IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

22 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Przyroda, ekologia, zieleń miejska, obserwacje itp.
bzenek
post pią, 03 wrz 2004 - 17:32
Post #1


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: Dziennik Zachodni
http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wyda...nia/397569.html

-------------------------------------------------------------------------------------

Nowe pomniki przyrody

Środa, 1 wrzeŚnia 2004r.

RosnĄcy na terenie parkowym przy ul. GÓrniczej dĄb szypuŁkowy, zwany „DĘbem WolnoŚci”, uznany zostaŁ przez dĄbrowskich radnych RM pomnikiem przyrody. Drzewo posadzone zostaŁo przez mieszkańcÓw dla upamiĘtnienia wskrzeszenia państwa polskiego w rejonie gmachu, w ktÓrym w okresie I wojny Światowej mieŚciŁo siĘbiuro werbunkowe LegionÓw Polskich, a gdzie obecnie ma swĄ siedzibĘMuzeum Miejskie „Sztygarka”.

Pod ochronĄ znalazŁy siĘrÓwnieŻ dwa buki zwyczajne, rosnĄce w rejonie ul. Podbuczyny w Ujejscu. Drzewa te rosnĄ na skraju lasu i wyrÓŻniajĄ siĘwŚrÓd zwartego, mŁodszego drzewostanu bukowego, ktÓry prawie w caŁoŚci pokrywa GÓrĘBukowĄ — uzasadnia decyzjĘBarbara Lubasz, naczelnik WydziaŁu Ekologii i Rolnictwa.

ZespÓŁ ĹşrÓdeŁ o powierzchni 1,69 ha, znany pod nazwĄ „ĹšrÓdliska w Zakawiu”, a stanowiĄcy strefĘzasilania rzeki Bobrek uznany zostaŁ z kolei za uŻytek ekologiczny. DziĘki temu zachowane zostanĄ ĹşrÓdŁa, z ktÓrych wypŁywa cenna wapniowo-magnezowa woda. WystĘpujĄ tam rÓwnieŻ rzadkie i chronione gatunki roŚlin oraz bogata fauna. ZwŁaszcza liczna populacja rzadkiego Ślimaka — bŁotniarki. Jest to piĄte tego typu stanowisko w Polsce.

------------------------------------------------------------------------------------

To dobra wiadomoŚĆ. biggrin.gif Od kilku lat w dziedzinie ochrony przyrody nic siĘnie dziaŁo. MoŻe teraz wŁadze zacznĄ nadrabiaĆ wieloletnie zalegŁoŚci.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post pią, 03 wrz 2004 - 21:12
Post #2


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaNie sĄdze Żeby akurat w tym przypadku wŁadze naszego miasta nadrabiaŁy wieloletnie zalegŁoŚci - nasze miasto posiada juŻ uŻytki ekologiczne - np "mŁaki nad pogoriĄ", uzytek ekologiczny "Pogoria I " z miejscami lĘgowymi ptakÓw, czy uŻytek ekologiczny " Pogoria II" myŚlĘŻe nasze miasto na tle innych caŁkiem nieĹşle radzi sobie z ochronĄ przyrody.

jako ciekawostkĘpodam Że w DĄbrowie GÓrniczej wystĘpuje wiĘcej gatunkÓw chroninych niz na terenie Kampinowskiego parku Narodowego !!!
niestety ten stan zmienia siĘniekorzystnie i to paradoksalnie na skutek zaprzestania dziaŁalnoŚci czŁowieka- mÓwiĘtutaj o zaprzestaniu koszenia Łak uprawnych, tak siĘskŁada Że Łaki koŚne sĄ "naturalnym" ekosystemem dla wielu gatunkÓw storczykowatych,
ponadto DĄbrowa GÓrnicza posiada jedyne w Polsce stanowisko Wilczomlecza Pstrego, nie podam gdzie i wolaŁbym zeby nie obejmowano go formĄ ochrony poniewaŻ paradoksalnie przyczyni siĘto do zanikniĘcia tego gatunku- ktoŚ moŻe go zapargnĄc mieĆ w wazonie
dĄbrowa sŁynie teŻ w ŚrÓd przyrodnikÓw z piĘknego gatunku ŁĄkowego - peŁnika europejskiego.
ponadto wzgÓrze goŁonowske z koŚcioŁem i cmentarzem objete jest ochronĄ prawnĄ w postaci zespoŁu przyrodniczo-krajobrazowego. generalnie nasze miasto to pereŁka jeŚli chodzi o bogactwo przyrody. Fajnie Że zaŁozyŁes taki temat - nosiŁem siĘz tym zamiarem od jakiegoŚ czasu ze wzgledu na swÓjĄ pasjĘi zawÓd.
Pozdrawiam, sorry za bŁĘdy
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pon, 13 wrz 2004 - 16:00
Post #3


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenze strony UM:

PrzemysŁ na caŁe szczĘŚcie nie zdegradowaŁ kompletnie przyrody w mieŚcie. DoŚĆ powiedzieĆ, Że w DĄbrowie GÓrniczej jest wiĘcej chronionych gatunkÓw roŚlin niŻ w... Puszczy BiaŁowieskiej. U nas mamy ich 52, w Puszczy majĄ o piĘĆ gatunkÓw mniej.
Jakich? Wymieńmy niektÓre: lilia zŁotogŁÓw, wyblin jednolistny, kosaciec syberyjski, goryczka wĄskolistna, peŁnik europejski, mieczyk dachÓwkowaty itd.
Fauna teŻ jest doŚĆ ciekawa, a bywa, Że i rzadka. I tak w okolicy BŁĘdowa znaleziono stanowiska trzech gatunkÓw wpisanych w polskĄ czerwonĄ ksiĘgĘzwierzĄt (zagroŻonych wymarciem), sĄ to: minÓg strumieniowy, kropiatka i bÓbr europejski. W pobliŻu Pogorii II Żyje chroniony i okazaŁy pajĄk tygrzyk paskowany.
Zgodnie z ustawĄ z 16 kwietnia 2004 r. "O ochronie przyrody..." gmina prowadzi rejestr tzw. form ochrony przyrody, na przykŁad: pomnikÓw przyrody, uŻytkÓw ekologicznych, zespoŁÓw przyrodniczo-krajobrazowych itd.
W rejestrze prowadzonym przez WydziaŁ Ekologii i Rolnictwa dĄbrowskiego UM mamy 6 pomnikÓw przyrody, 3 uŻytki ekologiczne oraz zespÓŁ przyrodniczo-krajobrazowy (ok. 400 ha). Najstarszym drzewem (jednym z pomnikÓw przyrody) jest lipa drobnolistna, ktÓra roŚnie od 390 lat na BiaŁĄ PrzemszĄ, obok drogi do Łaz BŁĘdowskich. Drzewo o wysokoŚci 21 m ma koronĘo rozpiĘtoŚci 30 na 15 m. Na wysokoŚci 130 cm lipa-staruszka ma w obwodzie 430 cm i w Średnicy 137 cm. Wiek drzewa widaĆ goŁym okiem. Pień jest wyprÓchniaŁy na wylot, na wysokoŚci 4 metrÓw. PozostaŁe cztery lipy-pomniki przyrody maja nieco ponad 300 lat. Ostatni pomnik, jesion jest przy nich mŁodzieniaszkiem...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olo
post czw, 16 wrz 2004 - 11:22
Post #4


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,171
Dołączył: pon, 01 wrz 03
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 18
Płeć: Mężczyzna
GG: 1387662 status gadu-gaduPrzejeŻdŻaŁem ostatnio przez Bagry i zauwaŻyŁem, Że znowu rozkopujĄ haŁdĘnad PogoriĄ II. KiedyŚ tam juŻ kopano. To co zobaczyŁem dalej, w kierunku starej Pogorii woŁa o pomstĘdo nieba i prokuratora. Nie wierzĘ, Że taka dewastacja lasu, jaka tam ma miejsce, nie dzieje siĘza zezwoleniem UM. Tam jeŻdŻĄ Kamazy, kopiĄ wielkie kopary. AŻ chce siĘpŁakaĆ. :evil:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocet
post czw, 16 wrz 2004 - 17:03
Post #5


UZYTKOWNIK
*

Grupa: Użytkownik
Postów: 40
Dołączył: pon, 17 maj 04
Skąd: DG Centrum
Nr użytkownika: 88olo tez ostatnio widzialem co tam sie dzieje... a wnioski jaki mi sie nasowaja to calkowity brak organizacji, przeciez mozna by bylo prowadzic tam roboty z jak najmniejsza szkoda dla przyrody, ale o tym chyba nikt nie pomyslal... swoja droga to ciekawe co oni tam robia ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post czw, 16 wrz 2004 - 17:27
Post #6


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaGratulujĘznajomoŚci tematu, jednakŻe ze wzglĘdu na gwaŁtowne zwiĘkszenie siĘpopulacji bobra europejskiego Castor fiber w Polsce, gatunek ten dwa lata temu zostaŁ usuniety z Czerwonej Ksiegi ZwiĘrzĄt. Efekty jego dziaŁalnoŚci mozna obserwowaĆ na Bagnach BŁedowskich gdzie kopie nory a ostatnio ( od 6miesiecy) zaczĄŁ spietrzanie rzeki poprzez budowĘtam. BudowlĘtakĄ widac tuŻ na poczĄtku sciezki przyrodniczej ( zaczynajĄc od schroniska PTSM)[/i]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post czw, 16 wrz 2004 - 17:42
Post #7


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznawidziaŁem co tam siĘdzieje, moŻe rozbierajĄ tĄ haŁdĘ? Niestety bez ciĘŻkiego sprzĘtu nie da siĘtego zrobic. Niestety ale bardzo czesto rekultywacje obszarÓw poindustrialnych, sa nieuzasadnione ( wyjĄtkiem sĄ haŁdy do ugaszenia), ŁadujĘsiĘkupĘkasy na obsadzanie takich obszarÓw gatunkami roŚlin ktÓre nie radzĄ sobie w danym srodowisku (kaŻda haŁda jest inna). Przyroda sama poradziŁaby sobie uruchamiajĄc proces sukcesji pierwotnej, ale nie!!!! lepiej zarobiĆ, przetarg, itd.
MyŚle Że warto trzymaĆ rĘke na pulsie i obserwowaĆ czy prace nie wchodzĄ w granicĘuŻytku ekologicznego, wtedy trzeba fakt zgŁosic i to najlepiej do mediÓw

II sprawa "Cichy morderca" - systematycznie nasze zielone obbszary w mieŚcie sa zaŚmiecane - niestety ale Pogoria II teŻ . Śmieci powinno sprzataĆ miasto, ale tego nie robi, zasŁaniajĄc siĘtym Że to ludzie nie majĄ kultury( wĘdkarze smiecĄ na potĘgĘ!!!!!!). Tylko ze to to nie jest Żadne usprawiedliwienie!!! ObowiĄzek to obowiĄzek. Co z tego Że sĄ organizowane akcje typu "SprzĄtanie Świata" dzieci posprzĄjĄ, parĘosÓb nabije punkty Że dziaŁa a miasto nawet nie zbierze workÓw z zebranymi odpadami.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olo
post pią, 17 wrz 2004 - 06:30
Post #8


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,171
Dołączył: pon, 01 wrz 03
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 18
Płeć: Mężczyzna
GG: 1387662 status gadu-gaduTa haŁda ma ponad pÓŁ wieku, byŁa dawno zaroŚniĘta. KtoŚ, kilka lat temu odkryŁ, Że wyŻono tam z Huty Bankowa "Śmieci" z piecÓw martenowskich i zaczĄŁ kopaĆ. Potem "wyrobisko" zasypano i wyrÓwnano. Przyroda zaczĘŁa robiĆ to, co zwykle w takich warunkach robi - odzyskiwaĆ swoje. Teraz kopiĄ od nowa. DewastujĄ wszystko dookoŁa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bzenek
post pon, 27 wrz 2004 - 06:58
Post #9


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 1,769
Dołączył: śro, 05 maj 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 87Za: Gazeta Wyborcza

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2...8.html?v=0&f=59

------------------------------------------------------------------------------------

W DĄbrowie mieszkańcy sami zatruli ĹşrÓdŁa, a teraz niszczĄ ostrzegawcze tablice

Witold GaŁĄzka 26-09-2004

Mieszkańcy peryferyjnych dzielnic DĄbrowy od lat pijĄ wodĘz "cudownych leŚnych ĹşrÓdeŁek". Nie chcĄ wierzyĆ urzĘdnikom, Że woda powoduje u nich rozwolnienie, bo wpierw sami zatruli jĄ bakteriami kaŁowymi. Dlatego niszczĄ tablice ostrzegajĄce przed niebezpieczeństwem.

- Kawy na wodzie z kranÓwy w Życiu bym siĘnie napiŁa. Woda ze ĹşrÓdeŁek w naszych laskach to co innego. Naukowcy zbadali, Że mikroelementy ma i ludzie mÓwiĄ, Że ma teŻ leczniczĄ moc... - zachĘca pani Jola.

Niestety, od paru tygodni poŁowa dĄbrowskiej dzielnicy Strzemieszyce cierpi na przewlekŁĄ biegunkĘ. - U nas to nie nowota, panie! Lud do sraczki nawykŁy. Gospodarka, kury, Świnie... Wodnych klozetÓw nie tak wiele - mÓwi Albert Maj, 68-letni emeryt, z butlĄ w dŁoni przy ĹşrÓdle Wywierzyska. Nikt w okolicy nie uwierzy, Że przyczynĄ ŻoŁĄdkowych dolegliwoŚci mogĄ byĆ "cudowne ĹşrÓdeŁka". - Niech nam urzĘdnicy Ócz nie mydlĄ! Sam wielekroĆ widziaŁem, jak zajeŻdŻali auciskami po ĹşrÓdlanĄ wodĘ- wspomina Maj.

Pani Marta nie narazi siĘsĄsiadom, ale to na jej wniosek pracownicy wydziaŁu ekologii i rolnictwa UM w DĄbrowie zlecili specjalistom zbadanie wody ze ĹşrÓdeŁ na terenie miasta, z ktÓrych mieszkańcy ochoczo pobierajĄ wodĘ"na wyŚmienitĄ herbatĘi kawĘ". Przez trzy miesiĄce badaniami objĘto ĹşrÓdŁa przy ul. Majewskiego, Transportowej, Wywierzyska w Strzemieszycach. Naukowcy nie mogli uwierzyĆ we wskazania. Zmierzyli jeszcze popularne ĹşrÓdeŁka rzeki Bobrek w rejonie ul. Zakawie i na koniec zajĘli siĘuwielbianymi przez mieszkańcÓw ciekami przy drodze szybkiego ruchu w kierunku CzĘstochowy w ZĄbkowicach.

- Tylko jedno ĹşrÓdŁo - Basiula w ZĄbkowicach - speŁniaŁo wymogi wody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi. W pozostaŁych ĹşrÓdŁach udowodniono skaŻenie wody bakteriami coli, ktÓre masywnie namnaŻaŁy siĘpo podgrzaniu cieczy do 22 i 37 stopni Celsjusza - raportuje Andrzej BĘben, rzecznik UM w DĄbrowie GÓrniczej. PodkreŚla, Że zmienna jakoŚĆ wody dotyczy wszystkich ĹşrÓdeŁ zlokalizowanych w pobliŻu budynkÓw mieszkalnych, gdzie nieszczelne szamba i wahania poziomu wÓd gruntowych majĄ najwaŻniejszy wpŁyw na jakoŚĆ wody w ĹşrÓdŁach.- UstawiliŚmy specjalne tablice ostrzegajĄce o zagroŻeniu, ale, o dziwo, ludzie sami ciĄgle je niszczĄ - skarŻy siĘBĘben. - Musimy na wszelkie sposoby przestrzegaĆ mieszkańcÓw przed "cudownymi ĹşrÓdeŁkami"...

- Przeczyszczenie caŁego organizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziŁo - mÓwi sĘdziwy gospodarz ze Strzemieszyc. - JuŻ nasi pradziadowie robili lewatywĘ, Żeby trucizny zeszŁy z wnĘtrznoŚci czŁowieka.

-------------------------------------------------------------------------------------

RĘCE I NOGI OPADAJĄ :roll:
Po prostu szkoda sŁÓw...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 15 gru 2004 - 11:23
Post #10


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaZa Dziennikiem Zachodnim


Fauna w prawie peŁnym rozkwicie

Środa, 15 grudnia 2004r.

Miasto od kilku lat stara siĘo zachowanie i wzbogacenie lokalnych gatunkÓw zwierzĄt i roŚlin. - Restauracja fauny w lasach naszego nadleŚnictwa, obejmujĄcego rÓwnieŻ DĄbrowĘGÓrniczĄ, trwa juŻ od dawna - informuje Andrzej WŁÓka, nadleŚniczy NadleŚnictwa Siewierz. - ByŁ tutaj kiedyŚ cietrzew. ChcielibyŚmy przywrÓciĆ ten gatunek, ale nie wiadomo dlaczego przestaŁ wystĘpowaĆ.

Jeszcze w latach 70. w dĄbrowskich lasach nie byŁo w ogÓle Łosi. DziŚ w Mokrzni koŁo Tucznawy Żyje prawie 30 sztuk. W okolicach dawnej Huty Katowice pojawiŁy siĘnatomiast jelenie. Sporo jest takŻe dzikÓw. W caŁym siewierskim nadleŚnictwie jest ich ok. 360. I choĆ rocznie myŚliwi odstrzeliwujĄ aŻ 300 sztuk tej zwierzyny, to populacja roŚnie.

TakŻe Polski ZwiĄzek WĘdkarski systematycznie wprowadza do wÓd Pogorii i rzek pŁynĄcych przez DĄbrowĘGÓrniczĄ coraz wiĘcej gatunkÓw ryb.

- Odnowie ichtiofauny sprzyja fakt, Że BiaŁa i Czarna Przemsza sĄ czystsze niŻ przed kilkunastu laty - zaznacza prof. Andrzej Czylok z WydziaŁu Nauk o Ziemi UŚ.

Na odcinku Czarnej Przemszy utworzono nawet tzw. licencyjne Łowisko pstrĄga potokowego. DĄbrowski PZW rocznie wydaje ok. 6 tys. licencji na poŁÓw tej ryby.

- W 2003 roku miejskie koŁa wĘdkarskie wprowadziŁy do Pogorii I, II i III ponad 13 ton narybku. W tym roku z puli Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono 15,5 tys. zŁ dotacji na zarybianianie - wylicza Barbara Lubasz, naczelnik WydziaŁu Ekologii i Rolnictwa dĄbrowskiego UM.

300 sztuk narybku pstrĄga potokowego trafiŁo np. do zbiornika Wywierzysko w Strzemieszycach Wielkich.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post śro, 05 sty 2005 - 10:13
Post #11


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenno moze tutaj choc troche to pasuje. Ze strony DG:

Nowoczesna oczyszczalnia
Dzisiaj, 30 grudnia w Koksowni „Przyjaźń” w DĄbrowie GÓrniczej poŁoŻono kamień wĘgielny pod jednĄ z najwiĘkszych inwestycji ekologicznych ostatnich lat w naszym wojewÓdztwie – kompleksowĄ modernizacjĘoczyszczalni ŚciekÓw.
Inwestycja ma kosztowaĆ 25 mln zŁ, a prace przy jej realizacji potrwaĆ majĄ rok.
PrzyszŁĄ inwestycjĘpoŚwiĘciŁ biskup diecezji sosnowieckiej ks. Adam Śmigielski, a przeciĘcia wstĘgi pod jej podwaliny dokonaŁ Prezes ZarzĄdu Koksowni „Przyjaźń” Andrzej KoŁacz. W uroczystoŚci wziĘli teŻ udziaŁ, parlamentarzyŚci - nie tylko naszego regionu, przedstawiciel ministerstwa ochrony Środowiska, wŁadze samorzĄdowe DĄbrowy GÓrniczej i wojewÓdztwa.
- Mam nadziejĘ, Że to nie ostatnia inwestycja jakĄ planujecie, ŻyczĘwam kolejnych - powiedziaŁ m.in. prezydent DĄbrowy GÓrniczej Jerzy Talkowski w trakcie uroczystoŚci. PrzypomniaŁ rÓwnieŻ o tym, Że koksownia w ciĄgu zaledwie roku poprawiŁa swĄ kondycjĘfinansowĄ, co umoŻliwiŁo jej rozpoczĘcie inwestycji. WspomniaŁ takŻe o pomocy publicznej jakiej udzieliŁo miasto zakŁadowi w ubiegŁym roku.


RozpoczĘta inwestycja stanowi pierwszy etap realizacji opracowanej przez zarzĄd strategii rozwoju spÓŁki na lata 2005-2016. Jej wykonawcĄ jest konsorcjum firm, w skŁad ktÓrego wchodzĄ: EnergomontaŻ PoŁudnie S.A. Katowice, Lanco Polska Sp. Z o.o. Warszawa i Eco –Instal- Bud sp. Z o.o. ChorzÓw Modernizacja oczyszczalni ŚciekÓw jest jednym z kluczowych zadań proekologicznych realizowanych przez koksowniĘ. Aktualnie zakŁad ma trÓjstopniowĄ oczyszczalniĘŚciekÓw poprodukcyjnych , ktÓra pracuje w oparciu o procesy mechaniczne, chemiczne i biologiczne oraz oczyszczalniĘŚciekÓw deszczowo-przemysŁowych IstniejĄca oczyszczalnia oczyszcza okoŁo 5 tyŚ m szeŚc. ŚciekÓw na dobĘ.

Biuro Prasowe UM w DĄbrowie GÓrniczej
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rafi
post śro, 05 sty 2005 - 11:28
Post #12


Rafi
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 802
Dołączył: pon, 25 sie 03
Skąd: DG City
Nr użytkownika: 15To samo (prawie) tylko z innego zrodla :)

Za: Dziennik Zachodni
autor: Jaroslaw Adamski
http://www.dabrowagornicza.naszemiasto.pl/...nia/435413.html

--------------------------------------------------------------------------------------------
WykorzystujĄ koniunkturĘ

Środa, 5 stycznia 2005r.

Zaledwie rok bĘdzie trwaĆ dostosowanie zakŁadowej oczyszczalni w Koksowni Przyjaźń. Dla mieszkańcÓw ZagŁĘbia oznacza to znacznie czystsze Środowisko naturalne.

— Modernizacja zakŁadowej oczyszczalni ŚciekÓw jest jednym z naszych kluczowych zadań proekologicznych. To pierwszy etap realizacji strategii rozwoju spÓŁki na lata 2005 — 2016 — mÓwi prezes spÓŁki Andrzej KoŁacz.

Prace majĄ byĆ zrealizowane do końca 2005 roku. ZakŁad wyda na to blisko 25 mln zŁ. DziĘki modernizacji zostanie zmniejszone zanieczyszczenie odprowadzane ze Ściekami i obniŻĄ siĘkoszty oczyszczania ŚciekÓw.

UmowĘo modernizacji podpisano z konsorcjum firm, ktÓrego liderem jest EnergomontaŻ PoŁudnie SA Katowice.

Wiadomo, Że oczyszczalnia musi byĆ przystosowana do wydajniejszej pracy, zwŁaszcza, Że w ciĄgu najbliŻszych czterech lat zakŁad zamierza wybudowaĆ dwie nowe baterie koksownicze, ktÓre zwiĘkszyŁyby zdolnoŚci produkcyjne zakŁadu o 1,4 mln ton rocznie. Koszty inwestycji szacowane sĄ na 350 mln euro.

— OpracowaliŚmy strategiĘrozwoju spÓŁki do 2016 roku. Do jej gŁÓwnych celÓw naleŻy utrzymanie do roku 2009 r. produkcji koksu na dotychczasowym poziomie, czyli 2,4 mln ton rocznie i budowa baterii koksowniczych — podkreŚla prezes KoŁacz.

Produkcja koksu w DĄbrowie GÓrniczej to 30 proc. caŁej polskiej produkcji. Trwa niezwykŁa koniunktura na koks, zwiĄzana m.in. z chŁonnym rynkiem chińskim. Eksperci uwaŻajĄ, Że na rynku koksu utrzyma siĘona przynajmniej przez 10 lat. W tym czasie Polska moŻe siĘstaĆ potentatem na tym rynku.

Koksownia Przyjaźń jeszcze dwa lata temu byŁa zagroŻona bankructwem. W 2003 roku po raz pierwszy od dawna osiĄgnĄĆ zysk. Po trzech kwartaŁach 2004 zysk netto przekroczyŁ pÓŁ miliarda zŁ.

W tej chwili zakŁad, bez spÓŁek zaleŻnych, zatrudnia 1,8 tys. osÓb. DziĘki nowym inwestycjom miejsc pracy bĘdzie przybywaĆ. W ciĄgu kilku lat potrzeba bĘdzie kilkuset dodatkowych pracownikÓw. Do tego dojdĄ rÓwnieŻ zatrudnieni przy modernizacji i budowie nowych baterii.


Polski koks na topie

Polskie koksownictwo to siedem przedsiĘbiorstw, wytwarzajĄcych rocznie okoŁo 10 mln ton koksu i zuŻywajĄcych ok. 14 mln ton wĘgla. Polska jest najwiĘkszym wytwÓrcĄ koksu w Europie. PozostaŁe kraje Unii produkujĄ go ŁĄcznie ok. 29 mln ton. Ponad poŁowa krajowej produkcji trafia na eksport

--------------------------------------------------------------------------------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post śro, 27 kwi 2005 - 20:44
Post #13


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: Mężczyznatak siĘzastanawiam kto posprzata syf jaki zostaŁ po zimie mad Pogoriami? Jest totalny burdel - walajĄ siĘplastykowe butelki, Śmieci, szkŁa. W dodatku nad PogoriĄ i od strony PiekŁa - powstaŁo mini wysypiosko Śmieci, choĆ niedŁugo bedzie mega. Jak to wszystko zasmierdnie od ciepŁa to bedzie jak znalazŁ dla ludzi wypoczywajĄcych nad woda. Kto posprzĄta ten burdel?No kTo? Gdzie nasz Tale co stawia na turystykĘi rozwÓj. WSTYD!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post pon, 16 maj 2005 - 15:22
Post #14


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 390
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaI w tym samym duchu siĘwpisywam. PrzerowerowaŁem tamtĘdy kilkakroĆ ostatnio, i ... qwa, nie wiem co napisaĆ!
ZamysŁ wykarczowania pasa zieleni na wysokoŚci parkingu (przy drodze piekielskiej) zacny - moŻe gnoje (bo nie mam innych sŁÓw, na takich co puszki i plastikowe butelki rzucajĄ po krzakach) siĘopamiĘtajĄ i zawstydzĄ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dami7
post wto, 17 maj 2005 - 10:44
Post #15


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 414
Dołączył: pią, 18 cze 04
Skąd: Miner's Oak Forest City
Nr użytkownika: 102
Płeć: MężczyznaQUOTE(TeodorMotor)
I w tym samym duchu siĘwpisywam. PrzerowerowaŁem tamtĘdy kilkakroĆ ostatnio, i ... qwa, nie wiem co napisaĆ!
ZamysŁ wykarczowania pasa zieleni na wysokoŚci parkingu (przy drodze piekielskiej) zacny - moŻe gnoje (bo nie mam innych sŁÓw, na takich co puszki i plastikowe butelki rzucajĄ po krzakach) siĘopamiĘtajĄ i zawstydzĄ...

W niedzielĘjechaŁem tamtĘdy i sierŚĆ mi siĘzjeŻyŁa. OrzekŁem, Że jest to jawny dowÓd zbydlĘcenia rasy ludzkiej...CzyŻby twierdzenie, Że suma inteligencji na Ziemi jest staŁa ale populacja roŚnie odnosiŁo siĘrÓwnieŻ do kultury osobistej???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TeodorMotor
post pią, 20 maj 2005 - 12:33
Post #16


UZYTKOWNIK
****

Grupa: Użytkownik
Postów: 390
Dołączył: sob, 07 lut 04
Skąd: DG - Stary Gołonóg
Nr użytkownika: 42
Płeć: MężczyznaCzyŻby ktoŚ "z miasta" tu zaglĄdaŁ? WysprzĄtane, pozamiatane, pozbierane... AŻ miŁo! Robota na piĄtkĘ! Szkoda, Że dŁugo to trwaŁo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post sob, 21 maj 2005 - 09:37
Post #17


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaNo to piĘknie :) aŻ zajrzĘtam dzisiaj lub jutro. JeŚŁi faktycznie jest taki porzĄdek to powinniŚmy pomyŚleĆ o jakiejŚ laurce dla pracownikÓw UM :wink:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
:)
post pon, 30 maj 2005 - 11:02
Post #18


IX :)
********

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 9,067
Dołączył: pią, 15 sie 03
Skąd: DG IX
Nr użytkownika: 8
Płeć: Mężczyzna
GG: 1234567 status gadu-gadu
Skype: test status skype
Tlen: test status tlenznowu wokol Pogorii III jest straszny syf :evil: Juz w czwartek na plazy bylo peeeelno smieci to ciekawe jak wyglada po dlugim weekendzie. Wczoraj widzialem Pogorie z drugiej strony to masakra - kazdy kto odchodzil zostawial po sobie mase smieci. Do tego nie ma koszy i potworzyly sie co kawalek mini wysypiska - i tak dobrze jakby wszyzscy ludzie chociaz tam wysypali (latwiej byloby zebrac)jak juz tak musza a nie zostawiali nad woda/ na plazach/ trawie/ krzakach. Nie wiem skad u nas taka kultura, kto tego nauczyl. Moze to potomkowie przybyszow ze wsi ktorzy do tej pory nie przystosowali sie do zycia w miescie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post pon, 30 maj 2005 - 15:19
Post #19


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaPo weekendzie faktycznie jest duŻo Śmieci. Dzisiaj po pracy podjechaŁem sobie na Pogorie aby siĘodstresowaĆ 8) i trochĘsyfu jest - niestety. Brak koszy na Śmieci i generalnie brak powaŻnych dziaŁań ze stronu UM aby ten teren wyglĄdaŁ atrakcyjnie.Miasto siĘchwali Że Pogorie to wizytÓwki i wogÓle super a moŻe by tak Panowie Radni trochĘgrosza wysupŁaĆ na ten teren. Pozatym to co mnie dziŚ zaniepokoilo to fakt iz pŁywajac prawie poŁknaŁbym zdechŁa rybĘ- ostatnio spotkaŁem na III ich trochĘ- to mnie niepokoi - czyŻby cos z woda nie tak???

PS. Sorry za skŁadniĘi za bŁĘdy ale upaŁ mnie dis zabija po porstu , leczĘsiĘpiwem ale mimo wszystko tongue.gif
pzdr
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bathurst
post czw, 02 cze 2005 - 13:48
Post #20


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,219
Dołączył: czw, 22 kwi 04
Skąd: Gołonóg
Nr użytkownika: 80
Płeć: MężczyznaTradycyjnie juŻ w tym temacie nie za wesoŁe informacje.

OtÓŻ na pewno zauwaŻyliŚcie Że w pobliŻu uŻytku ekologicznego " Pogoria II" powstaŁy nowe domy. Te ktÓre staŁy stojĄ przy drodze na PiekŁo jeszcze tak bardzo nie kolidowaŁy z otoczeniem obszaru chronionego, niestety przygotowano juŻ miejsce na nastĘpne zabudowania od strony poŁudniowej uŻytku, tuŻ za istniejĄcymi juŻ domami. Wiem Że zaraz pewnie powiecie Że nie Żyjemy w parku narodowym, ale ten teren jest juŻ tuŻ przy granicy uŻytku na obszarze zaznaczonym na Mapie Przyrodniczej DĄbrowy GÓrniczej jako teren cenny przyrodniczo. JeŚli zabudowa bĘdzie siĘrozrastaĆ a bĘdzie to "Pogoria II" bĘdzie otoczona zabudowaniami i w ten sposÓb wŁaŚnie kurczĄ siĘobszary zielone w naszym i nie tylko naszym mieŚcie.
Druga sprawa to zanikajĄce ŁĄki kosaĆcowe w okolicy Tucznawy. ByŁem tam dzisiaj, korzystajĄc z dnia wolnego w pracy i niestety ŁĄki zarastajĄ - istnieje potrzeba koszenia ŁĄk wilgotnych ze storczykami, mieczykiem peŁnikiem europejskim, ktÓry jest rarytasem przyrodniczym. A tym czasem koszenia zero - powinno miasto coŚ z tym zrobiĆ, w dodatku teren jest chyba zalesiany wierzbĄ energetycznĄ W innej czĘŚci ŁĄk koparka coŚ ostro dŁubie w ziemi. Dla zainteresowanych podajĘoznaczenie ŁĄki na mapie przyrodniczej DĄbrowy "I.5"
[/img]
Go to the top of the page
 
+Quote Post

22 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 Użytkowników czyta ten temat (2 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: sobota, 24 luty 2024 - 06:56
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza