Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Podział na dzielnice
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
:)
CYTAT
UM

ILE DZIELNIC MA DĄBROWA?
Ile tak naprawdę dzielnic ma Dąbrowa Górnicza? Jakie granice powinny mieć jej jednostki pomocnicze? Jak podzielić centrum miasta? Próbę odpowiedzi na te trudne pytania podjęli uczestnicy warsztatów prowadzonych w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Teraz przyszedł czas na uwagi mieszkańców.

Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy (miasta). Jednostki są ustanawiane przez radę miasta jako sołectwa, dzielnice, osiedla. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej, ale stanowią ważną strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając tym samym gminie wykonywanie jej zadań. O ile wyznaczenie granic jednostek wydaje się prostsze w tzw. „zielonych dzielnicach”, które mają już swoje historyczno-zwyczajowe korzenie, to o wiele trudniej wskazać ich ilość i granice w silnie zurbanizowanej części Dąbrowy Górniczej.

Ustaleniu ich ilości i granic służyły warsztaty, które prowadzono w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Odbyły się one 9 oraz 16 października, a efektem ich pracy jest propozycja tzw. wytycznych dotyczących ilości i granic jednostek pomocniczych w Dąbrowie Górniczej. To propozycja która dzieli miasto na 18 Dzielnic w których skład wchodzą Osiedla. Wytyczne te mają zostać przedstawione nowej Radzie Miejskiej, która na ich podstawie będzie mogła je powoływać, a mieszkańcy wybierać swoich Radnych Dzielnicowych. Zanim jednak ten dokument zostanie Radzie Miejskiej zaprezentowany chcemy zapytać Państwa – mieszkańców Dąbrowy Górniczej o opinie i uwagi.

Zobacz mapę z wypracowaną propozycją. Mapę należy czytać razem z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie

Z materiałem powarsztatowym można zapoznać się na stronie lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6a. Uwagi i swoje sugestie można zgłaszać do 6 listopada 2018r.

Szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonu: 518 270 597 bądź mailowo: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl


snf (51).gif https://www.dabrowa-gornicza.pl/wp-content/...omocniczych.pdf
kwintosz
Generalnie podział wypracowany w warsztatach jest ok. Mam tylko jedną uwagę.
Jeśli myślimy o aktywizacji i rozszerzeniu centrum miasta także poza tory kolejowe (tunel pod torami i przedłużenie Kościuszki powinno na to częściowo pozwolić, to dobszar obejmujący centrum powinien zawierać Korzeniec i Zieloną.
Grzegorz-dg
Te wypracowane konsultacje mają być na BIP ogłoszone do konsultacji społecznych każdy będzie mógł napisać swoje uwagi .Na Sesji Rady ma być przyjęta Uchwała z podziałem na dzielnice.
:)
tak ma to wyglądać, podział i mapki snf (51).gif http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDown...k%20nr%2054.pdf

1) Dzielnica Mydlice,
2) Dzielnica Śródmieście,
3) Dzielnica Zielona-Pogoria,
4) Dzielnica Reden,
5) Dzielnica Gołonóg Północny,
6) Dzielnica Gołonóg Południowy,
7) Dzielnica Gołonóg Wschodni,
8) Dzielnica Strzemieszyce Wielkie,
9) Dzielnica Strzemieszyce Małe,
10) Dzielnica Łosień,
11) Dzielnica Łęka,
12) Dzielnica Okradzionów,
13) Dzielnica Błędów,
14) Dzielnica Ząbkowice,
15) Dzielnica Antoniów,
16) Dzielnica Ujejsce,
17) Dzielnica Trzebiesławice,
18) Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka.

Gołonóg rozbity, widać że chcieli mniejsze jednostki.
Dobrze, że wreszcie będzie oficjalny podział. Do tej pory oficjalnie dzielnic ze swoimi granicami nie było.
Tylko czy z czasem nie stracimy historycznych nazw mniejszych jednostek.
Dziwny twór Zielona-Pogoria. Nie ma właśnie prawdziwych historycznych nazw - Korzeniec, Dziewiąty, Trzydziesty, Łęknice itp
:)
CYTAT
JEDNOSTKI POMOCNICZE – ZACZYNAMY SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Zaczynamy konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia 18 jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza. To drugi etap procesu, który zapoczątkowany został w ubiegłym roku konsultacjami społecznymi w sprawie wyznaczenia granic dla jednostek pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza (Zarządzenie nr 2721.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25.09.2018 r.).

Na podstawie wypracowanego wówczas dokumentu „Wytyczne dotyczące ilości i granic Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza” Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 20 marca 2019 r. podjęła Uchwałę nr VIII/97/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza.

Harmonogram konsultacji z mieszkańcami określony został Zarządzeniem nr 647.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 24.10.2019 r. i zakłada przeprowadzenie 18 otwartych spotkań z mieszkańcami podczas, których będą mogli wyrazić opinię w sprawie granic jednostek i projektów statutów.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 518 270 597.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

26 listopada godzina 17:00
Dzielnica Mydlice – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a
Dzielnica Gołonóg Południowy – Zespół Szkół Plastycznych, ul. Kosmonautów 8
27 listopada godzina 17:00
Dzielnica Zielona-Pogoria – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56
Dzielnica Gołonóg Północny – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Prusa 3
28 listopada godzina 17:00
Dzielnica Śródmieście – Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25
Dzielnica Ząbkowice – Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2
3 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Gołonóg Wschodni – Szkoła Podstawowa nr 11 Al. Piłsudskiego 103
Dzielnica Łosień – Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1
4 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Reden – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34, Budynek „A”
Dzielnica Strzemieszyce Wielkie – Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93
5 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Trzebiesławice – Szkoła Podstawowa nr 35 ,ul. Uczniowska 24
Dzielnica Okradzionów – Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23
10 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185a
Dzielnica Ujejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20
11 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Strzemieszyce Małe – Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61
Dzielnica Antoniów – Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4
12 grudnia godzina 17:00
Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139
Dzielnica Błędów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188
Więcej informacji na stronie konsultacji. snf (51).gif http://konsultacje.dabrowa-gornicza.pl/akt...QPJeTJTzEASDWx8


Ja znowu o tej dzielnicy Zielona-Pogoria. Bardzo dziwny twór. Zielona, Korzeniec i Dziewiąty zupełnie nie są w żaden sposób związane z Łęknicami (były troszkę zanim na Łęknicach zbudowano szkołę i kościół). Wzajemnie mieszkańcy nie mają wzajemnie czego tam szukać i bywać.Zielona, Korzeniec i Dziewiąty już zdecydowanie bardziej związane są z Centrum niż takimi Łęknicami. Do Łęknic to może trochę ciąży kawałek Trzydziestego.
Ktoś kto wyrysował sobie to na mapce to nie ma o tych terenach pojęcia.
paw74

Z całym szacunkiem dla wszystkich komentujących, czemu są takie Wasze opinie a domniemam ,że nie byliście na podziale na dzielnice?
nie wiecie jak to się odbywało, nie braliście udziału w tym(domniemam).. A teraz takie są komentarze.
:)
Nie każdy ma czas. Nie wiem jak się odbywało, na zdjęciach widać było, że jakieś grupy ludzi przy stolikach sobie dowolnie rysowały granice po mapach całego miasta, a wątpię że znają lokalne uwarunkowania dla wszystkich dzielnic. Ja się wypowiadałem o moich okolicach, w innych nie zabieram głosu bo mieszkańcy swoich rejonów wiedzą najlepiej. Potem ktoś to pewnie zebrał w całość, może brał też pod uwagę np liczbę mieszkańców po łączeniu, chociaż to jest niezrozumiałe.
Powinni tym się też zająć eksperci, brać pod uwagę historię i obecne powiązania funkcjonalne. Śmieszne jest łączenie Korzeńca, Zielonej i Dziewiątego z Łęknicami. A do tego jeszcze w przyszłości ktoś pewnie wpadnie na pomysł aby według tego dzielić budżet partycypacyjny i wtedy dodatkowo wszystko będzie realizowane tylko na Łęknicach, bo tam w blokowiskach najwięcej ludzi i wszystko przegłosują biggrin.gif
O innych dzielnicach niech się wypowie kto się zna albo tam mieszka.
paw74
CYTAT(:) @ śro, 13 lis 2019 - 10:32) *
Nie każdy ma czas. Nie wiem jak się odbywało, na zdjęciach widać było, że jakieś grupy ludzi przy stolikach sobie dowolnie rysowały granice po mapach całego miasta, a wątpię że znają lokalne uwarunkowania dla wszystkich dzielnic. Ja się wypowiadałem o moich okolicach, w innych nie zabieram głosu bo mieszkańcy swoich rejonów wiedzą najlepiej. Potem ktoś to pewnie zebrał w całość, może brał też pod uwagę np liczbę mieszkańców po łączeniu, chociaż to jest niezrozumiałe.


Z całym szacunkiem dla twojej osoby, byłem akurat na takim spotkaniu które odbyło się w godzinach popołudniowych i wiem jak to wyglądało. To nie były jakieś grupy ludzi przy stolikach i dowolnie sobie rysowały. Nie jestem ekspertem , ale znam Dąbrowę (jeśli chodzi o ulice, dzielnice,topografię miasta) w 80%. Nie chcę mówić, że ten czy tamten dobrze bądź źle zrobił. Niektóre kwestie jakie były tam podnoszone,naprawdę były ważne dla miasta. Inne natomiast ,jeśli chodzi właśnie o podział i łączenie niektórych rejonów miasta, zgadzam się z Twoja wypowiedzią. Nie były one trafione w 10. Były osoby ,które faktycznie nie wiedziały co czynią. Nie mogły zrozumieć , że pewnych miejsc nie powinno się łączyć lub dzielić.
:)
CYTAT
nasze miasto

Dąbrowa Górnicza ma nowych 18 dzielnic. Co to oznacza, czym zajmą się rady dzielnic?

W Dąbrowie Górniczej powstanie 18 nowych dzielnic – formalnie nazywanych jednostkami pomocniczymi – które pozwolą mieszkańcom na współdecydowanie o lokalnych sprawach. Decyzję w tej sprawie podjęli w środę 11 marca 2020 roku radni dąbrowskiej Rady Miejskiej.
Podczas sesji Rady Miejskiej przyjęte zostały statuty nowych dzielnic, które określają m.in. to, czym będą się zajmować rady dzielnic oraz zarządy, ilu będą liczyć członków. A jakie będą kompetencje radnych dzielnicowych? Do zadań dzielnic mają należeć m.in. sprawy związane z rozwojem oświaty, sportu, rekreacji, kultury i komunikacji, ochroną środowiska i zdrowia, profilaktyką alkoholową i narkotykową. Mają organizować i koordynować przedsięwzięcia lokalne, a także umożliwiać mieszkańcom włączanie się w dzielnicowe przedsięwzięcia. Mogłyby również przekazywać Radzie Miejskiej i prezydentowi postulaty dotyczące potrzeb i bieżących spraw dzielnicy.

Dla realizacji tych zadań mieszkańcy wybiorą – prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami - 15 osobowe rady, które powoływałyby zarządy, liczące od 3 do 5 osób. Funkcje te byłyby pełnione społecznie. Jedynie w przypadku Redenu rada tej dzielnicy – jednostki pomocniczej będzie liczyć 21 radnych. Jest bowiem jedyną w Dąbrowie Górniczej, która liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców. A prawo stanowi tak, że wówczas radnych musi być więcej niż tylko 15. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Posiedzenia Rady są jawne i ogólnodostępne i odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków rady, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: zarząd; komisje rady oraz grupa co najmniej trzech radnych.

Prezydent miasta zapewni jednostce pomocniczej lokal niezbędny dla przeprowadzenia posiedzeń jej organów. W budżecie gminy wyodrębnione zostaną natomiast fundusze na statutową działalność dzielnicy. Wysokość tych funduszy ustalana będzie co roku przez dąbrowską Radę Miejską w odrębnej uchwale.

Poszczególne rejony miasta – potocznie i tradycyjnie nazywane dzielnicami – stały się tzw. jednostkami pomocniczymi, czyli formalnymi dzielnicami. Te nowe dzielnice to: Mydlice, Gołonóg Południowy, Gołonóg Północny, Gołonóg Wschodni, Reden, Zielona-Pogoria, Śródmieście, Ząbkowice, Łosień, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Trzebiesławice, Okradzionów, Łęka, Ujejsce, Antoniów, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Błędów.

- Nowe rady dzielnic staną się rzeczywistym łącznikiem pomiędzy tym, co dzieje dzieje się w terenie, a władzami samorządowymi – mówi Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
- Będziemy je oczywiście wspierać w bieżącej działalności. Miasto zostało podzielone na 18 dzielnic, w ramach których będzie funkcjonować 36 osiedli. O jedno więcej niż dotychczas. Nowe osiedle obejmie tereny Górki Gołonoskiej oraz Tworznia. I to właśnie w oparciu o te osiedla nadal dzielone miałyby być pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego. Nowością, nad którą pracujemy, byłaby natomiast możliwość połączenia budżetów partycypacyjnych kilku osiedli w ramach jednej dzielnicy. Po to, by sfinansować np. jedną dużą inwestycję na jej terenie. Ustaloną oczywiście wcześniej w ramach konsultacji. Liczymy, że rady poszczególnych dzielnic także będą uczestniczyć w diagnozie tego, co już jest w danych dzielnicach, a co możliwe byłoby jeszcze do zmiany w ramach funduszy budżetu partycypacyjnego – dodaje.

Informacje o granicach dzielnic, ich zadaniach i kompetencjach zawiera „Raport z konsultacji społecznych”.
Jesienią 2018 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, zarządzone przez prezydenta miasta, dotyczące wyznaczenia dzielnic. Mieszkańcy rozmawiali o tym w czasie spotkań z przedstawicielami urzędu miejskiego, przekazywali również pisemnie swoje pomysły. Pod koniec zeszłego roku dyskutowali o statutach dzielnic i wytyczeniu ich granic. Efekty tych prac przekazane zostały komisji konsultacyjnej dąbrowskiej Rady Miejskiej. Radni odnieśli się do uwag dąbrowian, a podsumowaniem prac jest „Raport z konsultacji społecznych”.
:)
CYTAT
dg.pl

SĄD ROZSTRZYGNIE O PRZYSZŁOŚCI DZIELNIC
18 dzielnic Dąbrowy Górniczej, nad których utworzeniem prace trwały od dwóch lat, nie powstaną w tym roku. To efekt unieważnienia przez Wojewodę Śląskiego uchwał dąbrowskiej Rady Miejskiej powołujących dzielnice oraz ich rady.

Rozstrzygnięcie nadzoru prawnego wojewody nie zamyka jednak sprawy, ponieważ gminie przysługuje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z którego miasto na pewno skorzysta.

Przypomnijmy, prace nad powołaniem w Dąbrowie Górniczej jednostek pomocniczych, jakimi mają być dąbrowskie dzielnice, trwały 2 lata. W proces ten zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu jak i Radni Rady Miejskiej. Podczas warsztatów w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowano podział miasta na 18 dzielnic, które tworzy 36 osiedli (znanych mieszkańcom z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego).

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał intencyjnych o utworzeniu dzielnic (w marcu 2019 roku), rozpoczęto prace nad ich Statutami. W efekcie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zarówno granic dzielnic, jak i ich statutów. Spotkania te obyły się we wszystkich 18 potencjalnych dzielnicach. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawno-Organizacyjną Rady Miejskiej uwag z konsultacji, statuty zostały skorygowane i poddane procesom uzgodnień i ponownych konsultacji, aby ostatecznie w formie uchwał trafić na sesję Rady Miejskiej.

Ostatecznie zostały one przyjęte jednogłośnie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 marca, a tym samym powołano 18 Rad Dzielnic i nadano im statuty. Zgodnie z kalendarzem wyborczym opracowanym na podstawie statutów, dzień 21 czerwca 2020 miał być dniem wyborów. Miało to być dąbrowskie święto lokalnej demokracji wpisujące się w obchody 30-lecia samorządności w Polsce.

Scenariusz okazał się jednak inny, a to za sprawą Wojewody Śląskiego, który zanegował rozwiązania wypracowane przez naszą wspólnotę samorządową i zaakceptowane przez radę miejską. Rozwiązania, które wdrażają długookresowy plan rozwoju samorządności, budowanej na współdecydowaniu, partycypacji i idei społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z powyższym Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Prezydentowi Miasta pozostaje skierowanie rozstrzygnięcia tego sporu dotyczącego idei samorządności i „ustroju konstytucyjnego” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niezależnie od powyższego, Dąbrowa Górnicza, jako wspólnota samorządowa nadal będzie działać w kierunku zapisanym w jej strategii. Podział wypracowany z mieszkańcami na dzielnice, będziemy wdrażać w różnych procedurach. Zakładamy również, iż na bazie procesów Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (osiedlowego), będziemy budować w tym roku narzędzia do diagnozy osiedli i przyszłych dzielnic. Realizować będziemy też proces wzmacniania wiedzy mieszkańców o tym, jak w przyszłości będą funkcjonowały rady dzielnic, abyśmy wszyscy mogli świadomie w nich uczestniczyć.

Wierzymy też, że w 2021 roku uda się w Dąbrowie Górniczej przeprowadzić wybory do rad dzielnic oparte o zasady Konstytucji RP oraz tradycje obywatelskie naszego miasta.
:)
CYTAT
dg.pl

STATUTY RAD DZIELNIC ZGODNE Z PRAWEM
„Nie znajdując zasadności zarzutów organu nadzoru skargę Gminy należało uwzględnić i uchylić zaskarżony akt nadzoru (…)” – tak brzmi podsumowanie każdego z 18 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczących powołania w Dąbrowie Górniczej dzielnic i nadania im statutów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uznał, że uchylenie przez Wojewodę Śląskiego uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej dotyczących utworzenia 18 jednostek pomocniczych było niezasadne. Tym samym, po uprawomocnieniu się wszystkich wyroków, miasto będzie miało „zielone światło” do przeprowadzenia wyborów do wszystkich rad dzielnic.
Przypomnijmy, w marcu 2020 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła 18 uchwał w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych (dzielnic) Gminy Dąbrowa Górnicza i nadania im statutów.

Jednak uchwały te zostały zakwestionowane przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który zarzucił Radzie Miejskiej m.in. to, że przyjęte uchwały przekazują radom dzielnic zbyt rozległe kompetencje przy niewystarczających, w ocenie nadzoru, narzędziach kontroli działań rady.

Rada Miejska nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżyła je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który pochylił się nad sprawą w dniach pomiędzy 19 sierpnia a 14 października. Wyroki we wszystkich z 18 spraw były takie same – sąd uznał, że uchwały przygotowane przez Radę Miejską i służby Prezydenta Miasta, we współpracy z mieszkańcami, są zgodne z prawem.

– Wojewodzie Śląskiemu przysługuje od wyroków skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli Wojewoda z niej skorzysta, będziemy musieli poczekać na wyrok w tej sprawie. Liczymy jednak, że tak się nie stanie i wybory do wszystkich 18 Rad Dzielnic Dąbrowy Górniczej będziemy mogli przeprowadzić wiosną 2021 roku – podsumowuje Piotr Drygała, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

***
Prace nad powołaniem w Dąbrowie Górniczej jednostek pomocniczych, jakimi mają być dąbrowskie dzielnice, trwały 2 lata. W proces ten zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu jak i Radni Rady Miejskiej. Podczas warsztatów w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowano podział miasta na 18 dzielnic, które tworzy 36 osiedli (znanych mieszkańcom z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego).

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał intencyjnych o utworzeniu dzielnic (w marcu 2019 roku), rozpoczęto prace nad ich Statutami. W efekcie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zarówno granic dzielnic, jak i ich statutów. Spotkania te obyły się we wszystkich 18 potencjalnych dzielnicach. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawno-Organizacyjną Rady Miejskiej uwag z konsultacji, statuty zostały skorygowane i poddane procesom uzgodnień oraz ponownych konsultacji, aby ostatecznie w formie uchwał trafić na sesję Rady Miejskiej.

Zostały one przyjęte jednogłośnie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 marca. Ich przyjęcie było jednoznaczne z powołaniem 18 dzielnic i nadaniem im statutów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym opracowanym na podstawie tychże statutów, dzień 21 czerwca 2020 r. miał być dniem wyborów. Miało to być dąbrowskie święto lokalnej demokracji, wpisujące się w obchody 30-lecia samorządności w Polsce.

W myśl uchwał, dzielnicami Dąbrowy Górniczej są: Mydlice, Śródmieście, Reden, Zielona-Pogoria, Gołonóg Północny, Gołonóg Południowy, Gołonóg Wschodni, Antoniów, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ząbkowice, Ujejsce oraz Trzebiesławice.

Z wyrokami WSA można się zapoznać w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
Przykładowy wyrok wraz z uzasadnieniem w sprawie Dzielnicy Zielona – Pogoria pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/252EE79534 Wszystkie 18 wyroków ma takie samo uzasadnienie.

O pracach nad podziałem oraz powołaniem w Dąbrowie Górniczej dzielnic na stronie http://konsultacje.dabrowa-gornicza.pl/akt...h_dzielnic.html
warius
Czy z istnienia takich rad wynika coś dobrego czy to tylko przechowalnia znajomych?
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.