Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: INWESTYCJE cz.2
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Nasze Miasto
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Hator
Jak myslicie - jakby byla kasa na remonty (powiedzmy na 1 budynek) to co byscie woleli wyglancowac w naszym miescie?Ja bym z checia tak PKZ odstawil na blysk jak np dworzec PKP w Sosnowcu. Wkoncu to jeden z symboli naszego miasta
pozdrawiam
PomysŁ rewelka. Ja bym odremontowaŁ pkz i zmieniŁ jego role w mieŚcie. Dzisiaj w budynku ( poza samĄ scenĄ) niewiele sie dzieje. A budynek jest dosyĆ duŻy i jak wyprowadzi sie z niego biblioteka to bĘdzie mnustwo wolnej przestrzeni. MoŻnaby byŁo jakieŚ knajpki otworzyĆ, klub muzyczny w podziemiu,restauracje , duŻĄ kawiarenke internetiowĄ itp.A co do remontÓw to proponowaŁbym remont elewacji w budynkach przy hali sportowej, przy placu przed pkz, no i przy ulicy 3 maja. To wcale nie kosztuje wiele a poprawia znacznie wyglĄd miasta. Poza tym wiĘkszoŚĆ tych budynkÓw naleŻy do mzbm wiĘc nie ma tu przeszkÓd administracyjnych.
pozdrawiam
Ja tylko nie moge siĘdoczekaĆ tej nowej biblioteki w starym um. Tal walczyŁ walczyŁ i wywalczyŁ a biblioteki nie ma i raczej nie bĘdzie bo ze wszystkich stron biegnĄ informacje Że budynek bez generalnego remontu poprostu rozleci siĘpod ciĘŻarem ksiĄŻek. A teŻ ciekawi mnie kiedy powstanĄ te obiecane mieszkania w budynkach po um przy ulicy 3 maja.
Misiek
Nasz budynek "dworca" PKP to jest odrĘbna historia. Pewnie niedŁugo zostanie wpisany przez Ministerstwo Kultury na listĘzabytkÓw i wtedy nikt go nie bĘdzie mÓgŁ dotknĄĆ.

A tak powaŻnie to jak byŁaby kasa, to nie odnawiaŁbym Żadnego budynku, tylko wyremontowaŁbym plac od strony DH Centrum, w podobny sposÓb jak zostaŁ zrobiony plac przed PKZ. Przede wszystkim trzeba byŁoby zburzyĆ DH i usunĄĆ te budki. Tam mogŁyby powstaĆ jakieŚ knajpki. A gŁÓwnĄ alejkĘprowadzĄcĄ od tego placu w stronĘAqua Parku przeksztaŁciŁbym w deptak.

Prawda, Że byŁoby miŁo ??? cool.gif cool.gif cool.gif
pozdrawiam
Dworzec pkp w dg jest juŻ od dawna na liŚcie zabytkÓw i na wszelkie prace musi sie zgodziĆ konserwator zabyrtkÓw --- to niezwykle podnosi koszty wszelkich remontÓw.
Master
Misiek to jest rewelacyjny pomysŁ , aby zmodernizowaĆ drugĄ strone centrum , generalny remont placu , wyburzenie budek oraz DH Centrum. Chyba byŁy juŻ takie plany , aby tak zrobiĆ i po drugiej stronie zbudowaĆ nowoczesny budynek , w ktÓrym mieŚciŁaby sie bibloteka ,lokale biurowe , na niŻszych kondygnacjach pasaŻe handlowe(tzw.galerie) oraz podziemny parking. To by byŁo coŚ . Wtedy nasze Centrum zamkniĘte by byŁo od kaŻdej strony budynkami , byŁby Ładny plac , a centrum w końcu staŁoby siĘprawdziwym centrum rolleyes.gif . I wtedy moŻna gŁÓwnĄ alejke zrobiĆ jako deptak do AquaParku i wyremontowaĆ caŁy park. Cudowne Proponuje zamiescic to w naszym programie wyborczym biggrin.gif Sadze ze modernizacja drugiej strony placu Centrum kosztowaŁaby ok.3 mln zŁ. Generalny remont parku(Ławki, oŚwietlenie , kamery , nowy asfalt, remonty schodÓw i alejek) na mxa 1mln. A koszt budowy tego budynku dla bibloiteki w centrum szacowany byŁ na okoŁo 40 mln.
Misiek
To byŁa tylko moja propozycja z serii "co by byŁo gdyby... ?". MusiaŁo by byĆ speŁnionych wiele czynnikÓw, a w szczegÓlnoŚci 2 najwaŻniejsze:
- po pierwsze - KASA !
- po drugie - inny prezydent.

Mimo wszystko cieszĘsiĘ, Że siĘpodobaŁa (szczegÓlnie takiej personie jak przyszŁy Pan Prezydent). OczywiŚcie Że dopiszĘjĄ do naszego programu wyborczego.

Z powaŻaniem, Minister Propagandy.


PS: Pozdrawiam nie wiedziaŁem, Że nasz "dworzec" jest juŻ zabytkiem. MoŻe dlatego sobie nie zdawaŁem z tego sprawy, bo w niewielu zabytkach ŚpiĄ menele.

CzŁowiek uczy siĘcaŁe Życie. DziĘki za info. :)
MayQ
No jasne Że nasz dworzec jest zabytkiem!! Ostatnio czytalem specjalistyczne pismo i wynika z niego, Że nasz dworzec jest zabytkiem klasy zerowej!! Kurcze ale atrakcja ile moŻna zarobiĆ na turystyce hmmm a jakie tam sa niespotykane eksponaty!!
Anonymous
Ludzie!!! cool.gif
Dajcie pokÓj Prezydentowi!!! Proponuje po skończeniu jego kadencji wskoczyĆ na jego miejsce.
Zobaczymy jak wam pÓjdzie bajkopisarze. ph34r.gif
Misiek
A ja proponujĘabyŚ siĘnajpierw zalogowaŁ. Nie masz pojĘcia o niektÓrych sprawach, wiĘc siĘzamknij. GŁupich nie trzeba siaĆ - sami siĘrodzĄ !!!

Nie bÓjcie siĘzmiany na lepsze !!!
Talek musi odejŚĆ !!!
Anonymous
Te Misiek nie mÓw mi co mam robiĆ.OK?
Jak bĘdĘchciaŁ to sie zalogujĘ. mad.gif
No i nie wiem kto nie ma pojĘcia o rÓŻnych sprawach megamÓzgu. tongue.gif
Misiek
A ŁyŻka na to: "NiemoŻliwe".
A noŻe na to: "Hahahaha".

Niestety nie bĘdĘz tobĄ dyskutowaŁ. DoroŚnij chŁopczyku !!!
MayQ
Czizys Krajsler kto to byŁ? MoŻe jakiŚ tajniak od naszego mastera cool.gif ZresztĄ my kandydata juŻ mamy.

Klocek na prezydenta biggrin.gif
pozdrawiam
No nasz wpaniaŁy szpital przyniÓsŁ 700 tyŚ zŁ straty. No to byŁo trzeba jakoŚ pokryŚ tĄ strate. Gdzie tale znalazŁ pieniĄdze - oczywiŚcie w wydatkach inwestycyjnych. Zabrano pieniĄdze na budowe ulicy piekŁo-antoniÓw, modernizacje budynku przy koŚciuszki 25, regulacje trzebyczki, budowe kanalizacji przy ulicy rozdzieńskiego z podŁĄczeniem firmy brembo i na modernizacje targowiska przy ulicy poniatowskiego. Strate byŁo trzeba jakoŚ pokryĆ ale czemu nie siegniĘto po pieniĄdze przeznaczone na nagrody wypŁacane pod rÓŻnymi postaciami ( ja sie doliczyŁem ponad 400 tyŚ zŁ a napewno jest to kwota wieksza bo liczyŁem tylko oficjalne nagrody )
:)
pochodzi ze strony dziennika budowy:

ŚLĄSKIE: TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA KREDYT

Miasto DĄbrowa GÓrnicza zdecydowaŁo siĘzaciĄgnĄĆ 7 mln zŁotych kredytu na program termomodernizacji i optymalizacji zuŻycia ciepŁa w dziewiĘciu placÓwkach szkolnych.

Koszt termomodernizacji dziewiĘciu placÓwek oŚwiatowych wedŁug kosztorysÓw inwestorskich wynosi 16 milionÓw 386 tysiĘcy zŁotych. W budŻecie gminy na 2005 rok zabezpieczono pieniĄdze z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokoŚci dziewiĘciu milionÓw 386 tysiĘcy zŁotych. Zarezerwowane na ocieplenie szkÓŁ i oŚrodka sportowego pieniĄdze majĄ pozwoliĆ na zaciĄgniĘcie kredytu, ktÓry bĘdzie stanowiŁ 42 procent caŁoŚci kosztÓw tego przedsiĘwziĘcia. Kredyt wraz z naleŻnymi odsetkami bĘdzie spŁacany przez gminĘz wŁasnych dochodÓw, uwzglĘdnionych w kolejnych planach budŻetowych w latach 2006 – 2010.

NiezbĘdne prace modernizacyjne czekajĄ m.in. budynek B Technicznych ZakŁadÓw Naukowych, OŚrodek Sportowy ZSZ „Sztygarka”, szkoŁy podstawowe nr 3, 12, 17 i 27 oraz ZespoŁy SzkÓŁ nr 1, 2 i 3.
:)
ZamawiajĄcy ogŁasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÓt”
dla zadań pn :
Zadanie A- „Termomodernizacja Technicznych ZakŁadÓw Naukowych –budynek B w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie B- „Termomodernizacja budynku OŚrodka Sportowego ZSZ SZTYGARKA w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie C- „Termomodernizacja budynku SzkoŁy Podstawowej nr 3 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie D- „Termomodernizacja budynku SzkoŁy Podstawowej nr 12 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie E- „Termomodernizacja budynku SzkoŁy Podstawowej nr 17 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie F- „Termomodernizacja budynku SzkoŁy Podstawowej nr 27 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie G- „Termomodernizacja budynku ZespoŁu SzkÓŁ nr 1 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie H- „Termomodernizacja budynku ZespoŁu SzkÓŁ nr 2 w DĄbrowie GÓrniczej”
Zadanie I- „Termomodernizacja budynku ZespoŁu SzkÓŁ nr 3 w DĄbrowie GÓrniczej”.
:)
mozeby zmienic temat na tylko "termomodernizacje" bo strazakom tez bedzie cieplej :wink: :

Symbol: ZP/147/WGK/05 Data: 2005-02-14
WszczĘcie postĘpowania na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego docieplenia budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - Łazy BŁĘdowskie

Symbol: ZP/146/WGK/05 Data: 2005-02-14
WszczĘcie postĘpowania na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego docieplenia budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - Strzemieszyce

Symbol: ZP/144/WGK/05 Data: 2005-02-14
WszczĘcie postĘpowania na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego docieplenia budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - Tucznawa

Symbol: ZP/150/WGK/05 Data: 2005-02-11
WszczĘcie postĘpowania na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wewnĘtrznej instalacji centralnego ogrzewania i kotŁowni gazowej oraz docieplenia budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - KuĹşniczka Nowa

Symbol: ZP/149/WGK/05 Data: 2005-02-11
WszczĘcie postĘpowania na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewnĘtrznej instalacji centralnego ogrzewania i kotŁowni wĘglowej na gazowĄ oraz docieplenia w budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - ZĄbkowice

Symbol: ZP/148/WGK/05 Data: 2005-02-11
WszczĘcie postĘpowania przetargowego na zadanie p.n.: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego docieplenia budynku Ochotniczej StraŻy PoŻarnej w DĄbrowie GÓrniczej - BŁĘdÓw
Master
Wszystko o nowych inwestycjach, budowach, remontach, nowych zakładach itp itd.

czyli 2 częsc tematu "Co nowego sie buduje" który sie juz za bardzo rozrósł.
bzenek
Pojawiły się dalsze konkrety o centrum logistycznym za Auchan.

QUOTE(WeGeR)
Centrum logistyczne firmy Wincanton na 99%


Oj to chyba jednak te 1% :)

3 marca załączyliśmy w zakładzie energetycznym zasilanie placu budowy firmy ProLogis Poland w Sosnowcy przy ulicy Sokolskiej.
Więc pewnie będzie to ten ProLogis. Choć trzeba przyznać, że w internecie nie znalazłem żadnej informacji o tej budowie w Sosnowcu. Trafił się za to taki ogólny wywiad z jakimś notablem firmy.

http://www.pgnpress.pl/press/41,497,533/cna.html

-----------------------------------------------------------------------------------

A z tą dyskoteką to ciekwawy pomysł. Może w końcu Dąbrowa zaistnieje w świadomości regionu czymś ciekawym.
Bo taki, na przykład, Aquapark ciągle udaje, że hasło "reklama dźwignią handlu" go nie dotyczy.
pozdrawiam
No widze że nie ma juz co liczyc nawet na takie inwestycje jak kanalizacja termomodernizacja i remont starego budynku um bo obecnie jakim cudem wiekszosć przetargów jest odwoływana, postępowania zawierają błędy lub nagle przekłada się terminy składania ofert na później.

To samo działo się w zeszłym roku - wszelkie inwestycje były przeciągane w nieskończoność - ale za to była nadwyżka budżetowa którą tak sie talek chwalił.
Mydliczanin
Plac po DZN
http://mydliczek.fotopages.com/
Bathurst
Wiosna chyba się zaczeła bo zaczęli nasi chłopcy kopac w ziemi. Rozkopali pół Manhattanu, podobno to remont kanalizacji.
:)
Przetarg UM:
Projekt budowlany i wykonawczy budowy 3 budynków mieszkalnych trzykondygnacyjnych z lokalami socjalnymi przy ul. Spisaka w Dabrowie Górniczej
w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa budynków socjalnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
Master
hmmmmmmm a gdzie jest ulica Spisaka ?? I czy jest to budowa nowych budynkÓw od podstaw czy przerÓbka jakis dawnych hoteli robotniczych ??
:)
ta ulica jest za Urzedem Celnym. Wyglada na to ze to bedzie obok osiedla wybudowanego kilka lat temu
rafi
W serwisie naszemiasto.pl przy okazji plot odnosnie WORD pojawila sie informacja o tym, ze ma tam powstac stacja benzynowa. Czy ktos zna jakies konkrety?
olo
QUOTE(rafi)
W serwisie naszemiasto.pl przy okazji plot odnosnie WORD pojawila sie informacja o tym, ze ma tam powstac stacja benzynowa. Czy ktos zna jakies konkrety?


Mam nadzieję, że będzie tania benzynka.
bzenek
QUOTE(rafi)
W serwisie naszemiasto.pl przy okazji plot odnosnie WORD pojawila sie informacja o tym, ze ma tam powstac stacja benzynowa. Czy ktos zna jakies konkrety?


Ale cały ten WORD leży w bezpośredniej bliskości linii energetycznych 220 i 110kV. Czyżby przepisy zezwalały na budowę stacji paliw w takim sąsiedztwie ???

----------------------------------------------------------------------------------

Teraz dobra wiadomość :)
Huta szkła Saint Gobain zwróciła się do zakładu energetycznego z prośbą o dwukrotne zwiększenie mocy zamówionej. Spowodowane jest to budową nowej linii odlewania szkła. Może będą jakieś nowe miejsca pracy ???
Bartek
Co do stacji benzynowej to tam ostatnio widzialem panow geodetow i cos mierzyli itd wiec cholera wie wink.gif
:)
QUOTE(bzenek)
Teraz dobra wiadomość :)
Huta szkła Saint Gobain zwróciła się do zakładu energetycznego z prośbą o dwukrotne zwiększenie mocy zamówionej. Spowodowane jest to budową nowej linii odlewania szkła. Może będą jakieś nowe miejsca pracy ???


Juz kiedys pisalismy o tym na forum- prawdopodobnie w temacie "cos nowego sie buduje". Miala to byc naprawde wieeelka rozbudowa za kupe kasy
:)
kazda nowa konkurencja to dobrze dla cen :wink: no ale do cen na stacjach to sie akurat za bardzo nie sprawdza np w najwiekszych polskich miastach mimo wielkiej ilosci stacji ceny sa najwyzsze
Master
Obecnie w Saint Gobain w Strzemieszycach są 2 hale: Sekurit Hanglas (szyby samochodowe) oraz Pol Float (normalne szyby okienne i do szklenia biurowców itp itd). Aktualne ze względu na duzy popyt i rozwój zakładu rozpoczyna sie budowa Nowej kolejnej hali produkcyjnej. Bedzie to trzecia hala, podobno największa). Budowa ma trwac niecały rok , wiec przyjęcia bedą na pocz. przyszłego 2006 roku. Mówi sie o około 500 miejscach pracy.

Dobiega końca budowa 2 hali Brembo, tam zakłada sie przyjęcia ok.200-300 osób. Rekrutacja TRWA

Buduje sie też (dokładnie nie wiem co, jak i na jaką skale) Parkridge development- jakies centrum logistyczne za około 20-25 mln euro czyli ok.100mln pln obok EkoCemu. Działać tam ma DHL i najwieksza hurtownia w Europie Gillete biggrin.gif oraz wiele innych firm, ale zanim wybuduja to tez minie z rok.

A co z Koksownią??
Master
Hehe.
Sam szybko znalazŁem wink.gif


Powstaje wielki koncern energetyczny

Czwartek, 31 marca 2005r.

Lucjan Noras, prezes Koksowni Przyjaźń w DĄbrowie GÓrniczej twierdzi, Że do poŁowy roku powstanie koncern wĘglowo-koksowy, skupiajĄcy – obok PrzyjaĹşni – JastrzĘbskĄ SpÓŁkĘWĘglowĄ (JSW) oraz koksownie w Zabrzu i WaŁbrzychu.
Przypomnijmy, Że w grudniu ubiegŁego roku na stworzenie takiego podmiotu zgodziŁ siĘrzĄd. JeŚli te plany zostanĄ sfinalizowane, w naszym regionie powstanie nowy, ogromny podmiot gospodarczy zatrudniajĄcy kilkanaŚcie tysiĘcy ludzi.Koksownia Przyjaźń jest spÓŁkĄ, w ktÓrej udziaŁy objĘli dawni wierzyciele – JSW (46 procent), PKP (37 proc.) oraz Kompania WĘglowa (5 proc.). MiesiĄc temu tonĄce w dŁugach PKP ogŁosiŁy, Że chcĄ sprzedaĆ swoje udziaŁy. Prawo pierwokupu, po cenie ksiĘgowej – 540 milionÓw zŁotych, majĄ wspÓŁudziaŁowcy – w praktyce JastrzĘbska SpÓŁka WĘglowa. JSW juŻ zŁoŻyŁa ofertĘpodobnie, jak Mittal Steel, ktÓry takŻe zainteresowany jest przejĘciem udziaŁÓw w PrzyjaĹşni.

DĄbrowska Koksownia w praktyce przylega do naleŻĄcej do HindusÓw Huty Katowice, ale jej nowi wŁaŚciciele nie kupujĄ w niej koksu. – Na szczĘŚcie ratuje nas eksport, 90 procent naszej produkcji trafia za granicĘ– mÓwi prezes Noras.
Koksownia Przyjaźń, dziĘki nieprawdopodobnej wprost koniunkturze, ubiegŁy rok zamknĘŁa zyskiem w wysokoŚci 640 milionÓw zŁotych. Jeszcze kilka lat temu tona koksu na rynkach Światowych kosztowaŁa 80 dolarÓw, a w ubiegŁym roku siĘgaŁa kwoty 430 dolarÓw.

Teraz cena ustabilizowaŁa siĘna poziomie 270-300 dolarÓw. Dlatego w zaŁoŻeniach tegoroczny zysk bĘdzie duŻo mniejszy od tego z 2004 roku i powinien wynieŚĆ okoŁo 200 milionÓw zŁotych. To jednak na tyle duŻo, Że firma zdecydowaŁa siĘbudowĘpiĄtej baterii koksowniczej, ktÓra kosztowaĆ bĘdzie ponad 400 milionÓw zŁotych.

(wit) - Dziennik Zachodni
Mydliczanin
Co do tej stacji to ma byc podobno miedzy Lidlem a Zakładem Energetycznym Enion, ma byc taka mala stacja na karte, jest chyba taka na parkingu Plejady w Sosonowcu.
WeGeR
QUOTE(klocek)
Buduje sie też (dokładnie nie wiem co, jak i na jaką skale) Parkridge development- jakies centrum logistyczne za około 20-25 mln euro czyli ok.100mln pln obok EkoCemu. Działać tam ma DHL i najwieksza hurtownia w Europie Gillete biggrin.gif oraz wiele innych firm, ale zanim wybuduja to tez minie z rok.


Po raz chyba trzeci powtarzam, DHL i Gillette stoi i działa juz od stycznia, i rzeczywiście jest to największy projekt Gillette w Europie, oficjalne otwarcie dla mediów, i kupy VIP-ów odbędzie się w wtorek 05.04., a obok hali DHL w ekspresowym tempie powstaje nowy równie duży magazyn, ma być skończony podobno pod koniec czerwca, a w sumie mają być tam cztery takie
rafi
QUOTE(WeGeR)
obok hali DHL w ekspresowym tempie powstaje nowy równie duży magazyn, ma być skończony podobno pod koniec czerwca, a w sumie mają być tam cztery takie


Ja slyszalem ze 9 wink.gif
WeGeR
no to obyś dobrze słyszał, zawsze można z cv-ka od jednego do drugiego chodzić wink.gif
:)
Generalne porzĄdki

PoniedziaŁek, 4 kwietnia 2005r.

Miasto stara siĘo 21,7 mln zŁ kredytu, ktÓry przeznaczony
zostanie na inwestycje. WŚrÓd czternastu propozycji czoŁowe miejsca zajmujĄ remonty i przebudowy w muzeum, oŚrodku pracy twÓrczej oraz bibliotece.

MajĄ pomysŁy
Lokalne wŁadze 3,5 mln zŁ chcĄ przeznaczyĆ na rozbudowĘMiejskiego OŚrodka Pracy TwÓrczej. DziaŁajĄ tam aŻ 54 koŁa zainteresowań, a mŁodzieŻ pod okiem specjalistÓw chĘtnie rozwija swoje talenty wokalne, muzyczne oraz plastyczne.

— Rozbudowa jest niezbĘdna, choĆ nie znam jeszcze szczegÓŁÓw planowanych prac. Jest propozycja wymiany okien, a byĆ moŻe uda nam siĘrÓwnieŻ zaadaptowaĆ kilka dodatkowych pomieszczeń i strych na gÓrze budynku. Mamy kilka ciekawych pomysŁÓw na to, co mogŁoby tam powstaĆ. Dla nas waŻna jest teraz kaŻda dodatkowa sala, bo mamy dobrych fachowcÓw i zdolnĄ mŁodzieŻ — podkreŚla Iwona Wilk, dyrektorka MOPT-u.

Dla biblioteki
Kolejne 2,5 mln zŁ z kredytu ma pochŁonĄĆ adaptacja budynku byŁego UrzĘdu Miejskiego przy ul. KoŚciuszki na MiejskĄ BibliotekĘPublicznĄ.

— Na nowy gmach biblioteka czeka od zawsze. ChcielibyŚmy organizowaĆ rÓŻnego rodzaju spotkania, sympozja i dzieliĆ siĘdoŚwiadczeniami z innymi bibliotekami. PracowaliŚmy przy projekcie nowej biblioteki, ktÓra na pewno uŁatwi wspÓŁpracĘi dostĘp czytelnikÓw do naszych zbiorÓw — mÓwi Dorota Grzywna, dyrektorka MBP.

Ratowanie zbiorÓw
3 mln zŁ z kredytowej puli na pewno przydadzĄ siĘMuzeum Miejskiemu „Sztygarka”, ktÓre najbliŻszy rok spĘdzi „na walizkach”.

Zakres planowanych prac jest ogromny, dlatego pracownikom zaleŻy na jak najszybszym rozpoczĘciu generalnego remontu. W ubiegŁym tygodniu odbyŁ siĘjuŻ przetarg na wykonanie prac.

— ZaleŻy nam bardzo, Żeby przebudowa muzeum rozpoczĘŁa siĘw kwietniu, co dawaŁoby szanse na jej zakończenie jeszcze przed końcem roku. Czeka nas przede wszystkim odgrzybienie caŁego budynku i likwidacja wilgoci, ktÓra niszczy nam zbiory i eksponaty, szczegÓlnie te umieszczone na pierwszym poziomie wystawienniczym — mÓwi Gabriela Vozsnak-Kowalska, dyrektorka muzeum.

W trakcie remontu zostanie odnowiona elewacja frontowa budynku, pojawiĄ siĘnowe okna, a stara instalacja grzewcza zostanie zastĄpiona nowoczesnĄ. ByĆ moŻe uda siĘtakŻe wymieniĆ instalacjĘwodnĄ. Przy okazji pracownicy muzeum liczĄ na nowe sale ekspozycyjne. ChcĄ zagospodarowaĆ poddasze muzeum, gdzie mogŁaby powstaĆ galeria, skupiajĄca twÓrcÓw z naszego regionu, a takŻe promujĄca prace uczniÓw miejscowego ZespoŁu SzkÓŁ Plastycznych.

— W piwnicach mogŁaby teŻ powstaĆ kawiarnia, gdzie po wernisaŻach i wystawach twÓrcy i artyŚci mogliby siĘspotkaĆ z publicznoŚciĄ i porozmawiaĆ na temat kultury — stwierdza dyrektorka muzeum.

Sporym problemem bĘdzie jednak zabezpieczenie na czas remontu zbiorÓw. CzĘŚĆ z nich znajdzie siĘw pawilonie IV sĄsiedniego zespoŁu szkÓŁ, a dla pozostaŁych teŻ trzeba bĘdzie gdzieŚ wygospodarowaĆ wolnĄ powierzchniĘ.

— Nie chcemy, Żeby w tym roku caŁkowicie o nas zapomniano. Trudno bĘdzie bowiem w takich warunkach organizowaĆ wystawy, ale liczymy na pomoc Miejskiego OŚrodka Pracy TwÓrczej i PaŁacu Kultury ZagŁĘbia. MoŻe tam uda nam siĘzorganizowaĆ jakieŚ ekspozycje i ciekawe prelekcje — podkreŚla Gabriela Vozsnak-Kowalska.

W kolejce po fundusze
NajwiĘkszĄ czĘŚĆ kredytu, bo aŻ 5 mln zŁ ma pochŁonĄĆ budowa nowych lokali socjalnych. Mniejsze nakŁady zdecydowano siĘprzeznaczyĆ m.in. na przebudowĘstrzelnicy miejskiej przy ul. Buczka (500 tys. zŁ), rozbudowĘstadionu lekkoatletycznego przy „Damelu” (1 mln zŁ), modernizacjĘOŚrodka SportÓw Letnich „Zielona” (1,5 mln zŁ) oraz oŚrodka Pogoria III.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
:)
czy juz widziliscie ta nowa "inwestycje" obok resztek herbu i "Sportowej Dabrowy" :?: laugh.gif
Jest tam od prawie tygodnia jednak nie udalo mi sie przeczytac bo akurat slonce sie od tego czegos odbijalo albo za innym razami za szybko przejezdzalem. Wyglada na jakas reklame ale czemu w takim miejscu. Nie bede opisywal- trzeba samemu zobaczyc jak to wyglada i jak jest zamontowane laugh.gif
olo
Podjadę dzisiaj na rowerku, zobaczymy co to się dzieje.
WeGeR
Przejeżdżam tam codziennie i myśląc co "ciekawszego można jeszcze wymyśleć, może to jest znak dla naszych braci z kosmosu, bo skierowane toto jest w stronę nieba laugh.gif
mydliczek
Fatalnie to zrobione, chyba dla tych co zjeżdzają rurami laugh.gif jechałem tam wczoraj rowerem i jak się nie myle dojrzałem słowo "windykacja"
Dejmon
I się nie pomyliłeś mydliczku... W końcu reklama dźwignią handlu, hehe biggrin.gif
rafi
Ej. No to juz jest normalnie skandal. Sportowa Dabrowa + Handel wierzytelnosciami...
Moze to jest przeslanie od Mitexu do pana Talkowskiego? Nawet jesli, to zdecydowanie jestem przeciwny
:)
I tak z tej perspektywy wyglada lepiej niz z autka jadacego Aleja Róż laugh.gif
Ale kto sie zgodzil na cos takiego w takim miejscu?
No i ciekawy jestem czy dojdzie do "rewitalizacji" naszego orla tongue.gif
:)
Szansa na komisariat

Czwartek, 14 kwietnia 2005r.

Za trzy miesiĄce ma siĘzakończyĆ adaptacja budynku po szpitalu dzieciĘcym przy ul. Mickiewicza. Ma tam byĆ przeniesiony oddziaŁ psychiatryczny.

Zaplanowane w trakcie wakacji przenosiny nie powinny siĘopÓĹşniĆ, bo intensywne prace w nowym miejscu trwajĄ juŻ od kilku tygodni. PrzedsiĘwziĘcie, ktÓrego inwestorem jest dĄbrowski szpital, ma kosztowaĆ 3 mln zŁ. JednĄ czwartĄ tej kwoty (750 tys. zŁ) jako dotacjĘcelowĄ zagwarantowaŁo miasto, a pozostaŁĄ czĘŚĆ udaŁo siĘpozyskaĆ z funduszy Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie remontu byŁego szpitala dzieciĘcego zostaŁ wysoko oceniony przez regionalny komitet sterujĄcy, bo znalazŁ siĘw rankingu na czwartym miejscu.

— ZostaŁa juŻ podpisana umowa na pozyskanie tych ŚrodkÓw, a termin zakończenia wszystkich prac zaplanowany zostaŁ na pierwszego lipca. Obiekt musi zostaĆ przystosowany do wymogÓw Sanepidu, a sale bĘdĄ przygotowane na przenosiny 60 ŁÓŻek szpitalnych — wyjaŚnia Artur Borowicz, naczelnik WydziaŁu Zdrowia i Opieki SpoŁecznej UM.

Opuszczony przez oddziaŁ psychiatryczny budynek przy ul. 3 Maja mÓgŁby zostaĆ zagospodarowany przez policjĘ.
— Chcemy zrobiĆ w centrum miasta nowy posterunek policji czynny przez caŁĄ dobĘ— zapowiada prezydent Jerzy Talkowski, ktÓry rozmawiaŁ juŻ na ten temat z szefostwem dĄbrowskiej policji.

Sytuacja nie jest jednak prosta, bo obiekt przy ul. 3 Maja jest zabytkowy.
— RozwaŻamy moŻliwoŚĆ przekazania tego budynku w zarzĄd dĄbrowskiej policji. Od niej zaleŻeĆ bĘdzie jednak ostateczna decyzja, bo trzeba oszacowaĆ koszty pÓĹşniejszej eksploatacji oraz ewentualnego remontu pomieszczeń. Jest dobra wola ze strony miasta i teraz trzeba poczekaĆ na rezultaty — informuje Jolanta Kocjan z Biura Prasowego UM.

DĄbrowska policja teŻ nie wyklucza moŻliwoŚci przejĘcia budynku.
— Na razie jesteŚmy na etapie wstĘpnym rozmÓw. Jednak taka lokalizacja dla nowego komisariatu byŁaby dobra. ZwŁaszcza, Że wczeŚniej zlikwidowane zostaŁy dwa komisariaty w centrum miasta — stwierdza inspektor Andrzej Bocianowski, komendant miejski policji.

Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
--------------------------------------------


Najpierw kilka lat temu zlikwidowali posterunek w centrum a teraz chca przywrocic hmm. Najlepszy jest obecny rewir dzielnicowych w centrum :wink:
bzenek
QUOTE
Najpierw kilka lat temu zlikwidowali posterunek w centrum a teraz chca przywrocic hmm.


Może to jakiś spóźniony artykuł na 1 kwietnia? Bo to się w głowie nie mieści!

Z artykułu wynika, że budynek typowany na nowy komisariat jest zabytkowy, drogi w utrzymaniu i do remontu.
Natomiast stary komistariat przy "Geant" przeniesiono bo budynek był zabytkowy, drogi w utrzymaniu i do remontu.
Czy tu nie ma jakiejś logicznej sprzeczności????

Podejrzewam, że jest to takie błyskotliwe Pablik Relejszyn Urzędu Miasta. Od dwóch lat mamy spore problemy z zagospodarowaniem budyków po byłym magistracie. Stary komisariat wygląda katastrofalnie i wkrótce go złomiarze rozbiorą.
A tu katastrofa - zwalnia się kolejny budynek w centrum i coś trzeba z nim zrobić!!! No więc wymyśla się bajkę o nowym komisariacie i zapewnia dziennikarzy o genialności tego pomysłu?
bzenek
Niby to za granicą ale juz poruszaliśmy tu sprawe tej budowy. W końcu pojawiły się jakieś konkrety.

QUOTE(UM Sosnowiec)
http://www.um.sosnowiec.pl/Default.aspx?do...33250&pge=1

------------------------------------------------------------------------------------

Niedaleko Hipermarketu Auchan w Sosnowcu przy ul. Sokolskiej budowane jest Centrum Logistyczne ProLogis Poland. Prace rozpoczęły się w styczniu. Firma kupiĹ�a od miasta 11 h. gruntów. Powstają na nich hale magazynowe o powierzchni blisko 50 tys. m2. Będą one wynajmowane firmom z branży farmaceutycznej, spożywczej, sanitarnej czy elektronicznej. Po zakończeniu inwestycji w centrum zatrudnienie znajdzie do 200 osób.


Ze zdjęcia wynika, że prace postępują w iście expresowym tempie
pozdrawiam
Inwestorski impas

Poniedziałek, 2 maja 2005r.

Głosowanie nad ocena ubiegłorocznych dokonań prezydenta miasta Jerzego Talkowskiego podzieliło dąbrowskich rajców. I choć ostatecznie udało mu się uzyskać absolutorium (przy sześciu głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się) z dyskusji nad wykonaniem budżetu wyłonił się obraz stagnacji.
Najwięcej zarzutów dotyczyło braku inwestycji, które mogłyby stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

— Budżet został wykonany bardzo dobrze w tych trudnych warunkach. Trzeba było załatać ponad dziurę 50 mln złotych, a przy tym zapewnić wolne środki — przekonywał prezydent Talkowski.

Część z radnych miała jednak odmienne zdanie.
— To trzeci kolejny stracony rok, bo nie wykorzystujemy tego, co nam daje dogodne położenie geograficzne i co nam oferuje Unia Europejska. Po stronie inwestycji budżet został wykonany tylko w 68 procentach, czyli w najmniejszym wymiarze od 15 lat. Mieszkańcy nie po to nam oddają swoje pieniądze, żeby je lokować w bankach, tylko po to, żeby powstawały inwestycje i miasto się rozwijało — dowodził Tadeusz Orpych, wiceprzewodniczący RM
pozdrawiam
A w tym roku wcale nie zanosi się że będzie lepiej. Właśnie poraz któryś tam unieważniono przetarg na remont um pod biblioteke i na remont muzeum sztygarka.

Co ciekawe pierwsza z tych inwestycji miała kosztowac kilkaset tysięcy a najtańsza złożona oferta opiewała na 8,5 mln. Nieźle sobie to tale zaplanował.

Co do tego centrum logistycznego to prace są nawet bardziej zaawansowane niż na tym zdjęciu. Hala wydaje się naprawde duża. Ciągnie się od samego wjazdu do auchan az do pierwszych drzew w lesie.

A i mam jeszcze pytanie czy ktos ma pojecie co sie dzieje przed tym niedoszłym cmentarzem komunalnym. Trwają tam jakies prace ziemne. Czyżby jakas nowa inwestycja.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2021 Invision Power Services, Inc.