Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Jaki powinien być nowy prezydent?
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
Hator
Ciagle gadamy o odwolaniu Tala (HOT TOPIC :41: ). A gdyby tak kto inny zostal prezydentem :21: - np ktos z nas :salut: - co zrobilby dla miasta - oczywiscie wezmy pod uwage ograniczony budzet - taki krotki program najwazniejszych spraw. Dla mnie to by bylo :1) Rozpisanie konkursow na wszystkie stanowiska urzednicze :28: - niech ktos zasiada kompetentny :22: :23: :swir: :ufo:2) Dopilnowal budowy aqua parku, hali3) Wykupil ziemie pod grunt na Pogorie 44) Zrobil cos z tym dworcem :56: :59:5) Dogadal sie z Gean-tem co do budowy-ale nie hipermarketu a np centrum rozrywkowego - np kino :4:6) wsumie najwazniejsze a na koncu biggrin.gif - szukal nowych inwestorow dla miastaA jak Wy byscie zadzialali - jestem ciekawy roznych koncepcji mieszkancow
Hator
PS Pamietajcie o ograniczonym budzecie - na metro, lotnisko i nowoczesny stadion narodowy tyczenke nam zabraknie
pozdrawiam
NO MYŚLE ŻE PUNKT 4 I 5 PIĄTY SĄ NIEREALNE --- 4 BO TO SPRAWA PKP A PKP JEST BIEDNE I NIE ZAINTERESOWANE REMONTEM ( A WŁADZE MIASTA TO SE MOGĄ SKOCZYĆ ALE O TYM TO JUŻ KIEDYŚ SIĘ ROZPISYWAŁEM ) --- OCZYWIŚCIE NA UPARTEGO MOŻNA BY BYŁO OMINĄĆ NASZE WPANIAŁE PRAWO I ODREMONTOWAĆ DWORZEC ALE TO PREZYDENT MUSIAŁBY WYKAZAĆ SIĘ DETERMINACJĄ A TAL NAPEWNO TEGO NIE ZROBI --- A CO DO 5 TO JEST TO KOPLETNIE NIEREALNE BO RENTOWNOŚĆ NP KINA CZY NP KRĘGIELNI W POLSCE JEST DUŻO MNIEJSZA NIŻ HIPERMARKETÓW --- A TAK POZA TYM TO TAKI MARKET PARADOKSALNIE JEST JEDYNYM RATUNKIEM DLA KUPCÓW Z CENTRUM BO LUDZIE ZAMIAST PRZYJEŻDZAĆ DO CENTRUM DG JADĄ SOBIE DO HIPERMARKETU DO S-C I TAM WYDAJĄ PIENIĄDZE A ULICA 3 MAJA SIE WYLUDNIA --- A JAKBY BYŁ MARKET TO LUDZIE PEWNIE BY ZAGLĄDALI I DO NIEGO I DO MAŁYCH SKLEPÓW SZCZEGÓLENIE JAK WŁADZE MIASTA ZADBAŁYBY NP O PRZEJŚCIE PODZIEMNE ŁĄCZĄCE ULICE 3 MAJA Z CENTRUM HANDLOWYM --- A TAK POZA TYM TO JA OSOBIŚCIE CHCIAŁBYM ŻE BY U NAS ZOSTAŁO WYBUDOWANE C H NOWEJ GENERACJI CZYLI KILKA PIĘTER, PARKING PODZIEMNY DUZO ATRAKCJI , MIEJSCE DO WYNAJĘCIA POD BIURA ITP ---A TAK POZA TYM TO JA NA PIEWSZYM MIEJSCU STAWIAM ZMIANY STRUKTURALNE W BUDŻECIE --- NIECH WRESZCIE WIĘCEJ PIENIĘDZY PRZEZNACZA SIĘ NA INWESTYCJE --- BO DZISIAJ DG JEST MIASTEM W KTÓRYM WAŻNIEJSZE JEST WYDANIE 100 TYS ZŁ NA NAPOJE DLA URZĘDNIKÓW NIŻ WYBUDOWANIE ZA TO KILOMETRA CHODNIKA
Anonymous
QUOTE
NO MYŚLE ŻE PUNKT 4 I 5 PIĄTY SĄ NIEREALNE --- 4 BO TO SPRAWA PKP A PKP JEST BIEDNE I NIE ZAINTERESOWANE REMONTEM ( A WŁADZE MIASTA TO SE MOGĄ SKOCZYĆ ALE O TYM TO JUŻ KIEDYŚ SIĘ ROZPISYWAŁEM ) --- OCZYWIŚCIE NA UPARTEGO MOŻNA BY BYŁO OMINĄĆ NASZE WPANIAŁE PRAWO I ODREMONTOWAĆ DWORZEC ALE TO PREZYDENT MUSIAŁBY WYKAZAĆ SIĘ DETERMINACJĄ A TAL NAPEWNO TEGO NIE ZROBI --- A CO DO 5 TO JEST TO KOPLETNIE NIEREALNE BO RENTOWNOŚĆ NP KINA CZY NP KRĘGIELNI W POLSCE JEST DUŻO MNIEJSZA NIŻ HIPERMARKETÓW ---  A TAK POZA TYM TO TAKI MARKET PARADOKSALNIE JEST JEDYNYM RATUNKIEM DLA KUPCÓW Z CENTRUM BO LUDZIE ZAMIAST PRZYJEŻDZAĆ DO CENTRUM DG JADĄ SOBIE DO HIPERMARKETU DO S-C I TAM WYDAJĄ PIENIĄDZE A ULICA 3 MAJA SIE WYLUDNIA --- A JAKBY BYŁ MARKET TO LUDZIE PEWNIE BY ZAGLĄDALI I DO NIEGO I DO MAŁYCH SKLEPÓW SZCZEGÓLENIE JAK WŁADZE MIASTA ZADBAŁYBY NP O PRZEJŚCIE PODZIEMNE ŁĄCZĄCE ULICE 3 MAJA Z CENTRUM HANDLOWYM --- A TAK POZA TYM TO JA OSOBIŚCIE CHCIAŁBYM ŻE BY U NAS ZOSTAŁO WYBUDOWANE C H NOWEJ GENERACJI CZYLI KILKA PIĘTER, PARKING PODZIEMNY DUZO ATRAKCJI , MIEJSCE DO WYNAJĘCIA POD BIURA ITP ---A TAK POZA TYM TO JA NA PIEWSZYM MIEJSCU STAWIAM ZMIANY STRUKTURALNE W BUDŻECIE --- NIECH WRESZCIE WIĘCEJ PIENIĘDZY PRZEZNACZA SIĘ NA INWESTYCJE --- BO DZISIAJ DG JEST MIASTEM W KTÓRYM WAŻNIEJSZE JEST WYDANIE 100 TYS ZŁ NA NAPOJE DLA URZĘDNIKÓW NIŻ WYBUDOWANIE ZA TO KILOMETRA CHODNIKA
[list]
Anonymous
Jestem finansistĄ...
Ja zaczĄŁbym porzĄdki od samego siebie, tj. od UrzĘdu Miasta. TkwiĄ w nim spore rezerwy finansowe. Wiecie dobrze, Że UM w DG to w 2002 r. najdroŻszy urzĄd w Polsce (nie liczĄc kosztÓw Pentagonu).
NaleŻy zatem zweryfikowaĆ i maksymalnie uproŚciĆ obecne procedury obsŁugi obywateli (kŁania siĘTQM). Powinno zaowocowaĆ to redukcjĄ etatÓw.
Ponadto naleŻy systematycznie wymieniaĆ kadry w urzĘdzie i nie myŚlĘtylko o kierownikach. Jest wŚrÓd szarych pracownikÓw zbyt wielu takich, ktÓrych jedynĄ "umiejĘtnoŚciĄ" jest fakt Że sĄ czyimiŚ krewnymi. Jest wiele typowych biurw ŻyjĄcych w kulturze pracy z lat 60. i 70. JeŚli widzieliŚcie film "Golasy" to rozumiecie o co mi chodzi. Np. o dĄbrowskiej geodezji gŁoŚno jest na Świecie...
NaleŻy rÓwnieŻ obniŻyĆ wynagrodzenia na wszystkich szczeblach.
ŁĄcznie spowoduje to pewne zmniejszenie kosztÓw i redukcjĘetatÓw. To drugie pozwoli na ŚcieŚnienie i przesuniĘcie urzĘdnikÓw powyŻej pierwszego piĘtra, tak aby na parterze i pierwszym piĘtrze UM i Rada Miejska zajmowaŁy tylko recepcje na dole, sale konferencyjne i co najwyŻej parĘniezbĘdnych pomieszczeń sŁuŻĄcych obywatelom.
Natomiast caŁĄ resztĘnaleŻy jak najszybciej wynajĄĆ, tak aby uzyskaĆ dodatkowe korzyŚci. Mam nadziejĘ, Że umowa z Mitexem pozwala UM-owi na podnajem pomieszczeń...
Kolejny pomysŁ: za korzystanie z parkingu przy UM (tego chronionego) pracownicy UM powinni pŁaciĆ...
NastĘpnie naleŻy przejrzeĆ wszystkie umowy majĄce wpŁyw na budŻet miasta po to aby poznaĆ pŁynĄce z nich zagroŻenia dla realizacji budŻetu. NaleŻy zrobiĆ prognozĘbudŻetu z wyliczeniem cash flow na kaŻdy miesiĄc (nikt tego teraz nie robi) po to, by wiedzieĆ, czy ktÓregoŚ miesiĄca nie zabraknie pieniĘdzy, bo wydatki bĘdĄ wczeŚniej, a wpŁywy pÓĹşniej...
NaleŻy traktowaĆ wszystkie jednostki podlegŁe pod UM jako jednĄ grupĘkapitaŁowĄ i sterowaĆ finansami wszystkich jednostek. JeŚli plany rzĄdowe wejdĄ w Życie to zakŁady budŻetowe bĘdĄ pŁaciĆ podatek dochodowy. NaleŻy stosujĄc tzw. inŻynieriĘfinansowĄ tak przesuwaĆ koszty miĘdzy jednostkami, aby Żaden z zakŁadÓw nie zapŁaciŁ ani grosza do fiskusa...
Dopiero jakbym posprzĄtaŁ swoje podwÓrko mÓgŁbym ŚmiaŁo spojrzeĆ ludziom w oczy...
harcownik
NiedŁugo minĄ dwa lata prezydentury Talkowskiego. Oczywistym dla mnie jest fakt, Że nasza Rada nie jest w stanie doprowadziĆ do referendum i go odwoŁaĆ. Przypuszczam, Że Talkowski dotrzyma do końca kadencji i jeŚli jeszcze bĘdzie mÓgŁ to wystartuje w nastĘpnych wyborach. Nie uwaŻacie, Że naleŻy powoli rozpoczynaĆ dyskusji kto powinien zostaĆ jego kontrkandydatem i nastĘpcĄ? Czy DĄbrowa nie zasŁuŻyŁa sobie na mĄdrego Prezydenta? Proponuje rozpoczĄĆ poszukiwania kandydata :6:
olo
To forum od poczĄtku swego istnienia ma swojego kandydata na prezydenta biggrin.gif
Master
DziĘki OLO, ja bym mÓgŁ kandydowaĆ 8) 8) 8) ale kto mnie poprze??? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Żeby w tym mieŚcie do czegoŚ dojŚĆ trzeba mieĆ rÓznego rodzaju , powiĄzania i koneksje, mŁodzi ludzie z wieloma pomysŁami na rozwÓj Naszego Miasta nie majĄ mozliwosci wpŁyniĘcia na to. A kiedy im sie to uda , to problemy bĘdĄ juŻ inne , a obecne mozliwosci zostanĄ zaniedbanem i zaniechane.

Kto moŻe zastĄpiĆ Talkowskiego??? CiĘŻko powiedzieĆ , ale wedŁug mnie kandydowaĆ bĘdzie pewnie Henryk ZaguŁa oraz szef dĄbrowskiego SLD Zbigniew Podraza. I to raczej jeden z nich zostanie prezydentam, no chyba ze nagle wyskoczy jakis krÓlik z kapelusza
laugh.gif
Misiek
Klocek poparcie jest dla ciebie caŁy czas, poza tym moŻna ludzi przekonaĆ ... biggrin.gif

Wiesz jak jest ... braci siĘnie traci :!:
harcownik
Co do ukŁadÓw to sie nie zgodzĘ! Talkowski wskoczyŁ do UrzĘdu spoza ukŁadÓw. To, Że aktualnie jest uwikŁany w dziesiĄtki byle jakich ukŁadzikÓw, to inna sprawa;) Niezaprzeczonym jest, Że kandydat musi mieĆ nazwisko, ktore bĘdzie siĘkojarzyŁo wyborcom.
A ZaguŁa moim zdaniem nie ma szans. To juz bardziej koŁo Podrazy moŻe siĘpojawiĆ Agnieszka Pasternak. :10:
olo
Jestem jak najbardziej za. SynuŚ bĘdzie podchowany, sejm siĘskończy, nawet jeŚli go nie skrÓcĄ. Jestem za AgniechĄ dwoma rĘkami podpisany.
Misiek
A ja wcale nie jestem entuzjastĄ Agnieszki ... w ogÓle jakoŚ nie widzĘteraz konkretnego kandydata (no chyba Że Klocek), kaŻdy duŻo obiecuje a chuja robi. WaŻne jest to aby zaleŻaŁo mu na losie miasta i jego obecnym i przyszŁym wizerunku.

8) 8) 8)
rafi
To jest wlasnie problem Dabrowy. Nie mamy wyrazistych politykow lokalnych. Jakkolwiek bardzo cenie sobie Agnieszke :), bez sensu jest obstawianie na poslow bylych i obecnych. To calkiem inna polityka. Prezydentem miasta, podobnie jak radnym powienien byc ktos, kto jest z nim bardzo blisko zwiazany i, choc to moze brutalne, nie ma ambicji isc wyzej. Po co nam prezydent, ktory po roku bedzie startowal do sejmu. Prezydenta miasta powinna interesowac jedynie polityka miasta/regionalna. Dzieki temu bedzie blizej spraw ludnosci.
Master
Rafi masz tu absolutnĄ racje. Polityk starujĄcy na najwyzsze stanowisko w MieŚcie , od ktÓrego bedzie bardzo wiele zaleŻeĆ powinien byĆ bardzo zwiĄzany( emocjonalnie) ze swoim miastem. Nie moŻe to byĆ jakis "spadochroniarz" ani osoba ktÓra Prezydenture bedzie traktowaĆ jako pewien etap, przystanek w swoim Życiu po ktÓrym trafi i wypromuje sie gdzieŚ dalej.

Co do Agnieszki Pasternak to z Tego co wiem, jak oŻeniŁa sie w zeszŁym roku z jakimŚ prawnikiem z TychÓw, to ciekawi mnie gdzie ona teraz mieszka czy w DG czy w Tychach, jesli w Tychach to w moich oczach ja to juz eliminuje.

A poza tym to Co Ona zrobiŁa dla DG zasiadajĄc w Parlamencie RP ?? Napewno zna sie na ustawach i stanowieniu prawa itp itd. Ale czy dziĘki jej staraniom i dziaŁaniom DĄbrowa GÓrnicza jako miasto i jej mieszkańcy coŚ uzyskali?? Bo nie wiem , jesli tak to mnie poinformujcie. Wielu posŁÓw walczy w Sejmie o interesy swoich regionÓw, miast i wyborcÓw. Natomiast o Pani Agnieszce , jak i o inyych posŁach niewiele dobrego sŁyszaŁem.
rafi
TytuŁem sprostowania:
1. Agnieszka Pasternak wyszŁa za mĄŻ :)
2. WyszŁa za mĄŻ za lekarza a nie prawnika :)
3. Mieszka w DĄbrowie (no i czasami w Warszawie) :)
harcownik
4. Lekarz nie jest z TychÓw tylko z DĄbrowy;)
Master
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Sorki za te byki.

Ale skoro jesteŚmy w tej sprawie tacy skrupulatni to zasiĘgŁem do Przegladu DĄbrowskiego Wrzesien 2002r i pisze w nim ze Agnieszka Pasternak wyszŁa za mĄŻ za lekarza-ginekologa z TychÓw
rafi
Wycinek ze sprawozdania z dziaŁalnoŚci prezydenta Talkowskiego w miesiĄcu wrzeŚniu:

"10 wrzeŚnia
Prezydent Miasta Jerzy Talkowski wraz z delegacjĄ z Rumunii wizytowaŁ Muzeum Miejskie ?Sztygarka?.

Prezydent Miasta Jerzy Talkowski spotkaŁ siĘz posŁankĄ paniĄ MaŁgorzatĄ Handzlik w oŚrodku KATAMARAN. Celem spotkania byŁo omÓwienie bieŻĄcych problemÓw spoŁeczno-gospodarczych.

Prezydent Miasta Jerzy Talkowski spotkaŁ siĘz delegacjĄ rumuńskĄ w restauracji ?Omega?. WŚrÓd zaproszonych goŚci byli przedstawiciele dĄbrowskich biznesmenÓw zainteresowanych wspÓŁpracĄ z RumuniĄ. "

Dobrze byĆ prezydentem. Tu Katamaran tam Omega... :)
Misiek
QUOTE(rafi)
Dobrze byĆ prezydentem. Tu Katamaran tam Omega... :)


No przecieŻ do "Stylowej" nie pÓjdĄ ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Dami7
Potraktujcie to jako pytanie sondaŻowe: co myŚlicie o czŁowieku, ktÓry ujawniŁ siĘna tym forum z nickiem "toso" jako ewentualnym kandydacie na kandydata? Od razu zastrzegam siĘ, nie jestem przez nikogo sponsorowany, namawiany czy teŻ zmuszany do zadawania takiego pytania, jest to wykwit mojej wyobraĹşni, byĆ moŻe chorej, ale mojej, wŁasnej... Dodatkowo poglĄdy mam zgoŁa nie lewicowe.
TeodorMotor
MŁody, dynamiczny, od kilku lat jest radnym.. Hm, ciekawa propozycja.
rafi
Ciezko mi cos na ten temat powiedziec. Nie znam toso, nigdy go nie widzialem (zreszta moze i widzielem ale nie wiedzialem ze to ON wink.gif).
Nie sposob nie docenic jego zaangazowania w sprawy naszego miasta, w tym proby (niestety nieskuteczne) wywalenia Talkowskiego. Mlodosc rzeczywiscie moze byc jego atutem (szczegolnie w porownaniu do obecnego prezydenta - niezly kontrast).
Do wyborow jeszcze troche zostalo, ale mysle, ze to dobry material do "obrobki". Wazne jest jednak to, czy toso uzyskalby poparcie jakiejs zanczacej sily politycznej (SLD/SDPL). Mam jednak przeczucie, ze moze mu tutaj wejsc w droge pan Kocma. Zreszta pozyjemy - zobaczymy.
Na dzien dzisiejszy chyba moglbym na niego zaglosowac...
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.