ezgotyczne wierzchowce, by smiaŁkowie pragnĄcy zakosztowaĆ Życia BeduinÓw mogli przemierzyĆ tĘnasza SaharĘwzdŁuz i wszerz."

2. "Talkowski byŁ najbardziej aktywnym radnym poprzedniej kadencji. Podczas kaŻdej sesji zabieraŁ gŁos i na kaŻdy temat. ZadawaŁ pytania, ktÓre czasem dziwiŁy jego samego, a potem gŁosowaŁ jak inni."

3. "Prezydent postanowiŁ wyasygnowaĆ (...) 400 tyŚ. i wybudowaĆ obserwatorium w jednej z dĄbrowskich podstawÓwek.DoprowadziŁ do zmiany w budŻecie miasta, w ktÓrym o takĄ kwote zmniejszono dotacje na zielone szkoŁy (to zainicjowana jeszcze przez komune akcja wysyŁania dzieci z brudnego ŚlĄska na kilka tygodni w czystsze regiony kraju).NiektÓrzy smarkacze przez okrĄgŁy rok nigdzie nie wyjada z Dabrowy GÓrniczej, ale za to bĘdĄ mogli pogapiĆ sie na gwiazdy."
:18:
olo
[:
1. "(...) Jerzy Talkowski... montuje konsorcjum, ktÓre sprowadzi wielbŁady. Niedaleko Huty katowice zaczyna sie sŁynna Pustynia BŁĘdowska. Trzeba tylko wybudowaĆ luksusowe stanice, a potem skombinowaĆ ezgotyczne wierzchowce, by smiaŁkowie pragnĄcy zakosztowaĆ Życia BeduinÓw mogli przemierzyĆ tĘnasza SaharĘwzdŁuz i wszerz."

Na kempingu w Czechach, w Św. Katarzynie wŁaŚciciel miaŁ dwa wielbŁĄdy. ZgadaliŚmy siĘprzy ognisku z czeskimi przyjaciÓŁmi i wŁaŚciciel w ciĄgu godziny zarobiŁ blisko 100 zŁ. 5 min rundka za 40 Kcz. ByŁo mnÓstwo chĘtnych. Nie obruszaŁbym siĘna ten pomysŁ. BŁĘdÓw, ChechŁo i inne mogĄ ŻyĆ jedynie z turystyki. Chyba , Że chcesz na pustyni fabrykĘpostawiĆ. SprawdziĆ naleŻy zaŁoŻenia pomysŁu i system finansowania.

KtÓra artykuŁ jest bliŻszy prawdy ---->>http://www1.gazeta.pl/katowice/1,35063,1643227.html
Anonymous
ArtykuŁ mnie siĘbardzo podoba, ale jest mi trochĘsmutno, Że opisujĘsytuacjĘw moim mieŚcie. Dziwi mnie rÓwnieŻ to, Że nie dostrzegasz tego, Że prezydent naszego miasta jest ideowcem i utopistĄ. Poprzez to, Że bĘdzie chciaŁ zrealizowaĆ ponad wszystko (np. odebranie dofinansowania na zielone kolonie) swoje marzenia. Jest to bardzo niebezpieczne. PrzemyŚl to.

Pozdrawiam

Kermit
Jashi
ZagŁĘbie garbusÓw

SposÓb na bezrobocie? Pustynne stanice i wielbŁĄdy. W Iraku? Nie, w Polsce!

DĄbrowa GÓrnicza jest miastem, ktÓre ma ponad 14 tys. bezrobotnych i Żadnego wielbŁĄda. A to wŁaŚnie za sprawĄ wielbŁĄdÓw w mieŚcie zniknie bezrobocie, a zacznĄ siĘczasy bogactwa i szczĘŚliwoŚci. Tak twierdzi prezydent Jerzy Talkowski. I montuje konsorcjum, ktÓre sprowadzi wielbŁĄdy. Niedaleko Huty Katowice zaczyna siĘsŁynna Pustynia BŁĘdowska. Trzeba tylko wybudowaĆ luksusowe stanice, a potem skombinowaĆ egzotyczne wierzchowce, by ŚmiaŁkowie pragnĄcy zakosztowaĆ Życia BeduinÓw mogli przemierzyĆ tĘnaszĄ SaharĘwzdŁuŻ i wszerz.

TuryŚci na minach

Prezydent DĄbrowy GÓrniczej powoŁaŁ juŻ specjalnego peŁnomocnika do spraw swojego projektu. Pewnie trzeba bĘdzie stworzyĆ nowy urzĄd do spraw pustyni, bo przedsiĘwziĘcie kosztowaĆ ma kilkaset mln zŁ. Że caŁy budŻet miasta to niecaŁe 300 mln zŁ? PrzecieŻ 60 proc. potrzebnej kwoty da Unia Europejska! Dla dĄbrowskiego prezydenta to wiĘcej niŻ pewne, Że Unia zapali siĘdo wielbŁĄdÓw.

Sceptycy przypominajĄ, Że przez caŁe dziesiĘciolecia na pustyni byŁ poligon artyleryjski. PozostaŁo mnÓstwo niewypaŁÓw i niewybuchÓw, przed ktÓrymi ostrzegajĄ tabliczki. Ale przecieŻ dreszczyk emocji moŻe byĆ dodatkowĄ atrakcjĄ turystycznĄ. BĘdzie caŁkiem jak na Synaju albo pod BasrĄ.

Na razie prezydent musi siĘzmagaĆ z kampaniĄ oszczerstw. Najbardziej bezwzglĘdnie atakujĄ ci, ktÓrzy go wczeŚniej wspierali. Ludzie z Samoobrony. Zebrali juŻ podobno 7 tys. podpisÓw pod wnioskiem o zorganizowanie referendum poŚwiĘconego odwoŁaniu Jerzego Talkowskiego. Lokalny lider Samoobrony Bogdan KĘpka zŻyma siĘ, Że UrzĄd Miasta trzyma w tajemnicy informacje o liczbie mieszkańcÓw. Nie wiadomo wiĘc, kiedy bĘdzie moŻna zakończyĆ zbieranie podpisÓw.

Lepper krĘciŁ nosem

Kandydatem Samoobrony w wyborach prezydenckich byŁ wŁaŚnie Jerzy Talkowski. Lokalnym dziaŁaczom partii Leppera wydawaŁo siĘ, Że 68-letni emerytowany nauczyciel bĘdzie idealnym konkurentem dla SLD-owcÓw od lat rzĄdzĄcych miastem. Talkowski byŁ najbardziej aktywnym radnym poprzedniej kadencji. Podczas kaŻdej sesji zabieraŁ gŁos i na kaŻdy temat. ZadawaŁ pytania, ktÓre czasem dziwiŁy jego samego, a potem gŁosowaŁ jak inni. Ale ze wzglĘdu na swojĄ aktywnoŚĆ byŁ znany, uchodziŁ za uczciwego i spoza ukŁadÓw.

Z Talkowskim w teczce KĘpka pojechaŁ do Warszawy. W dossier kandydata Lepper przeczytaŁ, Że ten juŻ rzĄdziŁ miastem (raz w stanie wojennym, a po raz kolejny na poczĄtku lat 90.).

? Dwa razy byŁ prezydentem? Wystarczy ? skwitowaŁ przewodniczĄcy Samoobrony.

Mimo to Jerzy Talkowski zostaŁ wybrańcem Samoobrony. ZaŁoŻyŁ wŁasny komitet wyborczy, a partia Leppera poparŁa go w drugiej turze, gdy byŁ jedynym konkurentem Marka Lipczyka z SLD.

Lipczyka, czyli dotychczasowego prezydenta, uznawano za pewniaka. W pierwszej turze na Lipczyka zagŁosowaŁo trzy razy wiĘcej wyborcÓw niŻ na Talkowskiego.

SposÓb na SLD

SposÓb, w jaki SLD utraciŁ w DĄbrowie GÓrniczej wŁadzĘ, powinien znaleĹşĆ siĘw podrĘcznikach walki politycznej. W roku wyborÓw samorzĄdowych wybuchajĄ awantury wywoŁane zgodĄ lokalnych wŁadz na nowe hipermarkety, planami modernizacji targowiska miejskiego oraz budowĄ gigantycznego ratusza. ZwŁaszcza ratusz zaszkodziŁ starej lewicowej wŁadzy. Budowla zostaŁa ochrzczona mianem Pentagonu ze wzglĘdu na kolosalne wymiary i podziemia majĄce ponoĆ chroniĆ przed atakiem jĄdrowym. Przez 15 lat miasto bĘdzie spŁacaĆ budynek. Przy dobrych ukŁadach koszt budowy wyniesie fortunĘ? co najmniej 297 mln zŁ. Do Pentagonu przyczepiŁa siĘRegionalna Izba Obrachunkowa, sprawĘbada prokuratura.

Na domiar zŁego nic nie wyszŁo z prÓb ŚciĄgniĘcia wielkiej japońsko-francuskiej fabryki samochodÓw. DĄbrowa GÓrnicza wygraŁa ze wszystkimi innymi miejscowoŚciami w Polsce, ale inwestor wybraŁ maŁĄ mieŚcinĘw Czechach. Przeciwnicy SLD mieli wiĘc czym zniechĘcaĆ ludzi do Sojuszu.

Przed drugĄ turĄ wyborÓw caŁĄ DĄbrowĘGÓrniczĄ pokryŁy plakaty z tulipanami. Tulipany nosili w klapie Talkowski i jego wspÓŁpracownicy. Do kaŻdego mieszkania dotarŁ osobisty list od Talkowskiego z jego zdjĘciem i ulotkĄ. Wyborcy zobaczyli Talkowskiego w otoczeniu pozostaŁych kandydatÓw. Tych, ktÓrzy przerŻnĘli w pierwszej turze.

Kandydata Talkowskiego poparŁy Samoobrona, Platforma Obywatelska, Prawo i SprawiedliwoŚĆ i zbuntowani dziaŁacze SLD, ktÓrzy sĄ twÓrcami Demokratycznej Partii Lewicy. Jako efekt tej niezwykŁej koalicji w DĄbrowie powstaje teraz plan zwalczania bezrobocia za pomocĄ wielbŁĄdÓw.

Niech motŁoch pamiĘta

Na pierwszĄ sesjĘRady Miasta nowy prezydent przyszedŁ z ochronĄ. Po DĄbrowie poszŁa plotka, Że radni (w wiĘkszoŚci z SLD) sprÓbujĄ ogŁosiĆ referendum w sprawie odwoŁania Talkowskiego. Dlatego na sali zjawiŁo siĘokoŁo stu jego zwolennikÓw. Do puczu jednak nie doszŁo. Talkowski mÓgŁ zaczĄĆ wŁadaĆ.

Aby motŁoch nie zapomniaŁ, kto nim rzĄdzi, w prasie zaczĘto zamieszczaĆ pŁatne ogŁoszenia z wizerunkiem Talkowskiego. I tak na przykŁad z reklamy puszczonej w "Gazecie Wyborczej" mieszkańcy sporej czĘŚci wojewÓdztwa ŚlĄskiego mogli siĘdowiedzieĆ, Że w dniu takim to a takim Jerzy Talkowski, czyli prezydent DĄ-browy GÓrniczej, spotkaŁ siĘz takim to a takim politykiem. I Że rozmawiali.

Talkowski zaczĄŁ siĘrozliczaĆ z obietnic skŁadanych ludziom, w czasach gdy jeszcze byŁ radnym. A to oczyszczenie skweru, a to zaŁatanie dziury w pŁocie. Drobiazgi bez znaczenia dla budŻetu miasta. Z jednym wszakŻe wyjĄtkiem. KiedyŚ Talkowski zapaliŁ siĘdo pomysŁu stworzenia szkolnego obserwatorium astronomicznego. Teraz nadarzyŁa siĘwreszcie okazja. Przyzwoity teleskop moŻna kupiĆ za 4000 zŁ. Prezydent postanowiŁ wyasygnowaĆ na ten cel 400 tys. i wybudowaĆ obserwatorium w jednej z dĄbrowskich podstawÓwek. DoprowadziŁ do zmiany w budŻecie miasta, w ktÓrym o takĄ kwotĘzmniejszono dotacje na "zielone szkoŁy" (to zainicjowana jeszcze przez komunĘakcja wysyŁania dzieci z brudnego ŚlĄska na kilka tygodni w czystsze rejony kraju).

NiektÓrzy smarkacze przez okrĄgŁy rok nigdzie nie wyjadĄ z DĄbrowy GÓrniczej, ale za to bĘdĄ mogli pogapiĆ siĘna gwiazdy.


Uczelnia moŻe spadaĆ

Studenci WydziaŁu Mechaniczno-Technologicznego Politechniki ŚlĄskiej na jednym ze spotkań z Talkowskim ostrzegli, Że spalĄ mu samochÓd. Politechnika otworzyŁa tutaj swÓj wydziaŁ zamiejscowy. Komuchy wczeŚniej wŁadajĄce DĄbrowĄ obiecaŁy uczelni dotacjĘi dawny budynek magistratu, byle ta zechciaŁa otworzyĆ w mieŚcie swÓj wydziaŁ. Obecnie studiuje na nim blisko 1300 studentÓw.

Talkowski jednak postanowiŁ, Że po przeprowadzce wŁadz miasta do Pentagonu opuszczony magistrat zostanie zamieniony na bibliotekĘmiejskĄ. Stropy mogĄ nie wytrzymaĆ ciĘŻaru ksiĄŻek, ale to nic. ZaŚ uczelnia, jeŚli chce, to moŻe siĘwynieŚĆ z DĄbrowy GÓrniczej. Politechnika podjĘŁa wiĘc decyzjĘo tym, Że w tym roku akademickim nie bĘdzie naboru studentÓw. Talkowski i jego podwŁadni juŻ od miesiĘcy siedzĄ w Pentagonie, a w ich dawnej siedzibie marnujĄ siĘpuste pomieszczenia.

PodsŁuch w Pentagonie

Inwigilowany miaŁ byĆ Robert KoĆma, przewodniczĄcy Rady Miejskiej. ZnalazŁ on w swoim gabinecie miniaturowy nadajnik z antenkĄ o zasiĘgu ok. 100 metrÓw. Policja wyjaŚniaŁa sprawĘ, ale nic konkretnego nie ustaliŁa. Prezydent Talkowski podejrzewaŁ prowokacjĘ, gdyŻ KoĆma naleŻy do SLD.

Po swoim poprzedniku Talkowski odziedziczyŁ armiĘurzĘdnikÓw. W wiĘkszoŚci bardzo zŁoŚliwych. Na 15 zwolnionych przez niego osÓb aŻ 11 zŁoŻyŁo pozwy do sĄdu pracy. Cztery juŻ wygraŁy.

Gdy jednych siĘzwalnia, to drugich siĘzatrudnia. Na przykŁad innych kandydatÓw na prezydenta, ktÓrzy w drugiej turze poparli Talkowskiego: IrenĘKurek-StrĄczkiewicz wystawionĄ przez Komitet Wyborczy WyborcÓw Nasze Miasto ? WspÓlny Cel, Artura Borowicza wystawionego przez KWW Prawica Razem. Kurek-StrĄczkiewicz byŁa szefowĄ zakŁadu krawieckiego, potem biura rachunkowo-ubezpieczeniowego, a teraz jest bohaterkĄ postĘpowania prowadzonego przez prokuraturĘw sprawie wyŁudzenia kredytu. Borowicz to lekarz radiolog. Podczas ostatnich wyborÓw parlamentarnych byŁ kandydatem Unii WolnoŚci do Sejmu RP.

Zatrudnia siĘteŻ emerytÓw: Jerzego Krzeczewskiego (naczelnik wydziaŁu), Stefana Muszyńskiego (naczelnik wydziaŁu), ElŻbietĘSzymkowskĄ (kierowniczka w PaŁacu Kultury ZagŁĘbia). Krzeczewski byŁ gÓrnikiem, a spoŁecznie sekretarzem Komitetu ZakŁadowego PZPR w kopalni GeneraŁ Zawadzki. Szymkowska pracowaŁa w UrzĘdzie Stanu Cywilnego, a spoŁecznie byŁa radnĄ KPN. Muszyński prowadziŁ stoŁÓwkĘw Komendzie WojewÓdzkiej MO. ZaprawdĘpod rzĄdami Talkowskiego w DĄbrowie GÓrniczej doszŁo do porozumienia ponad podziaŁami.

W tym zacnym gronie prym wiedzie niewĄtpliwie Marek Dul. Przed wyborami byŁ emerytem, podczas wyborÓw ? kandydatem na prezydenta miasta (jednym z tych, ktÓrzy w drugiej turze opowiedzieli siĘza Talkowskim), a po wyborach zawiesiŁ emeryturĘi zostaŁ szefem Miejskiego ZarzĄdu Ulic i MostÓw.

WŁadza niszczy zdrowie

Powiada siĘ, Że w polskich urzĘdach panuje prywata i nepotyzm. JeŚli tak jest, to kariera Marka Dula ma wymiar symboliczny. Nie liczĄc samego Dula, w rÓŻnych dĄbrowskich urzĘdach pracuje jeszcze czworo jego bliskich krewnych (z pensjami od 3 do 7 tys. zŁ miesiĘcznie).

Wspomniany jegomoŚĆ byŁ juŻ niegdyŚ prezydentem DĄbrowy GÓrniczej. W 1999 r. zostaŁ odwoŁany. WÓwczas okazaŁo siĘ, Że wŁadza straszliwie wyniszczyŁa jego organizm. Orzecznik ZUS przyznaŁ mu drugĄ grupĘinwalidzkĄ. Dul zaŻĄdaŁ od UrzĘdu Miejskiego wypŁacenia... odprawy rentowej. Przed sĄdem doszŁo do ugody, na mocy ktÓrej Dula odprawiono z ponad 91,4 tys. zŁ z tytuŁu niezdolnoŚci do pracy. Rencista bogacz z czasem zamieniŁ rentĘna emeryturĘi leczyŁ siĘw zaciszu domowym tak skutecznie, Że zdrowie mu wrÓciŁo. I zdolnoŚĆ do pracy.

Od przynajmniej dwÓch lat Dul forsuje swÓj organizm, ile wlezie. Jak to polityk. Do ostatnich wyborÓw samorzĄdowych byŁ czŁonkiem SLD. WiedziaŁ, Że nie ma szans, by Sojusz go wystawiŁ, ale mimo to zgŁosiŁ kandydaturĘ. ZrobiŁ to jednak po terminie i z tego powodu jego osoby nie wziĘto pod uwagĘ. WÓwczas demonstracyjnie zaprotestowaŁ, zaŁoŻyŁ swÓj komitet wyborczy o nazwie DĄbrowska Odnowa Lewicy i uczyniŁ siĘkandydatem DOL na prezydenta DĄbrowy.
Wyrzucanie go z SLD trwaŁo dosyĆ dŁugo. Dlatego podczas wyborÓw byŁ jeszcze czŁonkiem Sojuszu. Obecnie naleŻy do Tymczasowego Komitetu Krajowego Demokratycznej Partii Lewicy i w jej imieniu wydaje oŚwiadczenia broniĄce prezydenta Talkowskiego i potĘpiajĄce zdradzieckĄ SamoobronĘ.

Go bardzo cenimy

Czynem i oŚwiadczeniami popierajĄ prezydenta: Stowarzyszenie Inicjatyw SpoŁecznych, Stowarzyszenie "Pierwsza Praca", Towarzystwo Folklorystyczne "GoŁowianie", Towarzystwo PrzyjaciÓŁ DĄbrowy GÓrniczej, DĄbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Stowarzyszenie KupcÓw Targowych, Stowarzyszenie AbsolwentÓw I Liceum OgÓlnoksztaŁcĄcego im. Waleriana Łukasińskiego w DĄbrowie GÓrniczej, DĄbrowskie Stowarzyszenie na rzecz OsÓb NiepeŁnosprawnych "Otwarte Serce", Unia WolnoŚci, Platforma Obywatelska. I sam prezydent Jerzy Talkowski.

O prezydencie moŻna przeczytaĆ: utoŻsamiamy siĘz projektami; jesteŚmy i byliŚmy przyjaciÓŁmi; zawsze sprawy naszego ZespoŁu i miasta byŁy mu bardzo bliskie, za co Go bardzo cenimy; cechuje Go wraŻliwoŚĆ na krzywdĘspoŁecznĄ; zawsze znajdowaŁ i znajduje czas dla tych, ktÓrzy przychodzĄ do Niego z kŁopotami dnia codziennego; jego wrodzona odpowiedzialnoŚĆ oraz zatroskanie o przyszŁoŚĆ naszego miasta i los jego mieszkańcÓw powinny stanowiĆ wzÓr godny do naŚladowania przez kaŻdĄ urzĘdujĄcĄ WŁadzĘSamorzĄdowĄ teraz i w przyszŁoŚci.

O Samoobronie i jej liderze: wichrzycielskie dziaŁania; publikowanie oszczerstw i faŁszywych informacji; godne potĘpienia; doŚĆ tych awantur politycznych; nie majĄ prawa burzyĆ spokoju, zawiedzione ambicje prywatnych osÓb, refe-rendum moŻe pogorszyĆ obecnĄ sytuacjĘfinansowĄ DĄbrowy GÓrniczej; a moŻe to (...) kamuflaŻ przed osobami, ktÓre oszukaŁ (...) oraz przed organami Ścigania, z ktÓrymi (...) miaŁ problemy.

WĄtpliwe, by Talkowski byŁ w niebezpieczeństwie. Nawet, jeŚli Samoobrona uzbiera dosyĆ podpisÓw i Państwowa Komisja Wyborcza zarzĄdzi referendum, to do gŁosowania pÓjdzie zbyt maŁo osÓb, by wynik byŁ wiĄŻĄcy.

Talkowski i jego ekipa do końca kadencji bawiĆ siĘwiĘc bĘdĄ w rzĄdzenie miastem. Gorzej, Że sytuacja, do ktÓrej doszŁo w tym mieŚcie, moŻe siĘpowtÓrzyĆ w caŁej Polsce. RzĄd jest podpadniĘty u obywateli, a SLD ledwie zipie pod ciĘŻarem afer. JeŚli lewica nie okaŻe sprawnoŚci w rzĄdzeniu, bĘdzie miaŁa rÓwnie przechlapane w caŁym kraju jak w DĄbrowie GÓrniczej.

A trzeba siĘspieszyĆ, bo kiedy wysŁane przez Pentagon wielbŁĄdy ruszĄ na PustyniĘBŁĘdowskĄ, z pewnoŚciĄ wytryŚnie tam ropa naftowa. Na chwaŁĘkonkurentÓw SLD.
Autor : Mateusz CieŚlak
Anonymous
Nie wiem czy wiecie ale nasz ulubieniec robi kolejna,ciekawa inwestycje w miescie, napewno nie zgadniecie jaka :] bo ja nie zgadlem chociaz sie bardzo staralem znajac blyskotliwosc pana Talha i analizujac wszelkie pomysly ktore mogly sie w tym czlowieku zalegnac. No wiec chcac nie chcac w centrum DG za 30 tys zl wybuduja nam piekny golebnik dla naszych dabrowskich golabkow :] fajne nie ? ciekawe czy bede mogl sobie wykupic w tym golebniku miejsce bo taki golebnik w centrum to przeciez apartamentowiec :]
adzime
To moŻe PaŁac przerobi na stodoŁe, niedŁugo bĘdĄ wielbŁĄdy, kupi siĘjakieŚ Świnki, krowy, konie juŻ sĄ na zielonej i bĘdzie jak na wsi biggrin.gif biggrin.gif
Marnuje siĘnam talek w tej DĄbrowie, oj marnuje <_<
Misiek
Ja myŚlĘ, Że taka inwestycja jest bardzo potrzebna naszemu miastu. Wraz z niĄ przecieŻ mogĄ zniknĄĆ wszelkie problemy, z ktÓrymi boryka siĘDĄbrowa i jej mieszkańcy. SzczegÓlnie cieszy mnie to, Że powstanĄ setki nowych miejsc pracy, zarÓwno podczas budowy, jak i pÓĹşniej - podczas obrĄczkowania tychŻe goŁĘbi oraz szkolenia ich. Na pewno poprawi siĘrÓwnieŻ komunikacja w mieŚcie. MyŚlĘŻe kaŻdy bĘdzie mÓgŁ sobie wynajĄĆ goŁĘbia, aby przekazaŁ informacje do odlegŁego punktu miasta (tym samym proponujĘzlikwidowaĆ telefony). No i oczywiŚcie najwaŻniejsza rzecz - zakwaterowanie goŁĘbi. Najlepszym rozwiĄzanie byŁoby dobudowanie jeszcze jednego piĘtra "superjednostce", aby nasze goŁĘbie rozwijaŁy siĘw komfortowych warunkach. Szkoda tylko, Że CA jest tak daleko od centrum bo przecieŻ tam moŻna by byŁo udostĘpniĆ kilkanaŚcie luksusowych pomieszczeń.
ZapomniaŁem jeszcze dodaĆ o walorach turystycznych tej inwestycji, ale to jest chyba dla wszystkich oczywiste. Kochajmy nasze goŁĄbki !!!

DziĘkujemy panie "prezydencie" za kolejny rewelacyjny pomysŁ !!!

GŁupich nie trzeba siaĆ - sami siĘrodzĄ !!!

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
georgeb
jestem po koncercie KSU i nie mam siŁy napisac zadnej zjebki dla super fan fan Tulipana.
Anonymous
Do Miska , no rozumiem ze ten pomysl z dobudowaniem pietra w superjednosce na golebie to z powodu ze tam wlasnie mieszka Talh, ale dlaczego inni , niewinni mieszkancy tego bloku maja cierpiec tak jak np ja ? tongue.gif lepszym rozwiazaniem jest wpakowanie wszystkich golebi do mieszkania talha :] A tak wogole dlaczego tylko faworyzuje sie golebie ? a co w wroblami ? one ze mniejsze to nie moga miec wlasnego wroblnika ? Chyba czas zbierac podpisy pod wnioskiem o rownouprawnienie ptakow :]
Jashi
Kurde maĆ trza bedzie uwaŻaĆ bo jak nam to wybudujĄ to mamy przerĄbane.
To bĘdzie raczej burdel dla goŁĘbi, na pewno bĘdĄ zlatywaĆ siĘtam goŁĘbie z caŁej Polski jak usŁyszĄ o tym luksusowym goŁĘbniku-burdeliku.
GoŁĘbie pŁci Ĺşenskiej bĘdĄ zapewne sprowadzane z Krakowa bo tam duŻo jest goŁĘbi lekkich obyczajÓw, ktÓre za luksusowy dach nad gŁowĄ i
codzienne dokarmianie ziarnem zrobiĄ wszystko
Najbardziej mnie martwi to, Że one bĘdĄ sie szybciej rozmnaŻaĆ, bĘdzie ich coraz wiĘcej, wiĘcej i wiĘcej aŻ dojdzie do globalnego zasrania miasta i nas.
wychodzĄc z domu trza bedzie se braĆ parasol anty-kupowy. Ale ma to teŻ plusy nowe miejsca pracy przy obrĄczkowaniu goŁĘbi.
ZnajdĄ siĘpewnie max ze 2 posadki. W sumie to nie jest chyba Ĺşle, Że w niedŁugim czasie w naszym mieŚcie bĘdzie rzĄdziĆ fauna i flora
a na czele bĘdzie staŁ ThalĄb III z dynastii cukrÓwek.


ps.
Jak tam byŁo na koncercie KSU? nie mogŁem byĆ gdyŻ miaŁem maŁe posiedzenie.
georgeb
No jak juŻ bedzie baaaardzo duŻo goŁebi w miescie to moŻna otworzyc jakĄŚ ubojnie i exportowac . A ile ludzi znajdzie prace w takiej ubojni he. A jaka kasa dla miasta, wtedy by odrzyŁo miasto. Gdzie tam po co komus jakas kopalnia - goŁebnik to jest wypas.


Ps.
Koncert KSU: ogolnie spoko zagrali wszystkie szlagierowe kawaŁ (Ustrzyki, 1944 w okopie ,Nocne Kroki,Liban, Pod prĄd..itp) w sumie byŁo tego chyba ze 20 kawaŁkÓ. Co mnie wkurzyŁo: ochrona (strasznie nadgorliwa) wyrzucali ludzi za bety. ReasumujĄc na KSU zawsze mozna isc i zawsze jest fajnie w sumie kultowy zespoŁ
MayQ
Hmm fajnie:) Moze jakĄŚ posadke na pÓŁ etatu dostane przy dokarmianiu albo obrĄczkowaniu:) Hmm z ta ubojniĄ fajny pomysŁ, moŻe zaŁoŻe tylko kapitaŁ by sie przydaŁ. DaŁbym prace paru osobom :) Tak poczekaĆ do wiosny i w DG bedziemy mieli centrum agroturystyki. Mamy pustynie i wielbŁĄdy to na pamiĄtkach typu granaty i kaŁach rodem z Afganistanu sie zarobi. PrzydaŁaby sie jeszcze wieŻa kontroli lotÓw goŁebi bo jak sie inwestycja rozroŚnie to beda do nas zawijac ptaszki ze wszystkich kajÓw. A jaki biznes bĘdzie na parasolach !! ph34r.gif
Kwasny
QUOTE(Misiek @ Oct 9 2003, 09:23 PM)
Ja myŚlĘ, Że taka inwestycja jest bardzo potrzebna naszemu miastu. Wraz z niĄ przecieŻ mogĄ zniknĄĆ wszelkie problemy, z ktÓrymi boryka siĘDĄbrowa i jej mieszkańcy. SzczegÓlnie cieszy mnie to, Że powstanĄ setki nowych miejsc pracy, zarÓwno podczas budowy, jak i pÓĹşniej - podczas obrĄczkowania tychŻe goŁĘbi oraz szkolenia ich. Na pewno poprawi siĘrÓwnieŻ komunikacja w mieŚcie. MyŚlĘŻe kaŻdy bĘdzie mÓgŁ sobie wynajĄĆ goŁĘbia, aby przekazaŁ informacje do odlegŁego punktu miasta (tym samym proponujĘzlikwidowaĆ telefony). No i oczywiŚcie najwaŻniejsza rzecz - zakwaterowanie goŁĘbi. Najlepszym rozwiĄzanie byŁoby dobudowanie jeszcze jednego piĘtra "superjednostce", aby nasze goŁĘbie rozwijaŁy siĘw komfortowych warunkach. Szkoda tylko, Że CA jest tak daleko od centrum bo przecieŻ tam moŻna by byŁo udostĘpniĆ kilkanaŚcie luksusowych pomieszczeń.
ZapomniaŁem jeszcze dodaĆ o walorach turystycznych tej inwestycji, ale to jest chyba dla wszystkich oczywiste. Kochajmy nasze goŁĄbki !!!

DziĘkujemy panie "prezydencie" za kolejny rewelacyjny pomysŁ !!!

GŁupich nie trzeba siaĆ - sami siĘrodzĄ !!!

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

I w tej chwili po przeczytaniu posta Miska zjadlem parapet ze smiechu w swoim pokoju laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Misiek
Przepraszam, ale naprawdĘnie chciaŁem uraziĆ mieszkańcÓw superjednostki (sivek). Po prostu, tak mi siĘskojarzyŁo. Ale bardzo podoba mi siĘten pomysŁ z goŁĘbiami w mieszkaniu Thala - po prostu rewelka. BĘdzie miaŁ je caŁy czas na oku, bo nigdy nie wiadomo co takim goŁĘbiom moŻe do gŁowy strzeliĆ.

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Hator
ja tam dzis nie powiem zlego slowa na nasze wladze - u mnie na osiedlu ponaprawiali place zabaw - dzieciaki hulaja z banankami na twarzy - i to sie liczy :))
Wkoncu cos na plus cool.gif
Anonymous
Prezydent podjĄŁ decyzjĘ, ktÓra ma uatrakcyjniĆ nasze miasto dla inwestorÓw. Wybudowany zostaŁ w centrum karmnik dla goŁĘbi za 14 000 zŁ. Prezydent Talkowski zapowiada, Że jeŚli nie uda siĘtym razem pozyskaĆ inwestora, to w miejscu przeznaczonym na fabrykĘHyundaya powstanie zespÓŁ karmnikÓw dla goŁĘbi, wrÓbli, zajĘcy i wielbŁĄdÓw. Przy realizacji projektu zatrudnienie znajdzie okolo 10 osÓb a przy utrzymaniu bieŻĄcym 2-3 osoby. Te energiczne kroki przyczyniĄ siĘdo znacznego zmniejszenia bezrobocia w mieŚcie i podniesienia jego prestiŻu na arenia miĘdzynarodowej. Szacowana inwestycja w tĄ niezwykŁĄ "jadalniĘ" pochŁonie okolo 8 mln zŁ, ktÓre poczĄtkowo przeznaczone byŁy oŚwiatĘ. Środowiska zwiĄzane z chodowcami goŁĘbi, geriatrycy i Stowarzyszenie Inicjatyw SpoŁecznych wyraziŁy swoje peŁne poparcie dla planÓw prezydenta, wskazaŁy takŻe osoby, ktÓre mogŁy by pracowaĆ przy budowie jak i utrzymaniu obiektu. Jak przyznaje przedstawicielka SIS dyrektorem peŁnomocym ma zostaĆ pani Anna Maria Talkowska. Sama zainteresowana uznaje jej kandydaturĘza powaŻnĄ i rozwaŻa przyjĘcie propozycji od prezydenta miasta.

Z powaŻaniem
Jolanta Kosjan
Rzecznik Propagandowy
Anonymous
Lokalizacja i sam pomysŁ na doŻywianie poprzedzony byŁ konsultacjami spoŁecznymi, ktÓre MiŁoŚciwie panujĄcy zawsze przeprowadza. Zaproszeni do konsultacji byli:

*lis z Antoniowa,
*kuna z Pogorii,
*dwa zdziczaŁe koty z Zielonej
*Trzy kulawe psy z Centrum.

Reprezentatywne jak widaĆ grono w caŁoŚci poparŁo incjatywĘPrezydenta. ZobowiĄzano Rzecznika Prasowego do przekonania ptactwa o dobrodziejstwach na nich spŁywajĄcych
Kwasny
No , w sumie mogles to wszystko zmiescic w jednym poscie :welcome:
Krawiec
Dziekujemy za juŻ , czekamy na jeszcze !!!

Przyznam sie wam szczerze ,ze ja zawsze marzyŁem aby w miescie powstaŁo miasteczko kowboyskie i wioska indiańska .
Mam w zwiazku z tym kolejny pomysŁ , ktÓry wpisuje sie w koncepcje walki z bezrobociem pana prezydenta.

1. Atrakcja turystyczna , ktÓra przyciĄgnie tŁumy , ktÓre z kolei zasilĄ kasĘ miejsckich kupcÓw, wŁaŚcicieli hoteli, restauracji itd.
2. Miasteczko kowboyskie poŁoŻona w pobliŻu placu przed PKZ znacznie ograniczyŁaby nadmiar goŁĘbi ( wiadomo, Że kowboy musi nieustannie sprawdzaĆ swÓj refleks i celnoŚĆ swojego colta )
3. Wydaje siĘŻe najlepsza lokalizacjĄ dla wioski indiańskiej bĘdĄ zaroŚla koŁo dawnego budynku PZPR. CzerwonoskÓrzy rÓwnieŻ przyczyniĄ sie do niwelacji problemu ptakÓw pokoju, a ich kobiety bedĄ zaopatrywaĆ pobliskie macro i auchan i real w filety z goŁĘbia (na poŁudniu UE , bardzo poszukiwany specjaŁ) , co automatycznie zmniejszy bezrobocie w naszej krainie.

Gdyby jednak okazaŁo siĘ, Że interes nie wypaliŁ bo czerwonoskÓrzy wykopaliby kilof wojenny w pobliŻu zapdajĄcego siĘaquaparku ( teren byŁej kop.Reden)
albo kowboye przesadzili z whisky w kultowym westernowym max mario i ostrzelali PKZ, moznaby wykorzystaĆ wyobraĹşniĘi stworzyĆ kolejne miejsca pracy ( jak to mÓwia ziarnko do ziarnkĄ, a zbierze siĘkilka tysiĘcy miejsc pracy) . Mam na myŚli wprowadzenie piewrwszej w kraju straŻy miejskiej na wielbŁĄdach - na wzÓr popularnych ostatnio mudŻahedinÓw. Nie bede juŻ siĘrozpisywaŁ nad walorami turystycznymi tego pomysŁu ani nad oszczednoŚciami ... sami powiedzcie ...czy to nie piĘknĘ?

:sleep:
Misiek
Krawiec ja uwaŻam, Że to jest fenomenalny pomysŁ.

MuszĘdodaĆ, Że rÓwnieŻ zastanawiaŁem siĘco moŻna zrobiĆ aby uatrakcyjniĆ nasze miasto. I mam parĘpomysŁÓw:

1. Na terenie obecnego "dworca PKP" proponujĘstworzyĆ stacjĘbadań i lotÓw kosmicznych. Nie musi byĆ ona ogromna - najwaŻniejsze aby byŁa nowoczesna. W ten sposÓb staniemy siĘkonkurencjĄ dla NASA oraz stacji kosmicznej na Bajkonurze, i byĆ moŻe jako pierwsi nawiĄŻemy kontakt z Marsjanami. BĘdziemy najwiĘkszĄ potĘgĄ kosmicznĄ na Świecie, co przyniesie nam wiele korzyŚci nie tylko w sferze badań i technologii, ale takŻe w prawie kaŻdej dziedzinie Życia spoŁecznego.

2. W parku Zielona moglibyŚmy stworzyĆ rezerwat dzikich zwierzĄt, zwany potocznie DĄbrowskim Parkiem Narodowym. Tam mogŁyby przebywaĆ wszystkie bezdomne psy i koty, oraz w specjalnie wydzielonej strefie - dzikie konie zwane takŻe mustangami. Na pewno z tego pomysŁu ucieszyliby siĘlokalni cowboy'e, ktÓrzy mogliby, tak jak na prerii, zapolowaĆ na owe mustangi.

3. KolejnĄ ciekawĄ inwestycjĄ jest wybudowanie meczetu tuŻ obok parkingu na Pogorii 3. UkazaŁoby to Światu, Że jesteŚmy miatem o wysokiej tolerancji religijnej. Na pewno zwiĘkszyŁoby walory turystyczne naszego miasta, szczegÓlnie w oczach takich krajÓw jak Afganistan lub Irak.


WyraŻam gŁĘbokĄ nadziejĘ, Że wŁadze miasta wezmĄ pod uwagĘrÓwnieŻ moje pomysŁy.

cool.gif cool.gif cool.gif
tigro
BĘdziemy mieli delfinarium koŁo Pogorii biggrin.gif
:)
QUOTE(tigro)
Będziemy mieli delfinarium koło Pogorii biggrin.gif

a to juz pewne?? tongue.gif chodzi o IV?? skad info?
Kwasny
Proponuje sciagnac do DG jeszcze stado waleni coby wedkarze na pogorii mielu ucieche laugh.gif
Misiek
Fantastycznie ... wielbłądy, gołębie, delfiny ... w dalszej kolejności proponuję antylopy, hipopotamy, kangury, piranie oraz bizony. Mamy wspaniałego prezydenta i widzę że nasze miasto rozwija się w dobrym kierunku. Dziękujemy.

NIEDŹWIEDZIE laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Kwasny
Nie zapominaj o Ryjowkach i Hybrydach Kalifornijskich !!!! laugh.gif
rafi
Jasne. Potem tylko wystarczy ogrodzic teren Dabrowy wysoka siatka i ZOO gotowe. Nie trzeba do Chorzowa jechac...
Master
Z OFICJALNEJ STRONY URZĘDU MIASTA:

- O Jezu, jak fajny balan! – miluteńka Ania z Przedszkola nr 39 nie kryŁa zdziwienia.

W Parku Zielona, obok siedziby firmy OFI, wyrÓsŁ mini zwierzyniec. Dzieci z DĄbrowy GÓrniczej nie muszĄ juŻ jechaĆ do ZOO w Chorzowie, by zobaczyĆ dzikiego zwierza.

W ŚrodĘ, 28 lipca, zwierzyniec rozpoczĄŁ oficjalny Żywot. Przedszkolaki z plastrami arbuza w dŁoniach przysŁuchiwaŁy siĘprezydentowi Jerzemu Talkowskiemu. A prezydent w okolicznoŚciowej mowie poinformowaŁ i dzieci i dorosŁych o tym, iŻ nie byŁoby zwierzyńca, gdyby nie ofiarnoŚĆ sponsorÓw.

- Miasto praktycznie nie doŁoŻyŁo grosza. ZorganizowaŁo tylko stare pŁyty chodnikowe i krawĘŻniki, by byŁo z czego zrobiĆ ŚcieŻkĘwzdŁuŻ wybiegÓw.

A te ogrodzono pŁotem podarowanym przez KoksowniĘ„Przyjaźń”. Domki dla zwierzakÓw wykonano z drewna rÓwnieŻ podarowanego. Wietnamskie Świnki, warchlaki dzika, mŁodziutkie (jeszcze) sarenki, koŻki i owce grzywiaste bardziej przypominajĄce muflony niŻ baranki bĘdĄ na utrzymaniu OFI.

Zwierzyniec zaistniaŁ po to nie tylko po to, by zaspokajaĆ dzieciĘcĄ ciekawoŚĆ. Kontakt dzieci ze zwierzakami ma takŻe charakter terapeutyczny. W Świecie tzw. zooterapia ma wiĘcej zwolennikÓw niŻ przeciwnikÓw. A jeŚli wspomnieĆ, iŻ w niedalekiej przyszŁoŚci obok mini zwierzyńca powstanie takŻe mini ogrÓd botaniczny, to moŻna powiedzieĆ, iŻ udaŁo siĘpoŁĄczyĆ przyjemne z poŻytecznym.

BE

BUAHAHHAHHAHHAAAAHAHAHAHA
Kwasny
Nie zartujcie sobie. BUAAHAHHA Gdzie to delfinarium tam bedzie ? Buahhah Po pierwsze w DG delfiny zdechna od razu po 2 Camele zdechna od razu (SORRY ZA ORT) zawsze mialem z dyktand pipe, Ale za to z wypracowan dostawalem 3 i 4 :19:
TeodorMotor
ByŁem wczoraj w okoliczch chorzowskiego ZOO. Nasze kozy Ładniejsze biggrin.gif .
WeGeR
Delfiny albo zdechnĄ albo zmutujĄ i bĘdĄ poŻeraĆ okolicznych mieszkańcÓw :)
olo
ByŁem w mini zoo - fantastyczna sprawa. MaŁe dziki sĄ wspaniaŁe, moŻna siĘgodzinĘwpatrywaĆ jak ryjĄ. Żeby tylko nikt tego nie zmarnowaŁ.
bzenek
Jeszcze jakoŚ nie dotarŁem do minizoo, ale teŻ mam ochotĘzajrzeĆ.

Najbardziej jednak ciekawiŁby mnie mini ogrÓd botaniczny. Taki ze swojskimi roŚlinami. Przy kaŻdej byŁaby karteczka z dokŁadnym opisem. Na przykŁad: dĄb - roŚnie tu i tu - kwitnie wtedy - jesieniĄ ma kolor taki - itd. W dziedzinie roŚlin jestem kompletnym ignorantem i chĘtnie swojĄ wiedzĘrozszerzĘ.

GdzieŚ przy okazji ŚwiĘtowania otwarcia zwierzyńca komuŚ z miasta wyrwaŁo siĘ, Że w planach jest taki ogrÓd. Trzymam kciuki :)
olo
QUOTE(bzenek)
...
GdzieŚ przy okazji ŚwiĘtowania otwarcia zwierzyńca komuŚ z miasta wyrwaŁo siĘ, Że w planach jest taki ogrÓd. Trzymam kciuki  :)


MÓwisz o arboretum, Zielona jest wymarzonym miejscem na taki ogrÓd.
:)
jakby powstal taki ogrod to super sprawa. A zwierzaki maja wystarczajaco duzo miejsca?? Widzialem tylko z samochodu to klatki dosyc male...
olo
A ja dalej jestem na TAK. UwaŻam, Że to dobry pomysŁ i jeŻeli weĹşmie siĘza to ktoŚ z gŁowĄ, da siĘna tym zarobiĆ.
Astalav
Nie bardzo rozumiem o co hosi? :) Moze dlatego ze jestem jeszcze zaspany :)
olo
QUOTE(Astalav)
Nie bardzo rozumiem o co hosi? :)  Moze dlatego ze jestem jeszcze zaspany :)

Czy wielbŁĄdy wylĄdujĄ na Pustyni BŁĘdowskiej?
Fot . ELIZA OLEKSY / AGFot .Dawid Chalimoniuk/ AG
Witold GaŁĄzka 07-10-2004 , ostatnia aktualizacja 07-10-2004 23:55

Jerzy Talkowski, prezydent DĄbrowy GÓrniczej, znÓw myŚli o sprowadzeniu wielbŁĄdÓw na PustyniĘBŁĘdowskĄ. Wspiera go w tych dĄŻeniach tajemniczy pÓŁ-Polak, pÓŁ-Kazach.

WielbŁĄdy na pustyni, ktÓra zarasta trawĄ i zamieniŁa siĘw niby-step, chciano osiedlaĆ juŻ na poczĄtku XX w. Gdy zimĄ zeszŁego roku Talkowski po raz kolejny prÓbowaŁ oŻywiĆ ten pomysŁ, lokalna gazeta na pierwszej stronie zamieŚciŁa fotomontaŻ i wszyscy w mieŚcie wyŚmiali prezydenta jadĄcego na dromaderze. - ZupeŁnie niepotrzebnie, bo przecieŻ wiadomo, Że wielbŁĄd to taki skrÓt myŚlowy - broni sprawy Andrzej BĘben, rzecznik prezydenta. Chodzi przede wszystkim o to, by oŻywiĆ PustyniĘBŁĘdowskĄ i ŚciĄgnĄĆ na niĄ turystÓw. Dlatego w BŁĘdowie powinny byĆ trasy dla czterokoŁowych quadÓw, terenÓwek, motocykli.

WielbŁĄdy byŁyby jednak atrakcjĄ egzotycznĄ. Niedawno BĘben z ciekawoŚci zadzwoniŁ do chorzowskiego zoo. DowiedziaŁ siĘ, Że jeden wielbŁĄd kosztowaŁby zaledwie 10 tys. zŁ. - OczywiŚcie nie chodzi o jakieŚ tropikalne dromadery, tylko baktriany, czyli wielbŁĄdy azjatyckie - tŁumaczy.

Czy jednak dwugarby z Mongolii i Kazachstanu przeŻyŁyby w naszym klimacie? WĄtpliwoŚĆ rozwiaŁ nieoficjalny konsultant dĄbrowskiego magistratu Ali-Aschab Nurbagandow, Kazach z TychÓw, ktÓry prowadzi znany gabinet krĘgarstwa, jest teŻ masaŻystĄ polskich zapaŚnikÓw. - Z pewnoŚciĄ przeŻyjĄ. GotÓw jestem nawet sprowadziĆ z Kazachstanu stado siedmiu-oŚmiu wielbŁĄdÓw, bo mam tam odpowiednie dojŚcia. ZwierzĘta na pewno by siĘrozmnoŻyŁy. ChciaŁbym nawet doŁoŻyĆ czĘŚĆ pieniĘdzy z wŁasnej kieszeni. DĄbrowa musiaŁaby przeznaczyĆ na baktriany jakieŚ 100 tys. zŁ - mÓwi Nurbagandow, zapalony do planu oŻywienia pustyni.

- PrĘdzej wielbŁĄd przejdzie przez ucho igielne, niŻ Talkowski sprowadzi go do DĄbrowy - pukajĄ siĘw czoŁo rozbawieni radni.Wersja do druku WyŚlij znajomym Podyskutuj na forum
Misiek
UwaŻam Że rewelacyjnym pomysŁem byŁoby rozpoczĘcie hodowli piranii w Czarnej Przemszy. Stawiajmy na hardcore'owĄ egzotykĘ!

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Misiek
No ...... a juŻ myŚlaŁem Że ten rewelacyjny projekt upadŁ. Na szczĘŚcie nasz "prezydent" czuwa i wkrÓtce pojawiĄ siĘwielbŁĄdy. OczywiŚcie wraz z pojawieniem siĘtego Kazacha wyglĄda to wszystko wiarygodniej. Żeby tylko nie wyniknĘŁa z tego jakaŚ CAMEL-GATE ...

8) 8) 8)
:)
a tymczasem z GW:

Pustynia BŁĘdowska wojskowym terenem zamkniĘtym

BartŁomiej KuraŚ 15-10-2004 , ostatnia aktualizacja 15-10-2004 20:19

Pustynia BŁĘdowska jest "terenem zamkniĘtym wojsk lĄdowych" ogŁosiŁo Ministerstwo Obrony Narodowej. JeŚli turysta wybierze siĘtu bez zezwolenia, bĘdzie to nielegalne - ostrzegajĄ wojskowi

Pismo z MON otrzymaŁy wŁadze sĄsiadujĄcej z pustyniĄ gminy Klucze. - TrochĘnas zdziwiŁ ten dokument. Wojsko ogŁosiŁo terenem zamkniĘtym najpiĘkniejszy fragment pustyni w pobliŻu ChechŁa. Tam wŁaŚnie prowadzi ŚcieŻka spacerowa - denerwuje siĘwÓjt MaŁgorzata WĘgrzyn. - Taka decyzja moŻe odstraszyĆ turystÓw. Bez wojskowego zezwolenia nie wolno wybraĆ siĘna pustyniĘ.

W piŚmie MON nie uzasadnia swojej decyzji.

- MoŻe ma ona zwiĄzek z wojnĄ w Iraku? Pustyni w naszym kraju jest jak na lekarstwo, wiĘc moŻe teraz kaŻdy taki obszar ma znaczenie strategiczne dla sztabu generalnego - domyŚla siĘpani wÓjt. - Wojsko jednak trochĘprzesadza z tym rygorem. PrzecieŻ na naszej pustyni nie stacjonujĄ Żadne wojska.

Na zarastajĄcych juŻ piaskach Pustyni BŁĘdowskiej Ćwiczy czasami krakowska 6. Brygada Desantowo-Szturmowa. Co jakiŚ czas ŻoŁnierze lĄdujĄ tu na spadochronach.

- Ale dzieje siĘto sporadycznie, a nie codziennie. Po co wiĘc caŁkowicie zamykaĆ pustyniĘ? - dziwi siĘWĘgrzyn. - WystarczyŁoby przecieŻ ogŁosiĆ, Że w danym dniu Ćwiczy tu wojsko.

W 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej nie chcĄ powiedzieĆ, czy pustyniĘzamkniĘto z powodu wojny w Iraku. PotwierdzajĄ za to, Że bez wojskowego zezwolenia lepiej nie pojawiaĆ siĘna niej. - Taka wycieczka zostanie uznana za nielegalnĄ - ostrzega kpt. Piotr Bieniek. - Nie ma jednak wiĘkszego problemu, by uzyskaĆ od nas zezwolenie na wejŚcie. Ostatnio na przykŁad wpuŚciliŚmy harcerzy, ktÓrzy urzĄdzili tam podchody. MuszĄ obowiĄzywaĆ takie procedury, bo w końcu na pustyni pojawia siĘwojsko. Musimy mieĆ pewnoŚĆ, Że nikt nam nie bĘdzie przeszkadzaŁ. Tu chodzi o bezpieczeństwo ŻoŁnierzy i odwiedzajĄcych.

Polska Sahara

Pustynia BŁĘdowska - na pograniczu MaŁopolski i ŚlĄska - to najwiĘkszy w Polsce obszar lotnych piaskÓw i zarazem jedyna naturalna pustynia w Europie. OsobliwoŚciĄ sĄ wydmy piaszczyste oraz stepowa roŚlinnoŚĆ. WystĘpujĄ tu takŻe fulguryty, czyli piaski stopione pod wpŁywem uderzeń piorunÓw. DziŚ przewaŻajĄcĄ czĘŚĆ pustyni porastajĄ wierzby, a obrzeŻa - las sosnowy. NajwiĘcej piasku turysta znajdzie w okolicach ChechŁa. JuŻ przed II wojnĄ ŚwiatowĄ pustynia byŁa wykorzystywana przez Wojsko Polskie jako poligon lotniczy. Mieszkańcy okolicznych miejscowoŚci twierdzĄ, Że w czasie okupacji ĆwiczyŁy tu niemieckie jednostki Afrika Korps, choĆ historycy nie znajdujĄ na to Żadnych dowodÓw.
TeodorMotor
Chyba wielbŁĄdom staŁe przepustki wyrobiĄ...
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.