IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

 
Reply to this topicStart new topic
> Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta
kwintosz
post wto, 25 wrz 2007 - 20:45
Post #1


UZYTKOWNIK
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 2,268
Dołączył: śro, 09 mar 05
Skąd: DG - Gołonóg
Nr użytkownika: 130
Płeć: Mężczyzna
GG: 3030588 status gadu-gaduDla niektórych może się wydać dziwny ten wątek a jednak.. Są to dokumenty bez których miasto niemalże
nie może należycie funkcjonować. Miasto podejmuje w nich decyzje na co dany teren jest przeznaczony.
Okazja do założenia tego wątku jest szczególna, a to dlatego iż na BIP pojawiły się projekty uchwał właśnie z
tym związane, w dodatku dla bardzo ważnych terenów w mieście.

Celem planu jest stworzenie prawa miejscowego pozwalającego na uzyskanie ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

I tak (w skrócie jakiego terenu dotyczy i małe info - całość jak to już ma miejsce zawsze na forum, możecie zobaczyć na BIP, linki na dole):
QUOTE
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice - Warszawa, ul. Powstańców, Parku Zielona do granicy administracyjnej z Będzinem.”

W przedmiocie ustaleń planu, o którym mowa w § 1 ustala się :
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
b ) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów
l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” dla w/w obszaru przyjęto następujące kierunki polityki przestrzennej:
• Projektowane drogi:
 Wschodnia obwodnica Będzina kategorii G
 Północna zewnętrzna obszarowa GOP kategorii E
• Obszary przeznaczone do adaptacji stanu istniejącego
 Istniejące tereny usług
 Gospodarka wodno – ściekowa – oczyszczalnia ścieków – dociążenie i wykorzystanie rezerwy
 Pozostałe z możliwymi przekształceniami bez kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania

Głównym celem planu miejscowego jest rozwiązanie połączenia komunikacyjnego w tym rejonie z centrum miasta oraz Będzinem.
Ponadto należy przeprowadzić dogłębną analizę ekofizjograficzną w kierunku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową.

QUOTE
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice - Warszawa, ulic: Kościuszki - Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem”

W przedmiocie ustaleń planu, o którym mowa w § 1 ustala się :
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
b ) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów
l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla północnej i wschodniej części obszaru obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów CENTRUM A miasta Dąbrowy Górniczej” zatwierdzonego uchwałą nr XXX/582/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.08 2004-publikacja Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 99 poz.2807 z dnia 20.10.2004.
W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza” dla w/w obszaru przyjęto następujące kierunki polityki przestrzennej:
• „Obszary przeznaczone do adaptacji stanu istniejącego”
 Istniejące tereny usług
 Istniejące tereny wytwórczości
 Rezerwa pod projektowaną drogę o parametrach 6 KG ¼
W stanie istniejącym są to tereny kolejowe zamknięte, tereny po byłej KWK Paryż, tereny Huty Bankowej, terenu Galii oraz Mayland Real Estate s.p.z.o.o
Na terenach poprzemysłowych Huty Bankowej trwa realizacja Centrum Handlowo-Usługowego „Pogoria” zgodnie z uzyskanym pozwoleniem. Spółka Mayland Real Esteta ma zamiar zrealizować drugi obiekt handlowy powyżej 2000 m² p.uż..
Głównymi celami projektu planu miejscowego jest rozwiązanie następujących problemów przestrzennych:
1. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Sobieskiego-Przybylaka- Kościuszki
2. Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej
3. Przebudowa Dworca PKP w Dąbrowie Górniczej
4. Lokalizacja centrum przesiadkowego oraz hotelu
5. Lokalizacja drugiego hipermarketu powyżej 2000 m² p.uż..
W tak strategicznym terenie jakim jest rejon Dworca PKP, który jest wizerunkiem miasta należy uporządkować gospodarkę przestrzenną poprzez właściwą dyspozycje terenów oraz wprowadzenie nakazów i zakazów dotyczące kształtowania zabudowy, ograniczeń możliwości lokalizacji obiektów, w szczególności garażów i obiektów tymczasowych.

BIP 1
BIP 2
Oj, oby nie było z tym problemów. Bez tego nic w tamtych rejonach się nie zmieni. A jak wygląda tamten teren sami wiecie. Szkoda gadać..

Ten post edytował kwintosz wto, 25 wrz 2007 - 20:46


--------------------
"(...) When you love a woman you tell her that she's really wanted

When you love a woman you tell her that she's the one (..)"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kwintosz
post wto, 27 lis 2007 - 00:10
Post #2


UZYTKOWNIK
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 2,268
Dołączył: śro, 09 mar 05
Skąd: DG - Gołonóg
Nr użytkownika: 130
Płeć: Mężczyzna
GG: 3030588 status gadu-gaduNa kolejną sesje, kolejna ustawa o przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.. tym razem dla terenów położonych w rejonie ulic : Królowej Jadwigi ? Alei Róż ? Katowickiej ? Majakowskiego. Teren mi szczególnie bliski, bo właśnie w tej okolicy mieszkam!
I tak możemy wyczytać co najważniejsze..

CYTAT
Głównymi problemami do rozwiązania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są:
1) Kompleksowa przebudowa południowej pierzei ul. Królowej Jadwigi od Alei Róż do skrzyżowania z ulicą Majakowskiego jako głównej przestrzeni publicznej
2) Przebudowa zespołu mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i rewaloryzacja osi
ul. Majakowskiego
3) Przebudowa zespołu mieszkaniowego przy ul Adamieckiego wraz
z uporządkowaniem ośrodka usługowego
4) Przebudowa dwóch skrzyżowań w rejonie Alei Róż ? Królowej Jadwigi,
ul. Królowej Jadwigi ? ul. Majakowskiego
Ponadto należy przeprowadzić dogłębną analizę skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) oraz z ustawą o tworzeniu i działania wielkopowierzchniowych obiektów
z 11 maja 2007r (Dz.U Nr 127 poz.880 z poźn. zmianami)
Powierzchnia opracowania planu obejmuje obszar ok.112,5 ha
Koszt sporządzenia w/w planu szacuje się wg cennika Krajowej Izby Urbanistów
w granicach 75 000 zł netto.


Cały projekt uchwały dostępny na BIP - TUTAJ

Co ciekawe chcą modernizować te skrzyżowania! biggrin.gif Ciekawe w jaki sposób? Może ktoś wytłumaczyć, co się kryje także po pojęciem "przebudowa zespołu mieszkaniowego" przy ul. Mickiewicza i "rewaloryzacja osi ul. Majakowskiego"..?? Nie mam pojęcia o co chodzi. No i dziwi mnie to zapytanie o sklep wielkopowierzchniowy.. Czyżby ktoś chciał stawiać w tej okolicy coś nowego? Ciekawe gdzie, może przy Katowickiej, za Realem na terenach po byłych DZN PW..?

W dokumencie pisze, że poprzedni wygasł 31.12.2002.. kurde 5 lat bez planów, nieźle..

Ten post edytował kwintosz wto, 27 lis 2007 - 00:12


--------------------
"(...) When you love a woman you tell her that she's really wanted

When you love a woman you tell her that she's the one (..)"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post wto, 27 lis 2007 - 10:20
Post #3


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlen"rewaloryzacja" i "rewitalizacja" ostatnio bardzo modne w kraju, wszedzie pasuja biggrin.gif

wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - pewnie ten plac za Realem.

Ciekawe co za przebudowa poludniowej pierzei. Wiem ze plan nie obejmuje ale to po polnocnej stronei jest katastrofa i pustka. Nie wiem czego ma to dotyczyc bo tam prawie nei ma miejsca, jedynie kawalek na roku z Wojska Polskiego i pozostaje targowisko obok Adamieckiego.

A szczegolnie tajemnicza przebudowa skrzyzowan. Z Majakowskiego to co tam mozna zrobic - chyba dobudowac pasy do skretow bo przeciez nei zrobia wielopoziomowego skrzyzowania.
Co do skrzyzowania z Al. Roz no wlasnie tam byl kiedys plan jakiejs estakady


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post wto, 27 lis 2007 - 15:06
Post #4


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,732
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87CYTAT(kwintosz @ wto, 27 lis 2007 - 02:10) *
Może ktoś wytłumaczyć, co się kryje także po pojęciem "przebudowa zespołu mieszkaniowego" przy ul. Mickiewicza i "rewaloryzacja osi ul. Majakowskiego"..?? Nie mam pojęcia o co chodzi. No i dziwi mnie to zapytanie o sklep wielkopowierzchniowy..

Kiedyś, pod koniec komunizmu, mówiło się sporo o zwiększeniu pojemności osiedli z lat 60-tych. Miało to polegać na dobudowywaniu kolejnych pięter i adaptacji poddaszy. Podobno były takie techniczne możliwości. Czasy się zmieniły ale może coś z tych planów jeszcze pozostało. W tym roku np. zaadaptowano na mieszkania strych jednego z bloków przy ul. III Powstania Śląskiego.

Rewaloryzacja Majakowskiego będzie chyba polegać na jej remoncie i urządzeniu ładnego deptaka między jezdniami.

Co do obiektu wielkopowierzchniowego to podejrzewam, że chodzi tu o nasz poczciwy (już istniejący) Real. Chyba chcą zanalizować jak jego wybudowanie wpłynęło na rzeczony obszar.

CYTAT(:) @ wto, 27 lis 2007 - 12:20) *
Co do skrzyzowania z Al. Roz no wlasnie tam byl kiedys plan jakiejs estakady

Pozwolę sobie zauważyć, że tam jest za mało miejsca na jakieś estakady. Może Gołonóg-Zagórze by się zmieściła ale to byłaby zbrodnia estetyczna i ekologiczna blink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kwintosz
post czw, 06 gru 2007 - 23:53
Post #5


UZYTKOWNIK
******

Grupa: MODERATOR
Postów: 2,268
Dołączył: śro, 09 mar 05
Skąd: DG - Gołonóg
Nr użytkownika: 130
Płeć: Mężczyzna
GG: 3030588 status gadu-gaduCYTAT(:) @ wto, 27 lis 2007 - 10:20) *
Ciekawe co za przebudowa poludniowej pierzei. Wiem ze plan nie obejmuje ale to po polnocnej stronei jest katastrofa i pustka. Nie wiem czego ma to dotyczyc bo tam prawie nei ma miejsca, jedynie kawalek na roku z Wojska Polskiego i pozostaje targowisko obok Adamieckiego.

A szczegolnie tajemnicza przebudowa skrzyzowan. Z Majakowskiego to co tam mozna zrobic - chyba dobudowac pasy do skretow bo przeciez nei zrobia wielopoziomowego skrzyzowania.
Co do skrzyzowania z Al. Roz no wlasnie tam byl kiedys plan jakiejs estakady

Hmm, to skrzyżowanie koło targu już dawno powinno być zrobione. Tam przydałyby się pasy do skrętów, tylko czy jest wystarczająca ilość miejsca. O ile przy torach z obydwóch stron skrzyżowania to nie sądze, ale zewnętrzne pasy to owszem.

Co do Aleji Róż, to o ile sobie dobrze przypominam prezydent Talkowski zrezygnował z planów zrobienia tam ala ślimaka, żadnej estakady. Argumentowane to było a) kosztami b.) ludzie z bloków pobliskich podobno protestowali c) trzeba było wyciąć x drzew. Chyba nawet na forum powinno o tym być. Zresztą jak nie wiecie, to ciekawostką jest że droga miała biec tym tunelem, co się przechodzi tak jakby na drugą stronę parku.
Zresztą ten temat jakiś czas temu chyba był na forum.. tak mi się zdaje..

CYTAT(bzenek @ wto, 27 lis 2007 - 15:06) *
Kiedyś, pod koniec komunizmu, mówiło się sporo o zwiększeniu pojemności osiedli z lat 60-tych. Miało to polegać na dobudowywaniu kolejnych pięter i adaptacji poddaszy. Podobno były takie techniczne możliwości. Czasy się zmieniły ale może coś z tych planów jeszcze pozostało. W tym roku np. zaadaptowano na mieszkania strych jednego z bloków przy ul. III Powstania Śląskiego.

Rewaloryzacja Majakowskiego będzie chyba polegać na jej remoncie i urządzeniu ładnego deptaka między jezdniami.

Hmm.. Adaptacja poddaszy na os. Mickiewicza już dawno miała miejsce. Bardzo duża część ma właśnie takie zaadaptowane poddasza, gdzie powstały nowe mieszkania. Tylko co wspólnego ma z tym miasto? No i ja bym tego nie nazwał rewitalizacją.

Co do Majakowskiego to owszem, przydałby się remont. I takie kiedyś słuchy właśnie chodziły że o taki remont chodzi. Tak samo przydałby się remont plantów koło targu (tu szczególnie!, ta nawierzchnia jest tragiczna:syf nieziemski - lato-kurz, zima-błoto) i części przy ulicy Korczaka.

Ten post edytował kwintosz czw, 06 gru 2007 - 23:56


--------------------
"(...) When you love a woman you tell her that she's really wanted

When you love a woman you tell her that she's the one (..)"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 27 lut 2008 - 20:26
Post #6


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenPojawil sie niezwykle ciekawy dokument "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej" II edycja snf (51).gif http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.asp...=30580&js=1

Bardzo duzo ciekawych informacji wraz z mapami, przyszlymi planami miasta.

Niestety w tej chwili nie mozna sciagnac glownego zalacznika z mapami (tego najwiekszego 2-8 ) sad.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pią, 21 mar 2008 - 16:09
Post #7


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenNowe plany:

dla terenu położonego w rejonie Parku Hallera snf (51).gif http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDown...k%20nr%2037.pdf

Droga 1KDD1/2 ma byc wybudowana w tym roku (tak bylo w planach)

dla terenu położonego pomiędzy ulicą Swobodną - Gwardii Ludowej oraz kompleksem zieleni leśnej snf (51).gif http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIPDown...k%20nr%2035.pdf


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Szeryf
post śro, 04 lut 2009 - 00:55
Post #8


UZYTKOWNIK


Grupa: Użytkownik
Postów: 1
Dołączył: wto, 03 lut 09
Nr użytkownika: 3,179
Płeć: MężczyznaWitam wszystkich serdecznie

Uważam że Nasze miasto powinno już dawno dysponować zaktualizowanym planem zagospodarowania przestrzennego. Dziś należy oczekiwać że plan ten poprawi strukturę miasta usprawni ją i umożliwi stworzenie kolejnych miejsc pracy bądź utrzymanie już istniejących.

Pragnął bym nawiązać do targowiska przy ulicy Poniatowskiego największego obiektu handlowego tego typu w naszym mieście. Targ ten nie zmienia swego oblicza od blisko 10 lat z powodów nie znanych większości mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Teren na którym stoi targ jest po prostu łakomym kąskiem dla jakiejś sieci hipermarketów którzy walczą w sądzie z naszym miastem od 8 lat o odzyskanie tego terenu pod płaszczykiem żądania zwrotu działek na których leży teren spadkobierców byłych właścicieli. Nieznana mi sieć marketów próbowała dwukrotnie kupić od miasta działki na których jest targ pierwsza propozycja opiewała na 30mln zł druga na 50mln zł miasto dwukrotnie odmówiło.

Wtedy przez dwa lata poszukiwali spadkobierców którym zabrano ten teren ponad 25 lat temu pod park i parking, i w ich imieniu zażądali od miasta zwrotu terenu.Miasto odmówiło i rozpoczęła się sprawa sadowa trwająca do dziś już ponad 8 lat!!!

Kupcy handlujący na targu już lata temu pragnęli je zmodernizować lecz ich chęci są zablokowane przez toczącą się sprawę w sądzie. Kupcy z tego targowiska założyli Stowarzyszenie Kupców Targowych uzyskali 20 letnią dzierżawę terenu targowiska od miasta za którą płacą miasto masę pieniędzy co miesiąc ponoć ponad 30 tysięcy zł/ miesiąc ( jak znam życie już więcej , ciągłe podwyżki ) idąc dalej wynegocjowali z miastem że Urząd Miejski przygotuje podłoże pod targ i zasili je w media a kupcy ze swoich pieniędzy wybudują całkowicie nowe targowisko.i pewnie tak by się stało gdyby nie trwająca do dziś sprawa w polskim sądzie,
ponad 8 lat !!!


Targowisko przy ulicy Poniatowskiego to ponad 800 miejsc handlowych , czyli 800 miejsc pracy tak potrzebnych w naszym kraju to źródło utrzymania dla ponad 2000 osób głownie z naszego miasta. To miejsce gdzie najbiedniejsza część naszego społeczeństwa dorabia na chleb ( widać to zwłaszcza w poniedziałki i piątki od strony ulicy łańcuckiego ) gdzie ludzi najubożsi próbują jakoś przetrwać i poprawić swój ciężki byt sprzedając używane rzeczy i starocie.

Mam szczerą nadzieję że plan rewitalizacji, wesprze nasze targowisko które wpisało się już w życie codzienne naszego miasta planując wokół nowe parkingi, mogące służyć naszym mieszkańcom również w dni nietargowe.
Powiem szczerze że markety marketami a nasza polska tradycja zakupów na targowisku nie powinna zaginąć. Takiego wyboru i różnorodności towarów przemysłowych a zwłaszcza spożywczych nie zapewni nam żaden market.

Proszę Was Serdecznie mieszkańcy Naszego Miasta o poparcie dla istnienia targowiska przy ulicy Poniatowskiego i jego dalszego istnienia.

Z wyrazami poważania
Dąbrowianin z urodzenia.

Ten post edytował Szeryf śro, 04 lut 2009 - 01:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Arbas
post śro, 04 lut 2009 - 11:08
Post #9


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,023
Dołączył: czw, 16 lis 06
Nr użytkownika: 307Nawet w Paryżu, Londynie i innych Barcelonach zgodnie funkcjonują targowiska obok supermarketów
i nikt nie jest zmuszony uzasadniać tego tradycją!
Szanowni Kupcy! Nie dajcie się zniszczyć! Trzymam za Was kciuki.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post sob, 02 sty 2016 - 23:46
Post #10


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 7,681
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenale odkurzenie, ale nie ma co zakładać nowego

Wyjątkowa sytuacja

CYTAT
twojezaglebie

“Z urzędem można wygrać”- tak twierdzą mieszkańcy jednej z dąbrowskich ulic

Tworzeń nie będzie strefą przemysłową. Dąbrowska Rada Miejska uchyliła uchwałę, w której chciano zmienić istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ulica Tworzeń znajduje się w bliskiej odległości Huty Katowice, zamieszkuje ją 240 osób. Problemów jest tu wiele, jednak najpoważniejszym była możliwość zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. W 2008 roku teren ul. Tworzeń chciano zmienić z przeznaczenia usługowo-mieszkaniowego na przemysłowy. Na to nie zgadzali się mieszkańcy tejże ulicy. Założyli stowarzyszenie Mój Tworzeń i przez ponad rok walczyli o to, żeby nie dopuść do tego, aby ich ulica stała się strefą przemysłową.

– Kilka tysięcy godzin pracy, ponad 800 wniosków i uwag, stos korespondencji z urzędami po to, aby przywrócić status sprzed 3 lat, odniosło skutek. Wygraliśmy. Z urzędem można wygrać – mówią przedstawiciele stowarzyszenia Mój Tworzeń.

Uchwałę, w której chciano zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tereny przemysłowe, dąbrowscy radni uchylili jednogłośnie. Konkretnie wyłączono z opracowania ok. 53 ha obszaru położonego wzdłuż ulicy Tworzeń.

To jednak nie koniec problemów mieszkańców Tworznia, którzy od lat walczą także o chodnik od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego w kierunku Strzemieszyc i ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych. O nowy chodnik w ostatnim czasie interpelował jeden z radych. – Na ulicy tej mieszka ponad 150 osób, w tym dzieci i młodzież do 18 roku życia, która codziennie przemierza ulicę w drodze do szkoły. Według danych z listopada 2015 roku, udostępnionych stowarzyszeniu Mój Tworzeń przez ArcelorMittal, na tym odcinku drogi codziennie przejeżdża około 600 samochodów ciężarowych oraz około 1700 samochodów osobowych. Większość tego ruchu odbywa się w ciągu kilku godzin (6 -8 i 13- 15.30), co stwarza realne zagrożenie dla ruchu pieszych, bo wówczas po ulicy porusza się kilkanaście aut na minutę. Niestety jej infrastruktura nie jest do tego przygotowana. Mieszkańcom należy się chodnik, żeby mogli tu bezpiecznie i godnie żyć – powiedział Grzegorz Jaszczura.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: niedziela, 31 maj 2020 - 14:51
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza