Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
Forum Mieszkańców Dąbrowy Górniczej > Dąbrowa Górnicza > Władze
Hator
W najbliższą sobotę, 6 października 2007 roku w Pałacu Kultury Zagłębia o godzinie 10.00 rusza DĄBROWSKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Debacie na temat „Roli organizacji pozarządowych (NGO) w rozwoju miasta” oraz obradom NGO, towarzyszyć będą: prezentacje i stoiska organizacji pozarządowych, występy młodzieży z Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej.

PROGRAM:

9.30 – 10.00 Rejestracja.

Część I – Konferencja

10.00 – 10.15
Powitanie gości – Grzegorz Perz – Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia,

10.15 – 10.35
Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2020 - Marcin Bazylak – Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji, Kultury i Sportu Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

10.35 – 10.50
Rola Koordynatora ds. osób niepełnosprawnych we wspieraniu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
ks. Paweł Kempiński – Koordynator ds. osób niepełnosprawnych Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

10.50 – 11.30
Debata: „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju miasta”
moderator: Piotr Drygała - Koordynator ds. organizacji pozarządowych Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,

w debacie udział biorą:
Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
Irena Fugalewicz - Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
Anna Szelest - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST,
Aleksandra Gałeczka - Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS – Inkubator Organizacji Pozarządowych
Andrzej Gillner - Kierownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
Robert Kępa - Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych Prezydenta Miasta Częstochowa

11.30 – 12.00 Przerwa

Część II – Forum (12.00 – 15.00)

1. Otwarcie Forum – Prezydium Forum

2. Prezentacja Portalu Internetowego Organizacji Pozarządowych: www.ngo.dabrowa-gornicza.pl Radosław Garbaciak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Zielone Zagłębie

3. Idea federalizacji trzeciego sektora. Irena Fugalewicz - Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

4. Prezentacja projektu Regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Przewodniczący Prezydium DFOP

5. Przyjęcie Regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,

6. Prezentacja projektu: „Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2008 -2013” Piotr Drygała- Koordynator ds. organizacji pozarządowych Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,

7. Prezentacja projektu: „Program współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” Piotr Drygała- Koordynator ds. organizacji pozarządowych Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,

8. Przyjęcie omówionych projektów.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

W czasie Forum przed Pałacem Kultury Zagłębia, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie organizuje zbiórkę żywności w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

Ściągnij: Projekt Regulaminu DFOP (doc)

Organizatorzy DFOP:

* organizacje pozarządowe zrzeszone w ramach Partnerstwa Wspólnie dla Miasta,
* Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
* Pałac Kultury Zagłębia.

Forum jest organizowane w ramach Projektu Stowarzyszenia Zielone Zagłębie oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: „Wspólnie dla Miasta”, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007.

Aby przystąpić do Partnerstwa: Wspólnie dla Miasta co uprawnia do głosu na plenum Forum należy:

1. Pobrać: Deklaracja przystąpienia do DFOP
2. Dwa egzemplarze podpisane przez uprawnione osoby należy dostarczyć do Biura Projektu:
Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu

Piotr Drygała,Telefon: 032 295-68-87 - Koordynator Projektu,
Dagmara Kucybała Telefon: 032 295-96-38,
E-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.
Faks: 032 295-96-51


jezeli ktos znajdzie inny odpowiedniejszy topic do tego postu to prosze o przeniesienie
pozdr
:)
QUOTE


Rusza Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
dziś

Już jutro od godz. 10 w Pałacu Kultury Zagłębia, po miesiącach przygotowań, odbędzie się Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. To efekt współpracy dąbrowskich fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji z administracją lokalną w ramach partnerstwa Wspólnie dla miasta.

Do tego projektu przystąpiło już 30 dąbrowskich organizacji pozarządowych i lista ta stale się powiększa.

- Głównym celem tego przedsięwzięcia jest nawiązanie porozumienia i stworzenie systemu współpracy z administracją publiczną. Dzięki temu przedsięwzięcia tak zwanego trzeciego sektora będą teraz bardziej efektywne i będą odpowiadały potrzebom mieszkańców - podkreśla Piotr Drygała, koordynator partnerstwa Wspólnie dla miasta.

W pierwszej części forum odbędzie się debata na temat roli organizacji pozarządowych w rozwoju miasta, z udziałem m.in. prezydenta Dąbrowy Górniczej, Zbigniewa Podrazy, i przedstawicieli federacji i stowarzyszeń zajmujących się na co dzień tą problematyką. W programie jest także m.in. prezentacja portalu internetowego dąbrowskiego trzeciego sektora, Wieloletniego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2008-2013 oraz przyjęcie regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Dla mieszkańców intersujące będą z pewnością stoiska organizacji działających w mieście. W holu na pierwszym piętrze PKZ będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat ich celów, struktur i działalności.


portal http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/
Arbas
Mam nadzieję, że Hator będzie reprezentował Forum Mieszkańców DG i "zasiądzie w zarządzie", a nawet w prezydium na scenie, czego Mu życzę.
Czekamy na relecje z pierwszej ręki. Powodzenia!
Hator
niestety nie dalem rady - w przerwie miedzy praca, korkami od pon do czw, studiami podyplomowymi w sob i nd oraz spotkaniami z dziewczyna zaplanowalem caly dzien odpoczynku :-))))))))))))))))))))))))))))))

ale zaluje ze nie bylem - moze innym razem
na pocieszenie wklejam relacje z DZ


Owocne forum

Debata o wkładzie organizacji pozarządowych w rozwój miasta. Przyjęcie najważniejszych dokumentów regulujących zasady współpracy trzeciego sektora z administracją. Kilkadziesiąt stoisk prezentujących działalność dąbrowskich stowarzyszeń i fundacji. To bilans Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 6 października w Pałacu Kultury Zagłębia. - Potrzeba aktywności drzemie w każdym. Trzeba ją tylko pobudzić. Dlatego bardzo się cieszę, że PKZ może gościć tyle aktywnych osób, które pożytkują swoją energię i pomysły aby działać rzecz innych - powiedział podczas powitania Grzegorz Perz, dyrektor PKZ.

Później na temat strategii rozwoju miasta mówił Marcin Bazylak, naczelnik Wydziału, Strategii, Promocji, Kultury i Sportu. Szerzej odniósł się do priorytetu związanego z integracją wspólnot lokalnych i udziału mieszkańców a szczególnie działaczy trzeciego sektora w pracach nad tym dokumentem. Powiedział, że strategia jako scenariusz dla miasta musi być żywa. Musi odpowiadać potrzebom mieszkańców i zostać sprawnie zrealizowana.
- Dąbrowa miała dobrą strategię do 2006r. Niestety została zrealizowana tylko w niewielkiej części. Stałą się „pułkownikiem”. Trafiła na półkę i nikt po nią nie sięgał. Nowa strategia zakończy erę pułkowników – zapewniał.

Później ks. Paweł Kempiński, koordynator ds. osób niepełnosprawnych przedstawił działalność dąbrowskich organizacji wspierających niepełnosprawnych.
- Najważniejsza rzecz to wyciągnięcie potrzebujących z samotności. Trzeba dać im możliwość wyjścia na zewnątrz i stworzenia warunków do normalnego życia. Rolą organizacji pomagających niepełnosprawnym jest służenie godności człowieka – mówił.
Zwrócił uwagę na to, że organizacje aktywizujące niepełnosprawnych rozwijają swoje inicjatywy i coraz lepiej ze sobą współpracują.

Po tym rozpoczęła się debata na temat roli organizacji pozarządowych w rozwoju miasta. Uczestniczący w niej prezydent Zbigniew Podraza podkreślił wkład mieszkańców wnoszony do prac nad strategią, a także udział trzeciego sektora w tych pracach.
- Strategię musi napisać społeczeństwo. Mieszkańcy muszą powiedzieć czego oczekują. Organizacje mogą ich w tym wspierać i wzmacniać ich głos – mówił prezydent Podraza.W debacie poruszono również kwestię niedostatecznej liczby specjalistów zajmujących się w samorządach współpracą z organizacjami.
- Prowadzimy szkolenia dla samorządowców w zakresie współpracy z NGO. Podstawową sprawą jest przekonanie urzędników do tego, że NGO to naturalny partner dla samorządów. Gdy będzie lepsze zrozumienie tej sprawy o wiele owocniejszy będzie dialog między stronami. To z kolei przełoży się na efektywniejsze rozwiązanie wielu problemów – mówiła Anna Szelest ze stowarzyszenia MOST.Irena Furgalewicz z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaakcentowała udział OFOP w monitoringu stanowionego prawa. Mówiła, że organizacje oczekują od polityków lepszego uwzględniania swoich opinii podczas ustalania prawa.
Robert Kępa, pełnomocnik prezydenta Częstochowy d/s NGO przedstawił wspólne działania jakie z administracją podejmuje trzeci sektor w tym mieście.
Andrzej Gillner z Gliwickego Centrum Organizacji Pozarządowych na przykładzie Gliwic scharakteryzował działania NGO na rzecz rozwoju miasta.
Z kolei Aleksandra Gałeczka z organizacji KaFOS mówiła o formach wsparcia udzielanych organizacjom pozarządowym. Stwierdziła, że świadczona pomoc znacząco przyczynia się do ich rozwoju i poszerzania gamy podejmowanych przedsięwzięć.
Obecna na DFOP posłanka Beata Libera – Małecka zapewniała o swoim zainteresowaniu i poparciu dla inicjatyw trzeciego sektora.Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że kluczem do rozwiązania licznych problemów jakie dotykają mieszkańców jest partnerstwo NGO z samorządem.
Dyskutanci podkreślali, że bardzo istotna jest promocja działalności NGO wśród mieszkańców i intensywne informowanie o realizowanych przedsięwzięciach.
W drugiej części forum, delegaci z dąbrowskich stowarzyszeń przyjęli dokumenty wyznaczające reguły współpracy z samorządem oraz program rozwoju trzeciego sektora w naszym mieście.
- Przyjęte regulaminy i programy określają dalsze formy wspólnych działań NGO razem z samorządem. Tym samym członkowie organizacji pozarządowych potwierdzili chęć prowadzenia kolejnych, partnerskich działań – powiedział Piotr Drygała z UM.

W hallu Pałacu Kultury Zagłębia stanęły stoiska organizacji pozarządowych. Na nich mieszkańcy mogli poznać specyfikę ich działalności i dowiedzieć się o zrealizowanych przez nie projektach.
Z programem artystycznym wystąpiły młode wokalistki z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej.
- Jestem bardzo zadowolony z DFOP. Forum utwierdziło mnie w przekonaniu, że rola trzeciego sektora w życiu i rozwoju miasta jest bardzo duża. Po tym co tu zobaczyłem i usłyszałem jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o współpracę NGO z samorządem lokalnym – mówił prezydent Podraza podsumowując DFOP.
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych było elementem programu „Wspólnie dla miasta”, który w partnerstwie z UM realizuje stowarzyszenie „Zielone Zagłębie”.Projekt współfinansuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przemysław Kędzior

szarisz
Perz, Małecka-Libera...

Wybory, wybory, wybory...
kwintosz
I przyjemny artykulik z DZ.

CYTAT


Uczą się wspólnoty

Sobota w Pałacu Kultury Zagłębia upłynęła w atmosferze spotkań, zaciętych dyskusji oraz planów na przyszłość dąbrowian, działających w trzecim sektorze. Wszystko za sprawą pierwszego Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które ma wypracować skuteczne metody współpracy z administracją publiczną, ale także pomiędzy samymi organizacjami.

Podczas debaty udało się przyjąć najważniejsze dokumenty, regulujące zasady wspólnego działania.

Atrakcją dla wszystkich gości były liczne stoiska stowarzyszeń i organizacji, które prezentowały to, czym zajmują się na co dzień. Nie brakowało więc pszczelarzy, klubów sportowych, harcerzy, organizacji zajmujących się pomocą zwierzakom, ale także tych, które wspierają potrzebujących i niepełnosprawnych.

- To bardzo ważne wydarzenie dla miasta, dlatego cieszy duża frekwencja i zainteresowanie mieszkańców. Wiele z dąbrowskich organizacji wiedziało, że gdzieś działają inne, ale nie było gdzie się spotkać, wymienić poglądów, spróbować wspólnie sięgnąć po fundusze z programów unijnych. Chcemy to zmienić, oferując pomoc w ramach forum, które powinno się rozwijać coraz prężniej. Forum ma być łącznikiem z administracją publiczną - podkreślił Marcin Bazylak, naczelnik wydziału strategii, promocji, kultury i sportu UM.

Lokalne władze liczą, że mieszkańcy i organizacje pozarządowe włączą się w tworzenie strategii rozwoju miasta.

- Strategię musi napisać społeczeństwo. Mieszkańcy muszą powiedzieć, czego oczekują. Organizacje mogą ich w tym wspierać - podkreślił Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Istotnym elementem forum była debata, w trakcie której specjaliści przekonywali, że warto jest pomagać innym.

- Najważniejsza rzecz to wyciągnięcie potrzebujących z samotności. Trzeba dać im możliwość wyjścia na zewnątrz i stworzenia warunków do normalnego życia. Rolą organizacji pomagających niepełnosprawnym jest służenie godności człowieka - podkreślił ksiądz Paweł Kempiński, społeczny koordynator ds. osób niepełnosprawnych w mieście.

- Podstawową sprawą jest przekonanie urzędników do tego, że organizacje pozarządowe to naturalny partner. Gdy będzie lepsze zrozumienie tej sprawy, to przełoży się na efektywniejsze rozwiązanie wielu problemów - stwierdziła Anna Szelest ze stowarzyszenia MOST.

Przyjęte zostały także dokumenty, określające formy współpracy z miastem.

- Te regulaminy i programy pomogą nam w realizacji kolejnych, ważnych dla Dąbrowy przedsięwzięć - podkreślił Piotr Drygała z dąbrowskiego magistratu.

Uczestnicy forum liczą, że współpraca będzie przynosiła korzyści, ale potrzeba czasu, by stowarzyszenia i organizacje przekonały się do tego, że razem mogą osiągnąć więcej niż dotychczas.

- Często zdarza się tak, że jeśli jedna organizacja ma taki charakter działalności jak druga, to zależy jej na tym, by uzyskać jak najwięcej dla siebie. Tymczasem warto się spotykać, dyskutować i wspólnie starać się wypracować programy i metody działania, a także sięgać po dotacje - stwierdziła Danuta Lech, prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie.

Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych było elementem programu "Wspólnie dla miasta", który w partnerstwie z magistratem realizuje stowarzyszenie Zielone Zagłębie. Projekt współfinansuje Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Piotr Sobierajski - Dziennik Zachodni
www.dabrowa-naszemiasto.pl
:)
CYTAT
Dąbrowski trzeci sektor
Agnieszka Stefaniak – Zubko / sosnowiec.info.pl

Nie ma chyba w Zagłębiu drugiego miasta, które kładzie tak duży nacisk na współpracę z organizacjami pozarządowymi jak Dąbrowa Górnicza. Być może nagłaśnianie współpracy z trzecim sektorem to efekt przemyślanej PR-skiej strategii, ale przyglądając się coraz to nowszym inicjatywom organizacji non – profit i dąbrowskiego magistratu, warto pokusić się o krótkie podsumowanie efektów.

Szeroko zakrojona współpraca z trzecim sektorem to świadoma polityka gminy i jeden z pięciu priorytetu Strategii Rozwoju Miasta. - Uwzględnienie tego priorytetu wynika z przekonania, iż organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, podmioty ekonomii społecznej ,są jednym z kluczowych partnerów dla władz miasta w osiągnięciu wizji jego rozwoju– przekonywał podczas ubiegłorocznego festiwalu NGO, prezydent Dąbrowy Zbigniew Podraza.

Program współpracy dąbrowskich organizacji i stowarzyszeń z gminą oparty jest o Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych (które dziś skupia 46 organizacji i stowarzyszeń z terenu Dąbrowy),Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza i Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego. Liczne projekty, warsztaty i szkolenia organizowane dla członków NGO i wolontariuszy, a także ilość pozyskanych funduszy z środków zewnętrznych ( łącznie około milion złotych) to - zdaniem Piotra Drygały, kierownika BOP – dowód na to, że porozumienie sektora administracji samorządowej z trzecim sektorem pozwala na korzystanie z nowych źródeł, wcześniej niewykorzystywanych przez aktorów życia społecznego miasta.

W tym roku dąbrowskie stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych powołały do życia Ruch Społeczny „Dąbrowa z Niepełnosprawnymi”, którego celem jest wsparcie budowy Specjalnego Ośrodka dla Niepełnosprawnych. W Dąbrowie Górniczej działa także Inkubator Trzeciego Sektora, czyli miejsce, gdzie małe i średnie organizacje otrzymują wsparcie merytoryczne i techniczne. Inkubator powstał w wyniku wspólnego działania dąbrowskiego magistratu, DFOP oraz porozumień z podobnymi platformami pozarządowymi z Rybnika, Chorzowa czy Katowic.

- Działania Inkubatora wspiera Biuro Organizacji Pozarządowych. Staramy się podejmować wspólnie inicjatywy, uzupełniając wzajemnie ofertę usług szkoleniowo – doradczych i tych dotyczących animacji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ich celem jest profesjonalizacja i rozwój dąbrowskiej pozarządówki. Wspólnie prowadzimy Pracownię projektową, czyli miejsce wykluwania się różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich i przerabiania ich na projekty, które w perspektywie mogą być sfinansowane np. z funduszy UE – mówi Barbara Garbaciak, doradca Inkubatora.

Jednym z namacalnych efektów działalności ITS było podjęcie współpracy z Muzeum „Sztygarka” i otwarcie nowoczesnej sali audiowizualnej, w której rodzić się będą nowe projekty.
ZMK
Materiał o inkubatorze:

http://www.tvzaglebie.pl/?p=716
szer
CYTAT
Współpraca organizacji pozarządowych z miastem modelowa


Współpraca dąbrowskich organizacji pozarządowych z lokalnymi władzami, a także ich codzienna aktywność, przy wydatnym wsparciu Biura Organizacji Pozarządowych UM, okazały się modelowe, w skali całego kraju. To, co w naszym mieście działa już od trzech lat (m.in. Rada Pożytku Publicznego, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, czy prawo udziału przedstawicieli trzeciego sektora w komisjach konkursowych), zostało dopiero niedawno usankcjonowane prawnie, za sprawą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Okazało się, że m.in. Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Biuro Organizacji Pozarządowych, czy inkubator na tle innych miast polskich mogą się już pochwalić sporymi osiągnięciami. A spora część z nich została zrealizowana w ramach programu „Wspólnie dla miasta”.

W 2010 roku w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się 27 szkoleń i seminariów (m.in. na temat księgowości w NGO, ekonomii społecznej, przygotowywania sprawozdań), w których wzięło udział 361 osób. Specjaliści w inkubatorze udzielili prawie 200 bezpłatnych porad w dziedzinie prawa, księgowości i marketingu i 482 porady przedstawicielom trzeciego sektora.

Podczas ostatniego „Festiwalu Ludzi Aktywnych” w PKZ, połączonego z targami, zaprezentowało się w naszym mieście ok. 50 organizacji pozarządowych z Dąbrowy Górniczej i sąsiednich gmin. ?W ubiegłym roku dąbrowskie organizacje pozarządowe otrzymały ponad 3,1 mln zł dotacji, dzięki czemu udało się zrealizować 101 ważnych projektów, m.in. dotyczących pomocy uczniom, osobom niepełnosprawnym, promocji zdrowia. ?

– Udało nam się wypracować spójny system współpracy, który przynosi dziś wymierne efekty. Z wizytami studyjnymi, by czerpać dobre wzorce, przyjeżdżają do nas zagraniczni goście, m.in. z Ukrainy. Portugalii i Włoch. Słuszność przyjętych w naszym mieście rozwiązań potwierdza także fakt, że znalazły się one w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – mówi Piotr Drygała, szef Biura Organizacji Pozarządowych UM. ???

NaszeMiasto.pl
Slyzaba
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask...-wiadomosc.html

CYTAT
W Dąbrowie Górniczej o budowie np. boisk, placów zabaw, skwerów i podobnych inwestycjach mają decydować sami mieszkańcy. Taką możliwość da im tzw. budżet partycypacyjny, który chce wprowadzić miejscowy samorząd. W styczniu projektem zajmą się radni.

Idea budżetu partycypacyjnego (nazywanego też obywatelskim) jest popularna na Zachodzie. Zakłada m.in. szerokie konsultowanie z mieszkańcami planowanych wydatków oraz wskazywanie przez nich spraw, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. W Polsce różne formuły tego rozwiązania stosują już m.in. Poznań, Sopot, Płock i Karpacz.

Dąbrowski projekt zakłada, że z ogólnego budżetu miasta wydzielona będzie kwota ok. 5 mln zł. „Zostanie przeznaczona na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, które zgłoszą mieszkańcy w jednym z 26 obszarów, na które w czasie prac nad projektem zostało podzielone miasto. Konkretne przedsięwzięcia zgłoszą, przedyskutują i wybiorą dąbrowianie” - wskazał w piątek rzecznik dąbrowskiego magistratu Bartosz Matylewicz.

Jeżeli podczas styczniowej sesji radni przyjmą wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, w lutym rozpocznie się akcja informacyjno-edukacyjna. Mieszkańcy dowiedzą się jak sporządzić i złożyć wniosek, gdzie szukać pomocy przy jego przygotowaniu oraz z kim go opracować. Bieżące informacje o pracach nad budżetem obywatelskim dostępne mają być m.in. w internecie.

Według informacji Piotra Drygały z biura organizacji pozarządowych dąbrowskiego urzędu miasta, możliwość zgłoszenia projektu będzie miał każdy mieszkaniec powyżej 16 lat, którego pomysł poparło co najmniej 15 innych mieszkańców dzielnicy. Projekty będzie można zgłaszać od 8 kwietnia do 20 maja; potem pracownicy urzędu będą mieli 90 dni na ich weryfikację.

Urzędnicy sprawdzą m.in. czy proponowane inwestycje dotyczą gruntów gminnych, czy są możliwości współpracy z innym właścicielem terenu, czy w danym miejscu nie są zaplanowane już inne przedsięwzięcia. W niektórych sytuacjach mogą być proponowane alternatywne rozwiązania.

Na jesień zaplanowano dzielnicowe fora, podczas których prezentowane będą listy projektów, z krótkim omówieniem i wskazaniem koncepcji nadających się do realizacji. Wybór najlepszych z nich przewidziano na listopad; mieszkańcy rozdysponują wtedy między projekty określoną pulę punktów. Wytypowane przez mieszkańców inwestycje mogłyby ruszyć w 2014 r.

Pomysł budżetu partycypacyjnego zgłosił prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza. Projekt stosownej uchwały to efekt współpracy urzędników, radnych i przedstawicieli dąbrowskich organizacji pozarządowych.

Zdaniem Podrazy budżet obywatelski byłby kolejnym krokiem do zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o sprawach miasta – po przeprowadzonych konsultacjach dotyczących systemu dróg rowerowych oraz trwających, dotyczących przyszłości ul. Majakowskiego. „To również dobra lekcja współodpowiedzialności za podejmowane decyzje” - zaznaczył Podraza.
Mały77
Bardzo słuszna koncepcja, tylko ... sądząc po zainteresowaniu mieszkańców m.in. zebraniami spółdzielczymi SM Lokator problemem będzie frekwencja sad.gif
PS. Sylwek - dlaczego w tym temacie to wrzuciłeś? Moim zdaniem ten temat powinien mieć osobny temat wink.gif
vacu
CYTAT(Mały77 @ pią, 14 gru 2012 - 18:51) *
Bardzo słuszna koncepcja, tylko ... sądząc po zainteresowaniu mieszkańców m.in. zebraniami spółdzielczymi SM Lokator problemem będzie frekwencja sad.gif

Heh też tak myślałem dopóki nie dowiedziałem się, że zapisanie się do spółdzielni na przykładzie "Lokatora" kosztuje... 700zł :/ No wybacz ale nie znajduję uzasadnienia dla tak wysokiej kwoty a nie zwykłem wyrzucać pieniądze w błoto więc i ja nie będę brał udziału w zebraniach choć mógłbym...
Slyzaba
Jako jedni z nielicznych w PL będziemy mieć możliwość realnego wpływu na miasto dzięki budżetowi partycypacyjnemu... Czy ogół społeczeństwa do tego dojrzał - zgadzam się z Wami, że to osobna (czyt. ryzykowna) kwestia... Z drugiej strony jakieś aktywne osoby/grupy osiedlowe rzeczywiście mogą wypłynąć i być bardziej aktywnymi?

ps. Mały77:

CYTAT
Sylwek - dlaczego w tym temacie to wrzuciłeś? Moim zdaniem ten temat powinien mieć osobny temat
- nie mówię nie ;-). NGO i organizacje pozarządowe były moim pierwszym skojarzeniem z budżetem partycypacyjnym. Dodatkowo jest tam wypowiedź Piotra Drygały, który jest kierownikiem Biura Organizacji Pozarządowych...
bzenek
CYTAT(Slyzaba @ pią, 14 gru 2012 - 19:15) *
Urzędnicy sprawdzą m.in. czy proponowane inwestycje dotyczą gruntów gminnych, czy są możliwości współpracy z innym właścicielem terenu, czy w danym miejscu nie są zaplanowane już inne przedsięwzięcia.

To jest spore zagrożenie -> "nie postawimy wam ławek bo za 12lat będzie tu wymiana wodociągu".

Generalnie ciekawy eksperyment. Aczkolwiek należy się liczyć z tym, że nie wypali.

Jak będziemy głosować na te propozycje ? Tu może być pies pogrzebany. mellow.gif
matikuc
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2013. rolleyes.gif
Mały77
No i są konsultacje na temat uchwały - można się wypowiedzieć wink.gif
http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/ogloszenia-...gi-do-modelu-bp
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.