IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

11 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Muzeum Miejskie, i skansen górniczo-hutniczy
bzenek
post czw, 12 sie 2004 - 23:41
Post #1


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2226348.html
-------------------------------------------------------------

W DĄbrowie zwiedziliŚmy podziemnĄ sztolniĘSztygarka

Witold GaŁĄzka 12-08-2004

Setki gÓrniczych chodnikÓw parĘmetrÓw pod ziemiĄ w samym centrum miasta. NiezwykŁa ocalaŁa maszyna wyciĄgowa i figura Św. Barbary uratowana przed zasypaniem w wyrobiskach zlikwidowanej kopalni ParyŻ. Od co najmniej dziesiĘciu lat nikt postronny nie widziaŁ tych dĄbrowskich skarbÓw...

MetalowĄ bramĘdo sztolni Ćwiczebnej przy ul. GÓrniczej zamkniĘto na cztery spusty na poczĄtku lat 90., kiedy ostatni rocznik uczniÓw opuszczaŁ ZasadniczĄ SzkoŁĘGÓrniczĄ "Sztygarka". - Na szczĘŚcie nie zasypano chodnikÓw, jak na przykŁad w Niwce - mÓwi Arkadiusz Rybak z miejskiego muzeum w DĄbrowie GÓrniczej. - Chyba kaŻde miasto chciaŁoby mieĆ w samym centrum takĄ atrakcjĘ, ktÓrĄ ludzie mogliby zwiedzaĆ niemal w przelocie miĘdzy zakupami! - przekonuje, prowadzĄc nas do podziemnych skarbÓw.

To prawdziwa kopalnia, tyle Że w miniaturze. Chodniki opadajĄ stromo do gŁĘbokoŚci 28 metrÓw. W pÓŁmroku naszym oczom ukazujĄ siĘmodele maszyn, wieŻ wyciĄgowych, maŁe pociĄgi do transportowania urobku.

KoŁowrÓt opuszcza wÓzki po szynach. W ciasnym przejŚciu moŻemy wsiĄŚĆ do gÓrniczej kolejki. Za chwilĘkask niebezpiecznie ociera siĘo naprĘŻony nisko drut: "Uwaga! Wysokie napiĘcie!" - zapala siĘostrzegawcze ŚwiatŁo.

Na najgŁĘbszym poziomie dobiega do uszu szmer napŁywajĄcej wody i nagle przed stopami rozlewa siĘpodziemne jezioro. Pompy pracujĄ bezustannie, Żeby woda nie zalaŁa sztolni. Wreszcie po kilkunastu minutach dotykamy najprawdziwszej Ściany wĘgla. Opodal znieruchomiaŁ sprawny wciĄŻ kombajn. Ocieramy siĘo filary hydraulicznej obudowy chodnika.

- Na razie nie moŻemy wpuŚciĆ tu wycieczek, bo trzeba poprawiĆ oŚwietlenie i zadbaĆ o bezpieczeństwo - mÓwi Rybak. - Ale jeŚli mielibyŚmy okoŁo 100 tys. zŁ, to mŁodzieŻ juŻ w przyszŁym roku mogŁaby zwiedzaĆ podziemia! - wzdycha.

Ze sztolni niedaleko do budynkÓw zamkniĘtej juŻ kopalni ParyŻ (po wojnie GeneraŁ Zawadzki). W ogromnej maszynowni leŻy brĄzowy posĄg partyjnego dziaŁacza - otwory na spodach spiŻowych butÓw przypominajĄ rok 1991, gdy odkrĘcono monument z cokoŁu w parku Hallera. KomuniŚcie przyglĄda siĘze smutkiem Św. Barbary - w ostatnim momencie gÓrnicy wywieĹşli posĄg patronki z zasypywanego chodnika.

TuŻ obok zabytkowa maszyna wyciĄgowa: na mocarnych, nieruchomych bĘbnach grubaŚne stalowe liny, elektryczny silnik z lat 30. zeszŁego stulecia. Budka maszynowego z drĄŻkami, ktÓre wprawiaŁy kolosa w ruch i raporty o dobowym wydobyciu, ktÓre leŻĄ w zakurzonym biurku dokŁadnie tak, jak je porzucono przed dziesiĘciu laty. - Gdyby muzeum nie przejĘŁo maszyny, zŁomiarze rozgrabiliby jĄ doszczĘtnie. DziaŁaĆ pewnie juŻ nie bĘdzie, ale to najwiĘksza taka atrakcja po parowej maszynie wyciĄgowej z Zabrza - objaŚniajĄ muzealnicy.

DodajĄ, Że zrobiĄ wszystko, by uratowaĆ pamiĄtki przemysŁu, dziĘki ktÓremu DĄbrowa ma w nazwie przymiotnik GÓrnicza.
-------------------------------------------------------------

Arkadiusz Rybak (31 lat) jest prawdopodobnie najmŁodszym w Polsce muzealnikiem na kierowniczym stanowisku: w ciĄgu szeŚciu lat bŁyskawicznie awansowaŁ od zwykŁego asystenta do wicedyrektora Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w DĄbrowie GÓrniczej. - Muzeum rodziŁo siĘw bÓlach. Na poczĄtku przypominaŁo bardziej izbĘpamiĘci, a mieszkańcy nie dowierzali, Że moŻemy mieĆ w mieŚcie aŻ tyle zabytkÓw i atrakcji - wspomina Rybak. StworzyŁ dziaŁ etnograficzny w muzeum, pokazuje wykopaliska, dziĘki ktÓrym wiadomo, Że juŻ w XI w. na miejscu Huty Katowice dobywano oŁÓw i srebro, zaprasza mŁodzieŻ na lekcje muzealne i proponuje wĘdrÓwkĘpo mieŚcie trzema szlakami: kruszcowym, wĘglowym i przyrodniczym. Ostatnio Rybak wymarzyŁ sobie, by zaŁoŻyĆ "zagrodĘzagŁĘbiowskĄ" z drewnianych zabytkÓw architektury. Wczoraj zaprosiŁ nas do zwiedzenia podziemnej sztolni gÓrniczej, ktÓrej chodniki biegnĄ pod samym centrum miasta. PokazaŁ nam teŻ przemysŁowe pamiĄtki ocalaŁe po likwidacji kopalni ParyŻ. - Na budowĘskansenu gÓrniczo-hutniczego potrzeba, niestety, milionÓw zŁotych, ktÓrych miastu brak - wzdycha Rybak. Dodaje jednak: - JeŚli nie sprÓbujemy, na pewno nic siĘnie uda!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 12 sie 2004 - 23:44
Post #2


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,2222813.html
-------------------------------------------------------------

Skansen w centrum DĄbrowy GÓrniczej

Witold GaŁĄzka 10-08-2004

Czy niebawem ozdobĄ centrum DĄbrowy bĘdzie tajemnicza XIX-wieczna drewniana kuĹşnia z miechem i paleniskiem? Zapaleńcy skupieni wokÓŁ kustosza Muzeum Miejskiego "Sztygarka" chcĄ utworzyĆ pierwszy zagŁĘbiowski skansen.

Jeszcze w latach 60. XX wieku Sztygarka otoczona byŁa drewnianymi domami. Niedawno pracownicy dĄbrowskiego Muzeum Miejskiego we wspÓŁpracy z magistratem skończyli kompleksowĄ inwentaryzacjĘdrewnianych budynkÓw w DĄbrowie. Okazuje siĘ, Że ostaŁo siĘich jeszcze ponad 400. - WiĘkszoŚĆ rozsypuje siĘze staroŚci, ale mamy teŻ w mieŚcie prawdziwe pereŁki - mÓwi Arkadiusz Rybak, kustosz Sztygarki. Wskazuje na najstarszy zabytek drewnianej architektury - kaplicĘz 1793 roku pod koŚcioŁem w Ujejscu.

- PostawiŁ jĄ przodek mojego mĘŻa! PamiĘtam, Że jeszcze po wojnie, zanim obok zbudowano nowĄ ŚwiĄtyniĘ, do kaplicy na chrzty i Śluby przyjeŻdŻaŁ ksiĄdz z Wojkowic - objaŚnia Barbara Cieplińska, mieszkanka Ujejsca. Trwa remont kaplicy i oŁtarza. Proboszcz wymieniŁ drewniane gonty, a wkrÓtce robotnicy zabiorĄ siĘza przegniŁĄ podŁogĘzabytku.

WiĘkszoŚĆ ocalaŁych zabytkÓw architektury drewnianej pochodzi z drugiej poŁowy XIX i pierwszej poŁowy XX wieku. W mieŚcie jest jeszcze okoŁo stu kapliczek (takŻe murowanych) i przydroŻnych krzyŻy. Wszystkie skrupulatnie skatalogowano. Podobnie jak drewniane domy, w ktÓrych do dziŚ mieszkajĄ ludzie przy ul. Przelotowej w ŁĘce i w Okradzionowie.

WielkĄ atrakcjĄ centrum miasta moŻe siĘstaĆ XIX-wieczna drewniana kuĹşnia, ktÓra dziŚ niszczeje przy ul. GŁÓwnej w Strzemieszycach MaŁych. - W kuĹşni jest jeszcze miech i palenisko. ResztĘwyposaŻenia rozkradziono. Trzeba wiĘc uchroniĆ ten unikatowy obiekt przed wandalami - podkreŚla Rybak.

Ze wstĘpnych szacunkÓw wynika, Że przeniesienie kuĹşni pod muzeum kosztowaŁoby ok. 10 tys. zŁ. Drewniany zabytek bĘdzie zalĄŻkiem skansenu zagrody zagŁĘbiowskiej, o ktÓrego budowie marzĄ dĄbrowscy miŁoŚnicy historii.

Muzealnicy zastanawiajĄ siĘjeszcze, skĄd wziĄĆ potrzebne pieniĄdze, czy nie ogŁosiĆ zbiÓrki wŚrÓd mieszkańcÓw? - W końcu muzeum jest miejskie - tŁumaczy Andrzej BĘben, rzecznik UM w DĄbrowie. - JeŚli radni poprĄ pomysŁ skansenu, pieniĄdze na pewno siĘznajdĄ!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post śro, 18 sie 2004 - 06:39
Post #3


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za Dziennik Zachodni:
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/393067.html

-------------------------------------------------------------

Tajemnice w wĘglu

Środa, 18 sierpnia 2004r.

Muzeum Miejskie „Sztygarka” chce ocaliĆ od zapomnienia tradycje gÓrnicze. JuŻ w przyszŁym roku planuje otwarcie dla turystÓw podziemnych korytarzy sztolni, prawie w centrum miasta. JeŚli znajdĄ siĘfundusze, to na terenie dawnej kopalni „ParyŻ” powstanie rÓwnieŻ skansen gÓrniczo–hutniczy.

ĆwiczebnĄ sztolniĘpopularnej SzkoŁy GÓrniczej „Sztygarka” ostatnie roczniki opuŚciŁy w poŁowie lat 90. StaŁa siĘniepotrzebna, choĆ w tej zminiaturyzowanej kopalni zdobywano doŚwiadczenie od 1927 roku. PieczĘnad niĄ przejĘŁo dĄbrowskie muzeum.

— To naturalne wyrobisko. W naszym regionie taka sztolnia to prawdziwy unikat, najbliŻsze zabytki zwiĄzane z gÓrnictwem prezentowane sĄ dopiero w Tarnowskich GÓrach i Zabrzu — mÓwi Arkadiusz Rybak, zastĘpca dyrektora Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Na szczĘŚcie, po likwidacji szkoŁy gÓrniczej nikt nie wpadŁ na pomysŁ, Żeby zasypaĆ chodniki sztolni, tak jak staŁo siĘto w sosnowieckiej Niwce.

— Mamy nadziejĘ, Że pomysŁ otwarcia sztolni wypali. Kiedy dwa lata temu w trakcie obchodÓw Dni DĄbrowy udostĘpniliŚmy podziemne korytarze, w ciĄgu dwÓch dni zwiedziŁo jĄ okoŁo stu osÓb. Zainteresowanie byŁo wiĘc duŻe — mÓwi dyrektor Rybak.

Realizacja planÓw uzaleŻniona jest jednak od pieniĘdzy, a te potrzebne sĄ na wykonanie zabezpieczeń oraz lepszego systemu wentylacji i oŚwietlenia. W sumie przydaŁoby siĘokoŁo 100 tys. zŁ.

Po przekroczeniu bramy sztolni wkracza siĘw inny Świat. WĄskie, krĘte korytarze ciĄgnĄ siĘpo kilkaset metrÓw. Tylko ok. 300 metrÓw korytarza byŁoby otwartych dla turystÓw. Nie wszĘdzie jednak moŻna bezpiecznie dotrzeĆ.

SchodzĄc na najniŻszy, trzeci poziom, prawie 30 m w gŁĄb ziemi, nie obejdzie siĘraczej bez kasku i odpowiedniego obuwia.

Wykute schody sĄ doŚĆ Śliskie, a na dnie utworzyŁo siĘrozlewisko. DziaŁajĄce pompy majĄ nie dopuŚciĆ do zalania zabytku.

— WĘgiel zalega tu doŚĆ pŁytko, a wyrobisko odkryte zostaŁo okoŁo 200 lat temu. ZachowaŁy siĘw dobrym stanie szyny, wagony i sprawny kombajn do urobku czarnego kruszcu — opowiada kustosz muzeum.

SĄ teŻ prawdziwa Ściana wĘgla, maszyny i urzĄdzenia wyciĄgowe.

Muzealnicy chcieliby uchroniĆ maszyny gÓrnicze i hutnicze. MajĄ juŻ dla nich miejsce w dwÓch halach maszynowni szybÓw w nieczynnej kopalni „ParyŻ”, gdzie mÓgŁby powstaĆ skansen. SpieszĄ siĘ, bo wiele sprzĘtÓw kopalnianych zostaŁo juŻ zdewastowanych lub pociĘtych i wywiezionych na zŁom. W przyszŁym skansenie znalazŁaby siĘteŻ ogromna elektryczna maszyna wyciĄgowa z 1932 r.

— GdybyŚmy jej nie zabezpieczyli, to pewnie padŁaby Łupem zŁomiarzy. Jest najwiĘkszĄ tego typu atrakcjĄ, po parowej maszynie wyciĄgowej w Zabrzu, choĆ pewnie nie bĘdzie juŻ nigdy dziaŁaĆ — podkreŚla kustosz.

Piotr Sobierajski
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kwasny
post sob, 21 sie 2004 - 13:12
Post #4


Echhhhhh
*****

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 512
Dołączył: wto, 05 sie 03
Skąd: LONDON
Nr użytkownika: 2
Płeć: MężczyznaSprawe dosc naglosniono, gdyz wlasnie widzialem, ze pojawila sie w TVN24
Dla mnie pomysl kiepski, aby przyciagnac turystow, bo komu sie by chcialo zwiedzac taka pierdole jak rzut beretem ( Krakow ) ma Wieliczke.
Ciekaw jestem tez, dlaczego, ta sprawa, az tak zainteresowal sie Tvn !!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post sob, 21 sie 2004 - 21:06
Post #5


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15Mnie tam pomysl sie podoba. Tylko, zeby jeszcze realizacja byla odpowiednia. Mozna przeciez zwiedzic i kopalnie w dabrowie i kopalnie w Wieliczce. Tu wegiel, tam sol.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kwasny
post nie, 22 sie 2004 - 12:05
Post #6


Echhhhhh
*****

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 512
Dołączył: wto, 05 sie 03
Skąd: LONDON
Nr użytkownika: 2
Płeć: MężczyznaTak, ale kopalnie typu "PARYZ".
Tam mogli zrobic muzeum, a nie zalac i wszystko olac.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olo
post pon, 23 sie 2004 - 06:53
Post #7


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,171
Dołączył: pon, 01 wrz 03
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 18
Płeć: Mężczyzna
GG: 1387662 status gadu-gaduQUOTE(Kwasny)
Sprawe dosc naglosniono, gdyz wlasnie widzialem, ze pojawila sie w TVN24
Dla mnie pomysl kiepski, aby przyciagnac turystow, bo komu sie by chcialo zwiedzac taka pierdole jak rzut beretem ( Krakow ) ma Wieliczke.
Ciekaw jestem tez, dlaczego, ta sprawa, az tak zainteresowal sie Tvn !!!!

PozwÓl KwaŚny, Że odpowiem pytaniami na pytanie
Wiesz ile kosztuje bilet do Wieliczki?
ByŁeŚ kiedyŚ w tej sztolni?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocet
post pon, 23 sie 2004 - 10:32
Post #8


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 40
Dołączył: pon, 17 maj 04
Skąd: DG Centrum
Nr użytkownika: 88moim zdaniem pomysl jest bardzo dobry, wszystko zalezy od wykonania a jak wiadomo w naszym miescie z realizacja takich pomyslow jest marnie... a nie jest to pomysl nowy, jesli dobrze sobie przypominam to ok. 10 lat wstecz byla mozliwosc zwiedzania tej sztolni. pamietam nawet jak w pierwszej klasie podstawowki bylem tak na wycieczce szkolne... skoro kiedys sie to udalo to czemu nie teraz w czasach gdy wiekszosc mlodych ludzi nigdy nie widzialo wegla...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kwasny
post pon, 23 sie 2004 - 10:36
Post #9


Echhhhhh
*****

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 512
Dołączył: wto, 05 sie 03
Skąd: LONDON
Nr użytkownika: 2
Płeć: MężczyznaQUOTE(olo)
QUOTE(Kwasny)
Sprawe dosc naglosniono, gdyz wlasnie widzialem, ze pojawila sie w TVN24
Dla mnie pomysl kiepski, aby przyciagnac turystow, bo komu sie by chcialo zwiedzac taka pierdole jak rzut beretem ( Krakow ) ma Wieliczke.
Ciekaw jestem tez, dlaczego, ta sprawa, az tak zainteresowal sie Tvn !!!!

PozwÓl KwaŚny, Że odpowiem pytaniami na pytanie
Wiesz ile kosztuje bilet do Wieliczki?
ByŁeŚ kiedyŚ w tej sztolni?


W tej chwili nie wiem ile kosztuje bilet do Wieliczki, a w sztolni bylem.

Chodzi mi poprostu o to, ze nie wiadomo co robia z tej sprawy, jakby pierwsze zoo z zywymi dinozaurami mieli zrobic w DG i w ten sposob przyciagnac turystow, no bo kto tu przyjedzie specjalnie z innych miast, aby zwiedzic takie cus ???? A tu alarm podniesli i licza, ze za 2 lata DG bedzie mogla utrzymywac sie tylko i wylacznie z ruchu turystycznego. :1:
Wiadomo, dobrze ,ze wogole cos mysla, aby poprawic wizerunek miasta, ale nie sadze aby tym obiektem bylo az takie zainteresowanie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olo
post pon, 23 sie 2004 - 11:16
Post #10


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,171
Dołączył: pon, 01 wrz 03
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 18
Płeć: Mężczyzna
GG: 1387662 status gadu-gaduQUOTE(Kwasny)
QUOTE(olo)
QUOTE(Kwasny)
Sprawe dosc naglosniono, gdyz wlasnie widzialem, ze pojawila sie w TVN24
Dla mnie pomysl kiepski, aby przyciagnac turystow, bo komu sie by chcialo zwiedzac taka pierdole jak rzut beretem ( Krakow ) ma Wieliczke.
Ciekaw jestem tez, dlaczego, ta sprawa, az tak zainteresowal sie Tvn !!!!

PozwÓl KwaŚny, Że odpowiem pytaniami na pytanie
Wiesz ile kosztuje bilet do Wieliczki?
ByŁeŚ kiedyŚ w tej sztolni?


W tej chwili nie wiem ile kosztuje bilet do Wieliczki, a w sztolni bylem.

.


Bilet kosztuje 40 zŁ. W sztolni rÓwnieŻ byŁem, a mÓj syn nie moŻe siĘdoczekaĆ, Żeby tam wejŚĆ. Nie mieszkamy w oderwanej od Świata wiosce. Żeby odwiedziĆ sztolniĘwystarczyĆ bĘdzie wsiĄŚĆ w tramwaj. O kaŻdej inicjatywie moŻna tak powiedzieĆ. Przypomnij sobie co byŁo mÓwione i pisane o Aquaparku, Że roku nie wytrzyma, kto tam bĘdzie przychodziŁ itp itd. A co dzisiaj?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post wto, 12 paź 2004 - 19:06
Post #11


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: Gazeta Wyborcza
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2333757.html

------------------------------------------------------------------

W DĄbrowie odnaleziono zabytkowĄ kasĘpancernĄ

wig 10-10-2004

Muzeum Miejskie "Sztygarka" w DĄbrowie GÓrniczej wzbogaciŁo siĘo kasĘpancernĄ z przeŁomu XIX i XX w. Eksponat odnaleziono w podziemiach dawnego magistratu przy ul. 3 Maja (dawniej Klubowa).

Zabytkowa kasa pancerna z przeŁomu XIX i XX wieku przez co najmniej pÓŁ wieku czekaŁa na swego odkrywcĘ. Eksponat wypatrzyŁ w podziemiach dawnego magistratu przy ul. 3 Maja 22 prezydent Jerzy Talkowski, ktÓry rutynowo sprawdzaŁ, jak idzie remont budynku. - MieliŚmy niesamowite szczĘŚcie, Że kasy nie pociĘto na zŁom! - mÓwi Vozsnak-Kowalska. - Od razu poprosiŁam sŁuŻby miejskie, Żeby przez caŁĄ dobĘpilnowaŁy budynku.

Zdobny pancerny mebel ma napisy w jĘzyku rosyjskim i polskim. ZostaŁ rĘcznie wyprodukowany w Warszawie przy ul. Miodowej w manufakturze Jardel. Drewniany spÓd ma liczne przegrÓdki na bilon, banknoty i dokumenty, a w drzwiczkach zamek, w ktÓrym ciĄgle tkwiŁ klucz. Drewno pomalowano szpetnĄ beŻowĄ farbĄ, ktÓrĄ teraz usunĄ konserwatorzy. Wierzch kasy pancernej odlano z metalu - to prawdziwy sejf. Kiedy krĘci siĘmasywnym zabytkowym koŁem, z bokÓw drzwi wysuwajĄ siĘpodobne do okrĄgŁych Śrub rygle.

Jak pancerna szafa trafiŁa na ul. 3 Maja? - W 1910 roku do tego wŁaŚnie gmachu wprowadziŁy siĘwŁadze gminy. DĄbrowa byŁa wÓwczas najbogatszym oŚrodkiem gÓrniczo-hutniczym w okolicy i z kieleckich wiosek ŚciĄgaŁy tu tŁumy robotnikÓw. Widocznie duŻy obrÓt pieniĄdza zmusiŁ gminĘdo zakupu kasy pancernej w Warszawie - tŁumaczy Kowalska.

Żeby kolosa waŻĄcego 700 kg wyciĄgnĄĆ z piwnic i przewieĹşĆ do Sztygarki, przez kilka dni szefowa muzeum szukaŁa odpowiedniego pojazdu. Potrzebny byŁ specjalny wÓzek, na ktÓrym kasĘwtoczono na skrzyniĘŁadunkowĄ. Operacja zakończyŁa siĘszczĘŚliwie w zeszŁym tygodniu. NiedŁugo zabytkowy eksponat stanie siĘczĘŚciĄ ekspozycji historycznej muzeum. Ozdobi gabinet pierwszego prezydenta DĄbrowy dr. Adama Piwowara.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post czw, 14 paź 2004 - 16:24
Post #12


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaQUOTE(Dziennik Zachodni)
DĄBROWA GÓRNICZA: ZABYTKOWEJ KUŻNI Z XIX WIEKU GROZI ZAGŁADA

– Trzeba jak najszybciej ratowaĆ ten zabytek, bo niszczeje z kaŻdym dniem. Drewniana kuĹşnia z końca XIX wieku to unikatowy obiekt! – mÓwi Arkadiusz Rybak, zastĘpca dyrektora Muzeum Miejskiego Sztygarka w DĄbrowie GÓrniczej.

Do niedawna zaledwie garstka osÓb wiedziaŁa o istnieniu kuĹşni, ktÓra stoi w zaroŚlach w dĄbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce MaŁe. Nawet miejscowi nie podejrzewali, Że majĄ na swym terenie taki skarb. Ostatni kowal Jan Bagiński zmarŁ bezpotomnie wiele lat temu i od tego czasu o kuĹşni zapomniano.

Na nowo odkryli jĄ entuzjaŚci z dĄbrowskiego muzeum, ktÓrzy inwentaryzowali drewniane zabytki w caŁym mieŚcie. Doliczyli siĘich prawie 400, lecz gdy weszli na zaroŚniĘte podwÓrko i zobaczyli kuĹşniĘ, wprost nie chcieli wierzyĆ wŁasnym oczom.
KuĹşnia wybudowana zostaŁa z grubych drewnianych bali bez uŻycia jednego gwoĹşdzia. I to wŁaŚnie Świadczy o jej wartoŚci. W Środku niestety nie zachowaŁ siĘani jeden metalowy element wyposaŻenia, gdyŻ najprawdopodobniej zostaŁa splĄdrowana przez zŁomiarzy. Na szczĘŚcie w niezŁym stanie jest wciĄŻ ogromny skÓrzany miech kowalski i palenisko.

– KuĹşnia na pewno nie moŻe pozostaĆ w obecnym miejscu, bo spadkobiercy starajĄ siĘsprzedaĆ caŁĄ dziaŁkĘz domem i szopĄ. Starali siĘzainteresowaĆ kuĹşniĄ chorzowski skansen, lecz bez skutku. Gdy zwrÓcili siĘdo nas, nie mogliŚmy im odmÓwiĆ pomocy. Zgodzili siĘ, Że nam jĄ podarujĄ. Nie chcĄ ani grosza – mÓwi Arkadiusz Rybak, ktÓry dodaje, Że obiekt jest w takim stanie, Że kaŻdy miesiĄc zwŁoki moŻe obrÓciĆ go w ruinĘ.
Jak twierdzi, jedynĄ szansĄ na zachowanie kuĹşni dla potomnoŚci jest jej rozebranie, przewiezienie w kawaŁkach do muzeum i zakonserwowanie.

NajwiĘkszy problem tkwi oczywiŚcie w pieniĄdzach. Okazuje siĘ, Że tym razem nie sĄ to koszty bardzo duŻe – caŁa operacja przeniesienia kuĹşni nie powinna kosztowaĆ wiĘcej niŻ 10 tys. zŁ.


Wie ktoŚ coŚ wiĘcej? Jak siĘsprawa ma obecnie?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 14 paź 2004 - 18:13
Post #13


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87QUOTE(TeodorMotor)
Wie ktoŚ coŚ wiĘcej? Jak siĘsprawa ma obecnie?


AleŻ proszĘbardzo. Z pomoca przybyŁa Gazeta Wyborcza:
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2338744.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Konserwatorzy ratujĄ zabytkowĄ kuĹşniĘw DĄbrowie GÓrniczej

Witold GaŁĄzka 13-10-2004

W cieniu Huty Katowice i zakŁadÓw koksowniczych od wtorku pracowicie uwijajĄ siĘkrakowscy konserwatorzy. Belka po belce, kamień po kamieniu rozbierajĄ XIX-wiecznĄ kuĹşniĘ, Żeby uratowaĆ drewniany zabytek.

KuĹşnia stoi od mniej wiĘcej pÓŁtora wieku przy ul. GŁÓwnej w strzemieszyckiej osadzie. - Drewno jest suche jak papier. Ostatnimi laty byŁa tu pijacka melina. WystarczyŁby jeden niedopaŁek i kuĹşnia poszŁaby z dymem - mÓwi Sebastian Kosakowski, kustosz dziaŁu archeologii Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w DĄbrowie GÓrniczej.

Kosakowski fotografuje kaŻdy element cyfrowym aparatem i na miejscu, w samochodzie, porzĄdkuje zdjĘcia na przenoŚnym komputerze. Krakowski konserwator zabytkÓw Leszek Krudysz poprzypinaŁ tymczasem na kaŻdej belce Ścian kuĹşni zafoliowane opisy. OpatrzyŁ numerami. Tam, gdzie znajduje siĘprzÓd budowli, co parĘcentymetrÓw widnieje litera P. - To nietypowe zadanie. Nikt siĘdo niego nie kwapiŁ - wzdycha Krudysz i tŁumaczy: - RozebraĆ takĄ kuĹşniĘjest prosto, ale potem poskŁadaĆ, to dopiero sztuka!

Żeby nie pogubiĆ siĘw skomplikowanej ukŁadance, architekt skrupulatnie narysowaŁ kuĹşniĘwe wszystkich rzutach. Jego dokŁadne ryciny przydadzĄ siĘmuzealnikom jako instrukcja obsŁugi do ponownego zŁoŻenia obiektu.

- KuĹşnia przedstawia duŻĄ wartoŚĆ. Zbudowano jĄ z drewnianych bali bez jednego gwoĹşdzia. Belki ŁĄczono na klamry, ktÓre kowal sam pewnie wykuwaŁ, albo na zacios. Wiemy, Że ostatnim kowalem byŁ niejaki Jan Bagiński, ktÓry umarŁ bezpotomnie jeszcze w XIX w. - mÓwi Gabriela Vozsnak, nowa szefowa Sztygarki, ktÓrej udaŁo siĘznaleĹşĆ w budŻecie muzeum 11 tys. zŁ na operacjĘratowania zabytku.

- Kiedy weszliŚmy do wnĘtrza zdejmowaĆ sprÓchniaŁy dach, coŚ jĘknĘŁo, jakby dusza kowala zaniepokojona naszĄ interwencjĄ - uŚmiecha siĘkonserwator. WedŁug miejscowych podań Bagiński skonaŁ przy swoim warsztacie. Na szczĘŚcie w kuĹşni przetrwaŁo caŁe palenisko, a nawet oryginalny miech kowalski. Po przeszukaniu klepiska, moŻe odnajdĄ siĘprastare hufnale albo i podkowy? Wszystkie te skarby zostanĄ przewiezione do pawilonu czwartego Sztygarki, gdzie bezpiecznie poczekajĄ do wiosny.

Po epoce wĘgla i stali, kiedy nikt nie myŚlaŁ w DĄbrowie o przeszŁoŚci, przyszŁa kolej na ratowanie historycznych atrakcji miasta. - Mamy ich niemaŁo. SkatalogowaliŚmy juŻ 400 zabytkÓw drewnianej architektury. W przyszŁoŚci kuĹşnia, mŁyn wodny, tartak i wiejskie zagrody stanĄ w chronionym skansenie w KuĹşniczce albo Okradzionowie - zapowiada Vozsnak. Kustosz Kosakowski zaciera rĘce: - MoŻna by do skansenu sprowadziĆ prawdziwego kowala, ktÓry na oczach turystÓw i szkolnych wycieczek rozpalaŁby palenisko, podkuwaŁby konie. To dopiero byŁaby atrakcja!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Misiek
post pią, 15 paź 2004 - 23:21
Post #14


UZYTKOWNIK
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 500
Dołączył: czw, 04 wrz 03
Skąd: DG - Reden
Nr użytkownika: 19QUOTE(bzenek)
W DĄbrowie odnaleziono zabytkowĄ kasĘpancernĄ

wig 10-10-2004

Muzeum Miejskie "Sztygarka" w DĄbrowie GÓrniczej wzbogaciŁo siĘo kasĘpancernĄ z przeŁomu XIX i XX w. Eksponat odnaleziono w podziemiach dawnego magistratu przy ul. 3 Maja (dawniej Klubowa).

Zabytkowa kasa pancerna z przeŁomu XIX i XX wieku przez co najmniej pÓŁ wieku czekaŁa na swego odkrywcĘ. Eksponat wypatrzyŁ w podziemiach dawnego magistratu przy ul. 3 Maja 22 prezydent Jerzy Talkowski, ktÓry rutynowo sprawdzaŁ, jak idzie remont budynku. - MieliŚmy niesamowite szczĘŚcie, Że kasy nie pociĘto na zŁom! - mÓwi Vozsnak-Kowalska. - Od razu poprosiŁam sŁuŻby miejskie, Żeby przez caŁĄ dobĘpilnowaŁy budynku.

Zdobny pancerny mebel ma napisy w jĘzyku rosyjskim i polskim. ZostaŁ rĘcznie wyprodukowany w Warszawie przy ul. Miodowej w manufakturze Jardel. Drewniany spÓd ma liczne przegrÓdki na bilon, banknoty i dokumenty, a w drzwiczkach zamek, w ktÓrym ciĄgle tkwiŁ klucz. Drewno pomalowano szpetnĄ beŻowĄ farbĄ, ktÓrĄ teraz usunĄ konserwatorzy. Wierzch kasy pancernej odlano z metalu - to prawdziwy sejf. Kiedy krĘci siĘmasywnym zabytkowym koŁem, z bokÓw drzwi wysuwajĄ siĘpodobne do okrĄgŁych Śrub rygle.

Jak pancerna szafa trafiŁa na ul. 3 Maja? - W 1910 roku do tego wŁaŚnie gmachu wprowadziŁy siĘwŁadze gminy. DĄbrowa byŁa wÓwczas najbogatszym oŚrodkiem gÓrniczo-hutniczym w okolicy i z kieleckich wiosek ŚciĄgaŁy tu tŁumy robotnikÓw. Widocznie duŻy obrÓt pieniĄdza zmusiŁ gminĘdo zakupu kasy pancernej w Warszawie - tŁumaczy Kowalska.

Żeby kolosa waŻĄcego 700 kg wyciĄgnĄĆ z piwnic i przewieĹşĆ do Sztygarki, przez kilka dni szefowa muzeum szukaŁa odpowiedniego pojazdu. Potrzebny byŁ specjalny wÓzek, na ktÓrym kasĘwtoczono na skrzyniĘŁadunkowĄ. Operacja zakończyŁa siĘszczĘŚliwie w zeszŁym tygodniu. NiedŁugo zabytkowy eksponat stanie siĘczĘŚciĄ ekspozycji historycznej muzeum. Ozdobi gabinet pierwszego prezydenta DĄbrowy dr. Adama Piwowara.


Bystry chŁopaczyna z niego, moŻe powinien zostaĆ odkrywcĄ i dostaĆ jakiŚ order ... biggrin.gif


--------------------
Ten kraj to jest po prostu Polska
W tym kraju możesz ukraść, nigdy dostać
Odwrócony do góry nogami raj
Ten kraj, ten kraj, ten kraj ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post pon, 18 paź 2004 - 08:23
Post #15


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaQUOTE(bzenek)
QUOTE(TeodorMotor)

Wie ktoŚ coŚ wiĘcej? Jak siĘsprawa ma obecnie?


AleŻ proszĘbardzo. Z pomoca przybyŁa Gazeta Wyborcza:
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2338744.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Konserwatorzy ratujĄ zabytkowĄ kuĹşniĘw DĄbrowie GÓrniczej

Witold GaŁĄzka 13-10-2004

W cieniu Huty Katowice ...


DziĘx za linksa i info.
A swojĄ drogĄ: wyobraĹşcie sobie, jak za 100 lat zostanie odnaleziony Karmnik Centralny i jak rozpocznie siĘogÓlnoeuropejska akcja ratowania zabytku.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pon, 18 paź 2004 - 10:06
Post #16


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenQUOTE(TeodorMotor)
A swojĄ drogĄ: wyobraĹşcie sobie, jak za 100 lat zostanie odnaleziony Karmnik Centralny i jak rozpocznie siĘogÓlnoeuropejska akcja ratowania zabytku.....

dobre laugh.gif laugh.gif laugh.gif rotfl
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post pon, 01 lis 2004 - 21:33
Post #17


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15wg. portalu Gazeta.pl
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2369928.html


Bezcenne mapy odnaleziono w DĄbrowie GÓrniczej

Witold GaŁĄzka 01-11-2004 , ostatnia aktualizacja 01-11-2004 19:11

W DĄbrowie GÓrniczej odnaleziono 47 doskonale zachowanych map miasta. Najstarsze majĄ nawet 150 lat. Żadna gmina w ZagŁĘbiu nie moŻe siĘposzczyciĆ tak cennym zbiorem. Archiwum zabezpieczono w Muzeum Miejskim "Sztygarka".

Zapomniane karty leŻaŁy w zakurzonych kartonach i moŻe nigdy by siĘnie odnalazŁy, gdyby nie przeprowadzka magistratu z ul. KoŚciuszki do "Pentagonu", czyli nowego gmachu przy ul. Granicznej. - PoniewaŻ nikt nie dotykaŁ papieru od dziesiĄtkÓw lat, mapy sĄ w doskonaŁym stanie. Z 47 arkuszy najwyŻej 8-10 wymaga konserwacji - zachwyca siĘGabriela Vozsnak-Kowalska, dyrektorka dĄbrowskiego muzeum Sztygarka. Jej zdaniem mapy to prawdziwa skarbnica wiedzy o historii ZagŁĘbia.

Mapy sporzĄdzali rĘcznie bardzo utalentowani rysownicy, piÓrkiem kaligrafowano opisy po polsku i rosyjsku. Jedna z mŁodszych pokazuje w skali 1 do 10 tys. "Stadt Dabrowa, Kreis Bedzin", czyli miasto w okresie okupacji hitlerowskiej. WidaĆ na niej GoŁonÓg, ktÓry przyŁĄczono do miasta dopiero po wojnie, i wioskĘZagÓrze (ta dzielnica do dzisiaj pozostaŁa w granicach Sosnowca).

- WzruszyŁam siĘ, patrzĄc na wizerunek kolonii Reden, jednej z najstarszych dĄbrowskich dzielnic, w ktÓrej mieszkam. Dopiero w takich momentach czŁowiek uŚwiadamia sobie, Że jego miejsce na ziemi ma tak niesŁychane korzenie... - zwierza siĘVozsnak-Kowalska. Okazuje siĘna przykŁad, Że park Zielona (ulubione po wojnie miejsce spacerÓw i wypoczynku) istniaŁ na dŁugo przed 1945 rokiem!

Na podstawie podklejonych pŁÓtnem papierowych kart moŻna okreŚliĆ przebieg starych szlakÓw komunikacyjnych, przeŚledziĆ w szczegÓŁach rozrastanie siĘHuty Bankowa i nadania gÓrnicze kopalń. Ale prawdziwĄ rewelacjĄ dĄbrowskie mapy mogĄ siĘstaĆ dla poszukiwaczy swych przodkÓw i... praw wŁasnoŚci gruntÓw! Kartografowie sprzed wieku nanieŚli na kilkudziesiĘciu mapach niezwykle szczegÓŁowe dane o konkretnych wŁaŚcicielach dziaŁek. KaŻdego z posiadaczy wymieniono z imienia i nazwiska obok szczegÓŁowego obrysu posiadŁoŚci.

- Teraz jednym mieszkańcom trochĘzrzednĄ miny, a inni zadrĄ nosy, bo teraz dopiero wyjdzie na jaw, kto tak naprawdĘzakŁadaŁ miasto i czy do dziŚ ŻyjĄ w DĄbrowie spadkobiercy protoplastÓw - ŚmiejĄ siĘmuzealnicy.

Vozsnak-Kowalska: - To archiwum jest prawdziwym rarytasem. Przyjmuje siĘobecnie, Że dokumenty liczĄce ponad 50 lat majĄ juŻ sporĄ wartoŚĆ dla muzealnika. A przecieŻ nasze mapy liczĄ sobie nawet pÓŁtora wieku! AŻ skÓra mi cierpnie na myŚl, Że ktoŚ nieŚwiadomy mÓgŁ po prostu wyrzuciĆ "te papierzyska" na Śmietnik...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post wto, 02 lis 2004 - 22:28
Post #18


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 382
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaRewelacja!
MoŻe siĘokaŻe, Że moja rodzina ma gdzieŚ jakieŚ wŁoŚci?
Ciekawe, kiedy bĘdzie moŻna oblukaĆ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post czw, 30 gru 2004 - 18:37
Post #19


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87OglĄdajĄc budŻet 2005 moŻna w końcu mieĆ nadziejĘ, Że przestaniemy siĘwstydziĆ za nasze Muzeum Miejskie Sztygarka :)

Zaplanowane inwestycje to:

- termomodernizacja – wymiana okien, wymiana wewnĘtrznej instalacji CO wraz z kotŁowniĄ - 380 000;

- zagospodarowanie terenÓw przy muzeum - zaŁoŻenie trawnika, posadzenie drzew zagospodarowanie terenu skansenu - 4 300;

- przebudowa muzeum wraz z likwidacjĄ szkÓd gÓrniczych - 3 500 000.

Czyli razem ponad 3,8mln !

Ale nie ma nic na sztolniĘgÓrniczĄ ! CzyŻby pomysŁ udostĘpnienia jej do zwiedzania upadŁ ? Moze dopiero w przyszŁym roku sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post czw, 30 gru 2004 - 19:27
Post #20


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,388
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: Mężczyznaprzebudowa muzeum wraz z likwidacjĄ szkÓd gÓrniczych - 3 500 000.

Ciekawe jak ma wyglĄdaĆ ta przebudowa i jak ma wyglĄdaĆ jej końcowy efekt ???

Za 3,5 mln mozna zbudowaĆ 4- piĘtrowy, Ładny blok z 40 mieszkaniami

Albo choĆby w 1 kolejnioŚci moŻna by je przeznaczĆ na PKZ , ktÓry rÓwnieŻ wymaga remontu i odnowienia , fasady , barierka , tynki.

I jest to reprezentacyjny symbol DĄbrowy , stojĄcy w samym Cenrtum Miasta. Muzeum mogŁoby poczekac.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

11 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: piątek, 29 maj 2020 - 05:42
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza